விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 20

Sepoy Mutiny 1857.png

செப்டம்பர் 20:

இரா. இராகவையங்கார் (பி. 1870· அன்னி பெசண்ட் (இ. 1933· டி. ஆர். ராஜகுமாரி (இ. 1999)
அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 19 செப்டம்பர் 21 செப்டம்பர் 22