எண்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது எண்களைப் பற்றிய கட்டுரைகளின் ஒரு பட்டியலாகும்.

விகிதமுறு எண்கள் தொகு

முழு எண்கள் தொகு

இயற்கை எண்கள் தொகு

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

குறிப்பிடத்தக்க முழு எண்கள் தொகு

கணித இயல்புகளுக்காகவோ அல்லது பண்பாட்டுக் காரணங்களுக்காகவோ குறிப்பிடத்தக்க ஏனைய எண்கள்:

ஏனைய சிறப்பாக அறியப்பட்ட முழு எண்கள் Steinhaus' Mega and Megiston, Moser's number, Skewes' number மற்றும் கிரகாமின் எண்.

எண் பெயரீடு தொகு

பெறுமதி அமெரிக்க Chuquet Modified Chuquet
0 சுழியம்    
1 ஒன்று ஒன்று 1
2 இரண்டு    
3 மூன்று    
4 நான்கு    
5 ஐந்து    
6 ஆறு    
7 ஏழு    
8 எட்டு    
9 ஒன்பது    
10 பத்து 10 10
11 பதினொன்று    
12 பன்னிரண்டு    
13 பதின்மூன்று    
14 பதினான்கு    
15 பதினைந்து    
16 பதினாறு    
17 பதினேழு    
18 பதினெட்டு    
19 பத்தொன்பது    
20 இருபது    
30 முப்பது    
40 நாற்பது    
50 ஐம்பது    
60 அறுபது    
70 எழுபது    
80 எண்பது    
90 தொண்ணூறு    
102 நூறு நூறு நூறு
103 ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம்
106 பத்துலட்சம் பத்துலட்சம் பத்துலட்சம்
109 நிகா்புதம் Thousand million பில்லியன்
1012 கற்பம் பில்லியன் பில்லியன்
1015 சங்ககம் Thousand billion Billiard
1018 அா்ட்டம் ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன்
1021 Sextillion Thousand trillion Trilliard
1024 செப்ரில்லியன் குவாட்ரில்லியன் குவாட்ரில்லியன்
1027 ஒக்ரில்லியன் Thousand quadrillion Quadrilliard
1030 Nonillion Quintillion Quintillion
1033 Decillion Thousand quintillion Quintilliard
1036 Undecillion Sextillion Sextillion
1039 Duodecillion Thousand sextillion Sextilliard
1042 Tredecillion Septillion Septillion
1045 Quattuordecillion Thousand septillion Septilliard
1048 Quindecillion Octillion Octillion
1051 Sexdecillion Thousand octillion Octilliard
1054 Septendecillion Nonillion Nonillion
1057 Octodecillion Thousand nonillion Nonilliard
1060 Novemdecillion Decillion Decillion
1063 Vigintillion Thousand decillion Decilliard
1066 Unvigintillion Undecillion Undecillion
1069 Duovigintillion Thousand undecillion Undecilliard
1072 Trevigintillion Duodecillion Duodecillion
1075 Quattuorvigintillion Thousand duodecillion Duodecilliard
1078 Quinvigintillion Tredecillion Tredecillion
1081 Sexvigintillion Thousand tredecillion Tredecilliard
1084 Septenvigintillion Quattuordecillion Quattuordecillion
1087 Octovigintillion Thousand quattuordecillion Quattuordecilliard
1090 Novemvigintillion Quindecillion Quindecillion
1093 Trigintillion Thousand quindecillion Quindecilliard
1096 Untrigintillion Sexdecillion Sexdecillion
1099 Duotrigintillion Thousand sexdecillion Sexdecilliard
10102 Tretrigintillion Septendecillion Septendecillion
10105 Quattuortrigintillion Thousand septendecillion Septendecilliard
10108 Quintrigintillon Octodecillion Octodecillion
10111 Sextrigintillion Thousand octodecillion Octodecilliard
10114 Septentrigintillion Novemdecillion Novemdecillion
10117 Octotrigintillion Thousand novemdecillion Novemdecilliard
10120 Novemtrigintillion Vigintillion Vigintillion
10123 Quadragintillion Thousand vigintillion Vigintilliard
10126 Unquadragintillion Unvigintillion Unvigintillion
10129 Duoquadragintillion Thousand unvigintillion Unvigintilliard
10132 Trequadragintillion Duovigintillion Duovigintillion
10135 Quattuorquadragintillion Thousand duovigintillion Duovigintilliard
10138 Quinquadragintillion Trevigintillion Trevigintillion
10141 Sexquadragintillion Thousand trevigintillion Trevigintilliard
10144 Septenquadragintillion Quattuorvigintillion Quattuorvigintillion
10147 Octoquadragintillion Thousand quattuorvigintillion Quattuorvigintilliard
10150 Novemquadragintillion Quinvigintillion Quinvigintillion
10153 Quinquagintillion Thousand quinvigintillion Quinvigintilliard
10156 Unquinquagintillion Sexvigintillion Sexvigintillion
10159 Duoquinquagintillion Thousand sexvigintillion Sexvigintilliard
10162 Trequinquagintillion Septenvigintillion Septenvigintillion
10165 Quattuorquinquagintillion Thousand septenvigintillion Septenvigintilliard
10168 Quinquinquagintillion Octovigintillion Octovigintillion
10171 Sexquinquagintillion Thousand octovigintillion Octovigintilliard
10174 Septenquinquagintillion Novemvigintillion Novemvigintillion
10177 Octoquinquagintillion Thousand novemvigintillion Novemvigintilliard
10180 Novemquinquagintillion Trigintillion Trigintillion

See How to name numbers in English for more information on nameing numbers.

மாற்றுப் பெயர்கள் தொகு
0 சுழி, nowt, oh, nil, zilch, none
2 சோடி, இணை
6 அரை டசின்
12 டசின்
13 பேக்கரின் டசின்
20 ஸ்கோர்
144 குறொஸ் (ஒரு டசின் டசின்)
1728 பெரிய குறொஸ் (ஒரு டசின் குறொஸ்)
10000 myraid
10100 கூகல் (googol = ten duotrigintillion)
1010100 googolplex (10கூகல்)

பின்ன/விகிதமுறு எண் தொகு

  • 1/2
  • 0.25 (அனைத்து முடிவுறு தசமங்களும் விகிதமுறு எண்கள் - 0.5 ஆனது 5/10 என்றும் 0 .05 ஆனது 5/100 என்றும் எழுதப்படலாம்.)

விகிதமுறா எண்கள் மெய்யெண்கள் தொகு

அட்சரகணித விகிதமுறா உண்மை எண்கள் தொகு

விஞ்சிய உண்மை எண்கள் (Transcendental real numbers) தொகு

and probably

Hypercomplex numbers தொகு

அட்சரகணித சிக்கலெண்கள் தொகு

ஏனைய அதிபரசிக்கலெண் (hypercomplex) எண்கள் தொகு

சில வரம்பிலி (transfinite) எண்கள் தொகு

Number bases தொகு

தொகுதிப் பெறுமானமில்லாத எண்கள் தொகு

பின்வருவனவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எண்களின்_பட்டியல்&oldid=3079091" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது