மெசியே பொருள்

மெசியே பொருட்கள் (Messier objects) என்பது பிரான்சு நாட்டைச் சார்ந்த வானியல் அறிஞர் சார்லஸ் மெசியே என்பவர் தொகுத்து வெளியிட்ட வானியல் பொருட்களான நெபுலா மற்றும் விண்மீன் கொத்துகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1] இந்த அட்டவணை, சார்லஸ் மெசியேவின் உற்றுநோக்கல் குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடைசி இணைப்பாக [2] 1966 ஆம் ஆண்டு வரை சேர்க்கப்பட்ட உறுப்புகளுடன் அசலாக 1771 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது.

"மெசியர்"(பிரெஞ்சு; Messier)
வாழ்நாள்:26 சூன் 1730 – 12 ஏப்ரல் 1817

ஏனெனில், மெஸ்ஸியர் வால்வெள்ளிகளை மட்டும் கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். அவர் தம் வால் வெள்ளி வேட்டையின் போது குறுக்கிட்ட வால்வெள்ளி அல்லாத உறுப்புகளை விரக்தியுடன் பட்டியலிட்டார். அவரது உதவியாளர் பியர் மெக்கைன் உதவியுடன் தொகுத்த இப்பட்டியலே பால்வெளி பொருள்களின் பட்டியல் ஆனது. வானியல் பொருட்களின் இப்பட்டியல் மிகவும் பிரபலமான புகழ்மிக்க பட்டியல் ஆகும். பல பால்வெளிப் பொருட்கள் இன்றளவும் கூட மெஸ்ஸியர் எண்களாலேயே [3] சுட்டப்படுகின்றன.

இப்பட்டியலின் முதல் பதிப்பு மெஸ்ஸியரின் வானியல் பொருட்களின் இறுதி எண்ணிக்கையான 103 உறுப்புகளுடன் மேலும் 45 பொருட்களைக் கொண்டிருந்தது. மெஸ்ஸியர் 102 என்று எண்ணிடப்பட்ட வான் பொருளை சரியாக உறுதிப்படுத்த இயலாத காரணத்தால் மெஸ்ஸியரின் பட்டியல் எண்ணிக்கை 102 ஆக குறைந்தது. எனினும் மெஸ்ஸியரின் பட்டியலில் எழுதப்பட்டிருந்த பக்கக் குறிப்புகளை உபயோகித்து மற்ற வானியல் அறிஞர்கள் இப்பட்டியலை மொத்தம் 110 உறுப்புகள் கொண்டதாக நிரப்பினர்.

மெசியே பொருட்களின் விண்மீன் வரைபடம் தொகு

 
Messier Star Chart.

மெசியே பொருட்கள் தொகு

      திறந்த விண்மீன் கொத்து       கோள விண்மீன் கொத்து       நெபுலா       கோள் விண்மீன் படலம்       மீஒளிர் விண்முகில்       விண்மீன் திரள்       மற்றவை

மெசியே எண் புபொப/அப எண் பொதுப் பெயர் படம் பொருள் வகை தூரம் (kly) விண்மீன் தொகுதி தோற்ற ஒளிப் பொலிவு
மெ1[4] புபொப 1952 நண்டு நெபுலா   மீ ஒளிர் விண்மீன் எச்சம் 4.9-8.1 இடபம் 8.4
மெ2[5] புபொப 7089     கோளகக் கொத்து 33 கும்பம் 6.3
மெ3[6] புபொப 5272     கோளகக் கொத்து 33.9 தெற்கு விண்மீன் குழாம் 6.2
மெ4[7] புபொப 6121     கோளகக் கொத்து 7.2 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 5.9
மெ5[8] புபொப 5904     கோளகக் கொத்து 24.5 Serpens 6.7
மெ6[9] புபொப 6405 பட்டாம்பூச்சி கொத்து   திறந்த விண்மீன் கொத்து 1.6 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 4.2
மெ7[10] புபொப 6475 தாலமி கொத்து   திறந்த விண்மீன் கொத்து 0.65-1.31 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 3.3
மெ8[11] புபொப 6523 Lagoon Nebula   நெபுலா இணைந்த விண்மீன் கொத்து 4.1 Sagittarius 6.0
மெ9[12] புபொப 6333     கோளகக் கொத்து 25.8 Ophiuchus 8.4
மெ10[13] புபொப 6254     கோளகக் கொத்து 14.3 Ophiuchus 6.4
மெ11[14] புபொப 6705 Wild Duck Cluster   திறந்த விண்மீன் கொத்து 6.2 Scutum 6.3
மெ12[15] புபொப 6218     கோளகக் கொத்து 15.7 Ophiuchus 7.7
மெ13[16] புபொப 6205 Great Globular Cluster in Hercules   கோளகக் கொத்து 22.2 Hercules 5.8
மெ14[17] புபொப 6402     கோளகக் கொத்து 30.3 Ophiuchus 8.3
மெ15[18] புபொப 7078   கோளகக் கொத்து 33 Pegasus 6.2
மெ16[19] புபொப 6611 Eagle Nebula   Nebula, H II region with cluster 7 Serpens 6.0
மெ17[20] புபொப 6618 Omega, Swan, Horseshoe, or Lobster Nebula   Nebula, H II region with cluster 5-6 Sagittarius 6.0
மெ18[21] புபொப 6613     Cluster, open 4.9 Sagittarius 7.5
மெ19[22] புபொப 6273     கோளகக் கொத்து 28.7 Ophiuchus 7.5
மெ20[23] புபொப 6514 Trifid Nebula   Nebula, H II region with cluster 5.2 Sagittarius 6.3
மெ21[24] புபொப 6531     Cluster, open 4.25 Sagittarius 6.5
மெ22[25] புபொப 6656 Sagittarius Cluster   கோளகக் கொத்து 9.6-11.6 Sagittarius 5.1
மெ23[26] புபொப 6494     Cluster, open 2.15 Sagittarius 6.9
மெ24[27] அப 4715 Sagittarius Star Cloud   பால் வழி விண்மீன் கொத்துகள் ~10 Sagittarius 4.6
மெ25[28] அப 4725     Cluster, open 2.0 Sagittarius 4.6
மெ26[29] புபொப 6694     Cluster, open 5.0 Scutum 8.0
மெ27[30] புபொப 6853 Dumbbell Nebula   Nebula, planetary 1.148-1.52 Vulpecula 7.5
மெ28[31] புபொப 6626     கோளகக் கொத்து 17.9 Sagittarius 7.7
மெ29[32] புபொப 6913     Cluster, open 7.2 Cygnus 7.1
மெ30[33] புபொப 7099     கோளகக் கொத்து 27.8-31 Capricornus 7.7
மெ31[34] புபொப 224 Andromeda Galaxy   Galaxy, spiral 2,430-2,650 Andromeda 3.4
மெ32[35] புபொப 221     Galaxy, dwarf elliptical 2,410-2,570 Andromeda 8.1
மெ33[36] புபொப 598 Triangulum Galaxy   Galaxy, spiral 2,380-3,070 Triangulum 5.7
மெ34[37] புபொப 1039     Cluster, open 1.5 Perseus 5.5
மெ35[38] புபொப 2168     Cluster, open 2.8 Gemini 5.3
மெ36[39] புபொப 1960     Cluster, open 4.1 Auriga 6.3
மெ37[40] புபொப 2099     Cluster, open 4.511 Auriga 6.2
மெ38[41] புபொப 1912     Cluster, open 4.2 Auriga 7.4
மெ39[42] புபொப 7092     Cluster, open 0.8244 Cygnus 5.5
மெ40[43]   Winnecke 4   Double star WNC4 0.51 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 9.7
மெ41[44] புபொப 2287     Cluster, open 2.3 பெருநாய் (விண்மீன் குழாம்) 4.5
மெ42[45] புபொப 1976 Orion Nebula   Nebula, H II region 1.324-1.364 Orion 4.0
மெ43[46] புபொப 1982 De Mairan's Nebula   Nebula, H II region
(part of the Orion Nebula)
1.6 Orion 9.0
மெ44[47] புபொப 2632 Beehive Cluster   Cluster, open 0.577 Cancer 3.7
மெ45[48]   Pleiades   Cluster, open 0.39-0.46 Taurus 1.6
மெ46[49] புபொப 2437     Cluster, open 5.4 Puppis 6.1
மெ47[50] புபொப 2422     Cluster, open 1.6 Puppis 4.2
மெ48[51] புபொப 2548     Cluster, open 1.5 Hydra 5.5
மெ49[52] புபொப 4472     Galaxy, elliptical 53,600-58,200 Virgo 9.4
மெ50[53] புபொப 2323     Cluster, open 3.2 Monoceros 5.9
மெ51[54] புபொப 5194, புபொப 5195 Whirlpool Galaxy   Galaxy, spiral 19,000-27,000 Canes Venatici 8.4
மெ52[55] புபொப 7654     Cluster, open 5.0 Cassiopeia 5.0
மெ53[56] புபொப 5024     கோளகக் கொத்து 58 கோமா பெரனிசியஸ் 8.3
மெ54[57] புபொப 6715     கோளகக் கொத்து 87.4 Sagittarius 8.4
மெ55[58] புபொப 6809     கோளகக் கொத்து 17.6 Sagittarius 7.4
மெ56[59] புபொப 6779     கோளகக் கொத்து 32.9 Lyra 8.3
மெ57[60] புபொப 6720 Ring Nebula   Nebula, planetary 1.6-3.8 Lyra 8.8
மெ58[61] புபொப 4579     Galaxy, barred spiral ~63,000 Virgo 10.5
மெ59[62] புபொப 4621     Galaxy, elliptical 55,000-65,000 Virgo 10.6
மெ60[63] புபொப 4649     Galaxy, elliptical 51,000-59,000 Virgo 9.8
மெ61[64] புபொப 4303     Galaxy, spiral 50.2-54.6 Virgo 10.2
மெ62[65] புபொப 6266     கோளகக் கொத்து 22.2 Ophiuchus 7.4
மெ63[66] புபொப 5055 Sunflower Galaxy   Galaxy, spiral 37,000 Canes Venatici 9.3
மெ64[67] புபொப 4826 Black Eye Galaxy   Galaxy, spiral 22,000-26,000 கோமா பெரனிசியஸ் 9.4
மெ65[68] புபொப 3623 Leo Triplet   Galaxy, barred spiral 41,000-42,000 Leo 10.3
மெ66[69] புபொப 3627 Leo Triplet   Galaxy, barred spiral 31,000-41,000 Leo 8.9
மெ67[70] புபொப 2682     Cluster, open 2.61-2.93 Cancer 6.1
மெ68[71] புபொப 4590     கோளகக் கொத்து 33.6 Hydra 9.7
மெ69[72] புபொப 6637     கோளகக் கொத்து 29.7 Sagittarius 8.3
மெ70[73] புபொப 6681     கோளகக் கொத்து 29.4 Sagittarius 9.1
மெ71[74] புபொப 6838     கோளகக் கொத்து 13.0 Sagitta 6.1
மெ72[75] புபொப 6981     கோளகக் கொத்து 53.40-55.74 Aquarius 9.4
மெ73[76] புபொப 6994     Asterism ~2.5 Aquarius 9.0
மெ74[77] புபொப 628     Galaxy, spiral 24,000-36,000 Pisces 10.0
மெ75[78] புபொப 6864     கோளகக் கொத்து 67.5 Sagittarius 9.2
மெ76[79] புபொப 650, புபொப 651 Little Dumbbell Nebula   Nebula, planetary 2.5 Perseus 10.1
மெ77[80] புபொப 1068 Cetus A   Galaxy, spiral 47,000 Cetus 9.6
மெ78[81] புபொப 2068     Nebula, diffuse 1.6 Orion 8.3
மெ79[82] புபொப 1904     கோளகக் கொத்து 41 Lepus 8.6
மெ80[83] புபொப 6093     கோளகக் கொத்து 32.6 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 7.9
மெ81[84] புபொப 3031 Bode's Galaxy   Galaxy, spiral 11,400-12,200 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 6.9
மெ82[85] புபொப 3034 Cigar Galaxy   Galaxy, starburst 10,700-12,300 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 8.4
மெ83[86] புபொப 5236 Southern Pinwheel Galaxy   Galaxy, barred spiral 14,700 Hydra 7.5
மெ84[87] புபொப 4374     Galaxy, lenticular 57,000-63,000 Virgo 10.1
மெ85[88] புபொப 4382     Galaxy, lenticular 56,000-64,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.0
மெ86[89] புபொப 4406     Galaxy, lenticular 49,000-55,000 Virgo 9.8
மெ87[90] புபொப 4486 Virgo A   Galaxy, elliptical 51,870-55,130 Virgo 9.6
மெ88[91] புபொப 4501     Galaxy, spiral 39,000-56,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.4
மெ89[92] புபொப 4552     Galaxy, elliptical 47,000-53,000 Virgo 10.7
மெ90[93] புபொப 4569     Galaxy, spiral 55,900-61,500 Virgo 10.3
மெ91[94] புபொப 4548     Galaxy, barred spiral 47,000-79,000 கோமா பெரனிசியஸ் 11.0
மெ92[95] புபொப 6341     கோளகக் கொத்து 26.7 Hercules 6.3
மெ93[96] புபொப 2447     Cluster, open 3.6 Puppis 6.0
மெ94[97] புபொப 4736     Galaxy, spiral 14,700-17,300 Canes Venatici 9.0
மெ95[98] புபொப 3351     Galaxy, barred spiral 31,200-34,000 Leo 11.4
மெ96[99] புபொப 3368     Galaxy, spiral 28,000-34,000 Leo 10.1
மெ97[100] புபொப 3587 Owl Nebula   Nebula, planetary 2.03 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 9.9
மெ98[101] புபொப 4192     Galaxy, spiral 44,400 கோமா பெரனிசியஸ் 11.0
மெ99[102] புபொப 4254     Galaxy, spiral 44,700-55,700 கோமா பெரனிசியஸ் 10.4
மெ100[103] புபொப 4321     Galaxy, spiral 55,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.1
மெ101[104] புபொப 5457 Pinwheel Galaxy   Galaxy, spiral 19,100-22,400 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 7.9
மெ102[105] (Not conclusively identified)[106]          
மெ103[107] புபொப 581     Cluster, open 10 Cassiopeia 7.4
மெ104[108] புபொப 4594 Sombrero Galaxy   Galaxy, spiral 28,700-30,900 Virgo 9.0
மெ105[109] புபொப 3379     Galaxy, elliptical 30,400-33,600 Leo 10.2
மெ106[110] புபொப 4258     Galaxy, spiral 22,200-25,200 Canes Venatici 9.1
மெ107[111] புபொப 6171     கோளகக் கொத்து 20.9 Ophiuchus 8.9
மெ108[112] புபொப 3556     Galaxy, barred spiral 46,000 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 10.7
மெ109[113] புபொப 3992     Galaxy, barred spiral 59,500-107,500 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 10.6
மெ110[114] புபொப 205     Galaxy, dwarf elliptical 2,600-2,780 Andromeda 9.0
Messier number NGC Number Common name Picture Object type Distance (kly) விண்மீன் குழாம் தோற்ற ஒளிப்பொலிவெண்

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. "Charles Messier's Catalog of Nebulae and Star Clusters". SEDS. 12 August 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-05-17.
 2. "SEDS Messier Database". THE MESSIER CATALOG. 10-11-2007. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 3. "Original Messier Catalog of 1781". Original Messier Catalog of 1781. 10-11-2007. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 4. Messier, Charles (1771). "Messier 1". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 5. Messier, Charles (1771). "Messier 2". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 6. Messier, Charles (1771). "Messier 3". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 7. Messier, Charles (1771). "Messier 4". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 8. Messier, Charles (1771). "Messier 5". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 9. Messier, Charles (1771). "Messier 6". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 10. Messier, Charles (1771). "Messier 7". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 11. Messier, Charles (1771). "Messier 8". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 12. Messier, Charles (1771). "Messier 9". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 13. Messier, Charles (1771). "Messier 10". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 14. Messier, Charles (1771). "Messier 11". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 15. Messier, Charles (1771). "Messier 12". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 16. Messier, Charles (1771). "Messier 13". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 17. Messier, Charles (1771). "Messier 14". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 18. Messier, Charles (1771). "Messier 15". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 19. Messier, Charles (1771). "Messier 16". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 20. Messier, Charles (1771). "Messier 17". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 21. Messier, Charles (1771). "Messier 18". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 22. Messier, Charles (1771). "Messier 19". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 23. Messier, Charles (1771). "Messier 20". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 24. Messier, Charles (1771). "Messier 21". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 25. Messier, Charles (1771). "Messier 22". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 26. Messier, Charles (1771). "Messier 23". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 27. Messier, Charles (1771). "Messier 24". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 28. Messier, Charles (1771). "Messier 25". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 29. Messier, Charles (1771). "Messier 26". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 30. Messier, Charles (1771). "Messier 27". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 31. Messier, Charles (1771). "Messier 28". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 32. Messier, Charles (1771). "Messier 29". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 33. Messier, Charles (1771). "Messier 30". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 34. Messier, Charles (1771). "Messier 31". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 35. Messier, Charles (1771). "Messier 32". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 36. Messier, Charles (1771). "Messier 33". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 37. Messier, Charles (1771). "Messier 34". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 38. Messier, Charles (1771). "Messier 35". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 39. Messier, Charles (1771). "Messier 36". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 40. Messier, Charles (1771). "Messier 37". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 41. Messier, Charles (1771). "Messier 38". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 42. Messier, Charles (1771). "Messier 39". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 43. Messier, Charles (1771). "Messier 40". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 44. Messier, Charles (1771). "Messier 41". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 45. Messier, Charles (1771). "Messier 42". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 46. Messier, Charles (1771). "Messier 43". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 47. Messier, Charles (1771). "Messier 44". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 48. Messier, Charles (1771). "Messier 45". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 49. Messier, Charles (1771). "Messier 46". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 50. Messier, Charles (1771). "Messier 47". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 51. Messier, Charles (1771). "Messier 48". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 52. Messier, Charles (1771). "Messier 49". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 53. Messier, Charles (1771). "Messier 50". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-17.
 54. Messier, Charles (1771). "Messier 51". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 55. Messier, Charles (1771). "Messier 52". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 56. Messier, Charles (1771). "Messier 53". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 57. Messier, Charles (1771). "Messier 54". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 58. Messier, Charles (1771). "Messier 55". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 59. Messier, Charles (1771). "Messier 56". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 60. Messier, Charles (1771). "Messier 57". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 61. Messier, Charles (1771). "Messier 58". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 62. Messier, Charles (1771). "Messier 59". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 63. Messier, Charles (1771). "Messier 60". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 64. Messier, Charles (1771). "Messier 61". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 65. Messier, Charles (1771). "Messier 62". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 66. Messier, Charles (1771). "Messier 63". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 67. Messier, Charles (1771). "Messier 64". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 68. Messier, Charles (1771). "Messier 65". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 69. Messier, Charles (1771). "Messier 66". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 70. Messier, Charles (1771). "Messier 67". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 71. Messier, Charles (1771). "Messier 68". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 72. Messier, Charles (1771). "Messier 69". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 73. Messier, Charles (1771). "Messier 70". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 74. Messier, Charles (1771). "Messier 71". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 75. Messier, Charles (1771). "Messier 72". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 76. Messier, Charles (1771). "Messier 73". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 77. Messier, Charles (1771). "Messier 74". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 78. Messier, Charles (1771). "Messier 75". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 79. Messier, Charles (1771). "Messier 76". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 80. Messier, Charles (1771). "Messier 77". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 81. Messier, Charles (1771). "Messier 78". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 82. Messier, Charles (1771). "Messier 79". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 83. Messier, Charles (1771). "Messier 80". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 84. Messier, Charles (1771). "Messier 81". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 85. Messier, Charles (1771). "Messier 82". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 86. Messier, Charles (1771). "Messier 83". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 87. Messier, Charles (1771). "Messier 84". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 88. Messier, Charles (1771). "Messier 85". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 89. Messier, Charles (1771). "Messier 86". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 90. Messier, Charles (1771). "Messier 87". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 91. Messier, Charles (1771). "Messier 88". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 92. Messier, Charles (1771). "Messier 89". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 93. Messier, Charles (1771). "Messier 90". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 94. Messier, Charles (1771). "Messier 91". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 95. Messier, Charles (1771). "Messier 92". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 96. Messier, Charles (1771). "Messier 93". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 97. Messier, Charles (1771). "Messier 94". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 98. Messier, Charles (1771). "Messier 95". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 99. Messier, Charles (1771). "Messier 96". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 100. Messier, Charles (1771). "Messier 97". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 101. Messier, Charles (1771). "Messier 98". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 102. Messier, Charles (1771). "Messier 99". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 103. Messier, Charles (1771). "Messier 100". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 104. Messier, Charles (1771). "Messier 101". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 105. Messier, Charles (1771). "Messier 102". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 106. Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine (1995-05). "Messier 102". Usenet. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-02-06. {{cite web}}: Check date values in: |year= (help)
 107. Messier, Charles (1771). "Messier 103". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 108. Messier, Charles (1771). "Messier 104". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 109. Messier, Charles (1783). "Messier 105". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 110. Messier, Charles (1783). "Messier 106". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 111. Messier, Charles (1783). "Messier 107". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 112. Messier, Charles (1783). "Messier 108". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 113. Messier, Charles (1783). "Messier 109". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.
 114. Messier, Charles (1783). "Messier 110". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-18.

இவற்றையும் காண்க தொகு

வெளிப்புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெசியே_பொருள்&oldid=3371298" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது