விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 3

Vl2 22g144-MarsViking2-19770925.gif

செப்டம்பர் 3: கத்தார் - விடுதலை நாள் (1971)

சி. இலக்குவனார் (இ. 1973· ப. நீலகண்டன் (இ. 1992· கே. எஸ். ராஜா (இ. 1994)
அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 2 செப்டம்பர் 4 செப்டம்பர் 5