செயற்கைக்கோள்

விண் கலங்கள் வரிசையில் பார்க்கும் பொழுது மனிதனின் முயற்சியால் விண்வெளியின் கோளப்பாதையில் இயங்கும் ஒரு பொருளாக செயற்கைக்கோள் (Satellite)(ஈழ வழக்கு: செய்மதி) இருக்கிறது. இது நிலா போன்ற இயற்கைக் கோள்கள் போல் விண்வெளியில் உலா வருவதினால் இதற்கு செயற்கைக் கோள் என்ற பெயர் வந்தது.

மத்திய புவி கோளப்பாதையில் இருக்கும் GPS செயற்கைக்கோள்களின் கோளப்பாதைகளை விவரிக்கும் அசைவு படங்கள்.
புவி மேற்பார்வை செயற்கைக்கோளின் ( ERS 2) முழு அளவு படிவம்

1957 ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தால் ஸ்புட்னிக் 1 என்கின்ற முதல் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் பூமியை சுற்றி இருக்கும் கோளப்பாதையில் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்டன. 50 நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் இதுவரை விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றை வானில் செலுத்தும் ஆற்றல் பத்து நாடுகளுக்கு மட்டுமே இதுவரை உள்ளது. ஒரு சில நூறு செயற்கைக்கோள்கள் மட்டும் தான் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. மற்றவை, முழுதான செயற்கைக்கோள்களாகவோ, அல்லது ஆயிரக்கணக்கான சிறு சிறு துண்டங்களாகவோ உபயோகமே இல்லாமல் விண்வெளியில் பூமியின் கோளப்பாதையை சுற்றி வருகின்றன. இவற்றுக்கு விண்வெளிக் குப்பை என்ற பெயரும் உண்டு. மற்றப் பொருள் திணிவுகளுக்கு அருகில் கோளப்பாதையில் செலுத்தப்படுகின்ற விண்வெளி ஊடுருவிகள், நிலா, செவ்வாய் கிரகம்,வெள்ளி கிரகம், சனி கிரகம் மற்றும் வியாழன் கிரகத்திற்கு செயற்கைக் கோளாக மாறுகின்றன.

செயற்கைக்கோள்கள் பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுக்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ராணுவக் கண்காணிப்பு, உளவு வேலைகள், பூமியை கண்காணிக்கும் வேலைகள், வானியல், பல்வேறுபட்ட ஆராய்ச்சிகள், தகவல் பரிமாற்றம், ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதில் செல்லுதல் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கோளப்பாதையில் இருக்கும் விண்வெளி நிலையங்களும் செயற்கைக்கோள்கள் ஆகும்.

செயற்கைக் கோள்கள் எப்படியான நோக்கங்களுக்காக ஏவப்படுகின்றன என்பவற்றைப் பொறுத்து, செயற்கைக்கோள்களின் கோளப்பாதைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. செயற்கைக்கோளின் பாதைகள் ஏராளமான வகைகளாக உள்ளன. நன்கு அறியப்படும் பெரும் வகைகள்:

1. பூமியின் அடி கோளப் பாதை;
2. துருவ கோளப் பாதை;
3. புவியின் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மேலாக எப்போதும் இருக்கும் கோளப் பாதை.

செயற்கைக்கோள்கள் கணினியின் உதவியை கொண்டு, பெரும்பாலும் தாமாகவே சுதந்திரமாகச் செயல்படுகின்றன. செயற்கைக்கோள்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறிய மின்சார உற்பத்தி, வெப்ப கட்டுப்பாடு, தொலைக்கணிப்பு , கோளப்பாதை கட்டுப்பாடு, நடத்தை கட்டுப்பாடு போன்ற சிறு சிறு பணிகளைத் தன்னியக்கமாகச் செய்து விடுகின்றன.

வரலாறு

தொகு

ஆரம்பகால கருத்துகள்

தொகு

முதன் முதலாக செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்னும் செய்தி> எட்வர்ட் எவெரெட் ஹேல் எழுதிய தி பிரிக் மூன் என்னும் கற்பனை சிறுகதையில் தான் வெளிவந்தது. 1869 ஆம் ஆண்டு துவங்கி இந்த கதை தொடராக தி அட்லாண்டிக் மன்த்லி , என்ற பத்திரிக்கையில் வெளிவந்தது.[1][2] ஜூல்ஸ் வெர்ன் எழுதிய தி பேகம்'ஸ் பார்ச்யூன் என்ற நூலில் இந்த கற்பனை மீண்டும் எழுந்தது. (1879)

1903 ஆம் ஆண்டு, கோன்ஸ்டாண்டின் ட்சியோல்கோவ்ஸ்கை (1857–1935), தி எக்ச்ப்லோறேஷன் ஆப் காஸ்மிக் ஸ்பேஸ் பை மீன்ஸ் ஆப் ரியாக்க்ஷன் டிவைசஸ் என்ற ஆய்வறிக்கை நூலை ரஷ்ய மொழியில்: Исследование мировых пространств реактивными приборами ) பதிப்பித்தார். இது ஏவுகணையைக்கொண்டு எவ்வாறு விண்கலங்களை ஏவலாம் என்பதைப்பற்றி வெளிவந்த முதல் புத்தகமாகும்.இந்நூல் விண்வெளிக்கு மனிதன் செல்லவும் அங்கு அவனது செயல்கள் உணரப்படவும் ஒரு திட்டமாக விளங்கியது. அவர் ஒரு விண்வெளி நிலையத்தை கற்பனையாக மிக விவரமாக உண்டாக்கி அதனது நிலையான புவி கோளப் பாதையையும் கணக்கிட்டுள்ளார். அவர் கோளப்பாதையில் சுற்றிவரும் விண்கலங்களின் இராணுவ மற்றும் அமைதித்துவ முக்கியத்துவங்களை விளக்கியுள்ளார். அவர் விண்வெளி எவ்வாறு அறிவியல் பரிசோதனைகளுக்கு உதவி புரிகிறது என்பதைப்பற்றியும் விளக்கியுள்ளார். இந்த நூல் ட்சியோல்கோவ்ஸ்கை குறிப்பிட்ட ஒரே இடத்தில் புவியை சார்ந்து இருக்கும் செயற்கைக்கோள்களைப்பற்றி விவரிப்பதுடன், பூமியுடன் அவை எப்படி தகவல்களை பரிமாறுகின்றன என்பதைப்பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது. "இவை பெரியளவில் தொலைத்தொடர்பு கருவிகளாக பயன்படுத்தப்படலாம்" என்றும் இந்த நூல் குறிப்பிடுகின்றது.

1945 ஆம் ஆண்டு,கம்பியில்லா உலகம் என்ற ஆங்கில கட்டுரையில், அறிவியல் புதின ஆசிரியர் எழுத்தாளர் சி. கிளார்க் (1917-2008) பெருமளவு தொடர்பு கொள்ளுதலுக்கு தேவையான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் பற்றி விவரிக்கிறார்.[3] கிளார்க் செயற்கைக்கோளை ஏவுதல், செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றிவரக்கூடிய கோளப்பாதைகள், பூமியை சுற்றிவரும் செயற்கைக்கோள்களின் பின்னல் வலையமைப்பு உருவகம் மற்றும் மிக வேகமான தகவல் தொடர்பு கொள்ளுதலைப்பற்றி விவரிக்கிறார். புவியை முழுவதுமாக கண்காணிக்க மூன்று புவிநிலைச் சுற்றுப்பாதை செயற்கைக்கோள்கள் போதுமானவை என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

செயற்கைக்கோள்களின் வரலாறு

தொகு
 
ஸ்புட்னிக் 1: முதல் செயற்கைக்கோள்

சோவியத் ஒன்றியம் அக்டோபர் 4, 1957 அன்று ஏவிய ஸ்புட்னிக் 1 தான் உலகின் முதல் செயற்கைக்கோளாகும். இந்த சோவியத் ஸ்புட்னிக் செயல்பாட்டு குழுவுக்கு தலைவராக இருந்தவர் செர்கே கொரோலெவ் மற்றும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் கெரிம் கெரிமோவ்.[4] இதனால் சோவியத் ஒன்றியத்துக்கும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் மத்தியில் விண்வெளி போட்டி மூண்டது.

உயரிய காற்று மண்டலங்களின் அடர்த்தியை கண்டறிய ஸ்புட்னிக் 1 உதவியாக இருந்தது. இது கோளப்பாதை மாற்றத்தின் வழியே கணக்கிடுதலை செய்தது. மேலும் அயன மண்டலத்தில் நிகழக்கூடிய ரேடியோ சைகைகளைக் கொண்டு பூமிக்கு தகவல்களை அனுப்புகின்றது. செயற்கைக்கோளில் அதிக அழுத்தம் கொண்ட நைட்ரஜன் இருந்ததால், ஸ்புட்னிக் 1 முதன் முதலில் எரிமீன்களை கண்டுபிடிக்கவும் உதவியாக இருந்தது. வெளி மேல்பரப்பில் எரிமீன்கள் நுழைவதினால் உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படும் காற்றழுத்தக் குறைவினால் புவிக்கு அனுப்பப்படுகின்ற தட்பவெப்ப தகவல்களை அறியவும் உதவியாக இருந்தது. எதிர்பாராத ஸ்புட்னிக் 1-இன் வெற்றியைத்தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் ஸ்புட்னிக் சர்ச்சை மூண்டது. இதனால் பனிப்போரின் போது விண்வெளி போட்டியும் தொடங்கியது.

ஸ்புட்னிக் 2 நவம்பர் 3, 1957 அன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது உயிருடன் இருக்கும் ஒரு ஜீவனை அதாவது லைகா என்ற நாயை விண்வெளிக்கு முதன் முதலில் எடுத்துச் சென்றது.[5]

மே, 1946 இல் ப்ராஜெக்ட் RAND வெளியிட்ட முதனிலை ஆய்வு விண்கல வடிவமைப்பு , "எல்லா வசதிகளையும் கொண்டுள்ள இந்த செயற்கைக்கோள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறிவியல் கருவியாகும்," என்ற செய்தியை வெளிக்கொண்டு வந்தது.[6] அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் கப்பற்படையின் பியூரோ ஆப் ஏரோனாடிக்ஸ் மூலம் 1945 ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கோளப்பாதை செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவ முனைப்புடன் செயல்பட்டுவருகின்றன. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் விமானப்படையின் ப்ராஜெக்ட் RAND இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டாலும், அது இராணுவ ஆயுதமாக செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தலாம் என்பதை நம்பவில்லை. செயற்கைகோளை அறிவியல்,அரசியல் மற்றும் செய்தி பரப்புதலுக்கு உதவி புரியும் ஒரு நல்ல கருவியாக கருதியது. இதற்கிடையில் 1954-ம் ஆண்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர், "எனக்கு அமெரிக்காவின் செயற்கைக்கோள் திட்டம் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது",என்று கூறினார்.[7]

ஜூலை 29, 1955 அன்று அமெரிக்கா 1958-ம் ஆண்டு வசந்த காலத்தில் செயற்கைக்கோளை ஏவப்போவதாக வெள்ளை மாளிகை அறிவித்தது. இதனை ப்ராஜெக்ட் வான்கார்ட் என்று அழைத்தனர். ஜூலை 31 அன்று சோவியத் நாட்டினர் 1957-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்துக்கு முன்பாக செயற்கைக்கோளை ஏவப்போவதாக அறிக்கை விடுத்தனர்.

அமெரிக்க ஏவுகணை கழகம், தேசிய அறிவியல் நிறுவனம், மற்றும் உலகப் புவிப்பௌதிக ஆராய்வாண்டு ஆகிவற்றின் வற்புறுத்தலினால் இராணுவ ஆர்வம் அதிகரித்தது. 1955-ம் ஆண்டின் ஆரம்ப காலங்களில் விமான மற்றும் கப்பல் படைகள் ப்ராஜெக்ட் ஆர்பிட்டரில் செயல்பட துவங்கின. இது செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவ ஜூபிடர் சி ராக்கெட்டை பயன்படுத்தியது. இந்த செயல்பாடு வெற்றியடைந்ததை தொடர்ந்து 1958 ஆமாண்டு ஜனவரி மாதம் 31-ம் நாள் அன்று விண்ணில் ஏவப்பட்ட எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 அமெரிக்காவின் முதல் செயற்கைக்கோளாக அறிவிக்கப்பட்டது.[8]

விண்ணில் ஸ்புட்னிக் 1 ஏவப்பட்ட மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஜூன் 1961 இல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு விண்வெளி கண்காணிப்பு வலையமைப்புடன் இணைந்து பூமியை சுற்றிவரும் 115 செயற்கைக்கோள்களை ஐக்கிய நாட்டு விண்வெளி கண்காணிப்பு வலையமைப்பு பட்டியல் இட்டுள்ளது.[9]

இன்று விண்ணில் வலம் வரும் மிகப்பெரிய செயற்கைக்கோள் "சர்வதேச விண்வெளி" நிலையம்மாகும்.

விண்வெளி கண்காணிப்பு வலையமைப்பு

தொகு

யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்பேஸ் சர்வெயிலன்ஸ் நெட்வொர்க் (எஸ்எஸ்என்) 1957 ஆம் ஆண்டு முதல் விண்ணில் இருக்கின்ற பொருட்களை கண்டறிந்து அவற்றை கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்டது. சோவியத் நாட்டினர் விண்வெளி காலத்தை ஸ்புட்னிக்கை ஏவியதன் மூலம் துவக்கினர். அன்று முதல் எஸ்எஸ்என் பூமியை சுற்றி 26,000 க்கும் மேற்பட்ட விண்தட்டுக்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளது. தற்சமயம், எஸ்எஸ்என் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட 8,000 க்கும் மேற்பட்ட கோளப்பாதை சுற்றும் விண்தட்டுக்களை கண்டுபிடித்துள்ளது. மீதமுள்ள செயற்கைக்கோள்கள் புவியின் காற்றுமண்டலத்தின் வாயிலாக நுழையும் பொழுது உருக்குலைந்து போயுள்ளன அல்லது நுழையும் பொழுது தாக்கம் இன்றி உள்ளே வந்து பூமியின் மீது தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியுள்ளன. பூமியைச் சுற்றிவரும் விண்வெளி பொருட்களில் அதிக எடைகொண்டுள்ள செயற்கைக் கோள்கள் மற்றும் 10 பவுண்ட் எடையை கொண்டுள்ள ராக்கெட்களும் சேரும். விண்வெளியில் இருக்கின்ற செயற்கைக்கோள்களில் ஏழு சதவீதம் வேலை செய்யும் நிலையில் இருக்கின்றன.(i.e. ~560 செயற்கைக்கோள்கள்), மீதி இருப்பன விண்வெளி குப்பையாகும்.[10] USSTRATCOM செயல்பாட்டில் இருக்கின்ற செயற்கைக்கோள்களை கண்காணிப்பதுடன் அது விண்வெளி குப்பையையும் கண்காணிக்கிறது. இல்லையேல், இந்த குப்பை பூமிக்கு திரும்ப வரும்போது ஏவுகணை என்று தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். எஸ்எஸ்என் பத்து சென்டிமீட்டர் வட்டக் குறுக்களவு கொண்ட விண்வெளி பொருட்களையும் (பேஸ் பால் அளவு) அல்லது அதை விட பெரிதாக இருக்கும் பொருட்களையும் கண்காணிக்க உதவுகிறது.

இராணுவத்துடன் தொடர்பில்லாத செயற்கைக்கோள் சேவைகள்

தொகு

இராணுவத்துடன் தொடர்பில்லாமல் இருக்கின்ற செயற்கைக்கோள் சேவைகள் மூன்று வகைப்படுகின்றன. அவை:[11]

ஒரே இடத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள செயற்கைக்கோள் சேவை

தொகு

ஒரே இடத்தில் பொருத்தப்படுகின்ற செயற்கைக்கோள் சேவைகள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஒலி, ஒளி மற்றும் தகவல் பரிமாற்றங்களில் ஈடுப்பட்டிருக்கின்றன. இவை உலகின் ஒரு சில குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு மத்தியில் நடந்தாலும் இந்த சேவை மூலம் உலகத்தின் கண்டங்களுக்கும், மற்ற நாடுகளுக்கும் இடையே ஒலி, ஒளி மற்றும் தகவல்கள் எடுத்துச் செல்கின்றன.

நகர்ந்துகொண்டே இருக்கும் செயற்கைக்கோள் அமைப்புகள்

தொகு

தனித்து விடப்பட்டிருக்கும் பகுதிகள், வாகனங்கள், கப்பல்கள், மக்கள் மற்றும் வான ஊர்திகளை தொடர்பு எல்லைக்கு உட்படுத்துவதுடன் மற்ற தகவல் நிலையங்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த நகர்நிலைச் செயற்கைக்கோள் அமைப்புகள்.

அறிவியல் ஆராய்ச்சி செயற்கைக்கோள் (வணிகம் மற்றும் வணிகத்திற்குரியதல்லாதவை)

தொகு

எரிமீன்கள் பற்றிய தகவல்கள், நிலம் கண்காணிப்புத் தகவல்கள் போன்றவற்றை அறிவியல் ஆராய்ச்சி செயற்கைக்கோள்கள் தருகின்றன.(எ.கா., தொலை உணர்வு அறிதல்). மேலும் அமசூர் (ஹெச்ஏம்) ரேடியோ, புவி அறிவியல், கடல் அறிவியல், காற்றுமண்டல ஆராய்ச்சிகள் போன்ற மற்ற அறிவியல் ஆராய்ச்சி நுட்பங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டுள்ளது.

வகைகள்

தொகு
 
மில்ஸ்டார்: தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
 • செயற்கைக் கோள்களுக்கு எதிரான ஆயுதங்கள்/"கில்லர் சாட்டிலைட்கள்" எதிராளிகளின் செயற்கைக்கோள்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் மற்ற விண்வெளி சொத்துக்களை அழிக்ககூடிய வல்லமையைக் கொண்டுள்ளன. இவைகளிடத்தில் துகள் ஆயுதங்கள், ஆற்றலால் செயல்படுகின்ற ஆயுதங்கள், கைனடிக் ஆயுதங்கள், அணு மற்றும்/அல்லது மரபுக்கு உட்பட்ட ஏவுகணைகள் மற்றும்/ அல்லது ஒரு கூட்டான ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன.
 • வானியல் செயற்கைக்கோள்கள் தூரத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள், நட்சத்திர மண்டலங்கள், மற்றும் விண்வெளியில் இருக்கும் பொருட்களை கண்காணிக்கின்றன.
 • பயோ சாட்லைட்கள் உயிருள்ள ஜீவன்களை அறிவியல் சோதனைகளுக்காக விண்ணுக்கு எடுத்து செல்லத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 • தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் வானில் தொலை நோக்குத் தகவல் தொடர்பு பெறுவதற்காக் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. நவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் புவியிணக்கப்பாதை, மோல்நியா ஆர்பிட் அல்லது புவி அடி இருக்கும் கோளப்பாதைகளை பயன்படுத்துகின்றன.
 • மினியேச்சரைஸ்டு சாட்லைட்கள் குறைவான எடைகளில் சிறிய அளவுகளில் வருகின்றன.[12] இந்த செயற்கைக்கோள்களின் வகைகளாவன: மினிசாட்லைட் (500–100 kg), மைக்ரோ சாட்லைட் (100 kg க்கும் குறைவாக) நானோசாட்லைட் (10 kg க்கும் குறைவாக).
 • நேவிகேஷனல் சாட்லைட்கள் , ரேடியோ நேர சிக்னல்களை கொண்டு நிலத்தில் இருக்கும் நகரும் கருவிகளுக்கு தகவல்களை அனுப்புகின்ற செயற்கைக்கோள்கள் ஆகும். நிலத்தில் இருக்கும் "தகவல் வாங்கிக்கும்" செயற்கைக்கோள்களுக்கும் நடுவே உள்ள தெளிவான கோடு, எப்பொழுதும் வளர்ச்சியடையும் மினுக்களுடன் சேர்ந்து செயற்கைக்கோள்களை ஓட்டும் அமைப்புகளை நிலத்தை கணக்கிட வைக்கின்றன.இவை சரியான அமைப்புகளில் அமைகின்றன.
 • ரிகொனைசான்ஸ் சாட்லைட்கள் என்பது புவியை கண்காணிக்கும் செயற்கைக்கோளாகும் அல்லது இராணுவ உளவுக்காக பொருத்தப்பட்ட தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஆகும்.முழு ஆற்றலைகொண்டுள்ள இந்த செயற்கைக்கோள்களைப் பற்றி மிகக் குறைவாகவே தெரியவந்துள்ளது. ஏனென்றால் இந்த செயற்கைக்கோள்களை பயன்படுத்தும் அரசாங்கம் இதனை மிக ரகசியமாக வைத்துக்கொள்கிறது.
 • புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள் இராணுவ வேலைகள் அல்லாது, சுற்றுப்புற சூழலை கண்காணித்தல், ஏறி மீன்கள் பற்றிய படிப்பு, புவி வரைப்படம் உண்டாக்குதல் போன்றவைகளிலும் ஈடுபடுகின்றன.(புவி கண்காணிப்பு அமைப்பை கட்டாயம் பார்க்கவும்.)
 • விண்வெளி நிலையங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை. விண்வெளியில் மனிதர்கள் இருப்பதற்காக இவை உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதனால் ஓட்டிச் செல்லப்படுகின்ற மற்ற விண்கலங்களை விட வித்தியசாமனவை இந்த விண்வெளி நிலையங்கள். இவற்றில் முன்செலுத்தல் மற்றும் தரை இறங்கும் வசதிகள் இல்லை என்பதே இதன் குறைபாடு. கோளப் பாதைகளில் குறைந்த காலங்களுக்கு இருப்பதற்காக இந்த விண்வெளி நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு சில வாரங்கள், அல்லது மாதம் அல்லது ஒரு சில வருடங்களாக கூட இருக்கலாம்.
 • டேதர் சாட்லைட்  : இரு செயற்கைக்கோள்கள் டேதர் என்னும் ஒரு மெல்லிய கேபிளினால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த செயற்கைக்கோள்கள் டேதர் செயற்கைக்கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
 • வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் வானிலை மற்றும் தட்ப வெப்ப நிலையை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[13]

Block quote

கோளப் பாதைகளின் வகைகள்

தொகு
 
புவி கோளப்பாதைகளின் அளவுகோல்; நீல-பச்சை (cyan) தாழ்வு புவி கோளப்பாதையை குறிக்கிறது.மஞ்சள் மத்திய நிலை புவி கோளப்பாதையையும், விட்டு விட்டு இருக்கும் கருப்புக் கோடுகள் புவியுடன் சேர்ந்து இருக்கும் கோளப்பாதையையும், விட்டு விட்டு மற்றும் புள்ளிகளுடன் வரும் பச்சைக் கோடு க்ளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) செயற்கைக் கோள்களையும், விட்டு விட்டு இருக்கும் சிவப்புக் கோடுகள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை (ஐஎஸ்எஸ்) குறிக்கின்றன.

முதல் செயற்கைக்கோளான, ஸ்புட்னிக் 1, பூமியைச் சுற்றி இருக்கும் கோளப் பாதையில் செலுத்தப் பட்டிருந்தது. அந்த கோளப்பாதை ஜியோசென்ரிக் ஆர்பிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பூமியை சுற்றி இருக்கும் இந்த கோளப்பதையில் கிட்ட தட்ட 2456 செயற்கைக்கோள்கள் வலம் வருகின்றன . மேலும் இந்த ஜியோசென்ட்ரிக் ஆர்பிட்கள் அவற்றின் உயரம், சாயளவு மற்றும் உருவகத்தைப் பொருத்து வகைப்படுத்தலாம்.

உயரத்தை வைத்து இவற்றை புவியின் கீழ் இருக்கும் கோளப் பாதை (LEO), மத்தியப் புவி கோளப்பாதை (எம்இஒ ) , உயரிய புவி கோளப் பாதை (ஹெச்இஒ) என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. 2000 கி.மீ.குறைவாக இருப்பது எதுவாக இருந்தாலும் அது கீழ்நிலை கோளப் பாதையாகும், மத்திய நிலை கோளப் பாதை என்பது அதைவிட உயரத்தில் இருப்பது ஆனால் 35786 கி.மீ. உயரத்தில் இருக்கும் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் கோளப் பாதையை விடக் குறைவாக உள்ளது. உயரிய கோளப்பாதை என்பது, ஜியோ சின்க்ரோனஸ் கோளப் பாதையை விட உயர்ந்து இருக்கும் எந்தவொரு கோளப்பாதையும் ஆகும்.

மையத்தை வைத்து வகைப்படுத்துதல்

தொகு
 • கேளக்டோ சென்ட்ரிக் ஆர்பிட் : நட்சத்திர மண்டலத்தை மையமாக கொண்டிருக்கும் கோளப் பாதையாகும். பால்வெளி நட்சத்திர மண்டல மையத்தைச் சுற்றி பூமியின் சூரியன் வலம் வருகிறது.
 • ஹீலியோசென்ட்ரிக் ஆர்பிட் : சூரியனைச் சுற்றி இருக்கும் கோளப் பாதை. நமது சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கும் எல்லா கிரகங்களும், வால் நட்சத்திரங்களும், எரி நட்சத்திரங்கள்ஆகியவற்றுடன் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்வெளி குப்பைகளும் இந்த கோளப் பாதையில் இருக்கின்றன. நிலாக்கள், ஹீலியோசென்ட்ரிக் ஆர்பிட்களில் சுழலாமல் தங்கள் தாய் கிரகத்தை தாமாகவே சுற்றி வருகின்றன.
 • ஜியோ சென்ட்ரிக் ஆர்பிட் : பூமியை சுற்றி இருக்கும் ஒரு கோளப் பாதையாகும். இதில் நிலா, செயற்கைக்கோள்கள் வலம் வருகின்றன தற்சமயம் பூமியை சுற்றி ஏறத்தாழ 2465 செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன..
 • ஏரியோசென்ட்ரிக் ஆர்பிட் : செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி இருக்கும் கோளப்பாதை, இதில் நிலாக்கள் அல்லது செயற்கைக்கோள்கள் வலம் வருகின்றன.

உயரத்தைப் பொறுத்து வகைப்படுத்ததல்

தொகு
 • புவியின் கீழ் மட்டக் கோளப் பாதை (எல்இஒ) : ஜியோ சென்ட்ரிக் ஆர்பிட்கள் 0–2000 கி.மீ. உயரத்தில் இருக்கின்றன (0–1240 மைல்கல்)
 • புவியின் மத்திய நிலை கோளப்பாதை (எம்இஒ ) : ஜியோ சென்ட்ரிக் ஆர்பிட்கள் 2000 கி.மீ.க்கு மேல் உயர்ந்து உள்ளது. (1240 மைல்களில் ) இருந்து ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்களுக்கு சற்று கீழ் வரை இருக்கிறது. அதாவது 35786 கி.மீ.க்கு சற்று கீழ் வரை இது நீட்டி இருக்கிறது. (22240 மைலகள்). இதனை மத்திய வட்ட கோளப் பாதை என்றும் அழைப்பர்.
 • புவியின் மேல் மட்டத்தில் இருக்கும் கோளப் பாதை (ஹெச்இஒ) : ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்களுக்கு மேல் இருக்கும் ஜியோ சென்ட்ரிக் ஆர்பிட்கள். 35786 கி.மீ.க்கு மேல் (22240 மைல்கள்).
 
முக்கிய புவி செயற்கைக்கோள்களின், புவி கோளப்பாதைகளின் உயரம்.

சாய்வளவை கொண்டு வகைப்படுத்துதல்

தொகு
 • இங்கலைன்ட் ஆர்பிட் : நில நடுக்கோட்டை மையமாகக் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது சாய்வளவின் டிகிரி பூஜ்யமாக இருக்காது.
  • போலார் ஆர்பிட் : கோளப் பாதை பூமி சுழற்சி பொழுது பூமியின் இரு துருவத்திற்கும் சற்று மேலே அல்லது முழுவதும் மேலே தோன்றினால் அதற்கு போலார் ஆர்பிட் என்ற பெயர். இதன் சாய்வளவு 90 டிகிரிஆக உள்ளது(அல்லது 90 டிகிரிக்கு அருகில் இருக்கும்)
  • போலார் சன் சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் : பூமத்திய ரேகை வழியாக செல்லும் அதே சமயத்தில் துருவ கோளப் பாதை வழியும் செல்கிறது. இது புகைப்படம் எடுக்க உதவியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் எடுக்கும் சமயத்தில் நிழல் விழாமல் இருக்கிறது.

உருவகத்தின் அமைப்பை பொருத்து வகைப்படுத்துதல்

தொகு
 • வட்ட கோளப்பாதை : ஒரு கோளப்பாதையின் வடிவம் 0 போல் இருந்தாலோ அல்லது அது வட்டமாக இருந்தாலோ அதனை வட்ட கோளப்பாதை என்று கூறலாம்.
  • ஹோமேன் மாற்று கோளப் பாதை : ஒரு வட்ட கோளப்பாதையில் இருந்து மற்றொரு வட்ட கோளப் பாதைக்கு விண்கலம் இரண்டு பொறிகளின் துடிப்பின் உதவி கொண்டு மாற்றப்பட்டால் அதனை ஹோமேன் மாற்று கோளப்பாதை என்று அழைப்பர். இந்த மாற்றம் வால்டர் ஹோ மேனின் பெயரை கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது.
 • நீள் வட்டக் கோளப் பாதை : நீள் வட்டத்தின் வடிவத்தை கொண்டுள்ள இந்த கோளப்பாதை 0 விட அதிகமாகவும் 1 ஐ விட குறைவாகவும் உருவகம் கொண்டுள்ளது
  • ஜியோ சின்க்ரோனஸ் மாற்றம் கொண்ட கோளப் பாதை : குறைவான மட்டத்தில் உள்ள புவி கோளப்பாதையின் (எல்இஒ) உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் பேரிகீ மற்றும் ஜியோசின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதையின் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் அபோகீயில் இருப்பது நீள் வட்ட கோளப்பாதை ஆகும்.
  • ஜியோஸ்டேஷனரி மாற்றம் கொண்ட கோளப்பாதை :குறைவான மட்டத்தில் உள்ள புவி கோளப்பாதையின் (எல்இஒ) உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் பேரிகீ மற்றும் ஜியோஸ்டேஷனரி கோளப்பாதையின் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் அபோகீயில் இருப்பது நீள் வட்ட கோளப்பாதை ஆகும்.
  • மோல்நியா கோளப்பாதை :ஒரு முழுநாளில் பாதியை கோளப்பாதையில் சுழலும் நேரமாக(சுமார் பன்னிரண்டு மணிநேரம்) வைத்திருக்கும் மிக நீளமான வட்ட கோளப்பாதை; அதன் சாய்வளவு 63.4° ஆக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட செயற்கைக்கோள் கிரகத்தின் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மேல் வலம் வரும்.
  • துன்றா கோளப்பாதை : ஒரு முழுநாளில் பாதியை கோளப்பாதையில் சுழலும் நேரமாக(சுமார் இருபத்திநான்கு மணிநேரம்) வைத்திருக்கும் மிக நீளமான வட்ட கோளப்பாதை; அதன் சாய்வளவு 63.4° ஆக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட செயற்கைக்கோள் கிரகத்தின் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மேல் வலம் வரும்.
 • ஹைபெர்போலிக் கோளப்பாதை :கோளப்பாதையின் உருவம் 1 க்கு மேல் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கோளப்பாதைக்கு இருக்கும் திசை வேகம் தப்பிக்கும் திசை வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் கிரகத்தின் புவி ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட்டு அது, தொடர்ந்து எந்த வரைமுறையும் இன்றி சுழலுகிறது.
 • பாரபோலிக் கோளப்பாதை : இந்த கோளப்பாதையின் உருவகம் 1 க்கும் சமமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட கோளப்பாதையின் தப்பி செல்லு திசை வேகம் சாதாரணத் திசை வேகத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது. இது கிரகத்தின் புவி ஈர்ப்பிலிருந்து தப்பி கிரகத்தின் இணை திசை வேகம் 0 ஆக மாறும் வரை சுழலும். அப்படிப்பட்ட கொலப்பாடஹியின் வேகம் அதிகரித்தால் அதற்கு பெயர் ஹைபெர்போலிக் கோளப்பாதை.
  • எஸ்கேப் கோளப்பாதை (இஒ) : அதிவேக பாரபோலிக் கோளப்பாதையில் சுழலும் பொருளுக்கு திசை வேகம் இருக்கும் பொழுது மற்றும் அது கிரகத்தில் இருந்து செல்லும் பொழுது அதனை எஸ்கேப் கோளப்பாதை என்று அழைப்பர்.
  • கேப்சர் கோளப்பாதை : அதிவேக பாரபோலிக் கோளப்பாதையில் சுழலும் பொருளுக்கு திசை வேகம் இருக்கும் பொழுது மற்றும் அது கிரகத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது அதனை கேப்சர் கோளப்பாதை என்று அழைப்பர்.

ஒரே மாதிரி அமைப்பைக்கொண்டு வகைபடுத்துதல்

தொகு
 • சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை : பூமியின் சுழற்சி காலத்திற்கு (பூமிக்கு: 23 மணி நேரம் , 56 நிமிடங்கள், 4.091 வினாடிகள்) ஈடிணையாக கோளப்பாதை சுழற்சி காலத்தை கொண்டுள்ளது ஒரு செயற்கைக்கோள். செயற்கைக்கோளும் சுழலுகின்ற பொருளும் ஒரே திசையில் சுழலும் பொழுது இது நடைபெறுகிறது. தரையில் இருந்து வேடிக்கை பார்ப்பவருக்கு வானில் செயற்கைக்கோள் அனலேம்மா வடிவத்தில் சுழலுவது போல் தோன்றும்(8 வடிவம்)
 • செமி-சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை (எஸ்எஸ்ஒ) : ஒரு கோளப்பாதை சுமார் 20200 கி.மீ. உயரத்துடனும் (12544.2 மைல்கள்) மற்றும் அதனது சுழற்சி காலம் பூமியின் சுழற்சி காலத்திற்கு சரி பாதியாக இருந்தால் (அதாவது பன்னிரண்டு மணி நேரம்), அந்த கோளப்பாதைக்கு செமி-சின்க்ரோனஸ் என்று பெயர்.
 • ஜியோ MEகோளப்பாதை (ஜிஎஸ்ஒ) : இவற்றின் உயரம் சுமார் 35786 கி.மீ. (22240 மைல்கள்)ஆக உள்ளது. இதில் வலம் வரும் செயற்கைக்கோள் அனலேம்மா வடிவில் வானில் சுழலும் (8 வடிவில்).
  • ஜியோ ஸ்டேஷனரி கோளப்பாதை (ஜியோ) : ஒரு ஜியோ சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதையின் சாயளவு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும். தரையில் இருந்தது பார்ப்பவருக்கு இந்த செயற்கைக்கோள் வானில் ஒரே இடத்தில் இருப்பது போல் தோன்றும்.[14]
   • கிளார்க் கோளப்பாதை : ஜியோ ஸ்டேஷனரி கோளப்பாதைக்கு மற்றும் ஒரு பெயர். இது அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஆர்தர் சி. கிளார்க்கின் பெயரை கொண்டுள்ளது.
  • சூப்பர் சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை  : ஜிஎஸ்ஒ/ஜியோ க்கு மேல் இருக்கும் சேமிப்பு மையம் அல்லது குப்பை சேகரிக்கும் இடமாக இருக்கும் ஒரு கோளப்பாதை ஆகும். இங்கோ செயற்கைக்கோள்கள் மேற்கை நோக்கி நகருகின்றன. இதனை தேவையில்லாத பொருட்களை சேகரிக்கும் கோளப்பாதை என்று அழைத்தால் தகும்.
  • சப்சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை : ஜிஎஸ்ஒ/ஜியோ க்கு கீழே இருக்கும் ஒரு தனி கோளப்பாதையாகும். இங்கு செயற்கைக்கோள்கள் கிழக்கை நோக்கி செல்கின்றன.
  • சவகிடங்கு கோளப்பாதை : ஜியோ சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதைக்கு ஒரு சிறு கி.மீ.க்கு மேல் இருக்கின்றது. செயற்கைக்கோள்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவுக்கு பின்னர் இங்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
   • டிஸ்போசல் கோளப்பாதை : சவ கிடங்கு கோளப்பாதைக்கு மற்றும் ஒரு பெயர்.
   • ஜங்க் கோளப்பாதை : சவ கிடங்கு கோளப்பாதைக்கு மற்றும் ஒரு பெயர்.
 • ஏரியோசின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை : செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி இருக்கும் சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை, சுழற்சி காலத்தை செவ்வாய் கிரகத்திற்குச் சமமாக கொண்டுள்ளது.(ஒரு நாள், 24.6229 மணி நேரம்).
 • ஏரியோ ஸ்டேஷனரி கோளப்பாதை (ஏஎஸ்ஒ) : வெப்ப மண்டல பரப்பில் வட்ட வடிவில் இருக்கும் ஏரியோசின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை மேற்பரப்புக்கு மேலே 17000 கி.மீ.(10557 மைல்கள்)அளவில் இருக்கிறது. கீழிருந்து வானைப் பார்ப்பவருக்கு இந்த செயற்கைக்கோள் ஒரே இடத்தில் இருப்பது போல் தோன்றும்.
 • ஹீலியோ சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை :சூரியனைச் சுற்றி இருக்கும் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் கோளப்பாதையில் செயற்கைக்கோள் சூரியனின் சுழற்சி காலத்துக்கு இணையான கோளப்பாதை சுழற்காலத்தை கொண்டுள்ளது. சூரியனை சுற்றியும் செவ்வாய் கிரகத்தின் கோளப்பாதை ஆரையின் பாதியளவாய் இருக்கும் இந்த கோளப்பாதைகளின் ஆரைகள் 24,360 Gm (0,1628 AU)

தனிப்பட்ட வகைகள்

தொகு
 • சன் சின்க்ரோனஸ் கோளப்பாதை : இந்த கோளப்பாதை உயரத்தையும் சாயளவையும் ஒரு விதமாக இணைக்கிறது. அப்பொழுது கோள்கள் மேற்பரப்பின் மீது வலம் வருகின்ற செயற்கைக்கோள்கள் சூரியனின் நேரப்படி வலம் வருகின்றன. இப்படிப்பட்ட கோளப்பாதையில் சுழலுகின்ற செயற்கைக்கோள்கள் சூரிய வெளிச்சத்துக்கு வெளிப்பட்டு இருப்பதால் இவை படம் பிடிக்க, உளவு பார்க்க, மற்றும் வானிலை ஆய்வு செய்ய உதவியாக இருக்கின்றன.
 • நிலவு கோளப்பாதை : பூமியை சுற்றி வருகின்ற நிலாவின் கோளப்பாதை பண்புகளை கொண்டுள்ளது. இதனது சராசரி உயரம் 384403 கிலோமீட்டராகும் (238857 mi), நீள் வட்ட-சாயளவு கொண்ட கோளப்பாதை.

மறைந்து இருக்கும் கோளப்பாதை வகைகள்

தொகு
 • குதிரை லாடம் கோளப்பாதை :தரையில் இருந்து பார்ப்பவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட கோளை சுற்றிவருகின்ற கோளப்பாதையாக தெரிவது, உண்மையாக அந்த கோளின் மற்றொரு கோளப்பாதையில் இருக்கிறது. எரி நட்சத்திரங்களை பார்க்கவும் 3753 (Cruithne), மேலும் 2002 AA29.
 • எக்சோ-கோளப்பாதை : ஒரு விண்கலம் கோளப்பாதையின் உயரத்தை அடைந்தாலும் அந்த அளவில் சுற்றிவர அதற்கு போதிய திசை வேகம் இருப்பதில்லை.
  • சப் ஆர்பிடல் ஸ்பேஸ் ப்ளைட் : எக்சோ-கோளப்பாதைக்கு மற்றொரு பெயர்.
 • லூனார் ட்ரான்ஸ்பர் ஆர்பிட் (எல்டிஒ)
 • புரோகிரேடு ஆர்பிட் : இந்த கோளப்பாதையின் சாயளவு 90° விட குறைவாக உள்ளது. மூல கோளப்பாதை சுழலும் திசையிலேயே இதுவும் சுழலும்.
 • ரெட்ரோகிரேடு ஆர்பிட் : இந்த கோளப் பாதையின் சாயளவு 90° விட அதிகமாக உள்ளது. இது கோளின் சுழற்சி முறைக்கு எதிரான திசையில் சுழலுகிறது. சன்-சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டை தவிர சில செயற்கைக்கோள்கள் ரெட்ரோக்ரேட் ஆர்பிட்டிலும் செலுத்தபடுகின்றன. இது ஏன் என்றால் புரோகிரேடு ஆர்பிட்டில் செலுத்தப்படும் பொழுது தேவையாக இருக்கும் எரிபொருளை விட இங்கு குறைவாகவே தேவைப்படுகிறது. ஏவுகணை பூமியில் இருந்து புறப்படும் பொழுது அதனது திசை வேகம் கிழக்கை நோக்கி இருக்கிறது. இது ஏவுகணை செலுத்தப்படும் நில நடுக்கோட்டின் சுழல் திசை வேகத்திற்கு, சமமாக இருக்கிறது.
 • ஹாலோ ஆர்பிட் மற்றும் லிசாஜூஸ் ஆர்பிட் : இவை லாக்ரேஞ்சியன் புள்ளிகளை சுற்றி வலம் வருகின்றன.

செயற்கைக்கோள் வகைகள்

தொகு

செயற்கைக்கோளின் செயலாக்கம் அதன் நுட்பமான பகுதிகள் மீதும் அதன் செயல்பாட்டு பண்புகள் மீதும் பலமான அடித்தளம் கொண்டு வருகின்றது. செயற்கைக்கோளின் உறுப்புகளை கொண்டு பார்க்கையில் அதனை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் என்று தெரிய வருகிறது.[11] ஆனால் புதிதாக கட்டிட கலையை கொண்டு தோன்றியிருக்கும் பிராக்ஸ்னேடட் ஸ்பேஸ்கிராப்ட் போன்ற கோட்பாடுகள் இந்த கருத்தை பொய் என்று சொல்கின்றன.

விண்கலஓடம்அல்லது சேவை வகை

தொகு

இந்த ஓட வகை கீழ் கூறப்பட்டுள்ள உள்ளமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன:

 • ஸ்ட்ரக்சுரல் உள்ளமைப்புகள்

இவ்வகை உள்ளமைப்புகள் செயற்கைக்கோளின் எந்திர அடிப்படை அமைப்புகளை விவரிப்பதுடன், செயற்கைக்கோளைப் பாதிக்கும் தட்ப வெப்ப நிலையில் இருந்தும் காக்கின்றன. மேலும் செயற்கைக்கோள்கள் சுழலுவதை மேற்பார்வை இடுவதுடன் இந்த வகை சிறு அளவில் எரி நட்சத்திரங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் சரி செய்கின்றன.

 • தொலைக்கணிப்பு உள்ளமைப்புகள் (அல்லது தகவல் மற்றும் உத்தரவை பின்பற்றுதல்

செயற்கைக்கோளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறு சிறு எந்திரங்களைக் கண்காணிப்பது, அங்கு வேலை செய்கின்ற எந்திரங்களில் இருந்து பெரும் தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்புதல் பூமியில் இருக்கும் நிலையத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்தல் புவியில் இருக்கும் நிலையத்தில் இருந்து தகவல் பெறுதல், அதைக்கொண்டு அங்கிருக்கும் எந்திரங்களை இயக்குதல் போன்ற வேலைகளை இந்த அமைப்பு செய்கின்றது.

 • பவர் உள்ளமைப்புகள்

பூமியின் நிழலில் வலம் வரும்பொழுது சூரிய வெளிச்சத்தை உள்ளிழுக்கும் பானல்கள் மற்றும் ஆபத்துக்காலத்தில் உதவும் மின்கல அடுக்குகள் மூலம் உற்பத்தியாகும் மின்சாரம் மூலம் இந்த அமைப்புகள் இயங்குகின்றன. அணு மின்சார மூலங்களை (ரேடியோ ஐசோடாப் தெர்மோஎலெக்ட்ரிக் ஐசோடாப் ) கொண்டு பல வெற்றிகரமான செயற்கைக்கோள்கள் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன.அதில் நிம்பஸ் திட்டமும் ஒன்று (1964-1978).[15]

 • தெர்மல் கட்டுப்பாட்டு உள்ளமைப்புகள்

செயற்கைக்கோள்களில் இருக்கும் மின்சார எந்திரங்களை அதிகபடியான தட்ப வெப்ப நிலைகளில் இருந்தும் அதிகமான சூரிய வெளிச்சத்தில் வெளிபடுவதில் இருந்தும் பாதுகாப்பதில் தெர்மல் கட்டுப்பாட்டு உள்ளமைப்புகள் உதவுகின்றன.(எ.கா. ஆப்டிகல் சோலார் ரிப்லேக்டார்)

 • திசையமைவு மற்றும் ஆர்பிட்டால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உள்ளமைப்புகள்

இவற்றில் சிறிய ராக்கெட் புச்டேர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் செயற்கைக்கோள்களை சரியான இடத்தில் நிலையாக வைத்துக்கொள்ள உதவுவதிலும் சரியான திசையில் நகரவும் உதவி புரிகின்றன.

தகவல் தொடர்பு விண் கருவிகள்

தொகு

ட்ரான்ஸ்போண்டர்களை கொண்டு தகவல் தொடர்பு விண்கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ட்ரான்ஸ்போன்டர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் :

 • புவியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களில்(ஆன்டெனா) இருந்து வெளிப்படும் வானொலி அலைவரிசைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றன.
 • அப்படிப்பெற்றுக்கொண்ட அலைவரிசைகளை விரிவுபடுத்துகிறன.
 • உள்ளே வருகின்ற அலைவரிசைகளை வரிசைப்படுத்தி வெளியே செல்பனவற்றுக்கு சரியான திசையை காண்பிக்கின்றன. சரியான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு மல்டிப்லேக்சர் குறிப்புகளை கொண்டு மீண்டும் பூமியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களுக்கு (ஆன்டெனா) அலைவரிசைகளை அனுப்பிவைக்கின்றன.

ஆயுள் முடிந்தவை

தொகு

செயற்கைக்கோள்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடையும் பொழுது அவற்றை விண்ணில் செலுத்தியவர்கள் கோளப்பாதையில் இருந்து நீக்கவும் செய்யலாம் அல்லது சுடுகாட்டு கோளப் பாதைக்கு நகர்த்தவும் செய்யலாம். ஆரம்ப காலங்களில் போதிய பொருளாதார வசிதிகள் இல்லாததினால் செயற்கைக்கோள்கள் தங்கள் பாதைகளில் இருந்து நீக்கப்படவில்லை. அவ்வாறு கூறப்படுகின்ற எடுத்துகாட்டு:வான்கார்ட் 1. 1958 ஆம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்ட வான்கார்ட் 1, மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட நான்காவது செயற்கைக்கோளாகும். இது புவியை மையமாக கொண்ட கோளப்பாதையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகஸ்ட் 2009 வரை இந்த செயற்கைக்கோள் அங்கு தான் இருந்தது.[16]

இந்த செயற்கைக்கோள்கள் முழுவதுமாக நீக்கப்படாமல் தங்களது கோளப்பாதையிலேயே விட்டுவிடப்படுகின்றன. சமயங்களில் இவை சுடுகாட்டு கோளப் பாதைக்கு நகர்த்தப்படுகின்றன.[17] 2002 வருடம் எப்சிசி , எல்லா புவிசார்ந்த செயற்கைக்கோள்களும் தமது இலக்கை அடைந்தவுடன் தாமாகவே சுடுகாட்டுக் கோளப் பாதைக்கு நகர்ந்துவிட வேண்டும் என்று தெரிவித்து உள்ளது.[18]

ஏவுகணை செலுத்தும் ஆற்றலைக் கொண்ட நாடுகள்

தொகு
 
முதன் முதல் ஆங்கிலேயர்களின் ஸ்கை நெட் ராணுவ செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்டது.

விண்வெளியில் ஏவுகணை செலுத்த மற்றும் அவற்றை தயாரிக்கும் ஆற்றலை கொண்ட நாடுகளின் அட்டவணை. குறிப்பு: செயற்கைக்கோளை தயாரிக்கும் ஆற்றல் இப்பொழுது நிறைய நாடுகளுக்கு இருக்கிறது. இதற்கு ஏராளமான பொருளாதார, அறிவியல் மற்றும் தொழிற்முறை வசதிகள் தேவையில்லை. ஆயினும் இவை வெளிநாட்டு உதவிகளை எதிர்பார்ப்பதினால் இவற்றால் செயற்கைக்கோள்களை ஏவ முடிவதில்லை. கீழ் உள்ள அட்டவணையில் ஆற்றல் இல்லாத நாடுகள் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஏவுகணைகளை செலுத்தும் ஆற்றலை கொண்டுள்ள நாடுகளின் பெயர்கள் மட்டும் தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எந்த நாளில் செலுத்தப்பட்டன போன்ற தகவல்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கொன்சொர்டியம் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் பல நாட்டு செயற்கைக்கோள்களின் பட்டியல் இது அல்ல.

வெவ்வேறு நாடுகளின் முதல் ஏவுதல்
வரிசை முதல் ஏவுதல் நடந்த ஆண்டு நாடு ஏவுகணை செயற்கைக்கோள்
1   சோவியத் ஒன்றியம் 1957 ஸ்புட்னிக்-PS ஸ்புட்னிக் 1
2   ஐக்கிய அமெரிக்கா 1958 ஜூனோ I எக்ஸ்ப்ளோரர் 1'
3   பிரான்சு 1965 டைமண்ட் ஆஸ்டரிக்ஸ்
4   சப்பான் 1970 லாம்ப்டா-4S ஓசுமி
5   சீனா 1970 லாங் மார்ச் 1 டாங் பாங் ஹாங் I
6   உக்ரைன்[1] 1971 ப்ளாக் ஆரோ பரோஸ்பேரோ X-3
7   இந்தியா 1980 SLV ரோகினி
8   இசுரேல் 1988 சாவித் ஒபெக் 1
-   உருசியா[1] 1992 சோயுஸ்-U வார்ப்புரு:கொஸ்மொஸ்
-   உக்ரைன்[1] 1992 சைக்ளோன்-3 ஸ்ட்ரேலா (x3, ருசியா)
9   ஈரான் 2009 சாபிர்-2 ஓமிட்

குறிப்புகள்

தொகு
 1. ருசியா மற்றும் உக்ரைன் தாமாகவே செயற்கைக்கோளை செலுத்தும் ஆற்றலை பெறாமல் இவை சோவியத் ஒன்றியமிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டன.
 2. வெளிநாட்டு விண்வெளி நிலையங்களில் இருந்து தங்கள் சொந்த ஏவுகணை செலுத்தும் கருவிகளைக்கொண்டு பிரான்ஸ் மற்றும் யுனைடட் கிங்டம் தங்கள் முதல் செயற்கைக்கோளை செலுத்தியுள்ளன.
 3. வட கொரியா (1998) மற்றும் ஈராக் (1989) விண்வெளியில் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் போர்முனை ஏவுகணைகளை செலுத்தியுள்ளதாக கூறி இருந்தாலும் அவை இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.
 4. மேலும் தென்னாப்பிரிக்கா, ஸ்பெயின், இத்தாலி, ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, எகிப்து போன்ற நாடுகளுடன் OTRAG போன்ற தனியார் நிறுவனங்கள் தங்களது சொந்த ஏவுகணை கருவிகளைத் தயாரித்து இருந்தாலும் அவை வெற்றிகரமானவையாக இல்லை.
 5. 2009 ஆம் ஆண்டு வரை பார்க்கப்போனால், ( யுஎஸ்எஸ்ஆர் அல்லாமல் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன், யூஎஸ்ஏ, ஜப்பான், சீனா, இந்தியா, இஸ்ரவேல், ஈரான்) மற்றும் ஐரோப்பிய விண்வெளி மையம், ஈஎஸ்ஏ) எட்டு நாடுகள் மற்றும் ஒரு மையம் தாமாகவே செயல்பட்டு செயற்கைக்கோள்களை செலுத்தியுள்ளன. (யுனைடட் கிங்டம் மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளின் ஏவுகணை ஆற்றல் தற்பொழுது ஈஎஸ்ஏ விடம் உள்ளது.)
 6. தென் கொரியா, பிரேசில், பாகிஸ்தான், ரோமானியா, தைவான், இந்தோனேசியா, கசகஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, மலேசியா[மேற்கோள் தேவை], துருக்கி போன்ற நாடுகள் வெவ்வேறு நிலைகளில் தாமாகவே முயற்சி செய்து ஏவுகணை ஆற்றல்களை வளர்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றன.
 7. தென் கொரியா (ரஷியாவின் உதவியோடு) கேஎஸ்எல்வி ஏவுகணையை 25 ஆகஸ்ட் 2009 அன்று விண்ணில் செலுத்தியது. ஆனால் இது அனுப்பிய செயற்கைக்கோள் எஸ்டிசாட்-2 சரியான கோளப்பாதையை சென்று அடையாததால் அது சரியாக இயங்கவில்லை.
 8. வட கொரியா ஏப்ரல் 2009 த்தில் ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பியதாக கூறினாலும் யு.எஸ் மற்றும் தென்கொரிய இராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் ஆயுத வல்லுனர்கள் இந்த இலக்கை வட கொரியா அடையவில்லை என்று கூறுகின்றனர்.[19]

ஏவுகணையை செலுத்தும் ஆற்றல் கொண்ட தனியார் நிறுவனங்கள்

தொகு

செப்டம்பர் 28, 2008 அன்று ஸ்பேஸ்எக்ஸ் என்ற தனியார் விண்வெளி விண்கல நிறுவனம் விண்ணில் பாலகன் 1 என்ற செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக செலுத்தியது. முதல் முறையாக தனிப்பட்ட முறையில் உருவாக்கப்பட்ட நீரியலான எரிபொருளை கொண்டு இயங்கிய பூஸ்டர்கள் வானில் செலுத்தப்பட்டன.[20] இந்த ஏவுகணை 1.5 m (5 ft) அளவிலான முக்கோண வடிவில் இருந்த ஒரு நீளமான மாதிரி செயற்கைக்கோளை விண்வெளிக்கு எடுத்து சென்றது. ராட்சாட் என்ற இந்த மாதிரி செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் ஐந்து அல்லது பத்து வருடங்களுக்கு இருக்கும், அதன் பிறகு அது காற்றுமண்டலத்தில் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும்.[20]

ஒவ்வொரு நாட்டின் முதல் செயற்கைக்கோள்கள்

தொகு
செயற்கைக் கோள்களை ஏவுவதில் கனடா மூன்றாவது நாடாகும் [24] யு.எஸ். விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து யு.எஸ். ஏவுகணையை கொண்டு செலுத்தியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவும் இதே போல் தனக்கு தானம் அளிக்கப்பட ரெட்ஸ்டோன் ஏவுகணையில் இருந்து தான் செலுத்தியுள்ளது இத்தாலியர்கள் செலுத்திய முதல் செயற்கைக்கோள் சான் மார்கோ 1, இது டிசம்பர் 15, 1964 அன்று யு.எஸ். ஸ்கவுட் ஏவுகணையில் வாலப்ஸ் தீவில் இருந்து (விஎ,யுஎஸ்ஏ) செலுத்தப்பட்டது. இதனை ஏவியது ஒரு இத்தாலிய குழுவாக இருந்தாலும் அதற்கு பயிற்சி அளித்தது நாசா.[25] யுஎஸ் ஏவுகணை, யுஎஸ் ஆதரவு குழு மற்றும் யு.கே ஏவுதல் குழுவின் உதவியோடு (WRESAT)ஐ ஆஸ்திரேலியா ஏவியுள்ளது.[26]

செயற்கைக்கோள்கள் மீதான தாக்குதல்கள்

தொகு

தற்காலத்தில் தீவிரவாத கும்பல்களினால் செயற்கைக்கோள்கள் ஊடுருவப்படுகின்றன. தீவிரவாதிகளின் கொள்கைகளைப்பரப்புவதற்கு இது எளிய முறையாக இருக்கிறது. ராணுவத்தில் இருந்து முக்கியமான தகவல்களை ரகசியமாக பெறவும் தீவிரவாதிகள் இதனை பயன்படுத்துகிறார்கள்.[27][28]

பூமியில் இருந்து செலுத்தப்படுகின்ற ஏவுகணைகள் கீழ் புவி கோளப்பாதைகளில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள்களை தாக்கியுள்ளன. ருசியா, ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள், சீனா போன்ற நாடுகள் செயற்கைக்கோள்களை அழிக்கும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.[29] 2007 ஆம் ஆண்டு சீன இராணுவம் பழைய வானிலை செயற்கைக்கோளை[29] தகர்த்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து யுஎஸ் கப்பல் படை, செயல் இழந்த உளவு செயற்கைக்கோளை 2008 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தகர்த்துள்ளது.[30]

நெரிசல்கள்

தொகு

பூமியில் இருந்து அடையாள அலைகளை அனுப்புகின்ற டிரான்ஸ்மிட்டர்களால் செயற்கைக்கோள் குறைவான அலைவரிசைகளை பெறுகின்றன . இதனால் நெரிசல்கள் உண்டாகின்றன. இப்படிப்பட்ட நெரிசல்கள் டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அதற்குட்பட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட புவி பகுதிகளில் மற்றும் தான் நடைபெறுகின்றன. ஜிபிஎஸ் செயற்கைக்கோள்களில் நெரிசல்கள் ஏற்படலாம்,[31][32] சில நேரங்களில் செயற்கைக் கோள் தொலைபேசிகள் மற்றும் தொலைகாட்சிகளின் அலைவரிசைகளும் நெரிசல்களுக்கு உள்ளாகலாம்.[33][34] செயற்கைக் கோளுக்கு கேரியரை (சுமந்த செல்லும் கருவி) அனுப்புவதினால், ட்ரான்ஸ்போண்டர்களை பயன்படுத்தும் மற்றவைக்கு இடையூறு ஏற்படுவது உண்டு. வணிக ரீதியான செயற்கைக் கோள் விண்வெளியில் இருக்கும் புவி நிலையங்களுக்கு தவறான நேரத்தில் தவறான அலைவரிசைகள் அனுப்பப்படலாம். இதனால் ட்ரான்ஸ்போன்டர்கள் தருகின்ற அலைவரிசைகளை நம்மால் பயன்படுத்த முடியாமல் போகிறது. செயற்கைக்கோள்களை கையாளுபவர்கள் இப்பொழுது அதனை கண்காணிக்க ஏராளமான நுட்பமான கருவிகளை கொண்டிருப்பதினால் அவர்களால் கேரியர்களின் மூலத்தை கொண்டு ட்ரான்ஸ்போண்டர்களை நன்றாகவே மேலாள முடிகிறது.

விண்கலங்களை உளவு பார்க்கும் அமெரிக்க செயற்கைகோள்

தொகு

அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்திலுள்ள கேப்கேனரவல் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து செலுத்தப்பட்ட ’டெல்டா 4’ ராக்கெட்டை யுனைட்டட் ஏலியன்ஸ் அமெரிக்க நிறுவனம் லாக்கீட் அண்ட் போயிங் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரித்தது. இந்த ராக்கெட்டில் இரண்டு செயற்கை கோள்கள் அனுப்பப்பட்டன. மற்ற நாடுகளின் விண்வெளிக்கலங்கள், செயற்கைக்கோள்கள் ஆகியவற்றையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் துல்லியமாக உளவு பார்ப்பதற்காக இவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.[35][36]

செயற்கைக்கோள் சேவைகள்

தொகு
 • செயற்கைக்கோள் இணைய தள சேவை
 • செயற்கைக்கோள் தொலைபேசி
 • செயற்கைக்கோள் வானொலி
 • செயற்கைக்கோள் தொலைகாட்சி
 • செயற்கைக்கோள் ஒட்டுதல்

மேலும் காணவும்

தொகு

குறிப்புகள்

தொகு
 1. "Rockets in Science Fiction (Late 19th Century)". Marshall Space Flight Center. 
 2. Everett Franklin Bleiler (1991). Science-fiction, the Early Years. Kent State University Press. p. 325. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0873384162. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 3. Richard Rhodes (2000). Visions of Technology. Simon & Schuster. p. 160. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0684863115.
 4. "Kerim Kerimov", Encyclopædia Britannica, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-12
 5. "A Brief History of Animals in Space". NASA. Archived from the original on 2015-02-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-08-08. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 6. "Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship". RAND. 
 7. Alfred Rosenthal (1968). Venture Into Space: Early Years of Goddard Space Flight Center. NASA. p. 15. {{cite book}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 8. Alicia Chang. "50th anniversary of first U.S. satellite launch celebrated". Associated Press 2008-02-01 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must first specify |url=. 
 9. David S. F. Portree (1999). "Orbital Debris: A Chronology" (PDF). Lyndon B. Johnson Space Center. p. 18. Archived from the original (PDF) on 2000-09-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-21. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 10. "Orbital Debris Education Package". Lyndon B. Johnson Space Center. 
 11. 11.0 11.1 Grant, A. (2004). Communication Technology Update (ninth edition ed.). Focal Press. p. 284. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0240806409. {{cite book}}: |edition= has extra text (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 12. "Workshop on the Use of Microsatellite Technologies". United Nations. 2008. 6. 
 13. "Earth Observations from Space". National Academy of Science. 2007. 
 14. James Oberg (July 1984). "Pearl Harbor In Space". Omni Magazine. 42-44. 
 15. George Schmidt; Mike Houts. "Radioisotope-based Nuclear Power Strategy for Exploration Systems Development". Marshall Space Flight Center. 
 16. "U.S. Space Objects Registry".[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 17. "Conventional Disposal Method: Rockets and Graveyard Orbits".
 18. "FCC Enters Orbital Debris Debate". Archived from the original on 2004-06-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-15.
 19. "North Korean Missile Launch Was a Failure, Experts Say". The New York Times. 
 20. 20.0 20.1 Tariq Malik. "SpaceX Successfully Launches Falcon 1 Rocket Into Orbit". Space.com. 
 21. "First time in History". The Satellite Encyclopedia. 
 22. "SATCAT Boxscore". celestrak.com. 
 23. ஸவிட்சர்லந்தின் முதல் செயற்கைக்கோளை இந்தியா ஏவுகிறது
 24. Daphne Burleson (2005). Space Programs Outside the United States. McFarland & Company. p. 43. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0786418527.
 25. Brian Harvey (2003). Europe's Space Programme. Springer Science+Business Media. p. 114. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1852337223.
 26. Mike Gruntman (2004). Blazing the Trail. American Institute of Aeronautics and Astronautics. p. 426. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1563477058.
 27. Dan Morrill. "Hack a Satellite while it is in orbit". ITtoolbox. 
 28. "AsiaSat accuses Falungong of hacking satellite signals". Press Trust of India 2012-07-19 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must first specify |url=. 
 29. 29.0 29.1 William J. Broad; David E. Sanger (2007). "China Tests Anti-Satellite Weapon, Unnerving U.S.". New York Times. 
 30. "Navy Missile Successful as Spy Satellite Is Shot Down". Popular Mechanics. 2008. 
 31. Jeremy Singer (2003). "U.S.-Led Forces Destroy GPS Jamming Systems in Iraq". Space.com 2003-04-11 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must first specify |url=. 
 32. Bob Brewin (2003). "Homemade GPS jammers raise concerns". Computerworld. 
 33. "Iran government jamming exile satellite TV". Iran Focus. 2008. 
 34. Peter de Selding (2007). "Libya Pinpointed as Source of Months-Long Satellite Jamming in 2006". Space.com. 
 35. http://www.universetoday.com/109533/nasa-unveils-orions-powerful-delta-iv-heavy-rocket-boosters-for-dec-2014-blastoff/
 36. தினத்தந்தி; 30.7.2014 பக்கம் 8

வெளி இணைப்புகள்

தொகு

ஜெ-ட்ராக் 3D] பூமியை சுற்றி வரும் வேலை செய்கின்ற நிலையில் இருக்கின்ற அனைத்து செயற்கைக் கோள்களின் முப்பரிமாணங்களை கொண்ட படங்கள்

தானாகவே அல்லது மற்ற நாடுகளின் உதவியோடு ஏவப்பட்ட ஒவ்வொரு நாட்டின் முதல் செயற்கைக்கோள்கள் [21]
நாடு முதல் முறை ஏவப்பட்ட ஆண்டு முதல் செயற்கைக்கோள் 2008[22] ஆம் ஆண்டு கோளப் பாதைகளில் இருந்த விண்கலங்கள்
  சோவியத் ஒன்றியம்
[68]
1957
1992
ஸ்புட்னிக் 1
(காஸ்மோஸ்-2175)
1398
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 1958 எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 1042
  ஐக்கிய இராச்சியம் 1962 ஏரியல் 1 0025
  கனடா 1962 அலூவேட் 1 0025
  இத்தாலி 1964 சான் மார்கோ 1 0014
  பிரான்சு 1965 ஆஸ்டெரிக்ஸ் 0044
  ஆத்திரேலியா 1967 டபுள்யுஆர்இ சாட் 0011
  செருமனி 1969 அசூர் 0027
  சப்பான் 1970 ஓசுமி 0123
  சீனா 1970 டாங் பாங் ஹாங் I 0083
  போலந்து 1973 இன்டெர்காஸ்மோஸ் கோபர்நிகஸ் 500 0000?
  நெதர்லாந்து 1974 ஏஎன்எஸ் 0005
  எசுப்பானியா 1974 இன்டசாட் 0009
  இந்தியா 1975 ஆர்யபட்டா 0034
  இந்தோனேசியா 1976 பலபா A1 0010
  செக்கோசிலோவாக்கியா 1978 மகியன் 1 0005
  பல்கேரியா 1981 இன்டெர்காஸ்மோஸ் பல்கேரியா 1300 0001
  பிரேசில் 1985 பிரேசில்சாட் ஏ1 0011
  மெக்சிக்கோ 1985 மோர்லொஸ் 1 0007
  சுவீடன் 1986 வைகிங் 0011
  இசுரேல் 1988 ஒபெக் 1 0007
  லக்சம்பர்க் 1988 ஆஸ்ட்ரா 1ஏ 0015
  அர்கெந்தீனா 1990 லுசாட் 0010
  பாக்கித்தான் 1990 பத்ர்-1 0005
  தென் கொரியா 1992 கிட்சாட் A 0010
  போர்த்துகல் 1993 பொசாட்-1 0001
  தாய்லாந்து 1993 தாய்காம் 1 0006
  துருக்கி 1994 டர்க்சாட் 1B 0005
  உக்ரைன் 1995 சிச்-1 0006
  சிலி 1995 பாசாட்ஆல்பா" 0001
  மலேசியா 1996 எம்இஏசாட் 0004
  நோர்வே 1997 தோர் 0003
  பிலிப்பீன்சு 1997 மபுஹே 1 0002
  எகிப்து 1998 நைல்சாட் 101 0003
  சிங்கப்பூர் 1998 எஸ்டி-1 0001
  தாய்வான் 1999 ரோட்சாட்-1 00009
  டென்மார்க் 1999 ஓர்ஸ்டெட் 0004
  தென்னாப்பிரிக்கா 1999 சன்சாட் 0001
  சவூதி அரேபியா 2000 சவுதிசாட் 1A 0012
  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 2000 துறயா 1 0003
  மொரோக்கோ 2001 மராக்-டப்சாட் 0001
  அல்ஜீரியா 2002 அல்சாட் 1 0001
  கிரேக்க நாடு 2003 ஹெல்லாஸ் சாட் 2 0002
  நைஜீரியா 2003 நைஜீரியாசாட் 1 0002
  ஈரான் 2005 ஸினா-1 0004
  கசக்கஸ்தான் 2006 காஸ்சாட் 1 0001
  பெலருஸ் 2006 பெல்கா 0001
  கொலம்பியா 2007 லிபர்டாட் 1 0001
  வியட்நாம் 2008 வினசாட்-1 0001
  வெனிசுவேலா 2008 வெனிசாட்-1 0001
  சுவிட்சர்லாந்து 2009 சுவிஸ்க்யூப்-1 [23] 0001
  இலங்கை 2012 சுப்ரீம்சட்-1
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செயற்கைக்கோள்&oldid=3811838" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது