காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see காக்கப்பட்ட தலைப்புகள்.

காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்
முதலாவது பக்கம்முந்திய பக்கம்அடுத்த பக்கம்கடைசி பக்கம்
நேரமுத்திரை பக்கம் காலாவதியாகிறது பயனரை பாதுகாக்கிறது வினைக்கூறுகள் பாதுகாப்பு காரணம்
அறியப்படாதது பயனர் பேச்சு:கோபி/தொகுப்பு 21,19,680 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர் பேச்சு:கோபி/தொகுப்பு 11,01,704 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:கோபி249 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:Nospam3,823 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது, படிநிலை
அறியப்படாதது முதற் பக்கம்189 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:WPMILHIST Infobox style276 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:தயவுசெய்து இந்த வரியை ஒன்றும் செய்யாதீர் (மணல்தொட்டி)5,933 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:Interwiki-all6,103 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:Vinodh.vinodh/monobook.js6,749 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:நுண்மமாக்கல்16,910 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பிராமிய குடும்பம்33,948 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பிராமி எழுத்துமுறை19,469 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:பதிவேற்றப் பதிகை (Upload log)1,26,916 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:Sitesupportpage23 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:Gnunote265 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:All messages136 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:Sivakumar1,424 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர் பேச்சு:Ravidreams/தொகுப்பு 125,582 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:Natkeeran330 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:மு.மயூரன்7,941 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:Oscoor264 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர் பேச்சு:Ravidreams/தொகுப்பு 235,657 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர் பேச்சு:Ravidreams/தொகுப்பு 329,965 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:ஆலமரத்தடி/தொகுப்பு171,08,230 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:தமிழ் எழுத்தாளர்கள்714 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது கிருட்டிணன்55,165 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:உதவி15,400 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது கடவுள்26,880 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது சமயம்18,731 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பிரம்மம்23,011 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது உபநிடதம்19,228 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பயனர்:Mayooranathan7,958 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வலைவாசல்:கட்டுரைப்போட்டி/விதிகள்2,464 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வலைவாசல்:கட்டுரைப்போட்டி2,537 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது, படிநிலை
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:கட்டுரைப் போட்டி நடுவர் குழு15,044 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:நடப்பு நிகழ்வுகள்/தலைப்புச் செய்திகள் செய்திகள்169 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பலாப்பழம்42 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:MainpageIntro2,331 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:Font help24,564 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது சாந்திபாபு1,689 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது படிமம்:தொகுத்தல்.PNG47 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:தமிழ்த் தட்டச்சு14,071 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:மணல்தொட்டி/box-footerவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:தமிழ் தட்டச்சு122 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:பயிற்சி (தொகுத்தல்)10,318 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:பயிற்சி (வரவேற்பு)6,907 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வார்ப்புரு:Mainpage v25,563 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது விக்கிப்பீடியா:விரைந்து நீக்குதலுக்கான காரணங்கள்1,336 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது உதவி:புகுபதிகை26,214 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது கிருஷ்ணர்66 பைட்டுகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
முதலாவது பக்கம்முந்திய பக்கம்அடுத்த பக்கம்கடைசி பக்கம்
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:ProtectedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது