முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை

தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக தமிழ் வளர்ச்சித் துறை எனும் தனித்துறை ஒன்று தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இத்துறையின் மூலம் தமிழ் வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்துறைக்கென தனி இணையதளம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது.[1]

பணிகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு