ஆப்கானித்தானின் நகரங்கள் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ஆப்கானித்தானிலுள்ள 1 மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்ட ஒரே நகரம் அதன் தலைநகரான காபூல் ஆகும். மிகுதிகள் சிறிய நகரங்கள் ஆகும். நடுவண் ஒற்று முகமைக்கு அமைய ஆப்கானித்தானில் வாழும் மொத்த மக்கள் தொகை 31,822,848 ஆகும். இவற்றில் 6 மில்லியன் மக்கள் நகரப் புறத்திலும் மற்றவர்கள் நாட்டுப்புறத்திலும் வாழ்கின்றனர்.[1]

ஆப்கானித்தானிலுள்ள 1 மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நகரான காபூல் நகரத்தின் ஒரு பகுதி.
ஆப்கானித்தானிலுள்ள இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமான கந்தகார் நகரத்தின் வான்வழி காட்சி.
மேற்கு ஆப்கானித்தானிலுள்ள மூன்றாவது மிகப்பெரிய நகரமான ஹெறாத் நகரம்.
வட ஆப்கானித்தானிலுள்ள நான்காவது மிகப்பெரிய நகரமான மசாரி ஐ சாரிப்.

பட்டியல்தொகு

கீழ் வரும் அட்டவணை ஆப்கானித்தானின் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் 19 நகரங்களின் விபரம் பற்றிக் குறிக்கிறது.

பெயர் மக்கள் தொகை (அண்மைய அளவீடு)
காபூல் 3,289,000 [2]
கந்தகார் 491,500 [3]
ஹெறாத் நகரம் 436,300 [4]
மசாரி ஐ சாரிப் 368,100 [5]
கண்டசு 304,600 [6]
தலோகுவான் 219,000 [7]
ஜலலபாத் 206,500 [8]
புலி கும்ரி 203,600 [9]
சாரிகார் 171,200 [10]
செபேர்கன் 161,700 [11]
காசுனி 157,600 [12]
சார்-இ போல் 150,700 [13]
கோஸ்ட் 133,700 [14]
சாங்சரன் 131,800 [15]
மிக்டார்லம் 126,000 [16]
பாரா 108,400 [17]
புல்-ஐ அலம் 102,700 [18]
சமங்கன் 100,500 [19]
லாஸ்கர் கா 100,200 [20]

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. "Afghanistan's population reaches 26m". Pajhwok Afghan News. November 20, 2011. http://www.pajhwok.com/en/2011/11/20/afghanistans-population-reaches-26m. பார்த்த நாள்: January 11, 2012. 
 2. "Population of afgan City by District and Sex 2012-13" (PDF). 2013-12-28 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. "Settled Population of Kandahar province by Civil Division, Urban, Rural and Sex-2012-13" (PDF). 2016-03-03 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2015-10-23 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2016-03-04 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 6. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-11-29 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 7. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2016-03-03 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2018-11-23 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-02-26 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2013-12-16 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-02-26 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2013-12-16 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2013-12-16 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-02-01 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-01-06 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-02-26 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2016-03-04 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2016-03-03 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2013-12-16 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). 2014-02-26 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2015-12-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

வெளியிணைப்புக்கள்தொகு