விக்கிப்பீடியா:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி/தனிப் படிமுறை

Main page வார்ப்புருக்களின் அட்டவணை பல படிமுறை தனிப் படிமுறை தடை  


குறுக்கு வழிகள்:
WP:WARN3
WP:SLT

Single issue warningsதொகு

What to type What it makes
{{subst:uw-affiliate|Article}}   Please do not use Wikipedia for affiliate marketing, such as you did in the article Article. This is contrary to the guidelines on external links and immediately suggests that you may have a conflict of interest. Feel free to take a look at the five pillars of Wikipedia policy to learn more about this project and how you can make a positive impact. Thank you.
{{subst:uw-attack}} Please do not add content or create pages that attack, threaten, or disparage their subject. Attack pages and files are not tolerated by Wikipedia and are speedily deleted. Users who create or add such material will be blocked from editing Wikipedia. Thank you.
{{subst:uw-attempt|Article}}   தயவு செய்து தேவைற்ற தொகுப்பினை நிறுத்துங்கள். இதனைத் தொடர்ந்து trigger the edit filter, as you did at Article, நீங்கள் தடை செய்யப்படலாம்.
{{subst:uw-bizlist|Article}}   Please do not use Wikipedia to promote businesses, such as you did in the article Article. Wikipedia is not the Yellow pages. If you want to list a company for potential customers to find, please consider alternative outlets. Thank you.
{{subst:uw-botun|Reason}}   Hello, and welcome to Wikipedia. I noticed that your username, "வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி", may not meet Wikipedia's username policy because it contains the suffix "-bot", which is generally reserved for authorized bot accounts. In addition, it Reason. If you believe that your username does not violate our policy, please leave a note here explaining why. As an alternative, you may file for a change of username, or you may simply create a new account and use that for editing. Thank you.
{{subst:uw-coi-username|Article}}  விக்கிப்பீடியாவிற்கு வரவேற்கிறோம். உங்கள் பயனர்பெயரான, "வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி", என்பது விக்கிப்பீடியாவின் பயனர்பெயர் கொள்கைக்கு முரணாக உள்ளதை நான் கவனித்தேன். ஒரு நிறுவனம், குழு, அமைப்பு, தயாரிப்பு அல்லது வலைத்தளத்தின் பெயரை குறிக்கும் பயனர்பெயரை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை நினைவில் கொள்க. எடுத்துக்காட்டாக: "XYZ Company", "MyWidgetsUSA.com", மற்றும் "Trammel Museum of Art" போன்றவை அடங்கும்.

உங்கள் பயனர் பெயரானது எந்த நிறுவனத்திற்கோ, குழுமத்திற்கோ, அமைப்புக்கோ, தயாரிப்புக்கோ அல்லது இணையதளத்திற்கோ பரிந்துரைக்கவோ அல்லது விளம்பரப்படுத்தவோ கூடாது. உங்கள் பயனர் பெயரை பொருட்படுத்தாமல், நீங்கள் ஒரு தனிநபராக இருந்தால், விக்கிபீடியாவிற்கு பங்களிப்புச் செய்ய தயாராக இருந்தால், விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைக்கு உட்பட்டு புதுக்கணக்கை உருவாக்கலாம் அல்லது இங்கு சென்று பயனர் பெயரரை மாற்றுவதற்கு கோரிக்கை வைக்கலாம். உங்கள் பயனர் பெயர் எங்கள் கொள்கையை மீறுவதாக இல்லை என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் என்றால், தயவுசெய்து இங்கே விவாதிக்கவும். Article

{{subst:uw-copyright|Article}}   ஆக்கத்தின் பதிப்புரிமையைக் கொண்டுள்ளவரிடம் இருந்து அனுமதி பெறப்படாமல் பதிப்புரிமையுள்ள உள்ளடக்கம் விக்கிபீடியாவுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனும் காரணத்தால் தாங்கள் இணைத்த Article எனும் கட்டுரை நீக்கப்பட்டுவிட்டது. தாங்கள் பதிப்புரிமையைக் கொண்டிருப்பவராக இருக்கும் பட்சத்தில், விக்கிபீடியாவுக்கு தங்களது ஆக்கங்களை இணைப்பது அல்லது தரவேற்றம் செய்வது பற்றி மேலதிகமாக அறிந்துகொள்ள தயவு செய்து விக்கிபீடியாவுக்கு பதிப்புரிமையுடைய ஆக்கங்களை நன்கொடையாக வழங்குதல் என்பதை வாசியுங்கள்.

சட்ட காரணங்களுக்காக, விக்கிபீடியா பதிப்புரிமை பெற்ற உள்ளடக்கங்களை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. இவற்றுள் உரியதொரு உரிமம் அற்ற உரை அல்லது படங்கள் வடிவில் வெளியிடப்பட்ட அச்சுப் பதிப்புகள் அல்லது வேறு இணையத் தளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆக்கங்கள் அடங்கும். இவ்வகையான அனைத்துப் பங்களிப்புகளும் நீக்கப்படும். தாங்கள் பிற இணையங்களை அல்லது வெளியீடுகளை "தகவலுக்காகப்" பயன்படுத்தலாமே ஒழிய வசனங்கள், படங்கள் போன்ற உள்ளடக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தல் கூடாது, வசனங்கள் தங்களது சொந்தச் சொற்களில் ஆக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். விக்கிபீடியா பதிப்புரிமை மீறலை மிகவும் தீவிரமாகக் கருதுகின்றது. தொடர்ச்சியான பதிப்புரிமை மீறலை ஏற்படுத்தும் நபர்கள் ஆக்கங்கள் உருவாக்குவதில் இருந்து தடை செய்யப்படுவர் .

{{subst:uw-copyright-link|Article}} When adding links to material on external sites, as you did to Article, please ensure that the external site is not violating the creator's copyright. Linking to websites that display copyrighted works is acceptable as long as the website's operator has created or licensed the work. Knowingly directing others to a site that violates copyright may be considered contributory infringement. This is particularly relevant when linking to sites such as யூடியூப், where due care should be taken to avoid linking to material that violates its creator's copyright. Wikipedia takes copyright violations very seriously, and persistent violators will be blocked from editing.

If you believe the linked site is not violating copyright with respect to the material, then you should do one of the following:

 • If the linked site is the copyright holder, leave a message explaining the details on the article Talk page;
 • If a note on the linked site credibly claims permission to host the material, or a note on the copyright holder's site grants such permission, leave a note on the article Talk page with a link to where we can find that note;
 • If you are the copyright holder or the external site administrator, adjust the linked site to indicate permission as above and leave a note on the article Talk page;

If the material is available on a different site that satisfies one of the above conditions, link to that site instead.

{{subst:uw-copyright-remove|Article}}   Please do not remove the {{copyvio}} template from articles, as you did with Article. Your action has been reverted. For legal reasons, we cannot accept non-free text or images borrowed from other websites or printed material; such additions will be deleted, and removing copyright notices will not help your case. You can properly contest the deletion at Wikipedia:Copyright problems. If you are the owner of the material, you may release the material under the Creative Commons and GFDL licenses, as detailed at WP:IOWN. Alternatively, you are welcome to create a draft in your own words at [[:{{subst:TALKSPACE:Article}}:{{subst:PAGENAME:Article}}/Temp]]. If you continue to insert copyright violations and/or remove copyright notices, you may be blocked from editing.
{{subst:uw-efsummary|Article}}   Your recent edit to the page Article contains an edit summary that appears to have triggered the edit filter. The summary may have contained inappropriate text such as a highly repetitive character sequence, profanity, gibberish, or all-caps. Please use appropriate edit summaries to tell other editors what you did, and feel free to use the sandbox for any tests you may want to do. If your summary did not contain such text, please report it to the false positives page and remove this message. Thank you.
{{subst:uw-ewsoft|Article}}   Hello, and welcome to Wikipedia. You appear to be engaged in an edit war with one or more editors according to your reverts at Article. Although repeatedly reverting or undoing another editor's contributions may seem necessary to protect your preferred version of a page, on Wikipedia this is usually seen as obstructing the normal editing process, and often creates animosity between editors. Instead of edit warring, please discuss the situation with the editor(s) involved and try to reach a consensus on the talk page.

If editors continue to revert to their preferred version they are likely to lose editing privileges. This isn't done to punish an editor, but to prevent the disruption caused by edit warring. In particular, editors should be aware of the three-revert rule, which says that an editor must not perform more than three reverts on a single page within a 24-hour period. Edit warring on Wikipedia is not acceptable in any amount, and violating the three-revert rule is very likely to lead to a loss of editing privileges. Thank you.

{{subst:uw-ew|Article}}
 
You currently appear to be engaged in an edit war according to the reverts you have made on Article. Users are expected to collaborate with others, to avoid editing disruptively, and to try to reach a consensus rather than repeatedly undoing other users' edits once it is known that there is a disagreement.

Please be particularly aware that Wikipedia's policy on edit warring states:

 1. Edit warring is disruptive regardless of how many reverts you have made.
 2. Do not edit war even if you believe you are right.

If you find yourself in an editing dispute, use the article's talk page to discuss controversial changes; work towards a version that represents consensus among editors. You can post a request for help at an appropriate noticeboard or seek dispute resolution. In some cases it may be appropriate to request temporary page protection. If you engage in an edit war, you may be blocked from editing.

{{subst:uw-3rr|Article}} Article என்ற பக்கத்தில் உங்கள் அண்மைய தொகுப்பு வரலாற்றின்படி, நீங்கள் ஒரு தொகுப்புப் போரில் தற்போது ஈடுபட்டு வருவதாகத் தெரிகின்றது. உங்கள் தொகுப்புகள் மீளமைக்கப்பட்டதும், உள்ளடக்கம் தொடர்பான பிணக்கைத் தீர்ப்பதற்காக, அருள்கூர்ந்து மற்றையவர்களின் தொகுப்புகளை மீளமைக்கவோ மாற்றவோ வேண்டாம். மீளமைப்பதற்குப் பதிலாக, அருள்கூர்ந்து கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கத்தில் உரையாடி, பங்களிப்பாளர்களுக்கிடையே ஓர் இணக்க முடிவுக்கு வந்து, கட்டுரையில் அதனைச் செயற்படுத்த உதவுங்கள். இக்கட்டத்தில் உரையாடுவதே சிறப்பான நடைமுறை ஆகும். தொகுப்புப் போரில் ஈடுபடுவதன்று. உரையாடல்கள் இக்கட்டான ஒரு நிலைக்கு இட்டுச் செல்லுமாயின், தொடர்புடைய ஓர் அறிவிப்புப்பலகையில் உதவிவேண்டி ஒரு வேண்டுகோள் விடுங்கள். சில பிணக்குகளில், தற்காலிகப் பக்கக் காப்பை ஏற்படுத்தும்படி, நீங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கலாம்.

ஒரு தொகுப்புப் போரில் ஈடுபடுவது, தொகுப்பதிலிருந்து தடைசெய்யப்படும் நிலைக்கு உங்களை இட்டுச்செல்லலாம்—சிறப்பாக, நீங்கள் மூன்று மீளமைத்தல்கள் விதியை மீறினால் இவ்வாறு நடக்க வாய்ப்புண்டு. மூன்று மீளமைத்தல்கள் விதியின்படி, 24 மணிநேரத்தினுள், ஒரே பக்கத்தில் பங்களிப்பாளர் ஒருவர் மூன்று மீளமைத்தல்களுக்கு மேல் செய்யக்கூடாது. வேறு பங்களிப்பாளரின் பங்களிப்பை முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ, ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே உள்ளடக்கத்தையோ வேறு உள்ளடக்கத்தையோ இல்லாமற்செய்வது—மீளமைத்தலாகவே கருதப்படும். மூன்று மீளமைத்தல்கள் விதியை மீறினால், பொதுவாக நீங்கள் தடுக்கப்படலாம், எனினும், மூன்று மீளமைத்தல்கள் விதியை நீங்கள் மீறாவிடினும்—மீண்டும் மீண்டும் மீளமைக்க எத்தனிப்பதாக உங்கள் நடத்தையிலிருந்து தெரியவந்தால்—தொகுப்புப் போர் காரணமாகக் கூட நீங்கள் தடைசெய்யப்படலாம்.

{{subst:uw-hoax|Article}} Do not create, add, maintain, insert, or restore hoaxes on Wikipedia, such as you did with the article Article. Usually, hoaxes will be caught and marked for deletion shortly after they are created. If you are interested in how accurate Wikipedia is, a more constructive test method would be to try to find inaccurate statements that are already in Wikipedia – and then to correct them if possible. Please do not disrupt Wikipedia. Feel free to take a look at the five pillars of Wikipedia to learn more about this project and how you can contribute constructively. Thank you.
{{subst:uw-legal|Article}}   உங்கள் அண்மைய தொகுப்பு to Article விக்கிப்பீடியா பயனர் மீது சட்ட நடவடிக்கை அல்லது விக்கிக்கு வெளியே நடவடிக்கை அல்லது விக்கிப்பீடியாவிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவிருப்பதாக அமைகின்றது. அவ்வாறான மிரட்டல்களை விக்கிப்பீடியாவில் மேற்கொள்ளுதல் கடுமையாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. காண்க: சட்ட அச்சுறுத்தல்கள் கூடாது எனும் கொள்கைப்பக்கம். இவ்வாறான மிரட்டல் செய்யும் பயனர்கள் தடை செய்யப்படுவர். விக்கிபீடியாவில் உள்ள ஏதேனும் பக்கங்களில் தங்களுக்கு முரண்பாடு தோன்றினால், முறையான வழிமுறையைப் பின்பற்றி முரண்பாட்டைக் களையலாம். Please be sure to comment on content, not contributors, and where possible make specific suggestions for changes supported by reliable independent sources and focusing especially on verifiable errors of fact. Thank you.
{{subst:uw-login|Article}}   Hello, I noticed that you may have recently made edits to Article while logged out. Making edits while logged out reveals your IP address, which may allow others to determine your location and identity. Wikipedia's policy on multiple accounts usually does not allow the use of more than one account or IP address by one person. If this was not your intention, then please always remember to log in when editing. Thank you.
{{subst:uw-multipleIPs|Article}}   Do not use multiple IP addresses to vandalize Wikipedia, like you did at Article. Such attempts to avoid detection or circumvent the blocking policy will not succeed. You are welcome to contribute constructively to Wikipedia but your recent edits have been reverted or removed. If you continue to vandalize Wikipedia you may be blocked from editing without further notice.
{{subst:uw-pinfo|Article}}   Do not add personal information about other contributors to Wikipedia, as you did at Article. Wikipedia operates on the principle that every contributor has the right to remain completely anonymous. Posting personal information about a user is strictly prohibited under Wikipedia's harassment policy. Wikipedia policy on this issue is strictly enforced and your edits have been reverted and/or suppressed, not least because such information can appear on web searches. Wikipedia's privacy policy is to protect the privacy of every user, including you. Persistently adding personal information about other contributors may result in you being blocked from editing.
{{subst:uw-socksuspect|SPI subpage}}

  You are suspected of sock puppetry, which means that someone suspects you of using multiple Wikipedia accounts for prohibited purposes. Please make yourself familiar with the notes for the suspect, then respond to the evidence at Wikipedia:Sockpuppet investigations/SPI subpage. Thank you.

{{subst:uw-upv|Article}}   Constructive contributions are appreciated and strongly encouraged, but your recent edit to the userpage of another user may be considered vandalism. Specifically, your edit to Article may be offensive or unwelcome. In general, it is considered polite to avoid substantially editing others' userpages without their permission. Instead, please bring the matter to their talk page and let them edit their user page themselves if they agree on a need to do so. Please refer to Wikipedia:User page for more information on User page etiquette. Thank you.
{{subst:uw-username|Reason}}   விக்கிப்பீடியாவிற்கு தங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பயனர் பெயரான "வார்ப்புருத் தகவல்கள்", என்பது விக்கிப்பீடியா:பயனர் பெயர் கொள்கைக்கு முரணாக உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.  because Reason. ஆனால் தாங்கள் அவ்வாறு இல்லை எனக் கருதினால் தாங்கள் அதுபற்றிய கருத்தினை இங்கு கூறலாம். மேலும் தங்களது பயனர் பெயரை இங்கு சென்று மாற்றுமாறு கோரிக்கை விடுக்கலாம், அல்லது இங்கு சென்று புதிய கணக்கை உருவாக்கலாம். நன்றி
{{subst:uw-userpage|Article}}   Hello, and welcome to Wikipedia. I noticed that your user subpage at Article may not meet Wikipedia's user page guideline. If you believe that your user page does not violate our guideline, please leave a note on this page. Alternatively you may add {{Db-u1}} to the top of the page in question and an administrator will delete it, or you can simply edit the page so that it meets Wikipedia's user page guideline. Thank you.
{{subst:Uw-lyrics|Article}}   Please do not add copyrighted lyrics to articles, as you did to the article Article, as this is a copyright violation, and goes against Wikipedia's non-free content policy and general content policy. Wikipedia takes copyright violations very seriously, and persistent violators will be blocked from editing.

Single issue noticesதொகு

What to type What it makes
{{subst:uw-2redirect|Article}}   Article என்ற பக்கத்தில் நீங்கள் நகர்த்தியது போல், பக்கங்களை நகர்த்தும்போது, இரட்டை வழிமாற்றிகள் இருப்பின், அவற்றைச் சீர்செய்ய அருள்கூர்ந்து மறக்கவேண்டாம். இவை, வாசகர்களின் நேரத்தை வீணடிப்பதாயும் அவர்களுக்கு இதமற்றதாயும் அமையும், வழங்கி வளங்களை வீணாக்கும், தளத்தின் வழிசெலுத்தற் கட்டமைப்பைக் குழப்பத்திற்குரியதாக ஆக்கும். நன்றி.
{{subst:uw-agf-sock|Article}}   வணக்கம், விக்கிப்பீடியாவிற்கு தங்களை வரவேற்கிறோம் உங்களது பங்களிப்புகளுக்கு நன்றிகள். உங்களது தொகுக்கும் பாங்கு நீங்கள் விக்கிப்பீடியாவில் பல பயனர் கணக்குகளை வைத்துள்ளீர்கள் அல்லது பிற பயனர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறீர்கள் எனத் தெரிகிறது. பல பயனர் கணக்குகளை வைத்திருப்பது இங்கு பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல. மேலும், அவ்வாறு பல பயனர் கணக்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் தடை செய்யப்படலாம். எனவே நீங்கள் பல பயனர் கணக்குகளை வைத்திருந்தாலோ அல்லது பிற பயனர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டாலோ அதனை நிறுத்திக்கொள்ளவும். நன்றி
{{subst:uw-aiv|Example}}   Thank you for making a report about Example (பேச்சு⧼dot-separator⧽ பங்களிப்புகள்⧼dot-separator⧽ தடைப் பதிகை) on Wikipedia:Administrator intervention against vandalism. Reporting and removing vandalism is vital to the functioning of Wikipedia and all users are encouraged to revert, warn, and report vandalism. However, it appears that the editor you reported may not have engaged in vandalism, or the user was not sufficiently or appropriately warned. Please note there is a difference between vandalism and unhelpful or misguided edits made in good faith. If the user continues to vandalise after a recent final warning, please re-report it. Thank you.
{{subst:uw-anew|Example}}   Thank you for making a report about Example (பேச்சு⧼dot-separator⧽ பங்களிப்புகள்⧼dot-separator⧽ தடைப் பதிகை) on Wikipedia:Administrators' noticeboard/Edit warring. Reporting edit warring users is vital to the functioning of Wikipedia, resolution and removal of editors causing editing disputes to disrupt the community. However, it appears that the editor you reported may either not have engaged in edit warring nor violated the three-revert rule, the user was not sufficiently or appropriately warned, or your report was malformed. If the user continues to cause harm to other Wikipedia editors after a recent warning, please report it again. Thank you.
{{subst:uw-articlesig|Article}}   Hello, and thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. I've noticed that you have been adding your signature to some of your edits to articles, such as the edit you made to Article. This is a common mistake to make and has probably already been corrected. Please do not sign your edits to article content, as the article's edit history serves the function of attributing contributions, so you only need to use your signature to make discussions more readable, such as on article talk pages or project pages such as the Village Pump. If you would like further information about distinguishing types of pages, please see What is an article? Again, thank you for contributing, and enjoy your Wikipedia experience! Thank you.
{{subst:uw-autobiography|Article}}   Please do not write or add to an article about yourself, as you apparently did at Article. Creating an autobiography is strongly discouraged – see our guideline on writing autobiographies. If you create such an article, it may be deleted. If what you have done in life is genuinely notable and can be verified according to our policy for articles about living people, someone else will probably create an article about you sooner or later (see Wikipedians with articles). If you wish to add to an existing article about yourself, please propose the changes on its talk page. Please understand that this is an encyclopedia and not a personal web space or social networking site. If your article has already been deleted, please see: Why was my page deleted?, and if you feel the deletion was an error, please discuss it with the deleting administrator. Thank you.
{{subst:uw-badcat|Article}}   Before adding a category to an article, as you did to Article, please make sure that the subject of the article really belongs in the category that you specified according to Wikipedia's categorization guidelines. Categories must also be supported by the article's verifiable content. Categories may be removed if they are deemed incorrect for the subject matter. Thank you.
{{subst:uw-blog|Article}} வணக்கம், விக்கிப்பீடியாவிற்கு தங்களை வரவேற்கிறோம். விக்கிப்பீடியாவினை தாங்கள் பயன்படுத்துவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. விக்கிப்பீடியா என்பது கலைக்களஞ்சியம் ஆகும். இது ஒரு வலைப்பதிவு அல்லது விளம்பரம் செய்யும் தளம் அன்று. எனவே தங்களைப் பற்றியோ அல்லது தங்களது குடும்பம் மற்றும் தாங்கள் தொடர்புடைய நிறுவனம் போன்றவற்றினை விளம்பரப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு விக்கிப்பீடியாவினை பயன்படுத்த வேண்டாம். தாங்கள் உருவாக்கும் கட்டுரை குறிப்பிடத்தக்கமையினை மற்றும் நடுநிலை நோக்கு ஆகியனவற்றை கொண்டுள்ளதா? எனப் பார்க்கவும். மேற்கூறியவைகள் இல்லாத கட்டுரைகள் அல்லது பயனர் பக்க தகவல்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் நீக்கப்படும். இவையனைத்தும் தங்களை சரியாக வழிநடத்தும் பொருட்டே அன்றி வேறு இல்லை. எனவே விக்கிப்பீடியாவினை கலைக்களஞ்சியமாக முன்னெடுத்துச் செல்ல தங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். நன்றி
Documentation

Usage:

{{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி}}
{{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி|Article}} references a specific article
{{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி|Article|Additional text}} adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
{{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி||Additional text}} or {{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி|2=Additional text}} also adds text onto the end of the message instead of "Thank you", but doesn't link a page as specified by the article
 • This standardized template conforms to guidelines by the user warnings project. You may discuss the visual appearance of these standardized templates (e.g. the image in the top-left corner) at the user warning talk page.
 • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
 • Please remember to substitute the template using {{subst:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி}} rather than {{வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி}}.
 • To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template. If such article or additional text includes a URL or anything which includes an equal sign ("="), it may break the parser's function unless you prefix the article or the text with a named template parameter. Use "1=" if the article contains an equals sign and use "2=" if the additional text contains an equals sign (such as a URL).


</noinclude>

{{subst:uw-canvass|Article}}   It appears that you have been canvassing—leaving messages on a biased choice of users' talk pages to notify them of an ongoing community decision, debate, or vote—in order to influence Article. While friendly notices are allowed, they should be limited and nonpartisan in distribution and should reflect a neutral point of view. Please do not post notices which are indiscriminately cross-posted, which espouse a certain point of view or side of a debate, or which are selectively sent only to those who are believed to hold the same opinion as you. Remember to respect Wikipedia's principle of consensus-building by allowing decisions to reflect the prevailing opinion among the community at large. Thank you.
{{subst:uw-copying|Article|to=Article2}}   Thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. It appears that you copied or moved text from Article into Article2. While you are welcome to re-use Wikipedia's content, here or elsewhere, Wikipedia's licensing does require that you provide attribution to the original contributor(s). When copying within Wikipedia, this is supplied at minimum in an edit summary at the page into which you've copied content. It is good practice, especially if copying is extensive, to also place a properly formatted {{copied}} template on the talk pages of the source and destination. The attribution has been provided for this situation, but if you have copied material between pages before, even if it was a long time ago, please provide attribution for that duplication. You can read more about the procedure and the reasons at Wikipedia:Copying within Wikipedia. Thank you.
{{subst:uw-c&pmove|Article|to=Article2}}   Hi, and thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. It appears that you tried to give Article a different title by copying its content and pasting either the same content, or an edited version of it, into Article2. This is known as a "cut-and-paste move", and it is undesirable because it splits the page history, which is legally required for attribution. Instead, the software used by Wikipedia has a feature that allows pages to be moved to a new title together with their edit history.

In most cases, once your account is four days old and has ten edits, you should be able to move an article yourself using the "Move" tab at the top of the page (the tab may be hidden in a dropdown menu for you). This both preserves the page history intact and automatically creates a redirect from the old title to the new. If you cannot perform a particular page move yourself this way (e.g. because a page already exists at the target title), please follow the instructions at requested moves to have it moved by someone else. Also, if there are any other pages that you moved by copying and pasting, even if it was a long time ago, please list them at Wikipedia:Requests for history merge. Thank you.

{{subst:uw-coi|Article}}   Hello, வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி. We welcome your contributions, but if you have an external relationship with some of the people, places or things you have written about in the article Article, you may have a conflict of interest. People with a conflict of interest may be unduly influenced by their connection to the topic. For information on how to contribute to Wikipedia when you have a conflict of interest, see the conflict of interest guideline and frequently asked questions for organizations. In particular, please:
 • avoid editing or creating articles related to you, your organization, its competitors, or projects and products you or they are involved with;
 • instead, propose changes on the talk pages of affected articles (see the {{request edit}} template);
 • avoid linking to the Wikipedia article or website of your organization in other articles (see WP:SPAM);
 • exercise great caution so that you do not violate Wikipedia's content policies.

In addition, the Wikimedia Foundation's terms of use require disclosure of your employer, client, and affiliation with respect to any contribution for which you receive, or expect to receive, compensation.

Please familiarize yourself with relevant policies and guidelines, especially those pertaining to neutral point of view, sourcing, and autobiographies. Thank you.

{{subst:uw-controversial2|Article}}   It may not have been your intention, but one of your edits, specifically one that you made on Article, may have introduced material that some consider controversial. Due to this, your edits may have been reverted. When adding material that may be controversial, it is good practice to first discuss the changes on the article's talk page before making them, to gain consensus over whether or not to include the text, phrasing, etc. If you believe that the information you added was correct, please initiate that discussion. Thank you.
{{subst:uw-crystal|Article}}   Thank you for your contributions. One of your recent contributions to Article has been reverted or removed, because it contains speculative or unconfirmed information about a future event. Please only add material about future events if it is verifiable, based on a reliable source.
{{subst:uw-dab|Dab-page}}   Thank you for your edit to the disambiguation page Dab-page. However, please note that disambiguation pages are not articles; rather, they are meant to help readers find a specific article quickly and easily. From the disambiguation dos and don'ts, you should:
 • Only list articles that readers might reasonably be looking for
 • Use short sentence fragment descriptions, with no punctuation at the end
 • Use exactly one navigable link ("blue link") in each entry
  • Only add a "red link" if used in existing articles, and include a "blue link" to an appropriate article
 • Do not pipe links (unless style requires it) – keep the full title of the article visible
 • Do not insert external links or references

Thank you.

{{subst:uw-date|Article}}   Please don't change the format of dates, as you did to Article. As a general rule, if an article has evolved using predominantly one format, the dates should be left in the format they were originally written in, unless there are reasons for changing it based on strong national ties to the topic. Please also note that Wikipedia does not use ordinal suffixes (e.g., st, nd, th), articles, or leading zeros on dates.

For more information about how dates should be written on Wikipedia, please see this page.

If you have any questions about this, ask me on my talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Enjoy your time on Wikipedia. Thank you.

{{subst:uw-editsummary|Article}}   Hi there! Thank you for your contributions to Wikipedia.

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் ஒரு கட்டுரையைத் தொகுக்கும்போது, "சுருக்கம்" என்ற சுட்டியுடனான ஒரு சிறுபுலமானது முதன்மைத் தொகுப்புப் பெட்டியின் கீழ்க் காணப்படும். அது பின்வருமாறு இருக்கும்:

சுருக்கம்:

 

I noticed your recent edit to Article does not have an edit summary. Please be sure to provide a summary of every edit you make, even if you write only the briefest of summaries. The summaries are very helpful to people browsing an article's history.

Edit summary content is visible in:

Please use the edit summary to explain your reasoning for the edit, or a summary of what the edit changes. Thanks!

{{subst:uw-wrongsummary|Article}}   Constructive contributions to Wikipedia are appreciated, but a recent edit of yours to the page Article has an edit summary that appears to be inaccurate or inappropriate. Please use edit summaries that accurately tell other editors what you did, and feel free to use the sandbox for any tests you may want to do. Thank you.
{{subst:uw-english|Article}}   I noticed that you have posted comments to the page Article in a language other than English. At the English-language Wikipedia, we try to use English for all comments. Posting all comments in English makes it easier for other editors to join the conversation and help you. If you cannot avoid using another language, then please provide a translation into English, if you can. For more details, see Wikipedia:Talk page guidelines. Thank you.
{{subst:uw-inline-el|Article}}   Hello, I'm Info-farmer. I wanted to let you know that I removed one or more external links you added to the main body of an article. Generally, any relevant external links should be listed in an "External links" section at the end of the article and meet the external links guidelines. Links within the body of an article should be internal Wikilinks. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on my talk page. Thank you.
{{subst:uw-italicize|Article}}   Hello. I just wanted to let you know that when you add the title of a book, film, album, magazine, or TV series to an article, as you did to Article, it should be italicized by adding two single apostrophes on either side ('' ''). Titles of television episodes, short stories and songs should be placed within quotation marks. More detail can be found in the Wikipedia Manual of Style. Thank you.
{{subst:uw-lang|Article}}   In a recent edit to the page Article, you changed one or more words or styles from one national variety of English to another. Because Wikipedia has readers from all over the world, our policy is to respect national varieties of English in Wikipedia articles.

For a subject exclusively related to the United Kingdom (for example, a famous British person), use British English. For something related to the United States in the same way, use American English. For something related to India, use Indian English. For something related to another English-speaking country, such as Canada, Australia, or New Zealand, use the variety of English used there. For an international topic, use the form of English that the original author used.

In view of that, please don't change articles from one version of English to another, even if you don't normally use the version in which the article is written. Respect other people's versions of English. They, in turn, should respect yours. Other general guidelines on how Wikipedia articles are written can be found in the Manual of Style. If you have any questions about this, you can ask me on my talk page or visit the help desk. Thank you.

{{subst:uw-linking|Article}}   Thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. In your recent edit to Article, you added links to an article which did not add content or meaning, or repeated the same link several times throughout the article. Please see Wikipedia's guideline on links to avoid overlinking. Thank you.
{{subst:uw-minor|Article}}   Thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]]. Please mark your edits, such as your recent edits to Article, as "minor" only if they are minor edits. In accordance with Help:Minor edit, a minor edit is one that the editor believes requires no review and could never be the subject of a dispute. Minor edits consist of things such as typographical corrections, formatting changes or rearrangement of text without modification of content. Additionally, the reversion of clear-cut vandalism and test edits may be labeled "minor". Thank you.
{{subst:uw-preview|Article}}   Thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. Regarding your edits to Article, it is recommended that you use the preview button before you save; this helps you find any errors you have made, reduces edit conflicts, and prevents clogging up recent changes and the page history. Thank you.
{{subst:uw-refimprove|Article}}   Thanks for contributing to the article Article. However, one of Wikipedia's core policies is that material must be verifiable, by being clearly attributed to reliable sources, preferably using inline citations. Please help by adding more sources to the article you edited, and/or by clarifying how the sources already given support the material (see here for how to do inline referencing). Thanks! P.S. If you need any help, you can look at Help:Contents/Editing Wikipedia or ask at Wikipedia:New contributors' help page, or just ask me.
{{subst:uw-selfrevert|Article}}   Welcome to Wikipedia. Thank you for reverting your recent experiment with the page Article. Please take a look at the welcome page to learn more about contributing to our encyclopedia. If you would like to experiment further, please use the sandbox instead, as someone could see your test before you revert it. Thank you.
{{subst:uw-sigdesign|Reason|User}}   Hello, I'm Info-farmer. I wanted to let you know that your signature ("sig") design might cause problems for some readers. This is because User If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on my talk page, or take a look at our guidelines and policy on customising signatures. Thank you.
{{subst:uw-subst|Article}}   Thank you for your contributions to Wikipedia. When using certain templates (such as welcome templates and user warnings) on talk pages, as you did to Article, don't forget to substitute with text by adding subst: to the template tag. For example, use {{subst:uw-test1}} instead of {{uw-test1}}. This reduces server load and prevents accidental blanking of the template. Thank you.
{{subst:uw-talkinarticle|Article}}   Hello, and thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. I noticed that you recently added commentary to an article, Article. While Wikipedia welcomes editors' opinions on an article and how it could be changed, these comments are more appropriate for the article's accompanying talk page. If you post your comments there, other editors working on the same article will notice and respond to them, and your comments will not disrupt the flow of the article. However, keep in mind that even on the talk page of an article, you should limit your discussion to improving the article. Article talk pages are not the place to discuss opinions of the subject of articles, nor are such pages a forum. Thank you.
{{subst:uw-tilde|Article}}   Hello and welcome to Wikipedia. When you add content to talk pages and Wikipedia pages that have open discussion (but never when editing articles), such as at Article, please be sure to sign your posts. There are two ways to do this. Either:
 1. Add four tildes ( ~~~~ ) at the end of your comment; or
 2. With the cursor positioned at the end of your comment, click on the signature button (  or  ) located above the edit window.

This will automatically insert a signature with your username or IP address and the time you posted the comment. This information is necessary to allow other editors to easily see who wrote what and when.

Thank you.

{{subst:uw-toppost|Article}}   Hi, and thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. Your recent talk page comments on Article were not added to the bottom of the page. New discussion page messages and topics should always be added to the bottom. Your message may have been moved by another user. In the future you can use the "New section" link in the top right. For more details see the talk page guidelines. Thank you.
{{subst:uw-uaa|User}}   Thank you for your report about User (பேச்சு⧼tpt-languages-separator⧽பங்களிப்புக்கள்) at Wikipedia:Usernames for administrator attention (UAA). However, your report was removed as UAA is for username policy infringements that are serious enough to warrant an immediate block. General name policy violations should first be discussed with the user on their talk page. A helpful template to do just that is {{subst:Uw-username}}. Note that a request for comment can be filed if the user disagrees that their name is against the username policy, or has continued to edit after you have expressed your concern. You may find the UAA instructions helpful, and I'd recommend reading them over prior to making future reports to UAA. Thank you.
{{subst:uw-userspacenoindex|Page}}   Hello, and thank you for [[Special:Contributions/{{subst:BASEPAGENAME}}|your contributions]] to Wikipedia. I noticed that your user subpage at Page may not be appropriate to be indexed by external search engines as presently written. Typically, this could be because it appears promotional, or contains material in development or archived that doesn't yet meet policies and guidelines. I have tagged this page as __NOINDEX__, which allows editing but minimizes the page's inclusion in search engine results.

If you believe that your userpage does not violate our guidelines, please leave a note here and we can discuss it. As an alternative, you may add {{db-userreq}} to the top of the page in question and an administrator will delete it, you can change the page so that it more clearly meets Wikipedia guidelines, or you can edit it as normal and ignore the tag completely (it will not affect editing).

However, please do not remove the tag without discussion. Thank you.

{{subst:uw-vgscope|Article}}   Welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions to Article, but please remember that Wikipedia isn't a place for walkthroughs, cheats, lists of game content or detailed instructions on how to play a game. For more information please read the video game guideline. Thank you.
{{subst:uw-warn|Article}}   Hello. Regarding the recent revert you made to Article: you may already know about them, but you might find Wikipedia:Template messages/User talk namespace useful. After a revert, these can be placed on the user's talk page to let them know you considered their edit inappropriate, and also direct new users towards the sandbox. They can also be used to give a stern warning to a vandal when they've been previously warned. Thank you.
{{subst:uw-wizard|Article}}   The page Article does not meet the requirements for inclusion in Wikipedia, and I have tagged it for deletion. Before you create new articles, try the Article Wizard. The wizard will guide you through the process and help you make sure your article is appropriate. Thank you.
{{subst:uw-directcat|Article}}   Greetings! It appears that you have been directly adding stub categories to articles such as Article. Stub categories should only be added by templates, as explained at Wikipedia:Stub. These templates automatically add any relevant stub categories. Adding the category directly creates problems if there is a need at some later date to change stub category names or to split stub categories. Using stub templates is also recommended as they add prompting messages to editors reading stub articles. Your work in sorting these stub articles is very useful, but it would be even more useful and greatly appreciated if you could use stub templates to do so! Thank you. (This message is a boilerplate, left here as a courtesy by Wikipedia:WikiProject Stub sorting, and should not be considered personal in nature.)