விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 17

Kurz & Allison - Battle of Antietam.jpg

செப்டம்பர் 17:

தந்தை பெரியார் (பி. 1879· திரு. வி. க (இ. 1953· எம். ஆர். ராதா (இ. 1979)
அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 16 செப்டம்பர் 18 செப்டம்பர் 19