எகிப்தின் பன்னிரண்டாம் வம்சம்

(எகிப்தின் பனிரெண்டாம் வம்சம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

எகிப்தின் பனிரெண்டாம் வம்சம் (Twelfth Dynasty of Ancient Egypt - Dynasty XII) எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியத்தை ஆண்ட நான்கு வம்சங்களில் இம்வம்சம் இரண்டாவது ஆகும். பிற வம்சங்கள் எகிப்தின் பதினொன்றாம் வம்சம், எகிப்தின் பதிமூன்றாம் வம்சம் மற்றும் எகிப்தின் பதிநான்காம் வம்சம் ஆகும். இவ்வம்ச மன்னர்கள் எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியத்தை கிமு 1991 முதல் கிமு 1802 முடிய 189 ஆண்டுகள் ஆன்டனர்.[1] கிமு 1991-இல் இவ்வம்சத்தை நிறுவியவர் மன்னர் முதலாம் அமெனம்ஹத் ஆவார்.

கிமு 1991 – கிமு 1802
தலைநகரம்தீபை, இட்ஜ்தாவி
பேசப்படும் மொழிகள்எகிப்திய மொழி
சமயம்
பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம்முடியாட்சி
வரலாற்று சகாப்தம்வெண்கலக் காலம்
• தொடக்கம்
கிமு 1991 
• முடிவு
 கிமு 1802
முந்தையது
பின்னையது
[[எகிப்தின் பதினொன்றாம் வம்சம்]]
[[எகிப்தின் பதிமூன்றாம் வம்சம்]]
மேல் பகுதியற்ற எகிப்திய இராணியின் சிற்பம்

ஆட்சியாளர்கள்

தொகு

இவ்வம்ச பார்வோன்களில் ஒரு இராணி சோபெக்னெபெரு ஆட்சியாளராக இருந்துள்ளார். இவ்வம்ச மன்னர்கள் தாங்கள் ஆட்சிபீடம் ஏறியவுடன், தங்கள் இறப்பிற்குப் பின்னர் தங்கள் உடலை அடக்கம் செய்தவதற்கான பிரமிடுகளை முன்னரே கட்டி வைத்துக் கொண்டனர். எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியத்தை ஆண்ட பனிரெண்டாம் வம்ச பார்வோன்களில் முக்கியமானவர்கள்:[2]

  1. முதலாம் அமெனம்ஹத் - கிமு 1991 – 1962 - அமெனம்ஹத் பிரமிடு
  2. முதலாம் செனுஸ்ரெத் - கிமு 1971 – 1926 - எல்-லிஸ்டு பிரமிடு
  3. இரண்டாம் அமெனம்ஹத் -கிமு 1926 - 1895 - வெள்ளைப் பிரமிடு
  4. இரண்டாம் செனுஸ்ரெத் - கிமு 1897 – 1878 - எல்-லகூன் பிரமிடு
  5. மூன்றாம் செனுஸ்ரெத் - கிமு 1878 – 1839 - தச்சூர் பிரமிடு
  6. மூன்றாம் அமெனம்ஹத் - கிமு 1860 – 1814 -கருப்பு பிரமிடு
  7. நான்காம் அமெனம்ஹத் - கிமு 1815 – 1806 - தெற்கின் மஸ்குனா பிரமிடு
  8. அரசி சோபெக்நெபரு - கிமு 1806 – 1802 - வடக்கின் மஸ்குனா பிரமிடு


 
மூன்றாம் செனுஸ்ரெத்தின் தலைச்சிற்பம், கிமு 1870
 
மூன்றாம் அமெனெம்கத்தின் சிற்பம், கிமு 1800

பண்டைய எகிப்திய இலக்கியம்

தொகு
 
பனிரெண்டாம் வம்ச காலத்திய அப்காவு சிற்பத் தூணில் எழுதப்பட்ட சினுகியின் கதை

எகிப்தின் பனிரெண்டாம் வம்சத்தவர், எகிப்தை ஆண்ட பார்வோன்களை பெயர்களை பாபிரஸ் காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் பல நமக்காக பாதுகாத்து வைத்தனர்.

பண்டைய எகிப்திய வம்சங்கள்

தொகு

பண்டைய எகிப்தின் வரலாற்றுக் கால வரிசை

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. Twelfth Dynasty
  2. Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, London 2004
முன்னர் எகிப்தின் பனிரெண்டாம் வம்சம்
கிமு 1991 − 1802
பின்னர்