அரசி தௌசரத்து

19வது வம்சத்தின் இறுதி பார்வோன்

அரசி தௌசரத்து (Twosret) (Tawosret, Tausret,) (இறப்பு:கிமு 1189) பண்டைய எகிப்தின் புது இராச்சியத்தை ஆண்ட 19-ஆம் வம்சத்தின் இறுதி ஆட்சியாளரும், அரசியும் ஆவார். இவர் தனது கணவரும், பார்வோனுமான சிப்டா இறந்ததற்குப் பின் எகிப்தின் ஆட்சியாளரானார். இவர் தன கணவர் சிப்டாவுன் இணைந்து 6 ஆண்டுகளும், கணவர் இறந்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகளும் எகிப்தை ஆண்டார்.[2] 1189-இல் அரசி டூஸ்ரெத் வாரிசு இன்றி இறக்கும் போது நடைபெற்ற எகிப்திய உள்நாட்டுப் போரில் 20-ஆம் வம்சத்தின் பார்வோன் செத்னக்தே புது எகிப்திய இராச்சியத்தின் ஆட்சியாளரானார்.

எகிப்திய அரசி தௌசரத்து
Tausret, Tawosret
எகிப்திய அரசி தந்தி இசைக்கருவி வாசித்தல், நூபியாவில் உள்ள கோயில் சித்திரம்
எகிப்தின் பாரோ
ஆட்சிக்காலம்கிமு 1191–1189, 19-ஆம் வம்சம்
முன்னவர்சிப்டா
பின்னவர்செத்னக்தே (20-ஆம் வம்சம்)
 • PrenomenSitre Meryamun
  S3t-Rˁ-mrj(t)-Jmn
  Daughter of Ra, beloved of Amun
  M23
  t
  L2
  t
  <
  H8
  t
  C2C12mrii
  >

  Hieroglyphic variants:
  M23
  t
  L2
  t
  <
  C2C12N36
  n
  G39
  t
  >

  M23
  t
  L2
  t
  <
  C2C12N36
  H8 t
  >

  M23
  t
  L2
  t
  <
  N5G39
  X1 Z1
  U6M17Y5
  N35
  G7
  >
 • Nomen: Tausret [Setepenmut]
  T3-wsr.t-[stp-n-Mwt]
  Mighty Lady, [chosen of Mut][1]
  G39N5<
  X1G1F12S29D21
  D40
  B7
  >

  Tausret-Setepen[mut]
  T3-wsr.t-[stp-n-Mwt]
  Mighty Lady, chosen [of Mut]
  G39N5<
  t&A wsrB1t
  stp
  n
  >
 • Horus name: Kanakht Merymaat
  K3-nḫt-mrj-M3ˁ.t
  Strong bull, beloved of Maat
  G5
  E1
  D40
  C10U6ii
  Kanakht Merymaat Nebanemnisutmiitum
  K3-nḫt-mrj-M3ˁ.t-nb-ˁn-m-nsw-mj-Jtm
  Strong bull, beloved of Maat, Lord beautiful of kingship, like Atum
  G5
  E1
  D40
  C10U6M17M17V30
  D36
  N35
  D6
  Aa15
  M23X1

  N35
  A41W19A45
 • நெப்டி பெயர்: Geregkemet Wafkhasut
  Grg-Kmt-wˁf-ḫ3swt
  Founder of Egypt, who vainquishes foreign countries
 • G16
  U17
  Y1
  I6
  Aa13
  X1 O49
  G43
  D40
  I9
  N25
  X1 Z2ss

இறப்பு1189
அடக்கம்KV14
அரசி டூஸ்ரெத்தின் கல்லறைக் கோயிலில் கிடைந்த குறுங்கல்வெட்டுகள், இலண்டன் பீட்டர் எகிப்தியவியல் அருங்காட்சியகம்

எகிப்திய பெண் அரசிகள் தொகு

இதனையும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd, 1994. pp 156 & 158
 2. Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Handbook of Ancient Egyptian Chronology, Brill: 2006, p.214

ஆதார நூற்பட்டியல் தொகு

 • Gae Callender, The Cripple, the Queen & the Man from the North, KMT, Vol:17 No.1, Spring 2006, pp. 49–63
 • Leonard H. Lesko, A Little More Evidence for the End of the Nineteenth Dynasty, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 5, (1966), pp. 29–32 (accessible through JSTOR)


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அரசி_தௌசரத்து&oldid=3448844" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது