விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 8

Mangal pandey gimp.jpg

ஏப்ரல் 8:

காருக்குறிச்சி அருணாசலம் (இ. 1964· ஏ. எம். ராஜா (இ. 1989· ஜெயகாந்தன் (இ. 2015)
அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 7 ஏப்ரல் 9 ஏப்ரல் 10