பகுப்பு:மலையாளத் தொலைக்காட்சி நடிகர்கள்

மலையாளத் தொலைக்காட்சி நடிகர்கள் என்பது மலையாள மொழித் தொடர்களில் நடிக்கும் நடிகர்களை குறிக்கும்.