தேவதூதர்கள் எபிரேய விவிலியம் (מלאך என மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது) புதிய ஏற்பாடு மற்றும் குரான் ஆகியவற்றில் கடவுளின் தூதுவர்களாக இருக்கின்றனர். மதங்கள் பலவற்றில் "ஆன்மீகம் சார்ந்த வடிவங்களை" பல்வேறு விதமாகக் குறிப்பிடுவதற்கு "தேவதூதர்" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனிதர்களைப் பாதுகாத்தலும் வழிநடத்திச் செல்லுதலும் தேவதூதர்களின் மற்ற பணிகள் ஆகும்.

பவ்குரீவால் (1825–1905) வரையப்பட்ட தேவதூதர்களின் பாடல் ஓவியம்.

தேவதூதர்கள் சார்ந்த சமயயியல் ஆய்வு தேவதூதவியல் என அறியப்படுகிறது. ஓவியத்தில் தேவதூதர்கள் பொதுவாக இறக்கைகளுடன் இருப்பது போல் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். முடிவாக இது எசகீல்லின் மெர்கபா தோற்றத்தில் சாயோட் அல்லது இசைய்யாவின் செராபிம் போன்று எபிரேய விவிலியத்தில் விவரித்திருப்பதைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது.

சொற்பிறப்பியல்

தொகு
 
ஆபிரகாம் லோடோவிகோ கார்ராஸியால் (1555–1619) வரையப்பட்ட மூன்று தேவதூதர்கள் ஓவியம்.

ஆங்கிலத்தில் angel என்ற வார்த்தை பழைய ஆங்கில வார்த்தையான engel (இதில் g கடினமாக உச்சரிக்கப்படும்) மற்றும் பழைய பிரஞ்சு வார்த்தையான angele ஆகியவற்றின் இணைவாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் இலத்தினின் angelus என்ற வார்த்தையில் இருந்து வந்தவையாகும். அது "தூதுவர்" என்று பொருள்படும் பண்டைய கிரேக்க ἄγγελος (angelos ) என்ற வார்த்தையின் ரோமானியப்பதமாக இருக்கிறது.[1] இந்த வார்த்தையின் ஆரம்ப வடிவம் லீனியர் B அசை எழுத்து வடிவத்தில் இணைக்கப்பட்ட மைசெனாயியன் a-ke-ro ஆக இருக்கிறது.[2][3]

யூதம்

தொகு

விவிலியம் מלאך אלהים (mal'akh Elohim ; கடவுளின் தூதுவர்), מלאך יהוה (mal'akh Adonai ; பகவானின் தூதுவர்), בני אלהים (b'nai Elohim ; கடவுளின் மகன்கள்) மற்றும் הקודשים (ha-qodeshim ; புனிதமான ஒன்று) போன்ற வார்த்தைகளை தேவதூதர்களாகச் சித்தரிக்கப்பட்டவர்களைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகிறது. העליונים (ha'elyoneem ; உயர்வான ஒன்று) போன்ற மற்ற வார்த்தைகள் பின்னர் வந்த புனித நூல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டன. டேனியல் என்பவர் பெயர் மூலமாக தனிப்பட்ட தேவதூதர்களைக் குறிப்பிடுவதற்கான முதல் விவிலியம் சார்ந்த நபர் ஆவார்.[4]

விவிலியத்திற்கு பின்னரான யூதத்தில் சில தேவதூதர்கள் குறிப்பிட்ட தனிமுறைச்சிறப்பு மற்றும் மேம்பட்ட தனித்த மனோபாவங்களும் பங்குகளும் எடுத்துக் கொள்வதற்கு வருகின்றனர். எனினும் இந்த உயர் தேவதூதர்கள் (archangels) வானுலகைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இடையில் உயர் தரநிலையைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்பட்டது. எனினும் திட்டமிட்ட படிநிலை எதுவும் உருவாக்கப்படவில்லை. மெட்டாட்ரோன் என்பவர் மெர்காபா மற்றும் கபாலிய உள்ளுணர்வின் தேவதூதர்களில் உயர்வானவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். மேலும் இவர் பொதுவாக ஒரு படி எடுப்பவராகச் சேவையாற்றுகிறார். இவர் டால்முத்தில் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்.[5] மேலும் மெர்காபா புனித உரைகளில் முக்கியமாக இடம்பெறுகிறார். இஸ்ரேலுக்கான (Daniel 10:13) போர் வீரரும் வழக்குரைஞராகப் பணியாற்றும் மைக்கேல் குறிப்பாக பிரியமுள்ளவராகக் கருதப்படுகிறார். கேப்ரியேல் என்பவர் டேனியல் புத்தகம் (Daniel 8:15–17), டோபிட் புத்தகம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார். மேலும் டால்முத்தில் சுருக்கமாகவும்[6] அத்துடன் பல மெர்காபா புனித நூல்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். யூதத்தில் தேவதூதர்களை வழிபடுவதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. ஆனால் தொடக்க வழிபாடு மற்றும் சில நேரங்களில் தேவதூதர்களை மனமார வேண்டிக்கொள்ளல் ஆகியவற்றுக்கான சான்றுகள் இருக்கின்றன.[7]

இடைக்கால யூதத் தத்துவஞானி மாய்மோனிடஸ் அவரது கைடு ஃபார் த பெர்ஃப்லெக்ஸ்டு II:4 மற்றும் II:6 இல் தேவதூதர்கள் தொடர்பான அவரது பார்வையை விவரித்திருக்கிறார்:

...This leads Aristotle in turn to the demonstrated fact that God, glory and majesty to Him, does not do things by direct contact. God burns things by means of fire; fire is moved by the motion of the sphere; the sphere is moved by means of a disembodied intellect, these intellects being the 'angels which are near to Him', through whose mediation the spheres [planets] move... thus totally disembodied minds exist which emanate from God and are the intermediaries between God and all the bodies [objects] here in this world.

Guide for the Perplexed II:4, Maimonides

கபாலாவைப் பொறுத்தவரை நான்கு உலகங்கள் இருக்கின்றன. அதில் நமது உலகமே இறுதி உலகம் ஆகும். இது நடவடிக்கைகளின் உலகம் (அஸ்ஸியா) ஆகும். தேவதூதர்கள் கடவுளின் 'பணிக்காக' உலகின் மேல் இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த உலகின் விளைவுகளை உருவாக்குவதற்காக கடவுளின் பிரதிநிதியாக இருக்கின்றனர். தேவதூதர் அதன் பணியை நிறைவு செய்த பிறகு அது வெளியேறுகிறது. தேவதூதர் பணியின் விளைவில் எப்போதும் இருப்பார். இது ஆதி ஆகமத்தில் ஆப்ரகாம் மூன்று தேவதூதர்களைச் சந்தித்தது மற்றும் பலர் இரண்டு தேவதூதர்களைச் சந்தித்தது ஆகிய நிகழ்வுகளில் இருந்து வருவிக்கப்பட்டது. தேவதூதர்களில் ஒருவரின் பணி ஆப்ரகாமிடம் அவரது பிறக்கப் போகும் குழந்தை குறித்து அறிவிப்பது ஆகும். மற்ற இருவரின் பணிகள் பலவற்றைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் சோடோம் மற்றும் கோமொர்ராவை அழித்தல் ஆகும்.[8]

பிரபலமான தேவதூதர்களும் அவர்களின் பணிகளும் பின்வருமாறு:[9]

 • மாலாசிம் (பொருள்: தூதுவர்கள்), தேவதூதர்களுக்கான பொதுவான வார்த்தை
 • மைக்கேல் (பொருள்: கடவுளை விரும்புபவர்), கடவுளின் அருட்குணத்தைச் செயல்படுத்துபவர்
 • கேப்ரியேல் (பொருள்: கடவுளின் வலிமை), நீதி மற்றும் ஆற்றல் போன்ற நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்துதல்
 • ராபேல் (பொருள்: குணப்படுத்தும் கடவுள்), கடவுளின் குணப்படுத்தும் ஆற்றல்
 • யூரைல் (பொருள்: கடவுள் எனது ஒளி), நமக்கு ஊழ்வினைக்கு வழிவகுத்தல்
 • செராபிம் (பொருள்: எரிகின்ற ஒன்று), ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வாயில் கதவாகப் பாதுகாத்தல்
 • மல்லாக் ஹமாவெட் (பொருள்: மரணத்தின் தேவதூதர்)
 • ஹாசாடன் (பொருள்: வழக்கு தொடுப்பவர்), வானுலக நீதிமன்றத்தில் மக்களின் பாவச்செயல்களை அவர்களுக்கு முன் கொடுப்பவர்
 • சாயோட் ஹாகோடெஷ் (பொருள்: புனித விலங்குகள்)
 • ஓபனிம் (பொருள்: மையங்கள்) வான்குறியியல் செல்வாக்கு
 • ஹாமெர்காவா (பொருள்: இரதம்), கடவுளின் புகழைப் பரப்புபவர்

கிறிஸ்துவம்

தொகு
 
முந்தைய ரோமானிய இராணுவ உடை மற்றும் மார்புக்கவசம் அணிந்தபடி இருக்கும் பிரதான தேவதூதர் மைக்கேல் ஓவியம். இது 17 ஆம் நூற்றாண்டில் கைடோ ரேனியால் வரையப்பட்டது

ஆரம்ப கால கிறிஸ்துவர்கள் தேவதூதர்களின் யூதப் புரிந்துகொள்ளல் மரபுடையவர்களாக இருந்தனர். ஆரம்பகால கட்டத்தில் தேவதூதர் தொடர்பான கிறிஸ்துவக் கருத்தாக்கத்தில் தேவதூதர் என்பவர் கடவுளின் தூதுவராகக் கருதப்படுவதாக இருந்தது. தேவதூதர்கள் என்பவர் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள், அன்பின் வெளிப்பாடுகள் மற்றும் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் தூதுவர்களாக இருக்கின்றனர். பின்னர் கேப்ரியேல், மைக்கேல், ராபேல் மற்றும் யூரைல் போன்றோர் தனிப்பட்ட தேவதூதர்களின் அடையாளமாக இருந்தனர். பின்னர் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நூற்றாண்டுகளின் (மூன்றாவதில் இருந்து ஐந்தாவது வரை) இடைவெளியில் தேவதூதர்களின் உருவப்படம் இறையியல் மற்றும் ஓவியம் ஆகிய இரண்டிலுமே நிச்சயமான சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றது.[10]

நான்காம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தேவாலயத் தந்தைகள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தன்னேற்புத் திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளுடன் கூடிய மாறுபட்ட பிரிவுகளில் தேவதூதர்கள் இருந்ததை ஏற்றுக் கொண்டனர். சில இறையியலாளர்கள் இயேசு இறைநிலை அடைந்தவர் அல்லர், ஆனால் திரித்துவத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த பொருட்டல்லாத நிலையில் உள்ள மனிதர் என முன்மொழிகின்றனர். இந்த திரித்துவ சர்ச்சையின் முடிவில் தேவதூதர்கள் தொடர்பான சித்தாத்தங்களின் மேம்பாடும் அடங்கியிருக்கிறது.[11]

தேவதூதர்கள் என்பவர்கள் கடவுள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு இடையில் செயல்படுவர்களாக கிறிஸ்துவ விவிலியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: "நீ அவனை (மனிதன்) தேவதூதர்களைக் காட்டிலும் சிறிது குறைவாக உருவாக்க வேண்டும்..." (Psalms 8:4,5). சில கிறிஸ்துவர்கள் தேவதூதர்கள் என்பவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட நபர்களாக நம்புகின்றனர். மேலும் பின்வரும் சொற்றொடரை அதற்கு ஆதாரமாகக் கூறுகின்றனர்: "அவன் பேசுவதற்காக... அவனது தேவதூதர்கள் அனைவரும் அவனைப் புகழுங்கள்: அனைத்து ஆவிகளும் அவனைப் புகழுங்கள். அவர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள். அவன் ஆணையிடுவதற்காக அவர்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்..." (Psalms 148:2-5; Colossians 1:16). தேவதூதர்கள் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் என நான்காவது லேட்டரன் மன்றம் (1215) அறிவித்திருக்கிறது. அந்த மன்றத்தின் தீர்ப்பாணை ஃபர்மிடர் கிரெடிமஸ் (Firmiter credimus) (ஆல்பிகென்ஸஸுக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்டது) தேவதூதர்கள் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் எனவும் அவர்களுக்குப் பின்னர் மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர் என்றும் அறிவித்திருக்கிறது. முதல் வாடிகன் மன்றம் (1869) "கத்தோலிக்க நம்பிக்கை மீதான பிடிவாதமான அமைப்பான" டெய் ஃபிலியஸில் இந்த அறிவித்தல் மீண்டும் இடம்பெற்றது. விவிலியத்தில் "தூதுவர்களாக" தேவதூதர்களின் செயல்பாடு விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எப்போது தேவதூதர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர் என்பது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.[12][13]

தேவதூதர்கள் என்பவர்கள் பாலிலிகள் என்றும் இரு பாலினத்திலும் அடங்காதவர்கள் எனவும் பல கிறிஸ்துவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த வழியில் அவர்கள் மேத்தீவ் 22:30ஐ விளக்கமாகக் கூறுகின்றனர். மற்றொரு வகையில் தேவதூதர்கள் பொதுவாக ஆண் போன்ற தோற்றம் கொண்டவர்களாக விவரிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களது பெயர்களும் கூட ஆண் பெயர்களாகவே உள்ளது. தேவதூதர்கள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த அறிவுடையவர்களாக இருந்த போதும் மேத்தீவ் 24:36 இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அவர்கள் எல்லாமறிந்த கடவுள் அல்ல.[14] மற்றொரு பார்வையில் தேவதூதர்கள் சோதனைக்காக இந்த உலகிற்கு மனிதர்கள் வடிவத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்கள் ஆவர்.[15]

தேவதூதர்களுடன் தொடர்புகொள்ளுதல்

தொகு
 
இயேசுவை இளைப்பாற்றும் தேவதூதர். கார்ல் ஹெய்ன்ரிச் ப்ளோச்சால் (1865–1879) வரையப்பட்டது.

புதிய ஏற்பாடு தேவதூதர்கள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு இடையில் பலமுறை தொடர்புகொள்ளுதல்கள் மற்றும் உரையாடல்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக திருமுழுக்கு யோவான் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து ஆகியோரின் பிறப்புக்களுடன் தொடர்புடைய தேவதூதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டதற்கான மூன்று தனித்த நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன. லூக் 1:11 இல் ஒரு தேவதூதர் ஜெகாரியா முன் தோன்றி அவர் வயதானவராக இருந்த போதும் அவர் ஒரு குழந்தை பெறப்போவதாக அறிவித்தது. இவ்வாறு திருமுழுக்கு யோவான்[16] பிறப்பதற்கான முன்னறிவிப்பாக அது அமைந்தது. மேலும் லூக் 1:26 இல் உயர் தேவதூதர் கேப்ரியேல் கன்னி மேரியைச் சந்தித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு குறித்து கணித்து முன்னறிவிப்பு செய்தது.[17] தேவதூதர்கள் பின்னர் லூக் 2:10 இல் இடையர்களின் வழிபாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு குறித்து முன்னறிவிப்பு செய்தனர்.[18] தேவதூதர்கள் பின்னர் புதிய ஏற்பாட்டிலும் தோன்றினர். லூக் 22:43 இல் ஒரு தேவதூதர் தோட்டத்தில் வேதனையுடன் இருந்த போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வசதியளித்தது.[19] மேத்தீவ் 28:5 இல் இயேசு உயிர்த்தெழுகையைத் தொடர்ந்து ஒரு தேவதூதர் காலியான கல்லறையில் பேசியது மற்றும் தேவதூதர்கள் மூலமாக கற்கள் உருட்டப்பட்டன.[20] ஹீப்ரூக்கள் 13:2 இல் அவர்கள் "தேவதூதர்களுக்குத் தெரியாமல் அவர்களை மகிழ்விக்கலாம்" என்று வாசிப்பவர் ஒருவர் நினைவூட்டுவார்.[21]

புதிய ஏற்பாடு நிறைவுற்றதில் இருந்து கிறிஸ்துவ பாரம்பரியத்தில் தொடர்ந்து தேவதூதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டதாக பல செய்திகள் வருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக 1851 ஆம் ஆண்டில் போப் பியஸ் IX 1751 ஆம் ஆண்டில் உயர் தேவதூதர் மைக்கேலிடம் இருந்து கார்மலைட் நன் ஆண்டொனியோ டி'அஸ்டோனக் பெற்ற தனிப்பட்ட இரகசிய வெளிப்பாடு சார்ந்து புதிய மைக்கேலின் செபமணிமாலையை ஏற்றுக் கொண்டார்.[22] மேலும் திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் 1986 ஆம் ஆண்டில் "விமோசனத்தின் வரலாற்றில் தேவதூதர்களின் பங்களிப்பு " (Angels Participate In History Of Salvation) என்ற தலைப்பிலான அவரது பேச்சில் கத்தோலிக்க நுட்பங்களில் தேவதூதர்களின் பங்கை வலியுறுத்தினார். அதில் அவர் நவீன மனநிலை தேவதூதர்களின் முக்கியத்துவத்தைக் காணமுற்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியிருந்தார்.[23]

20 ஆம் நூற்றாண்டில் அசாதரணத் தோற்றம் காண்பவர்களும் மறைபொருள் காண்பவர்களும் தேவதூதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டதாகவும் உண்மையில் அவர்கள் சொன்னதை எழுதியதாகவும் கூறப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக படுத்த படுக்கையான இத்தாலிய எழுத்தாளர் மற்றும் மறைபொருள் காண்பவரான மரியா வால்டோர்டா (Maria Valtorta) "சொல்வதெழுதுதல்" அடிப்படையில் த புக் ஆஃப் ஆஜரியாவை எழுதியிருக்கிறார். அதில் அவர் தனது பாதுகாவலர் தேவதூதர் அசாரியாவுடன் 1946 மற்றும் 1947 ஆம் ஆண்டுகளின் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரார்த்தனைக்கு பயன்படுத்துவதற்கான ரோமன் மிஸ்ஸல் குறித்து நேரடியாகக் கலந்துரையாடியதைக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.[24]

உருவ விளக்கம்

தொகு
 
மேன்மையான காவலர்களின் லோரோஸ் அணிந்த பிரதான தேவதூதர்கள் மைக்கேல் மற்றும் கேப்ரியேலினின் 12ஆம் நூற்றாண்டு உருவம்.

பிரிஸ்ஸில்லியாவின் பாதாளக் கல்லறை குபிகோலோ டெல் அன்னன்சியாசியொன்னில் தேவதூதரின் மிகவும் பழங்கால உருவப்படம் கண்டறியப்பட்டது. அதில் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் உள்ள ஒரு தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த உருவப்படம் இறக்கைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது. அந்த காலத்திய கல்சவப்பெட்டி மீது மற்றும் விளக்குகள் மற்றும் நினைவுச் சின்னப் பேழைகள் போன்ற பொருட்களின் மீது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தேவதூதர்களும் கூட இறக்கைகள் இல்லாமல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.[25] இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஜூனியஸ் பாஸ்ஸஸ்சின் கல்சவப்பெட்டியில் உள்ள ஐசக்கை பலிகொடுக்கும் காட்சியில் தேவதூதர் இருக்கிறது.

இறக்கைகளுடன் கூடிய தேவதூதர்களைக் கொண்ட நன்கு அறியப்பட்ட ஆரம்ப கால வெளிப்பாடு இளவரசனின் கல்சவப்பெட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது 1930களில் இஸ்தான்புல் அருகில் உள்ள சாரிகசலில் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் அது தியோடோசியஸ் I (379-395) காலகட்டத்தைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என யூக்கிக்கப்படுகிறது.[26]

புனித ஜான் கிறிசோஸ்டோம் தேவதூதர்களின் இறக்கைகளின் தனிச்சிறப்பு குறித்து பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்: "அவை இயற்கையின் மதிப்பு மிக்கவைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதனால்தான் கேப்ரியேல் இறக்கைகளுடன் குறிப்பிடப்படுகிறார். தேவதூதர்கள் இறக்கைகளை மட்டும் கொண்டிருக்கவில்லை. உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கலாம் அவர்கள் உயரத்தில் விடப்பட்டவர்களாகவும் மனித அணுகுமுறைக்கு மிகவும் உயரத்தில் வாழ்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். ஆதலால் அவர்களுக்கு இறக்கைகள் இருப்பது அவர்களின் இயல்பில் உள்ள மேன்மையை உணர்த்துவதற்காக அன்றி வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் இருக்காது" என்றார்.[27]

 
டெய் சாண்டி அபோஸ்டோலி திருச்சபையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மெலோஸ்ஸோவின் பிரபலமான ஒரு தேவதூதர் ஓவியம். தற்போது புனித பீட்டர்ஸ் களஞ்சியத்தில் இருக்கிறது.

அதன் பிறகு சில விதிவிலக்குகள் இருந்த போதும் புனித மேரி மேஜர் திருச்சபையின் (432–440) பளபளப்புக் கற்களின் சுழற்சியில் இருப்பது போன்ற கிறிஸ்துவ ஓவிய வெளிப்பாடுகளில் தேவதூதர்கள் இறக்கைகளுடன் சித்தரிக்கப்பட்டனர்.[28] பொதுவாக முகம், இறக்கைகள் மட்டுமே வெளிப்படும்படியும் நான்கு முதல் ஆறு இறக்கைகள் கொண்ட தேவதைகள், குறிப்பாக செருபிம் மற்றும் செராபிம் போன்ற பிரதான தேவதைகளில் இருந்து வரையப்பட்ட அந்த ஓவியங்கள் பெர்சிய ஓவியங்களாகத் எண்ணப்பட்டன. அவை பொதுவாக பூமியின் மீது பணிகளைச் செய்வதற்கு எதிராக புனித நூல்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. அவை பொதுவாக தேவாலயங்களில் குவிமாடங்கள் அல்லது அரை-குவிமாடங்களின் தொங்கணங்களில் காட்சியளிக்கின்றன.

குறிப்பாக உயர் தேவதூதர் மைக்கேல் போன்ற தேவதூதர்கள் கடவுளின் இராணுவ பாணி முகவர்களாகச் சித்திரக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் பழங்கால வடிவிலான இராணுவ சீருடை அணிந்திருப்பர். இது முழுங்கால்களைச் சுற்றியிருக்கும் மூடு உறை, மார்ப்புக் கவசம் மற்றும் தலைக்கவசம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய சாதாரண இராணுவ உடையாக இருக்கலாம். அவை நீண்ட மூடு உறையுடன் கூடிய பைசாண்டியப் பேரரசரின் பாதுகாவலரின் குறிப்பிட்ட உடை மற்றும் அரச குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்களது நெருங்கிய பாதுகாவலர்கள் மட்டுமே அணிவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீண்ட தங்கம் மற்றும் அணிகலன்கள் கொண்ட மேல்போர்வையான லோரோஸ் போன்ற உடைகளுடனும் சித்தரிக்கப்பட்டன. அடிப்படை இராணுவ உடை பாரோக் கலைவடிவ காலகட்டத்திய புகைப்படங்கள் மற்றும் மேற்கிற்கு அப்பால் (மேலே உள்ள ரேனி புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும்) மற்றும் தற்போது வரை உள்ள கிழக்கத்திய மரபு சார்ந்த சிலைகள் ஆகியவற்றில் தற்போதும் அணிவிக்கப்படுகிறது. பிற தேவதூதர்கள் வழக்கமாக தளர்வான மேலங்கிகளுடன் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் மத்திய காலங்களின் பின்பகுதியில் அவர்கள் பொதுவாக திறந்த தளர் சட்டை மீது மேல் கீழ் அச்சு வடிவம் கொண்ட தேவாலய அதிகாரிகள் அணியும் சமயச் சடங்குக்குரிய உடை அணிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ஜான் வான் எயிக் வரைந்த முன்னறிவிப்புக் காட்சிகளில் எடுத்துக்காட்டாக வாஷிங்டனின் முன்னறிவிப்பில் கேப்ரியல் இந்த உடை அணிந்திருப்பார்.

பிந்தைய தின புனிதர்கள்

தொகு
 
தேவதூதர் மொரோனியின் பெர்ன் சுவிட்சர்லாந்து ஆலயச் சிலை

பிந்தைய தின புனிதர் இயக்கம் (பொதுவாக "மோர்மான்ஸ்" என அழைக்கப்படுகிறது) தேவதூதர்களை கடவுளின் தூதுவர்களாகப் பார்க்கிறது. அவை செய்திகளை விநியோகித்தல், மனிதத் தன்மையை நிர்வகித்தல், விமோசனத்தின் சித்தாந்தங்களைக் கற்பித்தல், மனிதர்களை பின்னரக்கத்திற்கு அழைத்தல், மதகுருத் திறவுகோல்களைக் கொடுத்தல், அபாய காலகட்டங்களில் தனிநபர்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மனித இனத்துக்கு வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றுக்காக மனித இனத்திடம் அனுப்பட்டிருக்கின்றன.[29]

பிந்தைய தின புனிதர்கள் தேவதூதர்களை முற்கால மனிதர்கள் அல்லது பிறக்க இருக்கும் மனிதர்களின் ஆன்மா என நம்புகின்றனர்.[30] மேலும் அதனால் ஜோசப் ஸ்மித் (Joseph Smith) "இந்த உலகை நிர்வகிக்கக் கூடிய தேவதூதர்கள் யாரும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் அதன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தவர்களாவும் அல்லது இருப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்" என்றார்.[31] அதே போல பிந்தைய தின புனிதர்கள் ஆதாம் (முதல் மனிதன்) தற்போது பிரதான தேவதூதர் மைக்கேலாக[32][33] இருக்கிறார் என்றும் கேப்ரியல் பூமியில் நோவாவாக வாழ்ந்தவர் என்றும் நம்புகின்றனர்.[30] அதே போல தேவதூதர் மொரொனி முதலில் மொரொனி என்ற 5 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த தீர்க்கதரிசி போர்வீரனாக முன்பு கொலம்பிய அமெரிக்க நாகரிகத்தில் வாழ்ந்து வந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

ஜோசப் ஸ்மித் ஜூனியர் அவரது முதல் தேவதூதர் சந்திப்பைப் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:[34]

While I was thus in the act of calling upon God, I discovered a light appearing in my room, which continued to increase until the room was lighter than at noonday, when immediately a personage appeared at my bedside, standing in the air, for his feet did not touch the floor.

He had on a loose robe of most exquisite whiteness. It was a whiteness beyond anything earthly I had ever seen; nor do I believe that any earthly thing could be made to appear so exceedingly white and brilliant....

Not only was his robe exceedingly white, but his whole person was glorious beyond description, and his countenance truly like lightning. The room was exceedingly light, but not so very bright as immediately around his person. When I first looked upon him, I was afraid; but the fear soon left me.

ஆரம்ப கால பிந்தைய தின புனிதர் இயக்கத்தில் பெரும்பாலான தேவதூதச் சந்திப்புகளுக்கு ஜோசப் ஸ்மித் மற்றும் ஆலிவர் கவுடரி (Oliver Cowdery) இருவரும் சான்றாக இருக்கின்றனர். இருவரும் ([எப்போது?] தேவாலயம் நிறுவப்படுவதற்கு முன்பு) தீர்க்கதரிசி மொரோனி, மோர்மோன் தீர்க்கதரிசி நேபியின் புத்தகம், திருமுழுக்கு யோவான் மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள் பீட்டர், ஜேம்ஸ் மற்றும் ஜான் ஆகியோர் மூலமாகச் சந்தித்ததாகக் கூறினர். பின்னர் கிர்ட்லேண்ட் ஆலயத்தின் காணிக்கையில் ஸ்மித் மற்றும் கவுடரி ஆகியோர் இயேசு, மோசே, எலியாஸ் மற்றும் எலிஜா ஆகியோர் மூலமாகப் பார்த்ததாகக் கூறினர்.[35]

தேவதூதர்களைச் சந்திக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறிய மூன்று சான்றுகளில் இருவர் டேவிட் ஒயிட்மர் (David Whitmer) மற்றும் மார்டின் ஹார்ரிஸ் (Martin Harris) ஆகியோராவர். ஆரம்ப கால மற்றும் நவீன தேவாலயம் இரண்டிலும் பல பிந்தைய தின புனிதர்கள் தேவதூதர்களைச் சந்தித்ததாகக் கூறி இருக்கின்றனர். எனினும் ஸ்மித் மறுசீரமைப்பு, மரணத்தால் மரணத்தைக் கற்பித்தல், ஆன்மாக்களால் ஆன்மாக்களைக் கற்பித்தல் மற்றும் புத்துயிர் பெற்ற நபர் மற்றொரு புத்துயிர் பெற்ற நபருக்குக் கற்பித்தல் போன்ற மட்டுப்படுத்தும் சூழல்களைத் தவிர்த்துக் கூறினார்.[36]

புதிய தேவாலயம் (ஸ்வீடன்போர்ஜியன்)

தொகு

கிறிஸ்துவ (ஸ்வேடிய) எழுத்தாளர் இம்மானுவேல் ஸ்வீடன்போர்க் (1688–1772) அவரது புத்தகமான கொஞ்சுகல் ஐ லவ்வில் ஒரு ஆணின் ஆன்மா மற்றும் ஒரு பெண்ணின் ஆன்மா திருமணம் மூலமாக (மகிழ்ச்சியாக) இணைந்தால் அவர்கள் சொர்க்கத்திற்குள் நுழைந்து தேவதூதர்களாக மாறுவார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். இது அவர்கள் பூமியில் திருமணமான தம்பதிகளாக இருக்கும் போதோ அல்லது பூமியில் அவர்களது மரணத்திற்குப் பிறகோ நிகழலாம்.[சான்று தேவை]

இஸ்லாம்

தொகு

இஸ்லாம் மதத்தில் தேவதூதர்கள் பற்றி தெளிவுபடுத்தும் போது அவர்களை கடவுளின் தூதுவர்கள் என்று கூறுகிறது. அவர்களுக்கு தனித்த விருப்பங்கள் ஏதுமில்லை. அவர்களால் இறைவன் இட்ட கட்டளையை மட்டுமே செய்ய முடியும். ஜிப்ரீல்/கேப்ரியல் (இரகசிய வெளிப்பாட்டின் தேவதூதர்), மிக்கைல் (உணவு கொண்டுவருபவர்), இஸ்ராஃபல் (ஒலி எழுப்புபவர்; இறுதியின் சமிக்ஞைகள்), இஸ்ராயில்/அஸ்ராயல் (மரணத்தின் தேவதூதர்), ராகிப் (நல்ல செய்கைகளை எழுதுபவர்), ஆடிட் (கெட்ட செய்கைகளை எழுதுபவர்), மாலிக் (நரகத்தின் பாதுகாவலர்), ரிட்வான் (சொர்க்கத்தின் பாதுகாவலர்), முங்கர் மற்றும் நாகிர் (வாழ்க்கைக்குப் பின்னர் விசாரணை மேற்கொள்பவர்) ஆகியோர் உள்ளடக்கிய தேவதூதர்கள் பற்றி குரான் மற்றும் ஹதீஸ் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.[சான்று தேவை]

தேவதூதர்கள் மாறுபட்ட வடிவங்கள் எடுக்க முடியும். இஸ்லாமின் இறுதி தீர்க்கதரிசியான தீர்க்கதரிசி முகமது தேவதூதர் கேப்ரியேலின் முக்கியத்துவம் பற்றி கூறும் போது அவரது இறகுகள் கிழக்கில் இருந்து மேற்குக் கீழ்வானம் வரை நீண்டிருப்பதாகக் கூறினார். அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய பாரம்பரியத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒன்றாக தேவதூதர்கள் மனித வடிவம் எடுத்து வந்தது இருக்கிறது.[37]

பின்வருவன இயேசுவின் தாயார் மேரியை தேவதூதர் சந்தித்ததைக் குறித்து குரானில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வரிகள் ஆகும்: சுரா ஆல் ‘இம்ரான் அதிகாரம் 3 அடி 45

மலக்குகள் கூறினார்கள்; "மர்யமே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன்னிடமிருந்து வரும் ஒரு சொல்லைக் கொண்டு உமக்கு (ஒரு மகவு வரவிருப்பது பற்றி) நன்மாராயங் கூறுகிறான். அதன் பெயர் மஸீஹ்;. மர்யமின் மகன் ஈஸா என்பதாகும். அவர் இவ்வுலகத்திலும், மறு உலகத்திலும் கண்ணியமிக்கோராகவும் (இறைவனுக்கு) நெருங்கி இருப்பவர்களில் ஒருவராகவும் இருப்பார்.

[Al-Qur’an 3:45]

வானவர்களின் பணிகள்:

1* இறை தூதின்(வஹி) பொறுப்பு.-வானவர் தேவதூத தலைவர் ஜிப்ரீல்(அலை) அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இறைதூதர்களுக்கு (நுபுவ்வத் என்னும்) தூதுவச் செய்திகளை கொண்டு வருவதே இவர்களின் பணியாகும்.

2* மழை, காற்றின் பொறுப்பு.- இதன் பொறுப்பாளர் வானவர் மீக்காயீல். இவர் மழை, காற்று,மரம் செடி கொடிகள் முதலானவற்றுக்குப்; பொறுப்பாளர் ஆவார்.

3* சூர் (எக்காளம்)ஊதுவதின் பொறுப்பு.- இதன் பொறுப்பாளர் இஸ்ராஃபீல் (அலை).

4*உயிரைக் கைப்பற்றும் வானவர். (மலக்குல் மவ்த்) உயிரைக்கைப்பற்றும் வானவருக்கு மலக்குல் மவ்த் எனக் குர்ஆன் கூறுகிறது. இவர்கள் பெயர் இஸ்ராயீல் என்று சொல்லப் படுகிறது.

7,8*மனிதனின் நன்மை தீமைகளை பதிவு செய்யும் வானவர்- வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ‘ரகீபுன் அத்தீத்’இது அவர்களின் பெயர்களல்ல. அவர்களின் பண்புப் பெயர்களாகும். ‘கிராமன் காத்திபீன்’ கண்ணியத்திற்குரிய எழுத்தாளர்கள் என்று அல்லாஹ்வே சிறப்பிக்கிறான்.(82;:12)

5,6* கப்ரில் (மண்ணறையில்) வருகை தரும் வானவர்கள்.- இவர்களின் பெயர்கள் முன்கர்,நக்கீர்.

9*சுவர்க்கத்தின் காவலர்கள் (خزنة الجنة ) -அதன் தலைவர் ரிழ்வான் ஆவார்கள்,

10* நரகின் காவலர்கள் (خزنة جهنم)-அதன் தலைவர் மாலிக் ஆவார்

இது அல்லாது கணக்கற்ற மலக்குகள் உள்ளனர்.

இஸ்லாமிய உள்ளுணர்வு

தொகு

13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பெர்சிய இஸ்லாமிய சூபி உள்ளுணர்வுப் புலவர் ஜலால் அல்தின் முகமது ரூமி அவரது மாஸ்னாவி என்ற கவிதையில் பின்வருமாறு எழுதியிருக்கிறார்:

I died as inanimate matter and arose a plant,
I died as a plant and rose again an animal.
I died as an animal and arose a man.
Why then should I fear to become less by dying?
I shall die once again as a man
To rise an angel perfect from head to foot!
Again when I suffer dissolution as an angel,
I shall become what passes the conception of man!
Let me then become non-existent, for non-existence
Sings to me in organ tones, {'To him shall we return.'}[38]

பஹாய் நம்பிக்கை

தொகு

பஹாய் நம்பிக்கையை உருவாக்கியவரான பஹாவுல்லா தேவதூதர்கள் என்பவர்கள் அனைத்து மனித வரைமுறைகளையும் கொண்டு கடவுளின் அன்பைப் பெற்ற மக்கள் மற்றும் அவர்கள் ஆன்மீக குணநலன்களைப் பெற்றவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்.[39]

பஹாவுல்லாவின் மகன் அப்துல் பஹா தேவதூதர்களைப் பற்றி வரையறுக்கும் போது "அவர்கள் பூவுலகில் தீவிர ஈடுபாடு கொண்ட புனித ஆன்மாக்கள். அவர்கள் சுய விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்து விடுபட்டவர்கள். மேலும் அவர்கள் தங்களது இதயத்தை இறைநிலைத் தன்மை மற்றும் அருளார்ந்த ஆளுகைக்கு உட்படுத்திக் கொண்டவர்கள்" என்றார்.[40]

மேலும் இந்த உலகில் மக்கள் தேவதூதர்களாக இருக்க முடியும் என்று கூறினார்:

"உங்களது பாதம் உறுதியாக இருந்தால், உங்களது ஆன்மா மகிழ்வுடன் இருந்தால், உங்களது இரகசிய எண்ணங்கள் புனிதமானதாக இருந்தால், உங்கள் கண்கள் நிலைத்திருந்தால், உங்கள் காதுகள் திறந்திருந்தால், உங்கள் மார்புகள் மகிழ்வுடன் விரிந்திருந்தால், உங்கள் ஆன்மா இன்பமளித்தால், உடன்பாட்டான உதவிக்கு நீங்கள் தயாராய் இருந்தால், ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையைத் தவிர்த்தால், சுடரொளி வீசி அனைவரையும் ஈர்த்தால் நீங்கள் அனைவரும் தேவதூதர்கள்தான்" என்றார்.[41]

ஆபிரகாமியமல்லாத பாரம்பரியங்கள்

தொகு

"தேவதூதர்" என்பது சில நேரங்களில் ஆபிரகாமியமல்லாத பாரம்பரியங்களில் தொடர்புடைய கருத்தின் பரிமாற்றத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சோரோஅஸ்திரியனிசம்

தொகு

சோரோஅஸ்திரியனிசத்தில் பல்வேறு தேவதூதர் போன்ற உருவங்கள் இருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஒவ்வொரு மனிதரும் ஃப்ராவாஷி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பாதுகாவல் தேவதூதரைக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் மனிதர்கள் மற்றும் மற்ற உயிர்களைக் காப்பவர்கள் ஆவர். மேலும் அவர்கள் கடவுளின் ஆற்றலைப் பெற்றவர்கள் ஆவர். அமெசா ஸ்பெண்டாக்கள் பொதுவாக தேவதூதர்களாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். எனினும் அவர்களால் செய்தியைப் பரிமாற்றம் செய்ய இயலாது.[42] ஆனால் அவர்கள் அஹுரா மஸ்டாவின் ("ஞானக் கடவுள்", கடவுள்) வெளிப்பாடாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஆரம்பத்தில் மனத்தால் மட்டும் எண்ணக்கூடியவர்களாகத் தோன்றுகின்றனர். பின்னர் அவர்கள் இறைநிலை உருவாக்கத்தின் பல்வகைப்பட்ட அம்சங்களுடன் இணைந்த தனித்தன்மையைப் பெற்றனர்.[43]

இந்து மதம்

தொகு

இந்துத்துவத்தில் தேவன் என்ற வார்த்தை சில நேரங்களில் "தேவதூதர்" ("கடவுள்" அல்லது "தெய்வம்" தவிர) என அழைக்கப்படுகிறது.[44]

சீக்கியம்

தொகு

சீக்கியத்தில் தேவதூதர் சார்ந்த அல்லது தெய்வத்துக்கான குறிப்புகள் பொதுவாக ஆன்மாவின் விமோசனம் மற்றும் இறுதியாக வஹே குருவுடன் இணைதல் ஆகியவை சார்ந்த மதம் சார்ந்த பொருளாக இருக்கிறது. எனினும் குரு நானக் தேவ் ஜியினால் எழுதப்பட்ட ஆரம்பகால சமயத் திருநூலில் ஆன்மாவின் நீதிக்கு உதவுவதற்கு குறிப்பிட்டப் புனித தெய்வங்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

(அஸ்ராயெல் ஆக) அஸ்ரேல் என்பது சீக்கியர்களின் புனித நூல்களைப் பின்பற்றியவர் மற்றும் இறுதி குருவான குரு கிராந்த் சாஹிப்பின் மரணத்திற்கான தேவதூதராகப் பெயரிடப்பட்டது.[45]

சித்தார் மற்றும் குபாத் இருவரும் மணிதனின் மரணத்தைப் பதிவு செய்பவர்கள் என சோ டார் மற்றும் ராக் ஆசாவில் சாட் குரு நாணக் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இவர்கள் படைத்தவனால் இந்த தெய்வீகப் பணியை மேற்கொள்வதற்காக பணிக்கப்பட்ட தேவதூதர்கள் ஆவர். சித்தார் அனைவருக்கும் தெரிந்த மரணங்களைப் பதிவு செய்பவர், குபாத் நினைவு அல்லது இரகசியச் செயல்பாடுகள் போன்ற மறைந்திருப்பவைகளைப் பதிவு செய்பவர். அவர்கள் பெயர்கள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் பணிக்கு ஏற்றார் போல் அந்தப் பணியைச் சுட்டிக்காட்டும் விதமாக வைக்கப்பட்டதாகும். வானுலகைச் சேர்ந்தவர்களைப் பொதுவாக சொர்க்கத்தின் வாயிற்கதவில் காணலாம். அவர்கள் மிகவும் அலங்கரிக்கப்பட்ட மேலங்கியுடன் நீதி வழங்குவதற்காக ஆன்மாவின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் உணர்வுகளின் பதிவுகளை வைத்திருப்பர்.[46][47]

புதிய மத இயக்கங்களும் மறைபொருள் ஆய்வும்

தொகு

பிரம்ம ஞானம்

தொகு

பிரம்ம ஞானத்தைக் கற்பித்தலில் தேவர்கள் சூரிய மண்டலத்தின் கிரகங்களின் வளிமண்டலத்திலோ (கிரக தேவதூதர்கள்) அல்லது சூரியனுக்குள்ளேயோ (சூரிய தேவதூதர்கள்) (மற்ற கிரக மண்டலங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் அவற்றின் சொந்த தேவதூதர்களைக் கொண்டிருக்கலாம்) வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். மேலும் அவர்கள் பரிணாமத்தின் செயல்பாடு மற்றும் தாவரங்களின் வளர்ச்சி போன்ற இயற்கையின் செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்துவதற்கு வழிகாட்டி உதவுவார்கள். அவர்களது தோற்றம் மனிதனைப் போன்ற அளவில் வர்ணச் சுடர்கள் கொண்டு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. தேவர்களின் மூன்றாவது கண் செயல்படும் போது அனைத்தையும் கண்காணிக்கின்றனர் என பிரம்ம ஞானிகள் நம்புகின்றனர். தேவர்கள் முதலில் மனிதர்களாகப் பிறந்தவர்கள் என சிலர் கருதுகின்றனர். [48]

மூன்றாவது கண் செயல்பட்டால் பஞ்ச பூதங்கள், தொடக்கநிலைகள் (ஜினோம்கள், நீர்வாழ் உயிர்கள், தேவதைகள் மற்றும் சாலமாண்டர்கள்) மற்றும் தேவதைகள் ஆகியவற்றையும் கூட கண்காணிக்க முடியும் என பிரம்ம ஞானிகள் நம்புகின்றனர்.[49] இவ்வாறு குறைவான பரிணாம வளர்ச்சியைக் கொண்ட உயிர்கள் அதற்கு முன்பு மனிதர்களாக வந்து பிறந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று பிரம்ம ஞானிகள் கூறுகின்றனர். அவர்கள் “தேவ படிமுறை வளர்ச்சி” என்று அழைக்கப்படும் தனித்த வரிசையில் படிமுறை வளர்ச்சியைக் கொண்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இறுதியாக அவர்களது ஆன்மாக்கள் மறுபிறவிக்காக மேம்பட்டு அவர்கள் தேவர்களாகப் பிறப்பதாக நம்பப்படுகிறது.[50]

மேலே கூறப்பட்டிருக்கும் அனைத்தும் ஸ்தூல பொருட்களால் உருவாகியிருக்கும் ஸ்தூல உடல்களைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கும் என பிரம்ம ஞானிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஸ்தூல பொருட்கள் என்பவை நயமான பொருட்கள் மற்றும் மிகவும் தூய்மையான பொருட்கள் ஆகும். இவை வழக்கமான பெளதீகத் தளப் பொருட்களைக் காட்டிலும் மிகவும் சிறிய துகள்களால் உருவானவை ஆகும்.[50]

தற்கால ஆய்வுகள்

தொகு
 
சேண்ட்'ஆஞ்சலோவின் (ரோமில் உள்ள ஒரு மாவட்டம்) முத்திரை

2002 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய இராட்சியத்தில் 350 மக்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நேர்காணல் சார்ந்த ஒரு ஆய்வில் பலர் சில நேரங்களில் பல்வேறு சாட்சிகள் முன்னிலையில் பார்த்தல், எச்சரிக்கைகளைக் கேட்டல், ஆபத்தான சூழல்களில் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக தொட்டதைப் போல, அழுத்தியதைப் போல, தூக்கியதைப் போல உணர்தல், ஒருவர் மரணம் அடைந்திருக்கும் தருவாயில் நறுமணத்தை உணர்தல் போன்ற பல்வேறு விதங்களில் தேவதூதர்களை உணர்ந்ததாக விவரித்தனர். நேரில் பார்த்த அனுபவங்களில் பல்வேறு வடிவங்களில் தேவதூதர்களைப் பார்த்ததாக விவரித்திருக்கின்றனர். அது "மரபார்ந்த" உருவத்திலோ (இறக்கைகளுடன் கூடிய மனிதன் போன்று), மிகவும் அழகாக அல்லது கதிர்வீச்சுடன் கூடிய மனிதனாகவோ அல்லது ஒளி ரூபத்திலோ இருந்ததாகக் கூறினர்.[51]

2008 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் பேய்லர் பல்கலைக் கழகத்தின் மத ஆய்வுக்கான கல்வி நிறுவனம் மேற்கொண்ட கணக்கெடுப்பில் 1,700 நபர்கள் வாக்களித்திருந்ததில் ஐந்தில் ஒருவர் மதச்சார்பற்றவர்களாக தங்களைக் கூறிக்கொண்டவர்களையும் சேர்த்து 55 சதவீத அமெரிக்கர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையை பாதுகாவல் தேவதூதர் பாதுகாப்பதாக நம்புவதாகத் தெரிவித்தனர். 2007 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பீவ் கருத்துக்கணிப்பில் 68 சதவீத அமெரிக்கர்கள் "தேவதூதர்கள் மற்றும் அரக்கர்கள் உலகில் இருப்பதாக" நம்புவதாகத் தெரிவித்தனர்.[52]

கனடாவில் 2008 ஆம் ஆண்டு 1000 கனடியர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 67 சதவீதத்தினர் தேவதூதர்களை நம்புவதாகத் தெரிவித்தனர்.[53]

குறிப்புகள்

தொகு
 1. ἄγγελος, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus project
 2. a-ke-ro, Palaeolexicon (Word study tool of ancient languages)
 3. "Mycenaean (Linear b) – English Glossaryy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-11-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-03.
 4. Jewish Encyclopedia, accessed Feb. 15, 2008
 5. Sanhedrin 38b and Avodah Zerah 3b.
 6. cf. Sanhedrin 95b
 7. Angels, Jewish Encyclopedia, 1914
 8. The Jewish Encyclopedia Retrieved January 31, 2010
 9. The Jewish Encyclopedia, retrieved January 31, 2010
 10. Proverbio(2007), pp. 25-38; cf. summary in Libreria Hoepli
 11. Proverbio(2007), pp. 29-38; cf. summary in Libreria Hoepli and review in La Civiltà Cattolica, 3795-3796 (2–16 August 2008), pp. 327-328.
 12. http://www.christiananswers.net/q-acb/acb-t005.html#2
 13. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-11-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-03.
 14. BibleGateway, Matthew 24:36
 15. Angels sent into this world for testing
 16. BibleGateway, Luke 1:11
 17. BibleGateway, Luke 1:26
 18. BibleGateway, Luke 2:10
 19. BibleGateway, Luke 22:43
 20. BibleGateway, Matthew 28:5
 21. BibleGateway, Hebrews 13:2
 22. Ann Ball, 2003 Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-87973-910-X page 123
 23. Vatican website Angels Participate In History Of Salvation [1]
 24. Maria Valtorta 1972, The Book of Azariah பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 88-7987-013-0
 25. Proverbio(2007), pp. 81-89; cf. review in La Civiltà Cattolica, 3795-3796 (2–16 August 2008), pp. 327-328.
 26. Proverbio(2007) p. 66
 27. Proverbio(2007) p. 34
 28. Proverbio(2007), pp. 90–95; cf. review in La Civiltà Cattolica, 3795–3796 (2–16 August 2008), pp. 327–328.
 29. "God's messengers, those individuals whom he sends (often from his personal presence in the eternal worlds), to deliver his messages (Luke 1:11–38); to minister to his children (Acts 10:1–8, Acts 10:30–32); to teach them the doctrines of salvation (Mosiah 3); to call them to repentance (Moro. 7:31); to give them priesthood and keys (D. & C. 13; 128:20–21); to save them in perilous circumstances (Nehemiah 3:29–31; Daniel 6:22); to guide them in the performance of his work (Genesis 24:7); to gather his elect in the last days (Matthew 24:31)); to perform all needful things relative to his work (Moro. 7:29–33)—such messengers are called angels.", McConkie, Bruce R., "Angels", Angels, LightPlanet, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-27 {{citation}}: External link in |publisher= (help);
  ^ Deseret (1966) p.36.
 30. 30.0 30.1 LDS Bible Dictionary-Angels
 31. D&C 130:5
 32. "Chapter 6: The Fall of Adam and Eve," Gospel Principles , 31, see also the entry for Adam in “Glossary,” Gospel Principles, 376
 33. D&C 107:24
 34. Joseph Smith History 1:30-33
 35. D&C 110
 36. The Fulness of Times
 37. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2011-04-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-03.
 38. Masnavi
 39. Smith, Peter (2000). "angels". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. 38–39. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-85168-184-1. 
 40. 'Abdu'l-Bahá (1976). "THE SPIRITUAL ASSEMBLY". US Bahá’í Publishing Trust. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-06-24.
 41. 'Abdu'l-Bahá. "Ye Are The Angels". bcca.org. Archived from the original on 2007-09-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-06-24.
 42. Lewis, James R., Oliver, Evelyn Dorothy, Sisung Kelle S. (Editor) (1996), Angels A to Z , Entry: Zoroastrianism , pp. 425-427, Visible Ink Press, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-7876-0652-9
 43. Darmesteter, James (1880)(translator), The Zend Avesta, Part I: Sacred Books of the East, Vol. 4, pp. lx-lxxii, Oxford University Press, 1880, at sacred-texts.com
 44. Encyclopaedia Britannica
 45. Section 7, part 165 (Raag Gauree), and section 25, part 31 (Raag Maaroo). Hosted on the Internet Sacred Text Archive]]
 46. Shri Guru Granth Sahib: So Dar
 47. Shri Guru Granth Sahib: Raag Aasaa
 48. Hodson, Geoffrey, Kingdom of the Gods பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-7661-8134-0—Has color pictures of what Devas supposedly look like when observed by the third eye—their appearance is reputedly like colored flames about the size of a human. Paintings of some of the devas claimed to have been seen by Hodson from his book "Kingdom of the Gods":
 49. "Eskild Tjalve's paintings of devas, nature spirits, elementals and fairies:". Archived from the original on 2009-07-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-03.
 50. 50.0 50.1 Powell, A.E. The Solar System London:1930 The Theosophical Publishing House (A Complete Outline of the Theosophical Scheme of Evolution) See "Lifewave" chart (refer to index)
 51. Emma Heathcote-James (2002): Seeing Angels. London: John Blake Publishing.
 52. Harris, Dan (2008-09-18). "Most Americans Believe in Guardian Angels: More Than Half of Americans Say Guardian Angels Watch Over Us". ABC News.
 53. News Service, Canwest (2008-12-23). "Believe in angels? You're not alone". ABC News. Archived from the original on 2012-01-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-03.[broken citation]

குறிப்புதவிகள்

தொகு

கூடுதல் வாசிப்பு

தொகு

! Mamre Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-932945-40-6.

புற இணைப்புகள்

தொகு
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
angels
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தேவதூதர்&oldid=3931413" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது