பயனர்:AntanO/Essays/13

திரைப்படங்கள், நூல்கள்

திரைப்படங்கள்தொகு

 1. இனசன்சு ஒவ் முசுலிம்சு
 2. என்ட த டிராகன்
 3. கிக்பொக்சர்
 4. கோச் காட்டர்
 5. த 36த் சேம்பர் ஒப் சாலின்
 6. த கிரேட் டிபேட்டர்ஸ்
 7. த கிரேட் ரயிட்
 8. த தின் ரெட் லைன் (1998 திரைப்படம்)
 9. த நைன்த் கொம்பனி
 10. த நோட்புக் (திரைப்படம்)
 11. த பிளவர்ஸ் ஒப் வோர்
 12. த பேர்சுயிட் ஒப் கப்பினஸ்
 13. நோ மன்ஸ் லாண்ட் (2001 திரைப்படம்)
 14. பிகைன்ட் எனமி லைன் (2001 திரைப்படம்)
 15. பியூபோட் (திரைப்படம்)
 16. பிரைட் அண்ட் பிரயடஸ் (திரைப்படம்)
 17. பிளக் காக் டவுன் (திரைப்படம்)
 18. பிளட்ஸ்போட்
 19. பீஸ்புல் வொரியர்
 20. லயன்ஹாட்
 21. லவ் அக்சுவலி
 22. லவ் கப்பன்ஸ்
 23. லெபனான் (2009 திரைப்படம்)
 24. வி வே சோல்யர்ஸ்
 25. வே ஒப் த டிராகன்

நூல்கள்தொகு

 1. இந்திய தத்துவ ஞானம்
 2. குளக்கோட்டன் தரிசனம்
 3. நூறு வருட மட்டுநகர் நினைவுகள்
 4. மட்டக்களப்பு மான்மியம் (ஓர் ஆராய்ச்சி)
 5. மட்டக்களப்பு வரலாறு - ஒரு அறிமுகம்
 6. மட்டக்களப்புத் தமிழகம்
 7. மாகோன் வரலாறு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:AntanO/Essays/13&oldid=2048919" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது