இந்திய அரசுத் துறைகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது அரசுத் துறைகளின் பட்டியல் ஆகும்.

முன்னுரைதொகு

இந்தியாவைப் பொருத்தமட்டில் எந்த ஓரு துறையும் அமைச்சகத்தின் கீழ் வருகின்றன.

பிரதம மந்திரி அலுவலகம்தொகு

உள்துறை அமைச்சகம் (இந்தியா)தொகு

நிதி அமைச்சகம்தொகு

 • பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை (Department of Economic Affairs)
 • செலவு துறை (Department of Expenditure)
 • வருவாய்த் துறை (Department of Revenue)
 • நிதிச் சேவைகள் துறை (Department of Financial Services)
 • பங்கு விற்பனைத் துறை (Department of Disinvestment)

இந்திய வேளாண் அமைச்சகம்தொகு

நீர் வள அமைச்சகம்தொகு

ரசாயனம் மற்றும் உரம் அமைச்சகம்தொகு

இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம்தொகு

இந்தியமனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்தொகு

இந்திய நிலக்கரி அமைச்சகம்தொகு

சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சகம் (இந்தியா)தொகு

 • சுயநிதி அமைப்பு
  • மௌலான ஆசாத் அறக்கட்டளை [2]
 • பொதுத்துறை மற்றும் கூட்டுத்துறை நிறுவனங்கள்
  • தேசிய சிறுபான்மையின மக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகம் (NMDFC)

நுகர்வோர் நலன், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம்தொகு

இதன் கீழுள்ள நிறுவனங்கள்தொகு

 1. இந்திய உணவுக் கழகம் (Food Corporation of India)
 2. மத்திய சேமிப்புக் கழகம் (Central Warehousing Corporation)

பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம்தொகு

இந்திய ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்தொகு

இந்திய புதிய மறு சுழற்சி அமைச்சகம்தொகு

எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலிய அமைச்சகம்தொகு

இந்திய வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் நலன் அமைச்சகம்தொகு

இந்திய விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம்தொகு

 1. http://nclm.nic.in/ Commissioner for Linguistic Minorities(CLM)]
 2. (MAEF)