உலக சட்ட முறைமைகளின் பட்டியல்

உலக சட்ட முறைமைகள் (legal systems of the world) தற்காலத்தில் பொதுவாக மூன்று அடிப்படை முறைமைகளில் ஒன்றாக உள்ளது; குடிமையியல் சட்டம், பொதுச் சட்டம், மற்றும் சமயச்சார்பு சட்டம் – அல்லது இவற்றின் கலப்பாக உள்ளது. இருப்பினும் ஒவ்வொரு நாட்டின் சட்ட முறைமையும் அதன் வரலாற்று நிகழ்வுகளால் கூர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டிற்கான தனித்த வேறுபாடுகளையும் கொண்டுள்ளன.

உலகின் சட்ட முறைமைகள்

குடிமையியல் சட்டம் பின்பற்றும் நாடுகள்தொகு

பொதுச் சட்டம் பின்பற்றும் நாடுகள்தொகு

 
மாக்னா கார்ட்டாவில் கையொப்பமிடும் இங்கிலாந்து மன்னர் ஜான்
நாடு விவரணம்
  American Samoa
  Antigua and Barbuda இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Australia இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Bahamas இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Barbados இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Belize இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Bhutan
  British Virgin Islands இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Canada இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி, except in   கியூபெக், where a civil law system based on French law prevails in most matters of a civil nature, such as obligations (contract and delict), property law, family law and private matters. Federal statutes take into account the bijuridical nature of Canada and use both common law and civil law terms where appropriate.
  Dominica இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
    England and Wales
  (UK)
primarily பொதுச் சட்டம், with early Roman and some modern continental influences
  Fiji இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Gibraltar இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Ghana
  Myanmar இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Grenada இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Hong Kong முதன்மையாக இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  இந்தியா இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி (கோவா, தமன் மற்றும் தியு தவிர - போர்த்துக்கேய குடிமையியல் சட்டம் ஒட்டிய கோவா குடியியல் சட்டம் பின்பற்றப்படுகிறது)
  Ireland based on Irish law before 1922, which was itself based on English common law
  Jamaica இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Kiribati இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Marshall Islands based on U.S. Law
  Nauru இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  New Zealand இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
Northern Ireland
  (UK)
based on Irish law before 1921, which was itself based on English common law
  Palau based on U.S. Law
  Pakistan[1] சில இசுலாமியச் சட்டக்கூறுகளுடன் இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Saint Kitts and Nevis இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Saint Vincent and the Grenadines இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Singapore இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி, but Muslims are subject to the Administration of Muslim Law Act, which gives the Syariah Court jurisdiction over Muslim personal law, e.g., marriage, inheritance and divorce.
  Tonga இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Trinidad and Tobago இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Tuvalu இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  Uganda இங்கிலாந்தின் பொதுச் சட்டத்தையொட்டி
  United States Federal courts and 49 states use the legal system based on English common law which has diverged somewhat since the nineteenth century in that they make their own rulings rather than accept those handed down in the UK
State law in the U.S. state of Louisiana is based upon French and Spanish civil law (see above)

சமயச்சார்பு சட்டம் பின்பற்றும் நாடுகள்தொகு

கலப்பு முறைமைகள் பின்பற்றும் நாடுகள்தொகு

குடிமையியல் சட்டமும் பொதுச் சட்டமும்தொகு

குடிமையியல் சட்டமும் சமயச்சார்பு சட்டமும்தொகு

பொதுச் சட்டமும் சமயச்சார்பு சட்டமும்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html

வெளி இணைப்புகள்தொகு