வார்ப்புரு:Taxonomy/அசிபிடர்

< வார்ப்புரு:Taxonomy(வார்ப்புரு:Taxonomy/Accipiter இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
உலகம்: Eukaryota  [Taxonomy; edit]
(unranked): ஓரிழையி  [Taxonomy; edit]
(unranked): Obazoa  [Taxonomy; edit]
(unranked): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(unranked): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(unranked): Filozoa  [Taxonomy; edit]
திணை: [[விலங்கு|{{{1}}}]]  [Taxonomy; edit]
துணைத்திணை: யூமெட்டசூவா  [Taxonomy; edit]
கிளை: ParaHoxozoa  [Taxonomy; edit]
கிளை: Bilateria  [Taxonomy; edit]
கிளை: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
பெருந்தொகுதி: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
தொகுதி: [[முதுகுநாணி|{{{1}}}]]  [Taxonomy; edit]
..... .....
வகுப்பு: [[பறவை]] /skip  [Taxonomy; edit]
உள்வகுப்பு: [[நியோக்னதாய்]]  [Taxonomy; edit]
கிளை: [[நியோயேவ்ஸ்]]  [Taxonomy; edit]
கிளை: Inopinaves  [Taxonomy; edit]
கிளை: Telluraves  [Taxonomy; edit]
கிளை: Afroaves  [Taxonomy; edit]
கிளை: Accipitrimorphae  [Taxonomy; edit]
வரிசை: [[அசிபித்ரிபார்மசு]]  [Taxonomy; edit]
குடும்பம்: [[பாறு]]  [Taxonomy; edit]
துணைக்குடும்பம்: [[அசிபித்ரினே]]  [Taxonomy; edit]
பேரினம்: [[அசிபிடர்|அசிபிடர்]]  [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about [[அசிபிடர்]]. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about [[அசிபிடர்]]'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Accipitrinae [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as பேரினம்)
Link: [[அசிபிடர்|அசிபிடர்]]
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: B. C. Livezey and R. L. Zusi. 2007. Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion. Zoological Journal of the Linnean Society 149(1):1-95