இந்து சோதிடம்

பண்டைய இந்தியாவில் இருந்து தோன்றிய ஒரு கலை

இந்து சோதிடம் (Hindu astrology) என்பது பாரம்பரிய இந்து சோதிட அமைப்பாகும். இது இந்திய சோதிடம் என்றும் சமீப காலங்களில் வேத சோதிடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது இந்து சமயத்தில் உள்ள ஆறு துணைத் துறைகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும். இது வேதங்களின் ஆய்வுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வேதங்களுக்குள் வானியல் பற்றிய ஆரம்பகால நூல்களில் வேதாங்க சோதிடமும் ஒன்றாகும்.[1][2][3][4] சில அறிஞர்கள் இந்திய துணைக் கண்டத்தில் நடைமுறையில் உள்ள சாதக சோதிடம் பண்டைய கிரேக்க மதத்தின் பிற்பகுதியான வடிவ எலனிஸ்டிக் தாக்கங்களிலிருந்து வந்தது என்று நம்புகிறார்கள்.[5][6] இருப்பினும், இது ஒரு தீவிர விவாதத்திற்குரியது. மேலும் மற்ற அறிஞர்கள் கிரேக்க சோதிடத்துடன் தொடர்பு கொண்டாலும் சுயாதீனமாக வளர்ந்ததாக நம்புகின்றனர்.[7]

2001ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் சோதிடத்திற்கு ஆதரவாக அளித்த தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, சில இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் இப்போது இந்து சோதிடத்தில் முதுநிலை பட்டங்களை வழங்குகின்றன. ஆனாலும் சோதிடம் என்பது ஒரு போலி அறிவியல் என்பது அறிவியலாலர்களின் கருத்தாக உள்ளது.[8][9][10][11]

சொற்பிறப்பியல் தொகு

சோதிடம், ஜோதிஷ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து தோன்றியது என மோனியர்-வில்லியம்ஸ் கூறுகிறார். அதாவது ஞாயிறு அல்லது சந்திரன் அல்லது வானத்தின் உடல் போன்ற ஒளியுடன் தொடர்புடையது. சோதிடம் என்ற சொல் வானியல், சோதிடம் மற்றும் வானியல் உடல்களின் இயக்கங்களைப் பயன்படுத்தி நேரத்தைக் கணக்கிடும் அறிவியல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.[12] இது நேரத்தைப் பேணுதல், நாட்காட்டிகளைப் பராமரித்தல் மற்றும் வேத சடங்குகளுக்கான நல்ல நேரங்களைக் கணிப்பது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டது.[12]

வரலாறு மற்றும் அடிப்படைக் கொள்கைகள் தொகு

சோதிடம் என்பது வேத சம்பிரதாயங்களை ஆதரிக்கும் ஆறு துணைத் துறைகளான வேதாங்கங்களில் ஒன்றாகும். [13] :376ஆரம்பகாலசோதிடம் தியாக சடங்குகளுக்கான தேதிகளை தீர்மானிக்க ஒரு நாட்காட்டியை தயாரிப்பதில் அக்கறை கொண்டிருந்தது. [13] :377இதில் கிரகங்கள் பற்றி எதுவும் எழுதப்படவில்லை. [13] :377அதர்வண வேதம் மற்றும் சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் கிரகணத்தை உண்டாக்கும் "பேய்கள்" பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. பிந்தையது இராகுவைக் குறிப்பிடுகிறது (கிரகணங்கள் மற்றும் விண்கற்களுக்கு காரணம் என்று நம்பப்படும் ஒரு நிழல் ). [13] :382 கிரகம் என்ற சொல், இப்போது கோள் என்று பொருள்படும். இது முதலில் பேய் என்று கருதப்பட்டது. [13] :381 கிரகணத்தை உண்டாக்கும் அரக்கனாக, சுவர்பானுவை இருக்கு வேதம் குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும் சுவர்பானுவுக்கு கிரகம் என்ற குறிப்பிட்ட சொல் பிற்கால மகாபாரதம் மற்றும் இராமாயணம் வரை பயன்படுத்தப்படவில்லை. [13] :382

இந்து சோதிடத்தின் அடித்தளம் வேதங்களின்]] பந்தம் என்ற கருத்து ஆகும். இது நுண்ணிய மற்றும் அதி நுண்ணியத்திற்கு இடையேயான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. மேற்கத்திய (எலனிஸ்டிக்) சோதிடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இராசிச் சக்கரத்திலிருந்து வேறுபடும் இராசியை இந்த நடைமுறை முதன்மையாகச் சார்ந்துள்ளது . இந்து சோதிடம் எலனிஸ்டிக் சோதிடத்தில் காணப்படாத கூறுகளுடன் பல நுணுக்கமான துணை அமைப்புகளான விளக்கம் மற்றும் கணிப்புகளை உள்ளடக்கியது. அதாவது சந்திர மாளிகைகளின் அமைப்பு ( நட்சத்திரம் ). எலனிஸ்டிக் சோதிடத்தின் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகுதான் இந்தியாவில் கிரகங்களின் வரிசை வாரத்திற்கு ஏழு நாட்கள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. [13] :383[14] எலனிஸ்டிக் சோதிடம் மற்றும் வானியல் ஆகியவை மேழத்தில் தொடங்கும் பன்னிரண்டு இராசிகளையும், ஏறுவரிசையில் தொடங்கும் பன்னிரண்டு சோதிட இடங்களையும் கடத்தியது. [13] :384 கிரேக்க சோதிடம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கான முதல் சான்று "யவனசாதகம்" என்பதில் காணப்படுகிறது. இது கிபி ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் உள்ளது. [13] :383 "யவனசாதகம் ( lit. . "கிரேக்கர்களின் கூற்றுகள்") 2 ஆம் நூற்றாண்டில் யவனேசுவரரால் கிரேக்க மொழியிலிருந்து சமசுகிருதத்திற்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மேலும் இது சமசுகிருத மொழியில் முதல் இந்திய சோதிடக் கட்டுரையாகக் கருதப்படுகிறது. [15] இருப்பினும் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே பதிப்பு இசுபுஜித்வாஜாவின் வசனப் பதிப்பு ஆகும். இது கி.பி 270 இல் இருந்தது. [13] :383 [[ஆரியபட்டர்|ஆரியபட்டரின் (பொது ஊழி 476–550) ஆர்யபட்டியம் என்பது வார நாளை வரையறுத்த முதல் இந்திய வானியல் நூலாகும். [13] :383

நவீன இந்து ஜோதிடம் தொகு

இந்துக்களின் சமகால வாழ்வில் சோதிடம் நாட்டுப்புற நம்பிக்கையின் முக்கிய அம்சமாக உள்ளது. இந்துக்களின் கலாச்சாரத்தில், புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களில் சாதக அடிப்படையில் பாரம்பரியமாக பெயரிடப்படுகிறது. மேலும் சோதிடக் கருத்துக்கள் நாட்காட்டி மற்றும் விடுமுறை நாட்களை ஒழுங்கமைப்பதில் பரவலாக உள்ளன. மேலும் திருமணம், புதிய வணிகத்தைத் தொடங்குதல் அல்லது குடியேறுதல் போன்ற முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பது. ஒரு புதிய வீடு கட்டுதல் போன்றவை. கோள்கள் உட்பட வான் கூறுகள் மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் செல்வாக்கு செலுத்துவதாக பல இந்துக்கள் நம்புகிறார்கள். மேலும் இந்த கிரக தாக்கங்கள் "கர்மாவின் பலன்" என்றும் நம்புகின்றனர். நவகிரகங்கள், கிரக தெய்வங்கள், நீதி நிர்வாகத்தில் ஈசுவரனுக்கு (இந்து சமயத்தில் உயர்ந்த உயிரினமாகக் கருதப்படும் கருத்து) கீழ்ப்பட்டதாகக் கருதப்படுகின்றனர். எனவே, இந்த கிரகங்கள் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகின்றனர். [16]

சோதிடம் ஒரு அறிவியலாக தொகு

சோதிடம் விஞ்ஞான சமூகத்தால் பிரபஞ்சத்தை விவரிக்கும் சக்தி இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டது. சோதிடத்தின் அறிவியல் சோதனை நடத்தப்பட்டது. மேலும் சோதிட மரபுகளில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள வளாகங்கள் அல்லது உத்தேச விளைவுகளை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை. [17] :424நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களின் நிலைகள் மற்றும் இயக்கங்கள் பூமியில் உள்ள மக்களையும் நிகழ்வுகளையும் பாதிக்கும் வகையில் சோதிடர்களால் முன்மொழியப்பட்ட எந்த வழிமுறையும் இல்லை. ஒரு போலி அறிவியலாக அதன் நிலை இருந்தபோதிலும், சில மத, அரசியல் மற்றும் சட்ட சூழல்களில், சோதிடம் நவீன இந்தியாவில் அறிவியல்களில் ஒரு இடத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. [18]

கூறுகள் தொகு

இதனையும் பார்க்கவும் தொகு

சான்றுகள் தொகு

 1. Thompson, Richard L. (2004). Vedic Cosmography and Astronomy. pp. 9–240.
 2. Jha, Parmeshwar (1988). Āryabhaṭa I and his contributions to mathematics. p. 282.
 3. Puttaswamy, T.K. (2012). Mathematical Achievements of Pre-Modern Indian Mathematicians. p. 1.
 4. Witzel 2001.
 5. Pingree 1981, ப. 67ff, 81ff, 101ff.
 6. Samuel 2010, ப. 81.
 7. Tripathi, Vijaya Narayan (2008), "Astrology in India", in Selin, Helaine (ed.), Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures (in ஆங்கிலம்), Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 264–267, எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.1007/978-1-4020-4425-0_9749, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-4020-4425-0, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-11-05
 8. Thagard, Paul R. (1978). "Why Astrology is a Pseudoscience". Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association 1: 223–234. doi:10.1086/psaprocbienmeetp.1978.1.192639. http://www.helsinki.fi/teoreettinenfilosofia/oppimateriaali/Sintonen/Paul_R._Thagard_-_Why_Astrology_Is_A_Pseudoscience.pdf. 
 9. "Science and Pseudo-Science". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
 10. "Astronomical Pseudo-Science: A Skeptic's Resource List". Astronomical Society of the Pacific.
 11. Hartmann, P.; Reuter, M.; Nyborga, H. (May 2006). "The relationship between date of birth and individual differences in personality and general intelligence: A large-scale study". Personality and Individual Differences 40 (7): 1349–1362. doi:10.1016/j.paid.2005.11.017. https://archive.org/details/sim_personality-and-individual-differences_2006-05_40_7/page/1349. "To optimise the chances of finding even remote relationships between date of birth and individual differences in personality and intelligence we further applied two different strategies. The first one was based on the common chronological concept of time (e.g. month of birth and season of birth). The second strategy was based on the (pseudo-scientific) concept of astrology (e.g. Sun Signs, The Elements, and astrological gender), as discussed in the book Astrology: Science or superstition? by Eysenck and Nias (1982).". 
 12. 12.0 12.1 James Lochtefeld (2002), "Jyotisha" in The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol. 1: A–M, Rosen Publishing, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-8239-2287-1, pages 326–327
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 Flood, Gavin. Yano, Michio. 2003. The Blackwell Companion to Hinduism. Malden: Blackwell.
 14. Flood, p. 382
 15. Mc Evilley "The shape of ancient thought", p. 385 ("The Yavanajātaka is the earliest surviving Sanskrit text in horoscopy, and constitute the basis of all later Indian developments in horoscopy", himself quoting David Pingree "The Yavanajātaka of Sphujidhvaja" p. 5)
 16. Karma, an anthropological inquiry, pg. 134, at Google Books
 17. Zarka, Philippe (2011). "Astronomy and astrology". Proceedings of the International Astronomical Union 5 (S260): 420–425. doi:10.1017/S1743921311002602. Bibcode: 2011IAUS..260..420Z. https://zenodo.org/record/890932. 
 18. "In countries such as India, where only a small intellectual elite has been trained in Western physics, astrology manages to retain here and there its position among the sciences." David Pingree and Robert Gilbert, "Astrology; Astrology In India; Astrology in modern times" பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம் 2008

உசாத்துணை தொகு

மேலும் படிக்க தொகு

 • Burgess, Ebenezer (1866). "On the Origin of the Lunar Division of the Zodiac represented in the Nakshatra System of the Hindus". Journal of the American Oriental Society.
 • Chandra, Satish (2002). "Religion and State in India and Search for Rationality". Social Scientist
 •   Fleet, John F. (1911). "Hindu Chronology". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம் (11th) 13. Cambridge University Press. 491–501. 
 • Jain, Sanat K. "Astrology a science or myth", New Delhi, Atlasntic Publishers 2005 - highlighting how every principle like sign lord, aspect, friendship-enmity, exalted-debilitated, Mool trikon, dasha, Rahu-Ketu, etc. were framed on the basis of the ancient concept that Sun is nearer than the Moon from the Earth, etc.
 • Pingree, David (1963). "Astronomy and Astrology in India and Iran". Isis – Journal of The History of Science Society. pp. 229–246.
 • Pingree, David (1981). Jyotiḥśāstra in J. Gonda (ed.) A History of Indian Literature. Vol VI. Fasc 4. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 • Pingree, David and Gilbert, Robert (2008). "Astrology; Astrology In India; Astrology in modern times". Encyclopædia Britannica. online ed.
 • Plofker, Kim. (2008). "South Asian mathematics; The role of astronomy and astrology". Encyclopædia Britannica, online ed.
 • Whitney, William D. (1866). "On the Views of Biot and Weber Respecting the Relations of the Hindu and Chinese Systems of Asterisms", Journal of the American Oriental Society

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இந்து_சோதிடம்&oldid=3682345" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது