விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 3

அக்டோபர் 3: ஈராக் - விடுதலை நாள் (1932)

க. வச்சிரவேல் முதலியார் (இ. 1989· ம. பொ. சிவஞானம் (இ. 1995· ஆ. கந்தையா (இ. 2011)
அண்மைய நாட்கள்: அக்டோபர் 2 அக்டோபர் 4 அக்டோபர் 5