செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு

செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு (Germanium tetrachloride) என்பது ஒரு நிறமற்ற, ஒரு விசித்திரமான, அமில வாசனையுடன் கூடிய திரவமாகும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட செருமேனியம் உலோக உற்பத்தியில் இது ஒரு இடைநிலைப் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், ஒளியிழை உற்பத்திக்கான காரணியாக GeCl4 பயன்பாடு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு
Germanium tetrachloride - structural formula
Germanium tetrachloride - structural formula
Germanium tetrachloride - space-filling model
Germanium tetrachloride - space-filling model
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்s
செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு
டெட்ராகுளோரோசெருமேன்
டெட்ராகுளோரைடுசெருமேனியம்
வேறு பெயர்கள்
செருமேனியம்(IV) குளோரைடு
செருமேனியம் குளோரைடு
இனங்காட்டிகள்
10038-98-9 Y
ChemSpider 59611 Y
InChI
  • InChI=1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4 Y
    Key: IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N Y
  • InChI=1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
    Key: IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 66226
வே.ந.வி.ப எண் LY5220000
  • Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
UNII YSV1R803C0 Y
பண்புகள்
GeCl4
வாய்ப்பாட்டு எடை 214.40 கி/மோல்
தோற்றம் நிறமற்ற திரவம்
அடர்த்தி 1.879 கி/செமீ3 (20 °செ)
1.844 கி/செமீ3 (30 °செ)[1]
உருகுநிலை −49.5 °C (−57.1 °F; 223.7 K)
கொதிநிலை 86.5 °C (187.7 °F; 359.6 K)
கரையக்கூடியது, நீராற்பகுக்கப்படுகிறது
கரைதிறன் ஈதர் , பென்சீன், குளோரோபாரம், CCl4 ஆகியவற்றில் கரையும்
HCl, நீர்த்த H2SO4 ஆகியவற்றில் நன்கு கரையும்
−72.0;·10−6 செமீ3/மோல்
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.464
கட்டமைப்பு
மூலக்கூறு வடிவம்
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் நீருடன் மெதுவாக வினைபுரிந்து HCl மற்றும் GeO2 ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது, அரிக்கும் தன்மையுடையது, கண்ணீரை வரவழைக்கும் தன்மையுடையது.
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் "External MSDS"
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை எளிதில் தீப்பற்றாதது
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் செருமேனியம் நான்குபுளோரைடு
செருமேனியம் நான்குபுரோமைடு
செருமேனியம் நான்குஅயோடைடு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு
சிலிக்கான் நான்குகுளோரைடு
டின்(IV) குளோரைடு
ஈயம் டெட்ராகுளோரைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  Y verify (இதுY/N?)
ஒரு ஸ்லெங்க் குழாயில் புதிதாக வடிகட்டிய செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு.

தயாரிப்பு

தொகு

செருமேனியத்தின் பெரும்பாலான வணிகரீதியான உற்பத்தி துத்தநாகம் மற்றும் செப்பு-தாது ஊது உலைகளின் புகை-போக்கிகளின் தூசுக்களை வினைக்குட்படுத்தி தயாரிப்பதாகும். இருப்பினும், விட்ரெய்ன் எனப்படும் சில வகையான நிலக்கரியை எரிப்பதில் இருந்து கிடைக்கும் சாம்பலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மூலப்பொருள் காணப்படுகிறது. செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடு என்பது செருமேனியம் உலோகம் அல்லது அதன் ஆக்சைடு (GeO2) சுத்திகரிப்பதற்கான ஒரு இடைநிலைப் பொருள் ஆகும். [2]

செறிவூட்டப்பட்ட ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் ஆக்சைடினைக் கரைப்பதன் மூலம் செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடை GeO2 (செருமேனியம் ஈராக்சைடு) இலிருந்து நேரடியாக உருவாக்க முடியும். இதன் விளைவாக கலவையானது பிற பொருட்கள் மற்றும் அசுத்தங்களிலிருந்து செருமேனியம் டெட்ராகுளோரைடை சுத்திகரிக்கவும் பிரிக்கவும் பகுதியளவு வடிகட்டப்படுகிறது.[3] GeCl4 ஆனது அயனி நீக்கத்துடனான மறுநீராற்பகுப்பு செய்யப்பட்டு தூய்மையான GeO2 உருவாக்கப்படுகிறது. பின்னர், இது ஹைட்ரஜனின் சூழலில் ஒடுக்கம் செய்யப்பட்டு செருமேனியம் உலோகத்தை உருவாக்குகிறது. [2]

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. P.W. Schenk (1963). "Germanium(IV) Chloride". In G. Brauer (ed.). Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Vol. 1. NY,NY: Academic Press. pp. 715–716.
  2. 2.0 2.1 "Germanium" Mineral Commodity Profile, U.S. Geological Survey, 2005.
  3. "The Elements" C. R. Hammond, David R. Lide, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics, Edition 85 (CRC Press, Boca Raton, Florida) (2004)