ஹொங்கொங்கில் மறைந்துபோன தீவுகள் பட்டியல்


ஹொங்கொங்கில் மறைந்துபோன தீவுகள் என்பது ஹொங்கொங்கில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் பாரிய நிலப் புனரமைப்புத் திட்டங்களின் போது, தீவுகளை ஒன்றிணைத்தும், பெருநிலப்பரப்புடன் ஒன்றிணைத்தும் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டுமானப் பணிகளால், ஹொங்கொங் புவியியல் அமைவில் இருந்து மறைந்துவிட்ட தீவுகளைக் குறிக்கும். இவற்றை முன்னாள் தீவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிலப்புனரமைப்பு திட்டங்கள் தொடர்வதால், எதிர்வரும் காலங்களில் மேலும் பல தீவுகள் மறைந்துவிடும் என அறியப்படுகிறது.

ஹொங்கொங் பட்டியல்கள்
Hong Kong Lists.jpg
பட்டியல்கள்

நூலகங்கள்
தீவுகள்
மறைந்தத் தீவுகள்
தீபகற்பங்கள்
மாவட்டங்கள்
குடாக்கள்
பாலங்கள்
பூங்காக்கள்
மேம்பாலங்கள்
சிறைகள்
நகரகங்கள்
தொடருந்தகங்கள்
சுரங்கப்பாதைகள்
தூதரங்கள்

ஹொங்கொங்

ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்

தொகு

தற்போதைக்கு ஹொங்கொங்கில் புவியியல் ரீதியாக மறைந்துவிட்ட தீவுகளின் பட்டியல்:

முன்னாள் தீவுகளின் பட்டியல்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளியிணைப்புகள்தொகு

  ஒங்கொங்:விக்கிவாசல்