1960கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு 1960ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து 1969-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 19-ஆம் நூற்றாண்டு - 20-ஆம் நூற்றாண்டு - 21-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1930கள் 1940கள் 1950கள் - 1960கள் - 1970கள் 1980கள் 1990கள்
ஆண்டுகள்: 1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969

நிகழ்வுகள்தொகு

அரசியற் கொலைகள்தொகு

நாடுகளுக்கிடையேயான போர்கள்தொகு

உள்நாட்டுப் போர்கள்தொகு

ஒலிம்பிக் போட்டிகள்தொகு

நுட்பம்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1960கள்&oldid=2266017" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது