வேதாந்த நூல்கள் பட்டியல்

வேதாந்த நூல்கள் பட்டியல்தொகு

 1. உபநிடதம்
 2. பிரம்ம சூத்திரம் - பாதராயணர்
 3. பகவத் கீதை
 4. உத்தவ கீதை
 5. மாண்டூக்ய காரிகைகௌடபாதர்
 6. அத்வைத வேதாந்தம் - - ஆதி சங்கரர்
 7. விவேக சூடாமணி - ஆதி சங்கரர்
 8. வேதாந்த சாரம் - சதானந்தர்
 9. ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியம்
 10. ஞானவாசிட்டம்
 11. கைவல்ய நவநீதம்
 12. சசி வர்ண போதம்
 13. வேதாந்த சூளாமணி
 14. விசார சாகரம்
 15. அஷ்டாவக்ர கீதை
 16. விசார சந்திரோதயம்
 17. சொரூப சாரம்
 18. தத்துவாமிர்தம் - தத்துவராயர்
 19. ரிபு கீதை
 20. வாசுதேவ மனனம்
 21. ஒழிவில் ஒடுக்கம்
 22. முத்தி சோபானம்
 23. ஞான வெட்டியான்
 24. ஜீவன் முக்திப் பிரகரணம்
 25. விருத்திப் பிரபாகரம்
 26. தத்துவ அனுசந்தானம்
 27. அத்துவித உண்மை
 28. வேதாந்த பரிச்சேதம்
 29. பிரபோத சந்திரோதயம்
 30. குறுந்திரட்டு - தத்துவராயர்
 31. நாநா ஜீவ வாதக் கட்டளை
 32. மகாராஜா துறவு
 33. வார்த்திகாமிர்தம்
 34. பெருந்திரட்டு- தத்துவராயர்
 35. வேதாந்த பரிபாசை

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு