விக்கிப்பீடியா:2013 தொடர் கட்டுரைப் போட்டி/பரிசுத் தொகை பெற்றமைக்கான ஒப்பம்

பயனர்கள் தத்தம் பரிசுத் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டமைக்கான ஒப்பம்.

பரிசுத் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் தத்தம் பெயருக்கு நேரே விக்கி கையெழுத்தை இட்டு ஒப்பத்தைத் தெரிவிக்கலாம்.

(தொகை இந்திய உரூபாயில்)