வார்ப்புரு:Colonial India

குடிமைப்பட்ட கால இந்தியா
British Indian Empire
குடிமைப்பட்ட கால இந்தியா
டச்சு இந்தியா1605–1825
டேனிஷ் இந்தியா1620–1869
போர்த்துகேய இந்தியா 1510–1961
காசா ட இந்தியா (இந்திய மாளிகை)1434–1833
போர்த்துகேய கிழக்கிந்தியக் கம்பனி1628–1633
பிரித்தானிய இந்தியா 1613–1947
பிரித்தானியக் கிழக்கிந்தியக் கம்பனி1612–1757
இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி1757–1857
பிரித்தானியாவின் இந்தியப் பேரரசு1858–1947
பர்மாவில் பிரித்தானிய ஆட்சி1824–1942
சுதேச சமஸ்தானங்கள்1765–1947/48
இந்தியப் பிரிவினை
1947
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Colonial_India&oldid=3384260" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது