குயில் என்பது பொதுவாக பறவைகளைக் குறிக்கும் சொல். பின்வரும் சொற்கள் குயில் என்பதைக் குறிக்கும்:

பறவை
பிற


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குயில்&oldid=2373181" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது