தீவு நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(உலகின் தீவு நாடுகளின் பட்டியல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இது தீவு நாடுகளின் பட்டியலாகும்.

அரசியல் உரிமையின் படிதொகு

சுதந்திர நாடுகள்தொகு

சுதந்திரம் சர்ச்சைக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளதுதொகு

சுதந்திர, காலனித்துவ மற்றும் அரை-சுத்திரதொகு

குறிப்புகள்தொகு

  1. அவுஸ்த்திரேலியா ஒரு கண்டமாகும் புவியியல் அடிப்படையில் அது ஒரு தீவு அல்ல எனினும் அது தீவு கண்டம் என பரவலாக அழைக்கப்படுகிறது.