விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 7

Wright Brothers in 1910.jpg

நவம்பர் 7: பெலருஸ்அக்டோபர் புரட்சி நாள் (1917)

சி. வி. இராமன் (பி. 1888· என். சி. வசந்தகோகிலம் (இ. 1951· கிருபானந்த வாரியார் (இ. 1993)
அண்மைய நாட்கள்: நவம்பர் 6 நவம்பர் 8 நவம்பர் 9