சாய்கோடு (தமிழ் நடை)

நல்ல தமிழில் எழுத விரும்புவோர் அதற்கேற்ற தமிழ் நடையைக் கையாளல் வேண்டும். மொழி நடை என்பது ஒழுங்கான அமைப்பில் எழுதுவதற்கான நெறிமுறையைக் குறிக்கும்.

‌/
சாய்கோடு (தமிழ் நடை)
நிறுத்தக்குறிகள்
தனி மேற்கோள் குறி ( ’ ' )
அடைப்புக் குறிகள் ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
முக்காற்புள்ளி ( : )
காற்புள்ளி ( , )
இணைப்புக்கோடு ( , –, —, ― )
முப்புள்ளி ( …, ..., . . . )
உணர்ச்சிக்குறி ( ! )
முற்றுப்புள்ளி ( . )
கில்லெமெட்டு ( « » )
இணைப்புச் சிறு கோடு ( )
கழித்தல் குறி ( - )
கேள்விக்குறி ( ? )
மேற்கோட்குறிகள் ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
அரைப்புள்ளி ( ; )
சாய்கோடு ( /,  ⁄  )
சொற்பிரிப்புகள்
வெளி ( ) ( ) ( )
மையப் புள்ளி ( · )
பொது அச்சுக்கலை
உம்மைக் குறி ( & )
வீதக் குறி ( @ )
உடுக்குறி ( * )
இடம் சாய்கோடு ( \ )
பொட்டு ( )
கூரைக் குறி ( ^ )
கூரச்சுக் குறி ( †, ‡ )
பாகைக் குறி ( ° )
மேற்படிக்குறி ( )
தலைகீழ் உணர்ச்சிக் குறி ( ¡ )
தலைகீழ் கேள்விக் குறி ( ¿ )
எண் குறியீடு ( # )
இலக்கக் குறியீடு ( )
வகுத்தல் குறி ( ÷ )
வரிசையெண் காட்டி ( º, ª )
விழுக்காட்டுச் சின்னம், ஆயிரத்திற்கு ( %, ‰, )
பத்திக் குறியீடு ( )
அளவுக் குறி ( ′, ″, ‴ )
பிரிவுக் குறி ( § )
தலை பெய் குறி ( ~ )
அடிக்கோடு ( _ )
குத்துக் கோடு ( ¦, | )
அறிவுசார் சொத்துரிமை
பதிப்புரிமைக் குறி ( © )
பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகக் குறி ( ® )
ஒலிப் பதிவுப் பதிப்புரிமை ( )
சேவைக் குறி ( )
வர்த்தகச் சின்னம் ( )
Currency
நாணயம் (பொது) ( ¤ )
நாணயம் (குறிப்பிட்ட)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
பிரபல்யமற்ற அச்சுக்கலை
மூவிண்மீன் குறி ( )
டி குறி ( )
செங்குத்துக் குறியீடு ( )
சுட்டுக் குறி ( )
ஆகவே குறி ( )
ஆனால் குறி ( )
கேள்வி-வியப்புக் குறி ( )
வஞ்சப்புகழ்ச்சிக் குறி ( ؟ )
வைர வடிவம் ( )
உசாத்துணைக் குறி ( )
மேல்வளைவுக் குறி ( )
சம்பந்தப்பட்டவை
இரட்டைத் திறனாய்வுக் குறிகள்
வெள்ளை இடைவெளி வரியுரு
ஏனைய வரி வடிவங்கள்
சீன நிறுத்தக்குறி
முன்சாய்கோடு (forward slash).
பின்சாய்கோடு (back slash).

இத்தகைய நெறிமுறையில் நிறுத்தக்குறிகள் (punctuation marks) பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இவை பேச்சின் ஒலிப்பு வேறுபாடுகளை உரைநடையில் காட்டவும், செய்திப் பரிமாற்றத்தில் குழப்பம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும், கருத்துத் தெளிவு துலங்கவும், படிப்பவரின் அக்கறையை தேவைப்படும் இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் பயன்படும் குறிகளாகும்.

நிறுத்தக்குறிகளுள் ஒன்று சாய்கோடு (slash) ஆகும். சாய்கோடுகள் இருவகைப்படும். அவற்றுள் முன்சாய்கோடு (forward slash) (/) மட்டுமே நிறுத்தக்குறியாகப் பயன்படுகிறது. பின்சாய்கோடு (back slash) (\) கணினி மொழி வழக்கில் மட்டுமே உள்ளது; நிறுத்தக்குறியாகப் பயன்படுவதில்லை.

இங்கே சாய்கோடு என்று குறிக்கப்படுவது முன்சாய்கோடு ஆகும்.

சாய்கோடு:(/)

தொகு

சாய்கோடு இடவேண்டிய இடங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கீழே தரப்படுகின்றன.

1) ஒன்றுக்குப் பொருத்தமான சில மாற்றங்களைத் தரும்போது அவற்றுக்கு இடையில் சாய்கோடு இடுவது முறை.

எடுத்துக்காட்டுகள்:
மாணவரின் தாய்மொழியாகத் தமிழ்/மலையாளம்/தெலுங்கு இருத்தல் வேண்டும்.
கட்டுரையில் வரும் ஆங்கிலச் சொற்கள் அடிக்கோடு/சாய்வெழுத்து இட்டுக் காண்பிக்கப்பட வேண்டும்.

2) அலுவலகக் கடிதங்களில் கோப்பு குறித்த விவரங்களுக்கு இடையில் சாய்கோடு இடுவது முறை.

எடுத்துக்காட்டுகள்:
அரசாணை எண்: 12/7/003/பணி நியமனம் குறித்து/ நாள்: 19.10.2000
கோப்பு எண்: 2/33அ

3) பணத்தொகையைக் குறிக்கும் எண்ணை அடுத்து சாய்கோடு இடுவது முறை.

எடுத்துக்காட்டு:
ரூ. 2000/-, ரூ. 2000/=

(குறிப்பு: மேலே காட்டியவாறு சாய்கோட்டை அடுத்து இணைப்புச் சிறுகோட்டையோ சமக்குறியையோ பயன்படுத்தும் வழக்கமும் உள்ளது.)

4) வலைத்தள முகவரி எழுதுவதில் சாய்கோடு பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:
http://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(punctuation)

5) செய்யுளை எடுத்தெழுதும்போது வரி பிரிப்பதற்கு சாய்கோடு பயன்படுகிறது. தெளிவு கருதி சாய்கோட்டின் முன்னும் பின்னும் ஒரு வெற்றிடம் இடுவதும் உண்டு.

எடுத்துக்காட்டு:
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி / பகவன் முதற்றே உலகு (குறள் 1)
அறிவ(து) அறிந்தடங்கி அஞ்சுவ(து) அஞ்சி / உறுவ து(உ)லகுவப்பச் செய்து - பெறுவதனால் / இன்புற்று வாழும் இயல்புடையார்
எஞ்ஞான்றும் / துன்புற்று வாழ்தல் அரிது (நாலடியார், 74)

4) மற்றும் என்னும் பொருள் தரும்படியாக அடுக்கி வரும் சொற்களுக்கு இடையிலும் தொடர்களுக்கு இடையிலும் சாய்கோடு இடுவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு:
அந்த ஊரில் விடுதி, பேருந்து வசதி உண்டு.

(விடுதி/பேருந்து என்று எழுதுவதைத் தவிர்க்கலாம்.)

சான்றுகள்

தொகு

1) இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம் (மைசூர்), மொழி அறக்கட்டளை (சென்னை), தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் (தஞ்சாவூர்), தமிழ் நடைக் கையேடு, சென்னை: அடையாளம், 2004.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சாய்கோடு_(தமிழ்_நடை)&oldid=2752530" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது