1660கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1660ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1669-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 16-ஆம் நூற்றாண்டு - 17-ஆம் நூற்றாண்டு - 18-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1630கள் 1640கள் 1650கள் - 1660கள் - 1670கள் 1680கள் 1690கள்
ஆண்டுகள்: 1660 1661 1662 1663 1664
1665 1666 1667 1668 1669

நிகழ்வுகள்தொகு

உலகத் தலைவர்கள்தொகு

உலகத் தலைவர்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1660கள்&oldid=2265709" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது