1940கள்

பத்தாண்டு

1940கள் என்றழைக்கப் படும் பத்தாண்டு 1940ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1949-இல் முடிவடைந்தது.[1][2][3]

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 19-ஆம் நூற்றாண்டு - 20-ஆம் நூற்றாண்டு - 21-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1910கள் 1920கள் 1930கள் - 1940கள் - 1950கள் 1960கள் 1970கள்
ஆண்டுகள்: 1940 1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948 1949

நிகழ்வுகள்

தொகு

நுட்பம்

தொகு
  • முதல் அணு ஆயுதம் 1945இல் உருவாக்கப்பட்டு, சோதிக்கப் பட்டது.
  • 1944இல் கலோசஸ் எனப்படும் உலகின் முதல் எதிர்மின்னி (electronic), எண்முறைக் (digital) கணினி உருவாக்கப் பட்டது.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. "Holocaust," Encyclopædia Britannica, 2009: "the systematic state-sponsored killing of six million Jewish men, women, and children and millions of others by Nazi Germany and its collaborators during World War II. The Germans called this "the final solution to the Jewish question ..."
  2. Niewyk, Donald L. The Columbia Guide to the Holocaust, Columbia University Press, 2000, p. 45: "The Holocaust is commonly defined as the murder of more than 50,00,000 Jews by the Germans in World War II." Also see "The Holocaust", Encyclopædia Britannica, 2007: "the systematic state-sponsored killing of six million Jewish men, women and children, and millions of others, by Nazi Germany and its collaborators during World War II. The Germans called this "the final solution to the Jewish question".
  3. Niewyk, Donald L. and Nicosia, Francis R. The Columbia Guide to the Holocaust, Columbia University Press, 2000, pp. 45–52.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1940கள்&oldid=3723404" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது