தமிழ்நாடு அரசுத் துறைகள்

தமிழ்நாடு அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மக்களின் நலனுக்காகப் பல்வேறு அரசுத்துறைகள் 1670-ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. இத்துறைகளின் தலைவராக மாநில முதலமைச்சரும் ஆலோசனை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்த தலைமைச் செயலாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டன.

தமிழ் அரசுத் துறைகள்
Tamil Nadu Government's Departments
அரசுத் துறைகள் மேலோட்டம்
அமைப்பு1670
ஆட்சி எல்லைதமி்ழ்நாடு
தலைமையகம்சென்னை
அமைச்சர்
அரசுத் துறைகள் தலைமை
 • திரு.வி.இறை அன்புஇ.ஆ.ப., அரசின் தலைமைச் செயலாளர்
வலைத்தளம்http://www.tn.gov.in/departments.html

தமிழ்நாடு அரசுத்துறைகளின் வளா்ச்சி

தொகு

1600-களில்

தொகு
 • 1670: அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமாகக் கொண்டு 1670-இல் புதிய செயலகம் உருவாக்கப்பட்டது. அரசின் பொருளாதார நிலையைச் சீர்படுத்தும் இத்துறையைக் கவனிக்க செயலர் ஒருவரை நியமித்திருந்தனர். மேலும் இத்துறையானது, மதராஸ் மாகாணத்தின் தலைமைச் செயலக துறையாகவும் கருதப்பட்டது.

1700-களில்

தொகு
 • 1752: பிரஞ்சுகாரர்களிடம் போர் புரிந்ததாலும் ஆற்காடு நவாப்புடன் பிணக்கம் ஏற்பட்டதினாலும், ஆங்கிலேயரின் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் ஆதிக்கம், இந்தியா முழுவதிலும் பரவியது. அதே நேரத்தில், தனது ஆதிக்க சக்தியால், பல்வேறு துறைகளை அரசு என்பதற்குள் கொண்டு வந்து, புதிய துறைகளை உருவாக்கியது ஆங்கிலேய அரசு. 1752-இல் தனது முதலாவது துறையாக, இராணுவத் துறையை உருவாக்கினர்.
 • 1774: பின்னர் தனது அடுத்த துறையாக வருவாய்த் துறையை 1774-இல் உறுவாக்கினர். பொதுத் துறையலுள்ள வருமானம் தொடர்பான ஆவணங்களை இதனுள் புகுத்தினர். பின் இரட்டச் செயலக முறையை அறிமுகப்படுத்தினர். அதன் ஒரு செயலகத்தின் கீழ், இராணுவம், அரசியல் மற்றும் இரகசிய ஆவணங்களையும், இரண்டாவது செயலகத்தின் கீழ், பொதுத் துறையையும், வருமானத் துறையையும் கொண்டு வந்தனர்.
 • 1786: 1786-இல் அரசின் வருவாய்க்காக நான்கு வாரியங்கள் அமைக்கப்பட்டது. அவை 'வருவாய் வாரியம்', 'வணிக வாரியம்', 'இராணுவ வாரியம்', 'மருத்துவ வாரியம்' மற்றும் 'கடல் வாரியம்'. மற்ற கூடுதல் துறைகளும் இவ்வாரியங்களின் கீழ் அமைக்கப்பட்டன.
 • 1796: மே மாதம் 1796-இல் 'இரகசியத் காப்புத் துறை', செயலகத்தில் நிறுவப்பெற்றது. இதில், நாட்டின் இரகசியம் மற்றும் நம்பகமான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் சேர்க்கப்பட்டன.
 • 1798: 1798-இம் ஆண்டில், நீதித்துறை உருவாக்கப்பட்டது.

1800-களில்

தொகு
 • 1800: 1800-இல், செயலக கட்டமைப்பு புதுப்பொலிவு பெற்று, ஒரு தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் மூன்று செயலாளர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டன. அரசியல் மற்றும் இரகசியத் துறை தலைச்செயலாளருக்கும் இராணுவத்துறை ஒரு செயலாளர்க்கும் வழங்கப்பட்டது. மேலும் வணிகம் மற்றும் பொதுத்துறை இரண்டாம் செயலாளருக்கும், வருவாய் மற்றும் நீதித்துறை மூன்றாமவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்டன. அடுத்ததாக அரசியல் விவகாரங்களைக் கையாளுவதற்கான அரசியல் துறையும் உருவாக்கப்பட்டது.
 • 1811 - 1818: 1811 முதல் 1818 வரையுள்ள ஆண்டுகளில், வணிக வியாபாரத்தைப் பெருக்க, பல்வேறு துறைகள் உறுவாக்கப்பட்டன.
 • நிதித் துறை (1811)
 • வர்த்தக துறை (1815)
 • சட்டத் துறை (1815)
 • வெளிநாட்டுத் துறை (1816)
 • சமயத் துறை (1818)
 • 1831: 1831-ஆம் ஆண்டில், செயலகத்துறைகள் மீண்டும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. தலைமைச் செயலரின் பொறுப்பாக நிதி, சட்டம், வர்த்தகம், சமயம் மற்றும் பொதுத்துறைகளும் ஒதுக்கப்பட்டன. ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட துறைகளுடன் இத்துறைகள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டவையாகும்.
 • 1838 - 1853: 1838 முதல் 1853 வரையுள்ள ஆண்டுகளல், ஆட்சித்துறையை மேம்படுத்துவதற்காகப் பல்வேறு துறைகள் உறுவாக்கப்பட்டன.
 • கடல் துறை (1838)
 • பொதுப்பணித்துறை (1843)
 • இரயில்வே துறை (1853)
 • 1855: 1855-இல் ஆட்சித்துறைக்காகச் செயலக செயல்பாடுகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக, அரசியல், நீதி, பொதுத்துறை ஆகியவைகள் தலைமைச் செயலாளருக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. வருவாய் ஆட்சித்துறை, பொதுப்பணித்துறை, சாலை போக்குவரத்துத்துறை ஆகியவைகள் வருவாய்ச் செயலாளருக்கு ஒதுக்கப்பட்டன.
 • 1857: 1857-ஆம் ஆண்டிற்குப் பின், மதராஸ் மாகாணம் முழுவதும் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்திடமிருந்து இங்கிலாந்து மகாராணியின் நேரடிப் பார்வையின் கீழ் வந்தது. தலைமைச் செயலாளருக்கு, வருவாய், நீதி, அரசியல் மற்றும் சட்டமன்றத் துறைகள் வழங்கப்ப்ட்டன.

1900-களில்

தொகு
 • 1914

1914-இல், செயலகத் துறைகள் மீண்டும் ஒருமுறை மாற்றியமைக்கப்ட்டன

 • இந்திய குடியியல் பணிக்கான அரசாணை, அரசாங்க அச்சகம், மதராஸ் பதிவு அலுவலகம், காவற்படைகள், காலாட்படையின் இயக்கம், நீதித்துறை, புலனாய்வுத்துறை மற்றும் பத்திரிகை சட்டம் முதலிய துறைகள் அனைத்தும் தலைமைச் செயலாளருக்கு வழங்கப்பட்டன.
 • நகரமைப்புத் தகவல்கள் அனைத்தும் வருவாய்த்துறையினரின் கீழ் வந்தது.
 • மனநலம் பாதிக்கப்ட்டோர் முதலான மருத்துவத் தகவல்கள் அனைத்தும் வருவாய்த்துறையினரின் கீழ் வந்தது.
 • 1916

1916-ஆம் ஆண்டு ஆகத்து மாதம் 1-ஆம் நாள், செயலகத்திலுள்ள துறைகள் அனைத்தும் மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

 • நிதித்துறை - தலைமைச் செயலாளர் (வருடாந்திர ஓய்வூதியம், வருவாய்க் கிளைகளையும் சேர்த்து)
 • பொதுத்துறை - தலைமைச் செயலாளர் (பொது, கடல்சார், அரசியல், சமயம்)
 • வருவாய்த்துறை - வருவாய்ச் செயலாளர்
 • ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நகர் மேம்பாட்டுத்துறை - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நகர் மேம்பாட்டுத்துறைச் செயலாளர் (மருத்துவம் மற்றும் சட்டமன்றப் பிரிவுகள்)
 • உள்துறை - உள்துறைச் செயலாளர் (நீதி, கல்வி மற்றும் இதர துறைகள்)
 • பொதுப்பணித்துறை - பொதுப்பணித்துறைச் செயலாளர் மற்றும் இணை செயலாளர்
 • 1918

1918-ஆம் ஆண்டில், வருவாய்த்துறையினூடே சிறப்பு வருவாய்த் துறை உருவாக்கப்பட்டது. இதில் கப்பல் கட்டுமானப் பணியின் கணக்குகள், இந்திய பாதுகாப்பு படையின் தகவல்கள் அனைத்தும் அடங்கும். இத்துறையைக் கவனிக்க சிறப்பு வருவாய்த் துறைச் செயலாளர் நியமிக்கப்பட்டார்.

 • 1921

செயலகத்தின் வர்த்தக பரிவர்த்தனைகளை ஆராய்ந்து, 1 ஏப்ரல் 1921-ஆம் நாள் அரசியல் மற்றும் சமயத்துறைகள் பொதுத் துறையிலிருந்து பரித்து வெவ்வேறு துறைகளாக்கப்பட்டன. இதனால் புதிய துறைகளும் உருவாக்கப்பட்டன.

 • விவசாயத்துறை
 • கூட்டுறவுத்துறை
 • குடிமைப்பொருட்கள் துறை
 • தொழிற்சாலைத்துறை
 • வனத்துறை
 • தொழிற்துறை
 • சுரங்கத்துறை
 • வணிகத்துறை
 • கால்நடை பராமரிப்புத்துறை
 • 1926

1926 சூலை 1-ஆம் நாள், செயலகத்தில் உள்ள செயலாளர்களுக்குத் துறைகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன

 • தலைமைச் செயலாளர் - பொது, நீதி, அரசியல், சமயம்.
 • செயலாளர் 1 - சட்டம், கல்வி
 • செயலாளர் 2 - பாசனம், இரயில்வே, பொதுப்பணி, தெழிலாளர் நலன்
 • ஏனைய துறைகள் ஒன்றிற்கு ஒரு செயலாளர் எனப் பிரிக்கப்பட்டது.
 • 1936:

1936 ஏப்ரல் 1-ஆம் நாளில், துறைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, ஒன்பது துறைகள் உறுவாக்கப்பட்டன:

 • பொதுத்துறை
 • உள்துறை
 • நிதிதததுறை
 • வளர்ச்சித்துறை
 • வருவாய்த்துறை
 • உள்ளூர் சுய அரசுத் துறை
 • கல்வி மற்றும் மக்கள் நலத்துறை
 • பொதுப்பணித்துறை
 • சட்டத்துறை
 • இத்துறைகள் 1 ஆகத்து 1936-ஆம் நாள் அமலுக்கு வந்தது.
 • 1946

1946-ஆம் ஆண்டு, குடிமையியல் பொருள் வழங்கும் வருவாய் வாரியம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, நகர் மேம்பாட்டுத்துறையான உணவுத்துறை மற்றும் அதன் சார்ந்திருக்கும் துறைகள் உருவாக்கப்பட்டன.

 • 1949

1949-இல், விவசாயத்துறையை, உணவுத்துறையுடன் சேர்த்து உணவு மற்றும் விவசாயத்துறை உருவாக்கப்பட்டது.

 • புதிய துறை உருவாகினாலும், 1956-இல் உருவாக்கப்பட்ட விவசாயத்துறை பின்னரும் செயல்பட்டு வந்தது.
 • 1953:

1953-இல், மைசூர் (கர்நாடகா) மாநிலத்திலிருந்து பிரிந்த ஏழு தாலுக்காக்களோடு ஆந்திர மாநிலம் உருவானபோது, செயலகம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

 • மேலும், சட்டத்துறையின் ஆங்கில வழிச்சொல் மாற்றமடைந்தது (Legal Department to Law Department).
 • விவசாயத்துறை
 • நிதித்துறை
 • உடல் நலம், கல்வி மற்றும் உள்ளூர் சுய அரசுத் துறை
 • உள்துறை
 • தொழிற்சாலை, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை.
 • சட்டத்துறை
 • பொதுத்துறை
 • பொதுப்பணித்துறை
 • வருவாய்த்துறை
 • 1960:
 • 1953-இக்குப் பின், சில புதிய துறைகள் சேர்க்கப்பட்டன
 • 1960-இல் பதினோரு புதிய துறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன
 • கல்வித்துறை
 • நிதித்துறை
 • உணவு மற்றும் விவசாயத்துறை
 • உள்துறை
 • தொழிற்துறை
 • சட்டத்துறை
 • பொதுத்துறை
 • மக்கள் நலத்துறை
 • பொதுப்பணித்துறை
 • வருவாய்த்துறை
 • ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நகர் மேம்பாட்டுத்துறை
 • 1998

தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை 1998-ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

துறைகளின் வகைகள்

தொகு

அரசு தலைமை செயலாளரின் மேற்பார்வையின் கீழுள்ள துறைகள்[1][2][3]

தொகு

தமிழக அரசின் துறைகள்

தொகு
வரிசை எண் துறையின் பெயர் இணை (அ) துணைத் துறையின் பெயர் இணையதள முகவரி வகை
1 Archives and Historical Research Department http://www.tnarchives.tn.gov.in/aboutus.html
2 Department of Economics and Statistics http://www.tn.gov.in/deptst/preface.htm
3 Stationery and Printing Department http://www.tnarchives.tn.gov.in/aboutus.html
4 Department of Economics and Statistics http://www.tn.gov.in/stationeryprinting/
5 Adi Dravidar and Tribal Welfare Department www.tn.gov.in/departments/adtw.html
6 Agricultural Engineering Department http://www.aed.tn.gov.in/
7 Department of Seed Certification http://www.seedtamilnadu.com/aboutus.htm
8 Department of Horticulture and Plantation Crops http://www.tn.gov.in/rti/proactive/agri/handbook-horticulture.pdf
9 Department of Sugar http://www.tn.gov.in/sugar/dept.htm
10 Commercial Taxes Department http://www.tnvat.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
11 Social Welfare Department http://www.tn.gov.in/departments/social.html
12 Nutritious Meal Programme Department http://www.tn.gov.in/departments/social.html
13 Animal Husbandry Department http://www.tn.gov.in/departments/ahf.html
14 Department of Milk and Dairy Development http://www.tn.gov.in/departments/ahf.html
15 Fisheries Department http://www.tn.gov.in/departments/ahf.html
16 Department of Sericulture http://www.tnsericulture.gov.in/
17 Handlooms, Handicrafts, Textiles & Khadi Department http://www.tn.gov.in/hhtk/ & http://www.tn.gov.in/departments/hhtk.html
18 Registration Department http://www.tnreginet.net/english/dutyfees.asp பரணிடப்பட்டது 2013-08-19 at the வந்தவழி இயந்திரம்
19 Electrical Inspectorate Department http://www.tnei.tn.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-18 at the வந்தவழி இயந்திரம்
20 Civil Supplies and Consumer Department http://www.consumer.tn.gov.in/default.php
21 Tamil Nadu Forest Department http://www.forests.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-10-20 at the வந்தவழி இயந்திரம்
22 Department of Environment http://www.environment.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-05-20 at the வந்தவழி இயந்திரம்
23 Health & Family Welfare Department Department of Medical and Rural Health Services http://www.tnhealth.org/mrhs.htm பரணிடப்பட்டது 2013-08-17 at the வந்தவழி இயந்திரம்
24 Department of Medical Education http://www.tnhealth.org/medicaleducation.htm பரணிடப்பட்டது 2012-10-14 at the வந்தவழி இயந்திரம்
25 Department of Public Health and Preventive Medicine http://www.tnhealth.org/dphpm.htm பரணிடப்பட்டது 2013-09-03 at the வந்தவழி இயந்திரம்
26 Indian Medicine and Homoeopathy Department http://www.tnhealth.org/im.htm பரணிடப்பட்டது 2013-07-06 at the வந்தவழி இயந்திரம்
27 Family Welfare Department http://www.tnhealth.org/dfw.htm பரணிடப்பட்டது 2013-06-21 at the வந்தவழி இயந்திரம்
28 Drugs Control Department http://www.tnhealth.org/drugcontrol/ பரணிடப்பட்டது 2012-10-14 at the வந்தவழி இயந்திரம்
29 State Health Transport Department http://www.tnhealth.org/tshtd.htm பரணிடப்பட்டது 2012-10-22 at the வந்தவழி இயந்திரம்
30 Department of Food Safety & Drug Administration http://www.consumer.tn.gov.in/default.php
41 Department of Technical Education http://www.tndte.com/
42 Department of Collegiate Education http://www.tndce.in/aboutus.htm பரணிடப்பட்டது 2015-12-06 at the வந்தவழி இயந்திரம்
43 Department of Minor Ports http://www.tn.gov.in/departments/highways.html
34 Department of Highways http://www.tnhighways.org/ பரணிடப்பட்டது 2018-06-01 at the வந்தவழி இயந்திரம்
35 Department of Forensic Science http://www.tn.gov.in/tamilforensic/
36 Tamil Nadu Police Department http://www.tnpolice.gov.in/
37 Prohibition and Excise Department http://www.tn.gov.in/departments/home.html & http://www.tn.gov.in/rti/proactive/home/handbook-prohexcise.pdf
38 Department of Law, Courts and Prisons http://www.tn.gov.in/departments/law.html
39 Public Department http://www.tn.gov.in/departments/public.html
40 Department of Ex-Servicemen's Welfare http://www.tn.gov.in/exwel/aboutus.htm
51 Department of Rehabilitation http://www.tn.gov.in/departments/public.html & http://www.tn.gov.in/rti/proactive/public/handbook_rehabilitation.pdf
52 Department of Social Defence http://socialdefence.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2012-09-30 at the வந்தவழி இயந்திரம்
53 Department of Prison http://prisons.tn.nic.in/ [தொடர்பிழந்த இணைப்பு] ||
54 Department of Geology and Mining http://www.tnmine.tn.nic.in/profile.htm பரணிடப்பட்டது 2015-01-11 at the வந்தவழி இயந்திரம்
55 Department of Industries http://www.tn.gov.in/departments/industries.html & http://www.indcom.tn.gov.in/functions.htm
56 Labour and Employment Department http://www.tn.gov.in/departments/labour.html
57 Employment and Training Department http://www.detspiu.tn.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2012-10-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்
58 Department of Legislative Assembly http://www.tn.gov.in/departments/law.html
59 Municipal Administration & Water Supply Department http://www.tn.gov.in/maws/
60 Department of Archaeology http://www.tnarch.gov.in/aboutus.htm பரணிடப்பட்டது 2016-11-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்
61 Department of Museums http://www.tn.gov.in/rti/proactive/inftour/handbook_museums.pdf
62 Personnel and Administrative Reforms Department http://www.tn.gov.in/departments/par.html
63 Department of Evaluation and Applied Research http://www.tn.gov.in/dear/
64 Tamil Nadu Public Works Department http://www.tn.gov.in/departments/pwd.html
65 Water Resources Department http://www.wrd.tn.gov.in/AboutUs.htm
66 Revenue Department Revenue Department http://www.tn.gov.in/departments/rev.html
67 Revenue Administration Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
68 Land Administration Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
69 Land Reforms Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
70 Urban Land Ceiling and Urban Land Tax Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
71 Survey and Land Records Department (Survey and Settlement Department) http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
72 Rural Development & Panchayat Raj Department http://www.tnrd.gov.in/
73 Department of Evaluation and Applied Research http://www.tn.gov.in/dear/
74 Tamil Nadu Public Works Department http://www.tn.gov.in/departments/pwd.html
75 Water Resources Department http://www.wrd.tn.gov.in/AboutUs.htm
76 Revenue Department http://www.tn.gov.in/departments/rev.html
77 Revenue Administration Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
78 Land Administration Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
79 Land Reforms Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்
80 Urban Land Ceiling and Urban Land Tax Department http://revenue.tn.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்

மேற்கோள்கள்

தொகு

வெளி இணைப்புகள்

தொகு