1740கள்

பத்தாண்டு

1740கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1740ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1749-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 17-ஆம் நூற்றாண்டு - 18-ஆம் நூற்றாண்டு - 19-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1710கள் 1720கள் 1730கள் - 1740கள் - 1750கள் 1760கள் 1770கள்
ஆண்டுகள்: 1740 1741 1742 1743 1744
1745 1746 1747 1748 1749

நிகழ்வுகள்

தொகு

உலகத் தலைவர்கள்

தொகு

ஸ்பெயின்

தொகு

முகலாயப் பேரரசு

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1740கள்&oldid=2755439" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது