2009 உலகளாவிய ஈழத்தமிழர் இனவழிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்ட பட்டியல்

இலங்கை படைத்துறை மேற்கொண்டுவரும் தமிழர் இனவழிப்பை கண்டித்து, நிறுத்தக் கோரி உலகளாவிய அளவில் தமிழ் மக்கள் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களை நடத்தினர். அப்போராட்டங்கள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை தமிழினப் படுகொலையை நிறுத்து

ஈழப் போராட்ட
காரணங்கள்
தனிச் சிங்களச் சட்டம்
பெளத்தம் அரச சமயமாக்கப்படல்
இலங்கைக் குடியுரிமைச் சட்டம்
கல்வி தரப்படுத்தல் சட்டங்கள்
திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றம்
அரச பயங்கரவாதம்
யாழ் பொது நூலக எரிப்பு
சிங்களமயமாக்கம்
வேலைவாய்ப்பில் இனப்பாகுபாடு
சிங்களப் பேரினவாதம்
ஆட்கடத்தல்களும் காணாமல் போதல்களும்
அரச சித்திரவதை
பாலியல் வன்முறை
இலங்கைத் தமிழர் இனவழிப்பு
இலங்கையில் மனித இனத்துக்கெதிரான குற்றங்கள்

இலங்கை இனப்பிரச்சினைக் காலக்கோடு

சுவிற்சர்லாந்து தமிழர் போராட்டம்
மலேசியத் தமிழர் போராட்டம்
தென்னாபிரிக்கத் தமிழர் போராட்டம்

தமிழ்நாட்டுத் தமிழர் தொகு

தமிழ்நாடு ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

அமெரிக்கத் தமிழர் தொகு

அமெரிக்க ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

ஆஸ்திரேலியத் தமிழர் தொகு

ஆஸ்திரேலிய ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

கனேடியத் தமிழர் தொகு

கனேடியத் ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

பிரித்தானியத் தமிழர் தொகு

பிரித்தானிய ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

நோர்வேத் தமிழர் தொகு

நோர்வே ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

ஜெர்மன் தமிழர் தொகு

ஜெர்மன் ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

பிரான்சியத் தமிழர் தொகு

பிரான்சிய ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

சுவிற்சர்லாந்து தமிழர் தொகு

சுவிற்சர்லாந்து ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

மலேசியத் தமிழர் தொகு

மலேசிய ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

சிங்கப்பூர் தமிழர் தொகு

சிங்கப்பூர் ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

தென்னாபிரிக்கத் தமிழர் தொகு

தென்னாப்பிரிக்க ஈழத் தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

ஒஸ்ரியா தமிழர் தொகு

ஒஸ்ரியா ஈழத்தமிழர் ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

மேற்கோள்கள் தொகு


வெளி இணைப்புகள் தொகு