விக்கிப்பீடியா:விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021/மூலங்கள்/மாலைத்தீவுகள்

விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021
செப்டெம்பர் 1, 2021 - செப்டெம்பர் 30, 2021

ஆப்கானித்தான் இந்தியா இலங்கை நேபாளம் பாக்கித்தான் பூட்டான் மாலைத்தீவுகள் வங்காளதேசம்  

மேலேயுள்ள தெற்காசியா நாடுகளின் பெயர்களில் ஒன்றைச் சொடுக்கினால், குறிப்பிட்ட நாட்டின் பெண்கள் தொடர்பான பட்டியலுக்குச் செல்லலாம். எ.கா: இந்தியா என்பதைச் சொடுக்கினால், இந்தியாவில் பெண்கள் என்ற பட்டிலுக்குச் செல்லலாம்.

குறிப்பு: மேலயுள்ள குறிப்பிடப்பட்ட பட்டியல்கள் பொதுவாக தெற்காசியாவில் பெண்கள் தொடர்புபட்டு, போட்டியாளர்களின் வசதிக்காக உருவாக்கப்பட்டவை. அவை விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021 திட்டக் கருப்பொருளுடன் தொடர்பட்டிருப்பதை சுயமாக உறுதிப்படுத்திய பின் புதிதாக ஆரம்பியுங்கள் அல்லது விரிவுபடுத்துங்கள்.


 1. en:Afa Ismail
 2. ஐசாத் குல்பா
 3. en:Aishath Nahula
 4. en:Aishath Nazima
 5. en:Aishath Reesha
 6. en:Aishath Rishmy
 7. en:Aishath Saffa
 8. en:Aishath Sajina
 9. en:Aishath Sausan
 10. en:Aishath Shiranee
 11. en:Amina Kabafaanu
 12. en:Aminath Ameela
 13. அமினாத் பைசா
 14. en:Aminath Noora
 15. en:Aminath Rasheedha
 16. en:Aminath Rishfa
 17. en:Aminath Rishtha
 18. en:Aminath Rouya Hussain
 19. en:Aminath Shajan
 20. en:Aminath Shamila
 21. en:Aminath Shareef
 22. en:Amira Ismail
 23. en:Anara Naeem
 24. en:Aneesa Ahmed
 25. en:Arifa Ibrahim
 26. en:Azima Shukoor
 27. en:Dunya Maumoon
 28. en:Fariha Fathimath
 29. en:Fathimath Azifa
 30. en:Fathimath Dhiyana Saeed
 31. en:Fathimath Fareela
 32. en:Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq
 33. பாத்திமத் நகுலா
 34. en:Fatima Ibrahim Didi
 35. en:Fauziyya Hassan
 36. en:Fazna Ahmed
 37. en:First Lady of the Maldives
 38. en:Haajara Abdul Kareem
 39. en:Hala Hameed
 40. en:Ilham Hussain
 41. en:Irufana Ibrahim
 42. en:Jamsheedha Ahmed
 43. en:Khadheeja Ibrahim Didi
 44. en:Khadijah of the Maldives
 45. en:Laila Ali Abdulla
 46. en:Leela Hamid
 47. en:Maleeha Waheed
 48. en:Mariya Ahmed Didi
 49. en:Mariyam Afeefa
 50. en:Mariyam Azra
 51. en:Mariyam Azza
 52. en:Mariyam Haleem
 53. en:Mariyam Kaba'afa'anu Rani Kilege
 54. en:Mariyam Majudha
 55. மரியம் நசீமா
 56. en:Mariyam Nisha
 57. en:Mariyam Shahuza
 58. en:Mariyam Shakeela (actress)
 59. en:Mariyam Shakeela (politician)
 60. en:Mariyam Shifa
 61. en:Mariyam Zuhura
 62. en:Moomina Haleem
 63. en:Nadhiya Hassan
 64. en:Naseema Mohamed
 65. en:Nashidha Mohamed
 66. en:Nasreena Ibrahim
 67. en:Nathasha Jaleel
 68. en:Neena Saleem
 69. en:Niuma Mohamed
 70. en:Nuzuhath Shuaib
 71. en:Raadhafathi of the Maldives
 72. en:Rashida Yousuf
 73. en:Rozaina Adam
 74. en:Shamha Ahmed
 75. en:Sheela Najeeb
 76. en:Sheereen Abdul Wahid
 77. en:Shifana Ali
 78. en:Sithi Fulhu
 79. en:Suneetha Ali
 80. en:Waleedha Waleed
 81. மாலத்தீவில் பெண்கள்
 82. en:Yaznee Nasheeda
 83. en:Zahiya Zareer
 84. en:Zeenath Abbas