சூரிய நமஸ்காரம்

சூரிய நமஸ்காரம் (IAST: சூரிய நமஸ்காரா) அல்லது சூரிய வணக்கமுறை (இலக்கியத்தில் "சூரியனுக்கு வணக்கம்") என்பது ஹட யோக ஆசனங்களின் பொதுவான வரிசைமுறையாகும். இது இந்து சூரியக் கடவுளின் வழிபாட்டில் இருந்து திரிந்து பிறந்ததாகும். இந்த இயக்கங்களின் வரிசைமுறை மற்றும் நிலைகளானது விழிப்புணர்வின் மாறுபட்ட நிலைகளில் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. ஆசனம், பிரணாயாமம், மந்திரம் மற்றும் சக்கர தியானம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து பல்வேறு பாணிகளில் உடல் பயிற்சிகளின் எல்லைகளைக் கொண்ட ஒரு முழுமையான சாதனாவாக இது உள்ளது.

அஸ்ட உட்டனாசனம் (உயர்த்தப்பட்ட கைகளுடன் போஸ்)
டாய்த்திரிய ஆரன்யகா புனித நூலில் இருந்த அதிகாரத்தில் இருந்து பார்க்க சூரிய நமஸ்காரம் அத்தியாயம்.

பயிற்சி இணைப்புகளின் உடல்சார் அடிப்படையானது இயக்கவியலில் செயல்படுத்தப்படும் வரிசையில் பன்னிரண்டு ஆசனங்களை ஒன்றாய் கொண்டுள்ளது. இந்த ஆசனங்கள் சீர்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் ஆசனங்களைச் செய்பவர்கள் முதுகெலும்பை முன்னோக்கியும், பின்னோக்கியும் மாறி மாறி நீட்ட மூடியும். வழக்கமான வழியில் செயல்படும் போது ஒவ்வொரு ஆசனமும் (ஆறாவது ஆசனத்தைத் தவிர்த்து, மூச்சோட்டமானது வெளிப்புற தாமத்துடன் கடைபிடிக்கப்படும்) மாறி மாறி நிகழும் மூச்சை உள்ளிழுத்தல் மற்றும் மூச்சை வெளியிடுதலுடன் நகரும். சூரிய நமஸ்காரத்தின் ஒரு முழுச் சுற்றானது இந்த வரிசையின் வழியாக எதிர்பக்கத்திலுள்ள காலை முதலில் நகர்த்தும் இரண்டாவது தொகுப்பில் மாறுவதுடன் பன்னிரண்டு நிலைகளுடைய இரண்டு தொகுப்புகள் இதில் கருதப்படுகின்றன.

நவீன யோகா பராம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் இதை சூரிய உதயத்தில் செய்வதற்கு ஆயத்தமாவர். ஒரு நாளில் மிகவும் 'ஆன்ம ரீதியாக உகந்த' நேரமாக இந்நேரத்தை பழமை விரும்பிகள் கருதுகின்றனர்.

தோற்றங்கள்தொகு

வேதாந்தம்
வேதங்களில் ஆரோக்கியமான உடல்நலம் மற்றும் வளமையை உயர்த்துவதற்கு சூரியனை வழிபடும் ஏராளமான மேற்கோள்கள் உள்ளன. இந்த வேதாந்த பாசுர ஏடுகளில் சில (இந்துக்கள் தினசரி செய்யும் வழக்கமான கடமையான) நித்ய விதியுடன் ஒருங்கிணைந்துள்ளது. இந்த தினசரி செயல்பாடுகளானது சூரிய நமஸ்காரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ("சூரிய வணக்கமுறை" எனவும் கூறப்படுகிறது). சூரியனுக்கு உடல்சார் வணக்கமானது கடவுளிடம் முழுமையாக சரணடைவதைக் காட்டுகிறது. இது இந்த செயல்பாடுகளின் முக்கிய பண்பாகும். மண்டலத்திற்கு மண்டலம் இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தின் வடிவங்கள் வேறுபடுகின்றன. டுருச்ச கல்ப நமஸ்காரம் மற்றும் ஆதித்ய பிரசனம் இரண்டும் பிரபலமான பயிற்சிகளாகும்.
புராணம்
ஆதித்ய ஹிருதயம் [1][2] சூரிய நமஸ்காரத்தில் உள்ளடங்கியிருக்கும் மற்றொரு பழமையான பயிற்சியாகும். சூரியனுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் இந்த செயல்பாடானது இராவணனுடன் சண்டையிடுவதற்கு முன்பு அகத்திய முனிவரின் மூலமாக ஸ்ரீ ராமருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டதாகும். இது இராமாயணத்தின் "யுத்த காண்டப்" படலம் 107 இல் விவரிக்கப்படுள்ளது.
பழைய ஆங்கில மேற்கோள்கள்
ஆரம்பகால ஆங்கில வெளியீடுகள் சிலவற்றில் சூரிய வணக்கமுறையின் பழமையான வழிகளில் சில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. "எ கேட்டலாக் ரெயிஸன்னே ஆப் ஓரியண்டல் மனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்" (A Catalogue raisonnée of oriental manuscripts) இல்[3]. (ஆண்டு: 1860, பக்கம் 246) மேதகு வில்லியம் கூக் டைலர் (William Cooke Taylor) "ஆதித்ய புராணத்தில்" இருந்து 71 பக்கங்களைக் கொண்ட சுருக்கமான புத்தகமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள "ட்ரிச்சா கல்ப விதி" குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார். "சூரியனை வணங்கித் துதித்து மரியாதை செலுத்தும் முறைகள் மற்றும் அதன் மூலம் நோயில் இருந்து குணமடைதல்" ஆகியவை குறித்த விதியை அவர் விளக்கியுள்ளார். ஆரக்ய பிரதானத்தின் இருப்பு, சூரிய ஸ்தோத்ரம், ஆதித்ய தவதச நாமம், இராசிமண்டலங்களின் இராசிகள் சார்ந்து சூரியனின் 12 பெயர்கள், சூரிய நாராயண கவசம், சரஷ்டஹரி மந்திரம் மற்றும் பல பிற விரிவான சமய சடங்குகள் ஆகியவற்றை விதியின் ஒரு பகுதியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதே புத்தகத்தில் 148 ஆம் பக்கத்தில் "லகு ட்ரிச்ச கல்ப விதி" என்றழைக்கப்படும் ஒரு குறுகிய பதிப்பையும் அவர் விளக்கியுள்ளார்.

பயிற்சிதொகு

 • சூரிய நமஸ்காரமானது பொதுவாக காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் உணவருந்தும் 2 மணி நேர இடைவேளிக்குப் பிறகு மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்.[4]
 • சூரிய நமஸ்காரங்களை தளத்தில் அல்லாமல் விரிப்பில் செய்யவேண்டும்.
 • சில பாரம்பரியங்களில் ஒரே பயிற்சியில் 12 சூரிய நமஸ்காரங்கள் நிகழ்த்தப்படுகிறது. முதல் முறையாக இந்தப் பயிற்சியைத் தொடங்கினால் வழக்கமாக ஒவ்வொரு நாளும் சில (3 முதல் 6) நமஸ்காரங்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். பிறகு ஒரு வார காலத்தில் படிப்படியாய் 12 நமஸ்காரங்களாக உயர்த்த வேண்டும்.[5]
 • பயிற்சியின் இறுதியில் ஓய்வெடுக்கும் போது சவாசனத்தைச் செய்ய வேண்டும்.
   
  சூரிய நமஸ்காரத்திற்குப் பிறகு ஓய்வெடுப்பதற்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்ட சவாசனம்
 • மூச்சோட்டம் (பிரணாயாமங்கள்) கீழே கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது ஆசனங்களுடன் ஒரே சமயத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
 • மந்திரங்கள் ஒவ்வொரு சூரிய நமஸ்காரத்தில் தொடக்கத்திலும் உச்சரிக்கப்படும். அதைப் பற்றிக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
 • சூரிய நமஸ்காரத்தின் அதே சுழற்சியில் சில ஆசனங்கள் இருமுறை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. சூரிய நமஸ்காரத்தின் 12 ஆசனங்களின் வரிசையில் மொத்தம் 8 ஆசனங்கள் உள்ளன.
 • யோகாசனங்களின் (தோரணை அல்லது நிலை) பயிற்சியானது பொதுவாக சூரிய நமஸ்கார பயிற்சியைத் தொடர்ந்தே வருகிறது.[6]
 • பாரம்பரியமான இந்து சூழல்களில் சூரிய நமஸ்காரமானது சூரியன் உதிக்கும் அல்லது மறையும் திசையைப் பார்த்தே எப்போதும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

வரிசைத் தொகுப்புதொகு

வீடியோ
ஆசனம் மூச்சோட்டம் உருவப்படங்கள்
1 பிராணமாசனம்
(இறைவணக்க போஸ்)
மூச்சை வெளியிடுதல்  
2 அஸ்த உட்டனாசனம்
(உயர்த்தப்பட்ட கைளுடன் போஸ்)
மூச்சை உள்ளிழுத்தல்  
3 அஸ்தபாதாசனம்
(முன்னோக்கிய நிலையின் குனிந்தவாறு போஸ்)
மூச்சை வெளியிடுதல்  
4 அஸ்வ சஞ்சலாசனம்
(குதிரையேற்றம் சார்ந்த போஸ்)
மூச்சை உள்ளிழுத்தல்  
5 துவி பாத அஸ்வ சஞ்சலாசனம்
(நான்கு-கரங்கள் உள்ள பணியாளர் போஸ்)
மூச்சை வெளியிடுதல்
6 அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்
(எட்டு கரங்களுடைய போஸுடன் வணக்கம்)
தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல்  
7 புஜங்காசனம்
(நல்ல பாம்பு போஸ்)
மூச்சை உள்ளிழுத்தல்  
8 அத முக்த ஸ்வானாசனம்
(கீழ்முகம் பாக்கும் நாய்)
மூச்சை வெளியிடுதல்  
9 அஸ்வ சஞ்ச்சலனாசனம்
(குதிரையேற்றம் சார்ந்த போஸ்)
மூச்சை உள்ளிழுத்தல்
10 அஸ்தபாதாசனம்
(முன்புறம் வளைந்து குனிந்தவாறு போஸ்)
மூச்சை வெளியிடுதல்  
11 அஸ்த உட்டனாசனம்
(உயர்த்தப்பட்ட கைகளையுடைய போஸ்)
மூச்சை உள்ளிழுத்தல்  
12 பிராணமாசனம்
(இறைவணக்க போஸ்)
மூச்சை வெளியிடுதல்  

உச்சரிக்கப்படும் மந்திரங்கள்தொகு

பிராணமாசனத்தின் போது ஒவ்வொரு சூரிய நமஸ்காரத்தின் தொடக்கத்திலும் உச்சரிக்கப்படும் மந்திரங்கள் பின்வருமாறு.

மந்திரம் சக்கரம்
மூலம் வணக்கமுறை
1 ஓம் ஹ்ராம் (ॐ ह्रां) om mitrāya namaḥ (ॐ मित्राय नमः) ஓம் மித்ராய நமஹ (சிறந்த நண்பன்) அனஹட்டா
2 ஓம் ஹ்ரீம் (ॐ ह्रीं) om ravaye namaḥ (ॐ रवये नमः) ஓம் ரவயே நமஹ (போற்றுதலுக்குரியவன்) விஷுத்தி
3 ஓம் ஹ்ரூம் (ॐ ह्रूं) om sūryāya namaḥ (ॐ सूर्याय नमः) ஓம் சூர்யாய நமஹ (ஊக்கம் அளிப்பவன்) ஸ்வாதிஸ்தனா
4 ஓம் ஹ்ரேம் (ॐ ह्रैं) om bhānave namaḥ (ॐ भानवे नमः) ஓம் பானவே நமஹ (அழகூட்டுபவன்) அஜ்னா
5 ஓம் ஹ்ரோம் (ॐ ह्रौं) om khagāya namaḥ (ॐ खगाय नमः) ஓம் ககாய நமஹ (உணர்வுகளுக்கு வலிமை தருபவன்) விஷுத்தி
6 om hraḥ (ॐ ह्रः) om puṣṇe namaḥ (ॐ पूष्णे नमः) ஓம் பூஷ்ணே நமஹ (புத்துணர்ச்சி தருபவன்) மனிப்பூரா
7 ஓம் ஹ்ராம் (ॐ ह्रां) om hiraṇya garbhāya namaḥ (ॐ हिरण्यगर्भाय नमः) ஓம் ஹிரண்யகர்ப்பாய நமஹ (ஆற்றல் அளிப்பவன்) ஸ்வாதிஸ்தனா
8 ஓம் ஹ்ரீம் (ॐ ह्रीं) om marīcaye namaḥ (ॐ मरीचये नमः) ஓம் மரீசயே நமஹ (நோய்களை அழிப்பவன்) விஷூத்தி
9 ஓம் ஹ்ராம் (ॐ ह्रूं) om ādityāya namaḥ (ॐ आदित्याय नमः) ஓம் ஆதித்யாய நமஹ (கவர்ந்திழுப்பவன்) அஜ்னா
10 ஓம் ஹ்ரேய்ம் (ॐ ह्रैं) om savitre namaḥ (ॐ सवित्रे नमः) ஓம் சவித்ரே நமஹ (சிருஷ்டிப்பவன்) ஸ்வாதிஸ்தனா
11 ஓம் ஹ்ரோம் (ॐ ह्रौं) om arkāya namaḥ (ॐ अर्काय नमः) ஓம் அர்க்காய நமஹ (வணக்கத் திற்கு உரியவன்) விஷூத்தி
12 om hraḥ (ॐ ह्रः) om bhāskarāya namaḥ (ॐ भास्कराय नमः) ஓம் பாஸ்கராய நமஹ ( ஒளிமிகுந் து பிரகாசிப்பவன்) அனஹட்டா

சூர்ய நமஸ்காரத்திற்குப் பிறகு கூறப்படும் மந்திரம்.

அதித்யாஸ்ய நமஸ்காரன், யேக்கர்வந்தி தின் தின், ஆயூ: பிர்தியா: பாலம் விருயம். டேஜ்:ஸ்டே ஷான்ச் ஜெயடே.

आदित्यस्य नमस्कारान, येकुर्वन्ती दिने दिने | आयु: प्रद्न्या बलं वीर्यं, तेज:स्ते शांच जायते ||

மேலும் காண்கதொகு

 • யோகாசனங்கள்
 • சூரியன்
 • சூரிய நமஸ்காரத் தோற்றம்

குறிப்புகள்தொகு

 1. sanskrit.safire.com, ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புடன் ஆதித்யா ஹ்ரூதயம்
 2. கிரிஃப்பித் மூலமாக இராமாயணம் மொழிபெயர்ப்பு
 3. வில்லியம் குக் டைலர், எ கேட்டலாக் ரெயிசன்னே ஆப் ஓரியண்டல் மனுஸ்கிரிப்ட்ஸ், ஹெச். ஸ்மித், (இயர் 1860)
 4. """அதிகாலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது சிறந்தது"". 2009-01-31 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-03-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி)
 5. [1] நீங்கள் புதியவராக இருந்தால், 2-3 பயிற்சிகளில் இருந்து தொடங்குங்கள்
 6. "ஹட யோகா". 2008-09-15 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-03-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி)
 • சூரிய நமஸ்காரா , எ டெக்னிக் ஆப் சோலார் விட்டலைசேசன் , சுவாமி சத்தியானந்த சரஸ்வதி, ISBN 81-85787-35-2.
 • சூர்ய நமஸ்காரம், ஸ்ரீ கே. பட்டாபி ஜோஸ், நியூயார்க்: ஆஷ்டான்க யோகா நியூயார்க், 2005.
 • யோகா இன் மாடன் இந்தியா, ஜோசப் எஸ். ஆல்டர், பிரின்ஸ்டோன் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ், 2004.
 • டென் பாயின்ட் வே டூ ஹெல்த், ராஜா ஆப் அனுத், ஜே.எம். டென்ட் & சன்ஸ், 1938
 • எவ்வாறு சூரிய வணக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற விக்கி கட்டுரை
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சூரிய_நமஸ்காரம்&oldid=3555328" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது