விக்கிப்பீடியா:பெண்கள் நலனுக்கான விக்கி மகளிர் 2019/புதிய, விரிவாக்கிய கட்டுரைகள்

மகளிர் நலனுக்காக நீங்கள் உருவாக்கிய கட்டுரைகளை இங்கு சமர்ப்பிக்கவும்

பார்வதிஸ்ரீதொகு

 1. புத்திளங்குழந்தை மஞ்சள் காமாலை
 2. குதப் புற்றுநோய்
 3. பிறவி இதயக் குறைபாடு
 4. பேறுகால மிகை வாந்தி
 5. ஓரணு ஒட்டுண்ணி கருச்சிதைவுநோய்
 6. மாதவிடாய் நோய்க்குறி
 7. கருமுட்டை வெளிப்பாடு
 8. கருக்கால மது அருந்துதல் கோளாறு
 9. பினைல் கீட்டோன் கழிவு
 10. சுரப்பிக் காய்ச்சல்
 11. துச்சேன் தசைச்சிதைவு நோய்
 12. சிறுநீர்ப்பை இடைத்திசு அழற்சி
 13. நிர்பயா வாகினி
 14. உணவுக்குழாய் புற்றுநோய்
 15. அஷிமோட்டோவின் கேடயச் சுரப்பியழற்சி
 16. கல்லீரல் புற்றுநோய்
 17. கட்டாயப் பால்வினைத் தொழில்
 18. கருப்பையகப்படல அழற்சி
 19. மானசி பிரதான்
 20. முறையற்ற தலை அதிர்ச்சி
 21. மூளைநரம்பு உயிரணுப் புற்றுநோய்
 22. புரதத்திரட்சி தசைநோய்
 23. நரம்புத்திசு புற்றுநோய்
 24. நரம்புத்திசு புற்றுநோய்
 25. கடுமையான எலும்புமச்சை இரத்தப் புற்றுநோய்
 26. கடும் நிணநீர்க் குழியப் புற்றுநோய்

களிறுதொகு

 1. வலிமிகு மாதவிலக்கு
 2. அறுவைசிகிச்சை பிரசவம்
 3. இதயத்தசை வீக்கம்
 4. முதுகு நாண் பிறவி குறைபாடு
 5. மூளை தண்டுவட உறை புற்று நோய்

பாத்திமாதொகு

 1. செம்புள்ளி தொற்றுநோய்
 2. தேர்னர் கூட்டறிகுறி
 3. எட்வார்ட்சு நோய்த்தொகை

காந்திமதிதொகு

 1. மணமகள் வாங்குதல்
 2. குழந்தை குடல் வலி
 3. பாலியல் முறைகேடு
 4. குழந்தைபிறப்பு வன்கொடுமை
 5. மகளிர் உதவி அமைப்பு
 6. முன்மார்பு குத்தல்
 7. நஞ்சுக்கொடி தகர்வு
 8. சிறுநீர்ப்பை இறக்கம்
 9. குடல்செருகல்
 10. இரைப்பை புடைப்பு
 11. மாதவிடாய் இன்மை
 12. பார்தோலின் நீர்க்கட்டி
 13. கருத்தரிப்புக்காலமும் மதுவும்

ஸ்ரீதர்தொகு

 1. மனித உரிமைகளுக்கான பெண்கள் அமைப்பு
 2. பாலியல் பலாத்கார அட்டவணை

stymyratதொகு

 1. நிணநீர்ப்புற்றுநோய்

TNSE Mahalingam VNRதொகு

 1. மணமகள் கடத்தல்