செம்பழுப்பு பகட்டுக்கார ஓசனிச்சிட்டு

செம்பழுப்பு பகட்டுக்கார ஓசனிச்சிட்டு
Rufous-crested Coquette - Manu NP 9510-Edit.jpg
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: முதுகுநாணி
வகுப்பு: பறவை
வரிசை: அபோடிபார்மஸ்
குடும்பம்: ஓசனிச்சிட்டு
பேரினம்: Lophornis
இனம்: L. delattrei
இருசொற் பெயரீடு
Lophornis delattrei
Lesson, 1839

செம்பழுப்பு பகட்டுக்கார ஓசனிச்சிட்டு (rufous-crested coquette, Lophornis delattrei) என்பது ஓர் ஓசனிச்சிட்டு இனப்பறவையாகும்.

இது பொலிவியா, கொலொம்பியா, எக்குவடோர், பனாமா, பெரு ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றது. இதன் வாழிடங்களாக வெப்ப வலய அல்லது வெப்ப ஈரலிப்பான தாழ்நிலக் காடுகள், வெப்ப வலய அல்லது வெப்ப ஈரலிப்பான மலைப்பகுதிகள், பெரும் காடுகளாக இருந்த இடங்கள் என்பன காணப்படுகின்றன.

உசாத்துணைதொகு