முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
Pravda-otsovruk-c.jpg

அக்டோபர் 3: ஈராக் - விடுதலை நாள் (1932)

அண்மைய நாட்கள்: அக்டோபர் 2 அக்டோபர் 4 அக்டோபர் 5