முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

மராத்திய அரச குலங்கள் மற்றும் அரசுகள் பட்டியல்

சிவாஜி குலம்
1857இல் இந்தியா & பர்மா: பிரித்தானிய இந்தியாவில் மராத்தியப் பேரரசு, இளஞ்சிவப்பு பகுதிகள்

மராத்திய அரச குலங்கள் மற்றும் அரசுகள் பட்டியல், விடுதலைக்கு முந்தைய பிரித்தானிய இந்தியாவில் ஆட்சி செய்த மராத்திய வம்சத்தினர் ஆண்ட இராச்சியங்களின் விவரம்;


மராத்திய வம்சத்தினர் ஆண்ட மராத்திய அரசுகள்தொகு

மராட்டியத்தில் இருந்த மராத்திய அரசுகள்தொகு

 
17ஆம் நூற்றாண்டில் மராத்தியப் பேரரசின் தலைநகராக அமைந்த ராய்கட் கோட்டையின் சிதிலமடைந்த பகுதிகள்

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு