தீரசங்கராபரணம்

சங்கராபரணம் (அல்லது தீரசங்கராபரணம்) கருநாடக இசை முறையில் 29 ஆவது மேளகர்த்தா அல்லது ஜனக இராகமாகும். விரிவான ஆலாபனைக்கு இடம் தரும் இராகம். இந்துஸ்தானி இசையில் பிலாவல் தாட் என்றழைக்கப்படுகிறது. பண்டைய தமிழிசைப் பண்களில் பழம்பஞ்சுரம் என்னும் பெயருடன் அழைக்கப்படுகிறது.[1]

இலக்கணம் தொகு

 
சங்கராபரணம் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி231 ப த2 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி32 ப ம13 ரி2
  • பாண என்று அழைக்கப்படும் 5வது வட்டத்தில் (சக்கரத்தில்) 5வது மேளம். கடபயாதி திட்டத்தின் படி தீரசங்கராபரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  • இந்த இராகத்தில் வரும் சுரங்கள்: ஸட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்(ரி2), அந்தர காந்தாரம்(க3), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம்(த2), காகலி நிஷாதம்(நி3) ஆகியவை.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

ஜன்ய இராகங்கள் தொகு

  • பல ஜன்ய இராகங்களைக் கொண்ட மேளகர்த்தா.
எண் பெயர் ஆரோகணம் அவரோகணம்
1 அடாணா ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதாபமகாரிஸ
2 ஆரபி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
3 கதனகுதூகலம் ஸரிமதநிகபஸ் ஸ்நிதபமகபமகரிஸ
3 கருடத்வனி ஸரிகமபதநிஸ் ஸதபகரிஸ்
4 கன்னடா ஸகமபமதனிஸ் ஸ்நிஸ்தபமகமரிஸ
5 கஜவர்த்தனி ஸகமதநிஸ் ஸ்தபமகரிஸ
6 குறிஞ்சி (த)ஸரிகமபத தபமகரிஸ(த)
7 கேதாரம் ஸமகமபநிஸ் ஸ்நிபமகஸரிகஸ
8 கோலாகலம் ஸபமகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
9 கௌடமலாரு ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
10 சாயாசிந்து ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ
11 சிந்துமந்தாரி ஸரிகமபஸ் ஸ்நிதபகமதபமரிஸ
12 சுத்தசாவேரி ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமரிஸ
13 சுத்தவசந்தம் ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமதமகஸ
14 தேவகாந்தாரி ஸரிகரிமபதநிஸ் ஸ்நித.பமகரி.ஸ
15 நவரோஜ் பதநிஸ்ரிகமப மகரிஸநிதப
16 நளினகாந்தி ஸகரிமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ
17 நீலாம்பரி ஸரிகமபநிதநிஸ் ஸ்நிபதநிபமகரிகஸ
18 பிலகரி ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
19 பூர்ணசந்த்ரிகா ஸரிகமபதபஸ் ஸ்நிபதபமகரிஸ
20 பேகடா ஸகரிகமபதநிதபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
21 பேஹாக் ஸகமபநிதநிஸ் ஸ்நிதபமகமக.ரிஸ்
22 விவர்தனி ஸரிமபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
23 ஹம்சத்வனி ஸரிகபநிஸ் ஸ்நிபகரிஸ
24 சனரஞ்சனி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்தபமரிஸ

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. அ. கி. மூர்த்தி (1998). சைவ சித்தாந்த அகராதி. சென்னை: திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட். p. 161.

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தீரசங்கராபரணம்&oldid=3197563" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது