155 (எண்)

எண்

155 (நூற்றி ஐம்பத்து ஐந்து) என்பது ஒரு இயல் எண் ஆகும். இது 154 எணுக்கு அடுத்தும் 156 எண்ணுக்கு முன்னும் வரும் இயல் எண் ஆகும்.

154 155 156
முதலெண்ஒன்று hundred and fifty-ஐந்து
வரிசை155-ஆம்
(ஒன்று hundred and fifty-ஐந்தாம்)
காரணியாக்கல்5 · 31
காரணிகள்1, 5, 31, 155
ரோமன்CLV
இரும எண்100110112
முன்ம எண்122023
நான்ம எண்21234
ஐம்ம எண்11105
அறும எண்4156
எண்ணெண்2338
பன்னிருமம்10B12
பதினறுமம்9B16
இருபதின்மம்7F20
36ம்ம எண்4B36

கணிதத்தில்தொகு

155 என்பது :

155 என்பது 5 மற்றும் 31 ஆகிய இரு எண்களைப் பெருக்கினால் வரும் முடிவும் ஆகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=155_(எண்)&oldid=3311926" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது