நடு அமெரிக்கா

(மத்திய அமெரிக்கா இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

நடு அமெரிக்கா அல்லது மத்திய அமெரிக்கா (Central America, எசுப்பானியம்: Centroamérica அல்லது América Central) என்பது வட அமெரிக்காவுக்கும் தென் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பகுதியும் அதில் உள்ள நாடுகளையும் குறிக்கும். வட அமெர்க்காவையும் தென் அமெரிக்காவையும் இணைக்க இந்நிலப்பகுதி வால் போல அகலத்தில் குறுகியும் நீட்டமாக இருப்பதாலும், இருபுறமும் கடலால் சூழ்ந்திருப்பதாலும், இதனை இருவலஞ்சூழ் இடைநிலம் அல்லது இடைநிலம் (isthmus) என்று அழைக்கப்படும். நடு அமெரிக்காவில் ஏழு நாடுகள் உள்ளன: பெலீசு, கோஸ்ட்டா ரீக்கா, குவாத்தமாலா, எல் சல்வடோர், ஒந்துராசு, நிக்கராகுவா, பனாமா.

வட அமெரிக்காவுக்கும் தென் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே உள்ள நடு அமெரிக்கா. இப்பகுதியில் 7 நாடுகள் உள்ளன.

புவியமைப்பு

தொகு
 
எல் சொர்ரெரோன், எல் சால்வடோர்
 
சான் பெட்ரோ கடற்கரை, பேலிஜ்
 
நிகரகுயாவின் பசிபிக் கடற்கரையில் வெப்ப மண்டல கடற்கரை சான் ஜுவான் டெல் சர்.

மத்திய அமெரிக்கா 524.000 சதுர கிலோமீட்டர் (202,000 சதுர மைல்), அதாவது பூமியின் மேற்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 0.1% ஒரு பகுதியில் உள்ளது. 2009இல் அதன் மக்கள் தொகை 41.739.000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது சதுர கிலோமீட்டருக்கு 77 பேர் அல்லது ஒவ்வொரு சதுர மைலுக்கு 206 பேர் என மக்கள் அடர்த்தி உடையது. மத்திய அமெரிக்கா 524.000 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடல் இதன் தென்மேற்கில் உள்ளது, கரீபியன் கடல் வடகிழக்கில் உள்ளது, மற்றும் மெக்ஸிக்கோ வளைகுடா வடக்கில் உள்ளது. பெரும்பாலான மத்திய அமெரிக்கா கரீபியன் படுகை மீது உள்ளது.

அரசியல்

தொகு

மத்திய அமெரிக்கா தற்பொழுது, அரசியல், பொருளாதார, மற்றும் கலாச்சார மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. இது மத்திய அமெரிக்க நீதிமன்றம் உருவாகிய 1907 ல் தொடங்கியது.

மத்திய அமெரிக்காவில் மத்திய அமெரிக்க பாராளுமன்றம், பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பு, மத்திய அமெரிக்க வங்கி மற்றும் மத்திய அமெரிக்க பொது சந்தை போன்ற பல நிறுவனங்கள் உள்ளன.

நடு அமெரிக்க நாடுகளின் மக்கள் தொகை

தொகு
நாட்டின் பெயரும்
கொடியும்
பரப்பளவு
கி.மீ2 (km²)
மக்கள் தொகை
(ஜூலை 1, 2005 தோராய மதிப்பீடு)
மக்கள் தொகை அடர்த்தி
(ஒரு கி.மீ 2>ல்)
தலைநகரம்
  பெலீசு 22,966 2,91,000 14 பெல்மோப்பான்
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 51,100 43,27,000 85 சான் ஹொசே
  எல் சல்வடோர 21,040 68,81,000 327 எல் சல்வடோர்
  குவாத்தமாலா 1,08,890 1,25,99,000 116 குவாத்தமாலா நகரம்
  ஒண்டுராசு 1,12,492 72,05,000 64 டெகுச்சிகல்ப்பா
  நிக்கராகுவா 1,29,494 54,87,000 42 மனகுவா
  பனாமா 75,517 32,32,000 43 பனமா நகரம்
மொத்தம் 5,21,499 4,00,01,000 77

மக்கள் வகைப்பாடு

தொகு
 
குவாதமாலா நகரம் மத்திய அமெரிக்காவின் மிக பெரிய நகரம் ஆகும்
நடு அமெரிக்க நாடுகள்
நிலப்பகுதியின் பெயர்,
கொடியுடன் கொடி (சின்னம்)
நிலபரப்பு
(km²)[1]
மக்கள் தொகை
(July 2009 est.)
மக்களடர்த்தி
(per km²)
தலைநகரம் மொழி மனித மேம்பாட்டு குறியீடு
  பெலீசு 22,966 3,07,000 13 பெல்மோபன் ஆங்கிலம் 0.694 High
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 51,100 41,96,000 82 சான் ஹொசே எசுப்பானியம் 0.744 High
  எல் சல்வடோர 21,040 61,63,000 292 சான் சால்வடோர் எசுப்பானியம் 0.674 Medium
  குவாத்தமாலா 1,08,890 1,40,27,000 129 குவாடிமாலா எசுப்பானியம் 0.574 Medium
  ஒண்டுராசு 1,12,090 74,66,000 67 டெகுகிகல்பா எசுப்பானியம் 0.625 Medium
  நிக்கராகுவா 1,30,373 57,43,000 44 மனாகுய எசுப்பானியம் 0.589 Medium
  பனாமா 78,200 34,54,000 44 பனாமா நகரம் எசுப்பானியம் 0.768 High
Total 5,23,780 4,13,56,000 80 - -
மத்திய அமெரிக்காவில் உள்ள பெரும் மாநகர பகுதிகள்
நகரம் நாடு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வருடம் நாட்டின் மக்கள் தொகை விகிதம்
(1) குவாடிமாலா நகரம் குவாடிமாலா 3,700,000 2010 26%
(2) சான் சால்வடோர் எல் சால்வடோர் 2,415,217 2009 39%
(3) மனாகுய நிகராகுய 1,918,000 2012 34%
(4) டெகுகிகல்பா ஹோண்டுராஸ் 1,819,000 2010 24%
(5) சான் பெட்ரோ சூலா ஹோண்டுராஸ் 1,600,000 2010 21%
(6) பனாமா நகரம் பனாமா 1,400,000 2010 37%
(7) சான் ஹொசே [2] கோஸ்டா ரிக 1,275,000 2013 30%

உயிரினப்பரவல்

தொகு

மத்திய அமெரிக்கா மெசோமெரிக்கன் பல்லுயிரிய முக்கியத்தலத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இது உலகின் பல்லுயிர்களில் 7% கொண்டுள்ளது..[3] இந்த அட்டவணை ஏழு நாடுகளில் தற்போதைய புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகிறது:

நாடு நீர்நில வாழ்விகள் பறவைகள் பாலூட்டிகள் ஊர்வன புவிக்குரிய முதுகெலும்பிகளில் குழல்வகை தாவரங்கள் உயிரினப்பரவல்
  பெலீசு 46[4] 544[4] 147[4] 140[4] 877[4] 2894[4] 3771[4]
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 183[5] 838[5] 232[5] 258[5] 1511[5] 12119[5] 13630[5]
  எல் சல்வடோர 30[6] 434[6] 137[6] 106[6] 707[6] 2911[6] 3618[6]
  குவாத்தமாலா 133[7] 684[7] 193[7] 236[7] 1246[7] 8681[7] 9927[7]
  ஒண்டுராசு 101[8] 699[8] 201[8] 213[8] 1214[8] 5680[8] 6894[8]
  நிக்கராகுவா 61[9] 632[9] 181[9] 178[9] 1052[9] 7590[9] 8642[9]
  பனாமா 182[10] 904[10] 241[10] 242[10] 1569[10] 9915[10] 11484[10]
சான் சால்வடோர் தலைநகரம் எல் சால்வடோர்இன் பரந்த தோற்றம்
பனாமா நகரம்.
சான் ஹொசே
மனாகுவா, நிகராகுவா.
டெகுகிகல்பா, ஹோண்டுராஸ்

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. பகுதிகளும் மக்கள் தொகை மதிப்பீடுகளும் 2008 சிஐஏ உலக மெய்நிகழ்வு நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இந்த மக்கள் தொகை மதிப்பீடுகள் ஜூலை 2007ல் செய்யப்பட்டவை ஆகும்.
  2. ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/proye/distrital.pdf
  3. http://www.webng.com/jerbarker/home/eia-toolkit/downloads/Van04/RojasVancouver.pdf
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 "Belize Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 "Costa Rica Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. 2005-06-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 "El Salvador Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. 2005-06-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 "Guatemala Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 "Honduras Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 "Nicaragua Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
  10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 "Panama Deforestation Rates and Related Forestry Figures". Rainforests.mongabay.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-17.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நடு_அமெரிக்கா&oldid=3949564" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது