விளக்கு இவற்றில் ஒன்றைக் குறிக்கலாம்:

  • எண்ணெய் விளக்கு, பொதுவான பயன்பாடு
  • விளக்கு (பயன்பாடு), பயன்படும் வகையில், மேசை விளக்கு, படிக்கும் விளக்கு
  • சமிக்ஞை விளக்கு, தொடர்பு கொள்ள பயன்படும் சாதனம்
  • எரிபொருளால் ஒளிரும் விளக்குகளையும் சமிக்ஞை விளக்குகளும் லாந்தர் விளக்குகள் எனப்படும்.
அகல் விளக்கு

ஒளி முனையத்தில் ஏற்படும் நேர் மற்றும் எதிர் அழிவாக்கத்தால் ஒளிரும் விளக்குகள் ஒளி முனைய விளக்கு (LED)எனப்படும்...

கொடிவிளக்கு

மின் விளக்கு

தொகு

மின் விளக்கு ஒளிரும் தன்மையுள்ள மின் சாதனம்.

வேறு விளக்குகள்

தொகு

திரைப்படங்கள்

தொகு

நகரங்கள்

தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விளக்கு&oldid=3405935" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது