1630கள்

பத்தாண்டு

1630கள் (1630s) என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1630 ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1639-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 16-ஆம் நூற்றாண்டு - 17-ஆம் நூற்றாண்டு - 18-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1600கள் 1610கள் 1620கள் - 1630கள் - 1640கள் 1650கள் 1660கள்
ஆண்டுகள்: 1630 1631 1632 1633 1634
1635 1636 1637 1638 1639

முக்கிய நிகழ்வுகள் தொகு

நாட்டுத் தலைவர்கள் தொகு

முகலாயப் பேரரசர்கள் தொகு

இலங்கையின் போர்த்துக்கீச ஆளுனர்கள் தொகு

  • கொன்ஸ்டன்டீனோ டி சா டி நொரோனா 1623-1630
  • டி. பிலிப் மஸ்கரேனாஸ் 1630-1631
  • டி. ஜோர்ஜ் டி அல்மெய்டா 1631-1633
  • டியேகோ டி மெல்லோ டி காஸ்ட்ரோ 1633-1635
  • டி. ஜோர்ஜ் டி அல்மெய்டா 1635-1636
  • டியேகோ டி மெல்லோ டி காஸ்ட்ரோ 1636-1638
  • டி. அந்தோனியோ மஸ்கரேனாஸ் 1638-1640

மேற்கோள்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1630கள்&oldid=3767657" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது