விக்கிப்பீடியா:இலங்கையின் கிழக்கு-வடக்கு-மலையக தொழிற்கலைகளை பல்லூடக முறையில் ஆவணப்படுத்தல்/சந்திப்புக்கள்

முகப்பு   உரையாடல்   சந்திப்புக்கள்   களப் பணிளும் பட்டறைகளும்   கலைகள்   காலக்கோடு   களப்பணி விதிகளும் செயல்முறைகளும்   உசாத்துணைகள்    

நல்கை நேர்காணல் - மே 13, 2017

தொகு

தொழிற்கலைகள் - தொடக்க உரையாடல்கள் - யூன் 17, 2017

தொகு

தொழிற்கலைகள் - தொடக்க உரையாடல்கள் 2 - யூலை 8, 2017

தொகு

சுருக்கமான உரையாடல் - யூலை 29, 2017

தொகு

முன்னோட்ட களப் பணிகள்/பயிற்சிகள் திட்டமிடல் - ஆகத்து 5, 2017

தொகு

மலையகப் பட்டறை மீளாய்வு/கற்றல்கள் - செப்ரம்பர் 9, 2017

தொகு

கிழக்குப் பட்டறை/களப் பணித் திட்டமிடல் - செப்ரம்பர் 16, 2017

தொகு

ஒக்ரோபர் 30 ,2017

தொகு

நவம்பர் 11 ,2017

தொகு

டிசம்பர் 02 ,2017

தொகு

சனவரி 20 ,2017

தொகு