புகழ் பெற்ற யாழ்ப்பாணத்தவர்

(புகழ்பெற்ற யாழ்ப்பாணத்தவர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

யாழ்ப்பாண அரசின் தோற்றத்தின் பின்னர் யாழ்ப்பாணமும், யாழ்ப்பாணத்தவரும் இலங்கை வரலாற்றில் முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றனர் எனலாம். அக்காலம் தொட்டு யாழ்ப்பாணத்தவர் பலர் உள்ளூரிலும், வேறு சிலர் இலங்கை முழுவதிலும் புகழுடன் வாழ்ந்தார்கள். இன்னும் சிலர் நாட்டுக்கு வெளியிலும் புகழ் பெற்றார்கள். இவ்வாறு புகழ்பெற்ற யாழ்ப்பாணத்தவர் பட்டியல் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

போராளிகள்தொகு

அரசியல்வாதிகள்தொகு

வரலாற்றாய்வாளர்கள்தொகு

பத்திரிகையாளர்கள்தொகு

கல்விதொகு

அரச நிர்வாகத்துறைதொகு

சமயம்தொகு

கலைத்துறைதொகு

சமூக சேவைதொகு

புலவர்கள்தொகு

எழுத்தாளர்கள்தொகு

யாழ்ப்பாணத்துக்குச் சேவை செய்த வெளிநாட்டவர்தொகு