விண்வெளிப் பயணம்

விண்வெளி ஆய்வுப் பயணம் என்பது வானவியல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தினைப் பயன்படுத்தி புற விண்வெளிப் பிரதேசத்தினை ஆராய்வதாகும்.[1] பௌதீக இயக்க ரீதியிலான விண்வெளி ஆய்வு மனித விண்வெளிக்கலங்கள் மற்றும் இயந்திர விண்வெளிக்கலம் ஆகிய இரண்டினாலும் நடத்தப்படுகிறது. விண்வெளியிலுள்ள பொருட்களை நோக்குதல், விண்வெளியியல் என்று அறியப்பட்டு நம்பக்கூடிய பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றையும் முன் கடந்தது இருக்கையில், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சியான திரவ-எரிவாயு விண்வெளி வாகன இயந்திரப் பொறிகளே பௌதீக விண்வெளி ஆய்வினை நடைமுறையில் உண்மையாக்க அனுமதித்தன. விண்வெளி ஆய்விற்கான பொதுவான தர்க்கங்களில் உள்ளிட்டவை முன்னேறிவரும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, இணையும் பல்வேறு நாடுகள், மனித இனத்தின் எதிர்கால இருப்பை உறுதிசெய்வது மற்றும் இராணுவ, தந்திரோபாய சாதகங்களை இதர நாடுகளுக்கு எதிராக உறுதி செய்வது ஆகியவையாகும். விண்வெளி ஆய்வின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் சில நேரங்களில் செய்யப்படுகிறது.

A conceptual rocket exploring space.

விண்வெளி ஆய்வு பலமுறை மறைமுகப் போட்டியாக பிரதேச-புவியியல் அரசியல் போட்டிகளான பனிப் போர் போன்றவற்றிற்குப் பயன்படுகின்றன. விண்வெளி ஆய்வின் துவக்க சகாப்தமானது சோவியத் யூனியன் மற்றும் அமெரிக்காவின் இடையேயான "விண்வெளிப் போட்டி"யால் செலுத்தப்பட்டது. சோவியத் ஒன்றியத்தின் 'ஸ்புட்னிக் 1' எனும் முதன் முறையாக மனிதரால் தயாரிக்கப்பட்ட கலம் 1957 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4 ஆம் திகதி புவியைச் சுற்றிவர செலுத்தப்பட்டதும், 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20 ஆம் திகதி அமெரிக்க அப்போல்லோ 11 விண்கலத்தின் முதல் நிலவு தரையிறக்கம் ஆகியவை இந்தத் துவக்கக்காலத்தின் எல்லைகளாக பலமுறை கருதப்பட்டன. சோவியத் விண்வெளி திட்டமானது அதன் பல மைல்கற்களை சாதித்தது, அதன் முதல் உயிருள்ள ஜீவராசியை 1957 ஆம் ஆண்டு புவி சுற்றுப்பாதையில் இட்டது, முதல் விண்வெளியில் பயணித்த மனிதர் (யூரி காகரின் வாஸ்டாக் 1 இல் பயணித்தார்) 1961 ஆம் ஆண்டிலும், முதல் விண்வெளி நடை 1965 ஆம் ஆண்டிலும் (அலெக்ஸி லியோனவ்னினால்) 1966 ஆம் ஆண்டில் மற்றொரு வானுலக முக்கியப் பகுதியில் தானியங்கிமுறை தரை இறங்கியது மற்றும் 1971 ஆம் ஆண்டின் முதல் விண்வெளி நிலையத்தின் துவக்கம் (சல்யூட் 1) போன்றவற்றை அதில் உள்ளிட்டிருந்தது.

முதல் 20 ஆண்டுகளின் ஆய்விற்குப் பிறகு, அப்பணியின் கவனமானது ஒருமுறை மட்டுமே விண்வெளி ஊர்தியை பயன்படுத்துவது போன்றவற்றிலிருந்து மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய விண்வெளி ஓடத் திட்டம் போன்ற மறு சுழற்சி வன்பொருள் போன்வற்றிற்கும், போட்டியிலிருந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் என்பது போன்ற ஒத்துழைப்பு திட்டங்களுக்கும் இடம் பெயர்ந்தது.

1990 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து தனியார் துறையும் விண்வெளி சுற்றுலாவாண்மையை மேம்படுத்தவும் அதன் பிறகு நிலவிற்கான தனியார் விண்வெளி பயணத் திட்டத்தையும் துவங்கினர் (காண்க GLXP).

2000 ஆம் ஆண்டுகளில், சீனா மனிதர் இடம் பெற்ற விண்வெளி பயண திட்டத்தை வெற்றிகரமாக துவங்கியது. அதே போல, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா ஆகியவையும் எதிர்கால மனிதர் இடம் பெற்ற பணித் திட்டங்களாகும். அமெரிக்கா மீண்டும் நிலவிற்கு 2018 ஆம் ஆண்டு திரும்பியும் அதற்கு பின்னர் செவ்வாய்க்கும் பொறுப்பேற்றுள்ளது.[2][3][4] சீனா, ரஷ்யா, ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா ஆகியவை 21 ஆம் நூற்றாண்டின் போது நிலவிற்கு மனிதரை அனுப்பும் பணித் திட்டத்திற்காக பரிந்துரைத்துள்ளன. அதே போல ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் போது நிலவு மற்றும் செவ்வாய் இரண்டிற்கும் மனிதரை அனுப்பும் பணித் திட்டத்திற்கு பரிந்துரைத்துள்ளன.[5]

20 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆய்வின் வரலாறு தொகு

பெரும்பாலான சுற்றுப்பாதைப் பயணங்கள் வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்குகளில், குறிப்பாக வெப்பமண்டலத்தில் இடம்பெறுகிறது (not to scale)
In July 1950 the first bumper rocket launches from Cape Canaveral, Florida launched; the Bumper was a two-stage rocket. It topped a V-2 missile base with a WAC Corporal rocket. It could reach then-record altitudes of almost 400 km. Launched by General Electric Company, this Bumper was used primarily for testing rocket systems and for research on the upper atmosphere . Bumper rockets carried small payloads that allowed them to measure attributes including air temperature and cosmic ray impacts.

விண்வெளிப் பயணம் பற்றிய எண்ணக்கரு அல்லது, விண்வெளிக்கு மனிதனையோ, வேறு பொருட்களையோ அனுப்பும் எண்ணம், இது உண்மையிலேயே சாத்தியமாகுமுன், அறிவியற் கட்டுக்கதைகளிலே, பலரால் கையாளப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆக்கங்களுட் சில அச்சொட்டாக எவ்வாறு இது செய்யப்படுகிறது என்று விபரமான விளக்கங்களையும் உள்ளடக்கியிருந்தன. 20 ஆம் நூற்றாண்டில், போதிய அளவு உந்துசக்தித் தொழில்நுட்பம், வலுவானவையும், பாரங்குறைந்தனவுமான பொருட்கள், மற்றும் தொடர்புள்ள தொழில்நுட்பங்களினதும், அறிவியலினதும் வளர்ச்சி காரணமாக, விண்வெளிப்பயணம் சாத்தியமாகக்கூடிய ஒன்றாகியது.

1957 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4ஆம் திகதி, ரஷ்யா ஆளில்லாத விண்கலமான ஸ்புட்னிக் I இனை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. பூமியைச் சுற்றிச் செலுத்தப்பட்ட விண்கலமொன்றில், முதன்முதலில் விண்வெளிக்குச் சென்ற மனிதன், யூரி ககாரின் என்பவராவார். இவரைச் சுமந்து சென்ற கலமும், 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் ரஷ்யாவினாலேயே அனுப்பப்பட்டது. விண்வெளிக்கான முதற்படிகள் ஜெர்மன் அறிவியலாளர்களால் உலகப் போர் இரண்டின் போது V2 ஏவுகலங்களை சோதிக்கையில், அவை மனிதரால் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட விண்வெளி பொருளாக ஆனது. போருக்குப் பிறகு, நேச நாடுகள் ஜெர்மானிய அறிவியலாளர்களையும் அவர்களது பிடிபட்ட ஏவுகலங்களையும் இராணுவ மற்றும் குடிமை ஆய்வுகள் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தினர். முதல் விண்வெளி அறிவியல் ஆய்வானது அமெரிக்காவால் V2 ஏவுகலத்தில் 1946 ஆம் ஆண்டு மே 10 திகதி அன்று துவங்கப்பட்ட அண்டத்துக்குரிய கதிரியக்க பரிசோதனையாகும். அதே வருடத்தில் விண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புவியின் முதல் புகைப்படங்கள் தொடர்ந்தன. அதே போல முதல் பிராணிகள் பரிசோதனை 1947 ஆம் ஆண்டில் பழப்புழுக்கள் விண்வெளியில் விடப்பட்ட போது நடந்தது. இரண்டுமே அமெரிக்காவினால் மாற்றியமைக்கப்பட்ட V2 க்கள் ஆகும். இத்தகைய அரை புவிச்சுற்று பரிசோதனைகள் குறுகிய காலத்திற்கே விண்வெளியில் நீடிக்க விடப்பட்டன, அது அவற்றின் பயன்பாட்டினை வரையறுத்தது.

முதல் புவிச் சுற்று ஊர்திகள் தொகு

 
Sputnik 1, the first artificial satellite orbited earth at 939 km (583 mi) to 215 km (134 mi) in 1957, and was soon followed by Sputnik 2. See First satellite by country (Replica Pictured)

முதல் வெற்றிகரமான புவிச்சுற்றுதல் 1957 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4 திகதியன்று சோவியத்தினால் செலுத்தப்பட்ட மனிதரை கொண்டிராத ஸ்புட்னிக் ("விண்கோள்") ஆகும். விண்கோளானது சுமார் 83 கிலோகிராம் (184 பவுண்ட்ஸ்) எடையுடனும், புவியை சுமார் 250 கிலோமீட்டர் (150 மைல்ஸ்) உயரத்திலும் சுற்றியதாக மெய்யாக நம்பப்பட்டது. அதனிடம் இரண்டு வானொலி சமிக்ஞை சாதனங்களை (20 மற்றும் 40 MHz), வைத்திருந்தன. அவை உலகம் முழுதும் வானொலிகளால் கேட்கக்கூடிய "பீப்ஸ்" ஒலிகளை வெளிப்படுத்தின. வானொலி அலைகளின் ஆராய்ச்சி அயனி மண்டலத்தின் மின்னணு அடர்த்தியைப் பற்றிய செய்திகளை சேகரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே போல தட்பவெப்ப நிலை மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவற்றின் தரவு வானொலியின் பீப் சப்தங்களின் போது குறியீடு இடுதலாக்கப்படுகின்றன. முடிவுகள் விண்கோளமானது விண்வெளி எரிக்கற்களால் துளையிடப்படவில்லை என்பதைச் சுட்டின. ஸ்புட்னிக் 1 ஆனது R-7 ஏவுகலம் ஒன்றினால் செலுத்தப்பட்டது. அது 1958 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 ஆம் திகதியன்று (புவி)மறு நுழைவின் போது எரிந்து போனது.

இந்த வெற்றியானது அமெரிக்க விண்வெளித் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு (பரவல்) வழியேற்படுத்தியது, அது இரு திங்களுக்குப் பிறகு வான்கார்ட் 1 புவி சுற்றுப்பாதை செலுத்த முயன்றது தோல்வியடைந்தது. 1958 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் திகதியன்று, அமெரிக்கா வெற்றிகரமாக ஒரு ஜூனோ ஏவுகலத்தினால் எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 புவி சுற்றுப்பாதையில் இட்டது. இடைக் காலத்தில், சோவியத் நாய் லைக்கா 1957 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 3 ஆம் திகதியன்று முதல் முறையாக புவி சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வந்த ஜீவராசியானது.

முதல் மனித பயணங்கள்

முதல் வெற்றிகரமான மனித விண்வெளிப் பயணமான வாஸ்டாக் 1 ("கிழக்கு" 1) 27 வயதுடைய ரஷ்ய விண்வெளி வீரர் யூரி காகரின் 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 ஆம் திகதியன்று ஏற்றுச் சென்றது. விண்வெளிக் கலமானது உலகை சுற்றுப்பாதையில் ஒருமுறை முழுமையாக முடித்தது. அது சுமார் ஒரு மணி நேரம் 48 நிமிடங்கள் வரை நீடித்தது. காகரின்னின் பயணம் உலகம் முழுதும் எதிரொலிக்கச் செய்தது. அது முன்னேறிய சோவியத் விண்வெளித் திட்டத்தின் செய்முறைக் காட்சியாக இருந்தது. மேலும் அது முழுமையான புதிய விண்வெளி ஆய்வு சகாப்தமான மனித விண்வெளிப் பயணத்தை திறந்து வைத்தது.

 
Yuri Gagarin, the first person to make an orbital flight of Earth

அமெரிக்கா, ஒரு மனிதரை வாஸ்டாக் 1 செலுத்தப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக, ஆலன் ஷெப்பர்ட் டை அரை புவி சுற்றுப்பாதையில் மெர்க்குரி-ரெட்ஸ்டோன் 3 கலத்தில் பயணஞ் செய்ய செலுத்தியது. புவிச் சுற்றுப் பயணமானது அமெரிக்காவால் ஜான் க்ளென்னின் மெர்க்குரி-அட்லாஸ் 6 புவியை 1962 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20 ஆம் திகதியன்று சுற்றிய போது சாதிக்கப்பட்டது.

வாலண்டினா டெரஷ்கோவா விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் பெண்மணி வாஸ்டாக் 6 இல் பயணஞ் செய்தவாறு புவியை 48 முறை 1963 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 16 அன்று சுற்றி வந்தார்.

சீனா வாஸ்டாக் 1 செலுத்தப்பட்ட பிறகு 42 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு மனிதரை 2003 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் திகதி அன்று ஷென்சூ 5 விண்கலத்தில் (விண்வெளிப் படகில்) யாங் லீ பயணஞ் செய்ததை செலுத்தியது.

கோள்களைப்பற்றிய ஆய்வுகள் தொகு

மற்றொரு விண்வெளிப் பகுதியை அடைந்த முதல் செயற்கைப் பொருள் 1959 ஆம் ஆண்டு லூனா 2 ஆகும்.[6] மற்றொரு விண்வெளிப் பகுதிக்கு முதல் தானியங்கி தரையிறக்கம் 1966 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட லூனா 9[7] ஆகும். லூனா 10 மற்றொரு விண்வெளிப் பகுதிக்குச் சென்ற செயற்கை விண்கோள் ஆனது [8].

மற்றொரு விண்வெளிப் பகுதிக்குச் சென்ற முதல் மனித தரையிறக்கமானது நிலவில் அப்போலோ 11 அதன் தரையிறக்கத்தை 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20 ஆம் திகதியன்று நிகழ்த்தியப் போதானதாகும்.

முதல் வெற்றிகரமான கிரகங்களுக்கிடையிலான கடந்து பறத்தல் வெள்ளி கிரகத்திற்கு 1962 ஆம் ஆண்டின் மரைனர் 2 இன் கடந்து பறத்தலாகும் (நெருக்கமான அணுகுதல் 34,773 கிலோமீட்டர்கள்). இதர கிரகங்களுக்கான கடந்து பறத்தல் முதலில் 1965 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மரைனர் 4 கலத்தாலும், 1973 ஆம் ஆண்டில் வியாழன் கிரகத்திற்கு பயனியர் 10 கலத்தாலும், 1974 ஆம் ஆண்டில் புதன் கிரகத்திற்கு மரைனர் 10 கலத்தாலும், 1979 ஆம் ஆண்டில் சனி கிரகத்திற்கு பயனியர் 11 கலத்தாலும், 1986 ஆம் ஆண்டில் யுரேனுஸ் கிரகத்திற்கு வயோஜர் 2 கலத்தாலும், 1989 ஆம் ஆண்டு நெப்டியூன் கிரகத்திற்கு வயோஜர் 2 கலத்தாலும் சாதிக்கப்பட்டது.

முதல் கிரகங்கிடையிலான மேற்பரப்பை அடையும் பயணம் குறைந்த பட்ச நிலத்தின் மேற்பரப்பு தரவுகளை மற்றொரு கிரகத்திலிருந்து விவரங்களை அளித்தது 1970 ஆம் ஆண்டில் வெள்ளி கிரகத்திலிருந்து விவரங்களை பூமிக்கு 23 நிமிடங்களுக்கு அளித்த வெனெரா 7 இன் தரையிறக்கமாகும். 1971 ஆம் ஆண்டு மார்ஸ் 3 பயணம் செவ்வாயில் மென்மையாக தரையிறக்கத்தை சாதித்து ஏறக்குறைய 20 வினாடிகளுக்கு விவரங்களையளித்தது. பின்னர் அதிக நீண்ட கால மேற்பரப்பு பயணங்கள் சாதிக்கப்பட்டன. அவற்றில் வைகிங் 1 றினால் 1975 முதல் 1982 வரையிலான ஆண்டுகளில் 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் இயங்கியது மற்றும் வெனெரா 13 இன் 1982 ஆம் ஆண்டு வெள்ளியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 2 மணி நேரங்களுக்கு மேலான கடத்தல் (சோவியத்தின் கிரக மேற்பரப்பு பயணங்களில் எப்போதுமான நீண்டது).

துவக்கக்கால விண்வெளி ஆய்வின் முக்கிய மனிதர்கள் தொகு

பூமியின் வளி மண்டலத்தின் வெளிப்பகுதியில் கால் பதிக்கும் கனவு ஏவுகல தொழில்நுட்பத்தினால் முன் செலுத்தப்பட்டது. ஜெர்மன் V2 வே உந்து சக்தி மற்றும் கொள்கருவி தோல்விகளை கடந்தேறி விண்வெளியில் பயணித்த முதல் ஏவுகலமாகும். இரண்டாம் உலகப் போரின் இறுதி நாட்களில் இந்தத் தொழில்நுட்பம் அமெரிக்கர்கள் மற்றும் சோவியத்துக்கள் ஆகிய இருவராலும் கைப்பற்றப்பட்டது, அதே போல அதன் வடிவமைப்பாளர்களையும். இத் தொழில் நுட்பத்தின் துவக்க உந்து சக்தியாக மேலும் வளர்த்தெடுக்க இருந்தது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகளுக்கான போட்டியாகும் (ICBMகள்). அவை அணு ஆயுதங்களை நீண்ட-இலக்குகளுக்கு எடுத்துச் சென்று செலுத்த பயன்பட்டன, ஆனால் 1961 ஆம் ஆண்டில் சோவியத் ஒன்றியம் அதன் முதல் மனிதரை விண்வெளிக்கு செலுத்தியது, அமெரிக்கா தன்னளவில் ரஷ்யாவுடன் "விண்வெளிப் போட்டியில்" ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துக் கொண்டது.

 • கோன்ஸ்டாண்டின் ட்சியோல்கோவ்ஸ்கி, ராபர்ட் கோடார்ட், ஹெர்மான் ஓபெர்த் மற்றும் ரீன்ஹோல்ட் டில்லிங் ஆகியோர் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முதற் பகுதியில் ஏவுகல கலைக்கான அடித்தள வேலையை இட்டனர்.
 • வெர்னர் வான் ப்ரான் நாஜி ஜெர்மனியின் இரண்டாம் உலகப் போரின் V-2 ஏவுகல திட்டத்தின் முன்னணி ஏவுகல பொறியாளராவார். போரின் கடைசி நாட்களில் அவர் ஜெர்மன் ஏவுகல திட்டத்தின் ஒரு பணியாளர் படையுடன் அமெரிக்க போர் முனைக்குச் சென்று அவர்களிடம் சரணடைந்தார், அமெரிக்க ஏவுகல மேம்பாட்டிற்கு பணி புரிய கொண்டு வரப்பட்டார். அவர் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்று முதல் அமெரிக்க விண்கோளான எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 னை உருவாக்கி செலுத்திய குழுவை வழி நடத்தினார். வான் ப்ரான் பின்னர் நாஸாவின் மார்ஷல் விண்வெளிப்பயண மையத்தில் குழுவை நடத்தினார். அது சாட்டர்ன் V நிலவு ஏவுகலத்தை உருவாக்கியது.
 • துவக்கத்தில் விண்வெளிக்கானப் போட்டி பலமுறை செர்கி கோரோல்யோவ் வினால் வழி நடத்தப்பட்டது, அவரின் மரபு இனறு வரை சேவையளித்து வரும் R7 மற்றும் Soyuz ஆகியவற்றையும் உள்ளிடக்கியுள்ளது. கோரல்யோவ் முதல் விண்கோள், முதல் மானுடன்(மற்றும் முதல் மனுஷி) புவி சுற்றுப்பாதையில் இட்டது மற்றும் முதல் விண்வெளி நடை ஆகியவற்றின் பின்னணியில் திட்டமிட்டு செயலாற்றினார். அவரது இறப்பு வரை அவரது அடையாளம் நெருக்கமாக பாதுகாக்கப்பட்ட அரசு ரகசியம் ஆகும். அவரது தாயாருக்குக் கூட அவர்தான் ரஷ்ய விண்வெளித் திட்டத்திற்கு பொறுப்பானவர் என்பதை அறிந்திருக்கவில்லை.
 • கெரிம் கெரிமோவ் சோவியத் விண்வெளித் திட்டத்தின் நிறுவனர்களில் ஒருவராவார். முதல் மனித விண்வெளி பயணத்தின் (வாஸ்டாக் 1) முன்னணி சிற்பியாக செர்கி கோர்ரொல்யோவ்வுடன் பின்னணியில் இருந்தார். கோரோல்யோவ்வின் இறப்பிற்குப் பிறகு 1966 ஆம் ஆண்டு, கெரிமாவ் சோவியத் விண்வெளித் திட்டத்தின் முன்னணி அறிவியலாளராக ஆனார். 1971 முதல் 1991 வரை அவர் முதல் விண்வெளி நிலையத்தினை கொண்டு நிலைநிறுத்தியத்தியதற்கு பொறுப்பேற்றார். அதில் சல்யூட் மற்றும் மிர் தொடர் பயணங்களும் அவற்றின் 1967 முன்னோடிகளான காஸ்மோஸ் 186 மற்றும் காஸ்மோஸ் 188 ஆகியவற்றையும் உள்ளிட்டிருந்தது.[9][10]
 
Robert Gilruth

அதில் இடம்பெற்ற இதர முக்கிய நபர்கள்:

 • வேலண்டின் க்ளுஷ்கோ சோவியத் ஒன்றியத்திற்கான தலைமை வடிவமைப்பு பொறியாளர் எனும் பாத்திரத்தை ஏற்றிருந்தார். க்ளுஷ்கோ துவக்கக் கால சோவியத் ஏவுகலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பல இயந்திரங்களை வடிவமைத்தார், ஆனால் கோரோல்யோவுடன் தொடர்ச்சியாக கருத்து வேறுபட்டு வந்தார்.
 • வாசிலி மிஷின் இவர் செர்கி கோரோல்யோவ்வின் கீழ் தலைமை வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றியவர். மேலும் கைப்பற்றப்பட்ட ஜெர்மனியின் V2 ஏவுகல வடிவத்தை பரிசோதித்த முதல் சோவியத்துக்களில் ஒருவராவார். செர்கி கோராலவ்வின் மறைவிற்குப் பிறகு, மிஷின் நிலவில் மனிதரை முதல் நாடாக சோவியத் ஒன்றியம் இடத்தவறியதிற்கு பொறுப்பாக்கப்பட்டார்.
 • பாப் கில்ரூத் நாசா வின் சிறப்புப் பணி படையின் தலைவராவார். மேலும் 25 மனிதர்கள் பயணித்த விண்வெளி பயணங்களுக்கு இயக்குனராவார். கில்ரூத்தே ஜான் எஃப்.கென்னடியிடம் வெளிப்படையாகக் அமெரிக்க நிலவிற்கு பயணம் ஒன்றினைச் செய்ய பரிந்துரைத்தார். அது சோவியத் ஒன்றியத்திடமிருந்து விண்வெளி உயர்நிலையை மீட்பதற்காகும்.
 • கிறிஸ்டோபர் சி. கிராஃப்ட், ஜூனியர். NASAவின் முதல் விண்வெளிப் பயண இயக்குநராவார். அவர் பயணத் திட்ட இயக்கத்தையும் அதனுடன் இணைந்த தொழில்நுட்பங்களையும் மற்றும் வழிமுறைகளையும் கண்காணித்தார்.
 • மேக்சைம் ஃபெகட் புதனிற்குச் சென்ற விண்கோளினை வடிவமைத்தவராவார். அவர் ஜெமினி மற்றும் அப்போலோ விண்கோள்களை வடிவமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றினார் மேலும் விண்கலத்தினை வடிவமைப்பதில் பங்களித்தார்.

விண்வெளி ஆய்வின் எதிர்காலம் தொகு

 
The European Space Agency's Columbus Module at the International Space Station, launched into space on the U.S. Space Shuttle mission STS-122 in 2008

2000 ஆம் ஆண்டுகளில், விண்வெளி ஆய்விற்குப் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன; அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையும் விண்வெளி ஆய்வு நோக்கங்களை கொண்டுள்ளன.

ஆய்வின் நோக்கங்கள் தொகு

வேற்றுலக உயிரினங்கள் மீதான ஆய்வு தொகு

வேற்றுலக உயிரினங்களின் மீதான ஆய்வு என்பது பிரபஞ்சத்திலுள்ள உயிரினங்களின் பல்துறை நுண்ணாய்வாகும். வானவியல், உயிரியல் மற்றும் நிலவியல் அம்சங்களையும் கூட்டிணைத்துள்ளது.[11] அது அயலுலக உயிரியல் என்றும் அறியப்படுகிறது (கிரேக்கத்திலிருந்து έξω, அயல் , "புற உலக").[12][13][14] "வேற்று உயிரினங்களின் இருப்பு" எனும் வரையறையும் கூட பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் துறை மரபுப்படி சரியானது அல்ல. ஏனெனில் கலைச் சொல் அகராதியின்படி அதன் பொருள் "அயல் உயிரினங்களின் உயிரியல்".[15] வேற்றுலக உயிரினங்களின் ஆய்வாளர்கள் பூமியில் காணப்படக்கூடிய எவ்வொரு உயிரினத்தையும் விடவும் முழுமையாக இரசாயன ரீதியில் வேறுபட்டு இருக்கக் கூடிய சாத்தியத்தை கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும்.[16]

 
Image of the Sun from 7 June 1992 showing some sunspots

ஞாயிறு தொகு

[அதே போல] ஞாயிறு கிரகமும் சமீப எதிர்காலத்தில் இயக்க ரீதியாக அநேகமாய் ஆராயப்படாது. விண்வெளிக்குச் செல்வதற்கான தலைப்பை இணைக்க காரணங்களில் ஒன்றாக [ஞாயிறைப்பற்றி] அதிகமாக அறிந்து கொள்வதும் உட்பட்டிருப்பதேயாகும். குறிப்பாக வளி மண்டலத்தை ஒருமுறைக் கடந்தவுடனும், பூமியின் காந்தபுலத்தை கடந்தவுடனும், இது சூரியக் காற்றிற்கும், அகச்சிவப்பு மற்றும் புற ஊதாக் கதிர்களின் கதிர்வீச்சையும் அணுகக் கொடுக்கிறது. அக்கதிர்கள் பூமியின் மேற்பரப்பை அடைய இயலாதவையாகும். ஞாயிறானது பெரும்பாலான விண்வெளி பருவநிலையை உருவாக்குகிறது. அது பூமியின் மின் சக்தி உற்பத்தியையும் விநியோகக் கடத்தலையும் பாதிக்கலாம் மற்றும் விண்கோள்கள் மற்றும் விண்வெளியில் நுணுக்கமாக ஆய்வு செய்வதிலும் தலையிடுகிறது.

 
MESSENGER image of Mercury
 
A MESSENGER image from 18,000 km showing a region about 500 km across

link title

புதன் தொகு

புதன் உள்ளடங்கிய கிரகங்களில் குறைந்தளவே ஆராயப்பட்டதாக இருக்கிறது. ஜனவரி 2008 வரை, மேரைனர் 10 மற்றும் மெஸ்ஸெஞ்சர் ஆய்வுப் பயணங்கள் மட்டுமே புதனை நெருக்கமாக உற்று ஆராய்ந்த பயணங்களாகும். மெஸ்ஸெஞ்சர் புதன் கிரகத்தை 2008 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 ஆம் திகதி கடந்து பயணித்தது, அது மேரைனர் 10 1975 ஆம் ஆண்டு செய்த உற்று ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு நன்கு சோதிக்கச் செய்ததாகும், (முன்செல், 2006பி). புதனுக்கான மூன்றாவது பயணம் 2020 ஆம் ஆண்டில் வருவதற்கு அட்டவணை இடப்பட்டுள்ளது, அந்த விண்வெளி ஓடமான பெப்பிகொலம்போ இரு நுணுக்கமான ஆய்வுகளை உள்ளிட்டிருக்கிறது. பெப்பிகொலம்போ ஜப்பான் மற்றும் ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமை ஆகிய இருவருக்குமிடையிலான கூட்டு பயணத் திட்டமாகும். மெஸ்ஸெஞ்சர் மற்றும் பெப்பிகொலம்போ முழுமையாக்கும் தரவுகளை சேகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டதாகும். அது அறிவியலாளர்களுக்கு மேரைனர் 10 விண்கோளின் கடந்த பயணங்களின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட பலப் புதிர்களை புரிந்து கொள்ள உதவுவதாகும்.

சூரிய குடும்பத்திலுள்ள இதர கோள்களுக்கான பயணங்கள் எரிசக்தியின் செலவினால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. அவை விண்வெளி ஓடத்தின் நிகர இயக்க வேகம் அல்லது டெல்டா-v (இயக்க வேகத்தில் மாற்றம்) யினால் விவரிக்கப்படுகிறது. புதனை அடைய ஒப்பீட்டு அளவில் அதிக டெல்டா-v தேவையின் காரணமாகவும் ஞாயிறுக்கான அதன் அருகாமையின் காரணமாகவும், அதனை ஆராய்வது கடினமானது மேலும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மிக நிலையற்றதாகும்.

 
Mariner 10 image of Venus

வெள்ளி தொகு

வெள்ளி கிரகங்கிடையிலான பயணங்களின் மற்றும் தரையிறங்கும் பயணங்களின் முதல் இலக்காகும். சூரிய குடும்பத்தின் மிக விரோதமான மேற்புற சூழலைக் கொண்டவற்றில் ஒன்றாக இருப்பினும் கூட, மற்ற சூரியக் குடும்பத்தின் கிரகங்களை விட அதற்கு அதிகமான தரையிறங்கும் பயணங்களை அனுப்பப்பட்டுள்ளதைக் கொண்டுள்ளது (ஏறக்குறைய அனைத்தும் சோவியத் யூனியனிடமிருந்து). முதல் வெள்ளி கடந்து போன பயணம் அமெரிக்கன் மேரைனர் 2 விண் ஓடத்தினுடையது; அது வெள்ளியை 1962 ஆம் ஆண்டு கடந்து சென்றது. மேரைனர் 2 பல இதர கடந்துபோகும் பயணங்களால் பின் தொடரப்பட்டது. பல விண்வெளி முகமைகள் பலமுறை இதர விண்வெளி பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் போது வெள்ளியை கடந்து செல்லும் பயணங்களை பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு விசை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் உதவியைப் பெறுகின்றன. 1967 ஆம் ஆண்டு வெனெரா 4 முதல் முறையாக நேரடியாக உள் நுழைந்து வெள்ளியின் வளி மண்டலத்தை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்ததாகும். 1970 ஆம் ஆண்டு வெனெரா 7 முதல் முறையாக வெற்றிகரமாக வெள்ளியின் மேற்புறத்தைத் அடைந்ததாகும். மேலும் 1985 ஆம் ஆண்டின் வாக்கில் எட்டு கூடுதல் வெற்றிகரமான வெள்ளி தரையிறங்களில் தொடர்ந்தது. அவை படங்கள் மற்றும் இதர நேரடி மேற்பரப்பு பற்றிய தரவுகளை அளித்தன. 1975 ஆம் ஆண்டின் சோவியத் ஒன்றியத்தின் வெனெரா 9 சுற்றுப் பாதை கலத்தினைத் துவங்கி பத்து வெற்றிகரமான சுற்றுப் பாதை பயணங்கள் வெள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவை வெள்ளியின் மேற்பரப்பை ஆராய்ந்த பின்னர் வந்த பயணங்களில் வெள்ளியின் மேற்பரப்பைப் படமெடுக்க மங்கலான மேற்பரப்பை துளைத்துப் படமெடுக்க பொருளுணர்க் கருவியைக் கொண்டு செய்து முடித்ததை உள்ளிட்டிருந்தன.

 
The "marble" Earth picture taken by Apollo 17
 
First television image of Earth from space

புவி தொகு

விண்வெளி ஆய்வானது புவியை அதன் சொந்த முறையில் ஓர் விண்வெளிக் கிரகமாக புரிந்து கொள்ள கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. புவி சுற்றுப்பாதை பயணங்கள் புவியைப் பற்றிய தரவுகளைத் தரலாம். அத்தகைய தரவுகளை வெறும் நிலத்திலிருந்தான இடமேற்குறிப்புக்களினால் பெறுவது கடினமானது அல்லது சாத்தியமற்றது.

ஓர் எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்காவின் முதல் செயற்கை விண்கோளான எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 வான் ஆலன் இடைநிலைப்பகுதியின் இருத்தலை கண்டுபிடிக்கும் வரை அவற்றைப் பற்றி தெரியாது. இத்தகைய இடை நிலைப்பகுதிகள் பூமியின் காந்தப்புலங்களால் சூழப்பட்டு கதிரியக்கத்தை கொண்டுள்ளன, அவை தற்போது 1000 கிலோ மீட்டர்களுக்கு மேலான சாத்தியமற்ற உயரத்தில் வாழக்கூடிய விண்வெளி நிலையங்களை கட்டுவிப்பதைக் கொடுக்கிறது. இந்த முந்தைய எதிர்பாராத கண்டுபிடிப்பால், ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையிலான புவி நுண்ணோக்க விண்கோளங்கள் குறிப்பாக புவியை விண்வெளி அடிப்படையிலான பார்வையிலிருந்து ஆராய நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய விண்கோளங்கள் கணிசமாக புவித்தளத்தின் அற்புதங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு பங்களித்தது. ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, பூமியின் வளிமண்டலத்தை ஆராய்ந்து வந்த செயற்கை விண்கோளினால் ஓஸோன் படலத்தின் ஓட்டை கண்டறியப்பட்டது, மேலும் செயற்கை விண்கோள்கள் தொல்லியல் ஆய்வுத் தளங்களையும் அல்லது புவியியல் படிமங்களையும் கண்டறிய அனுமதிக்கப்படுகின்றன, அவை வேறுவகையில் அடையாளம் காணப்படுவது கடினமானது அல்லது சாத்தியமானது.

 
The Moon as seen from the Earth Luc Viatour (Belgium)
 
Apollo 16 astronaut John Young

பூமியின் நிலவு தொகு

பூமியின் நிலவு முதலாவதான விண்வெளி ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட விண்வெளி கிரகமாகும் (பூமி தன்னைத் தவிர). அதனிடம் முதலாவதான தூரத்திலுள்ள விண்வெளி கிரகமாக நெருங்கி பறக்க, சுற்றி வர மற்றும் விண்வெளி ஓடத்தினால் தரையிறங்கப்பட்ட மற்றும் மனிதரால் வருகைத் தரப்பட்ட ஒரேயொரு தூரத்து விண்வெளி கிரகமாகும்.

1959 ஆம் ஆண்டு சோவியத்துக்கள் நிலவின் தூரத்து பக்கத்தின் முதல் படிமங்களை பெற்றது. அவை மனிதருக்கு அதற்கு முன்னர் காணப்படாதவையாகும். நிலவிற்கான அமெரிக்க ஆய்வு 1962 ஆம் ஆண்டில் ரேஞ்சர் 4 தாக்கத்தின் மூலம் துவங்கியது. 1966 ஆம் ஆண்டு துவங்கி சோவியத்துக்கள் வெற்றிகரமாக நிலவில் எண்ணற்ற தரையிறக்க விண்கோள்களை நிறுத்தியது. அவை நிலவின் மேற்புறத்திலிருந்து தரவுகளைப் பெற இயல்பவையாகும். நான்கே மாதங்கள் கழித்து, சர்வேயர் 1 வெற்றிகரமான அமெரிக்க தரையிறக்கங்களின் துவக்கத்தைக் குறித்தது. சோவியத் மனிதரற்ற விண் பயணங்கள் 70 களின் துவக்கத்தில் லுனோகோட் திட்டத்தில் முடிவடைந்தது. அதில் மனிதரற்ற முதல் அலைந்து திரியும் இயந்திரத்தினை உட்கொண்டிருந்தது. மேலும் வெற்றிகரமாக நிலவின் மண் மாதிரிகளை பூமிக்கு ஆய்விற்கு திரும்பக் கொண்டு வந்தது. இது முதலாவது (இன்றுவரை மட்டும்) வேற்று கிரக மண் மாதிரிகளை பூமிக்கு தானியங்கி முறையில் திரும்பக் கொண்டு வந்ததாகும். மனிதரற்ற நிலவின் ஆய்வு பல்வேறு நாடுகளில் இடைவெளி விட்டு நிலவினைச் சுற்றி வரும் கோள்களை நிறுத்தியதுடன், இந்தியாவின் 2008 நிலவின் தாக்கம் நுண்ணாய்வினையும் தொடர்ந்திருந்தது.

நிலவின் மனிதர் தாங்கிய ஆய்வு 1968 ஆம் ஆண்டு அப்போலோ 8 விண்வெளிப் பயணத்தில் நிலவினை வெற்றிகரமாக சுற்றி வந்தது, முதல் முறையாக மனிதரால் வேற்று கிரகத்தினை சுற்றி வந்ததாகும். 1969 ஆம் ஆண்டில் அப்போலோ 11 பயணம் முதல் முறையாக மனிதர் மற்றொரு உலகில் காலடி வைத்ததை அடையாளமிட்டது. இருப்பினும் மனிதர் தாங்கிய நிலவு ஆய்வு நீண்டக் காலம் தொடரவில்லை. அப்போலோ 17 இன் 1972 ஆம் ஆண்டு பயணம் கடைசி முறையாக மனிதர் நிலவிற்கு எந்த வடிவத்திலும் வருகைத் தருவதை அடையாளமிட்டது; மேலும் சமீப எதிர்காலத்தில் எவ்வொரு நேரத்திலும் மனிதர் விண்வெளி ஆய்வு திட்டமிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

 
Mars as seen by the HST
 
Part of a panorama taken by the Spirit rover in 2004

செவ்வாய் தொகு

செவ்வாயின் ஆய்வு சோவியத், அமெரிக்க, ஐரோப்பிய மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய ஆய்வு திட்டங்களின் (பின்னர் ரஷ்யா) முக்கிய பகுதியாகும். டஜன் கணக்கான இயந்திரங்களிலான விண் ஓடங்கள் 1960 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து செவ்வாயை நோக்கி சுற்றுப்பாதைக் கலங்கள், தரையிறக்க கலங்கள் மற்றும் அலைந்து திரியும் இயந்திரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளிட்டது. இத்தகைய பயணங்கள் தற்போதைய நிலைகளைப் பற்றிய தரவுகளை சேகரிப்பது மற்றும் செவ்வாயின் வரலாறு பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது. அறிவியல் சமூகத்தினால் எழுப்பப்படும் கேள்விகள் செவ்வாயைப் பற்றிய சிறப்பாக புரிந்து கொள்ளுதலை கொடுப்பது மட்டுமின்றி பூமியின் கடந்த காலம், சாத்தியப்படக்கூடிய எதிர்காலம் பற்றிய ஆழமான பார்வையை மேற்கொண்டு அளிக்கவும் கூடச் செய்கிறது.

செவ்வாயின் ஆய்வு கணிசமான நிதிச் செலவுகளுடன் வருகிறது ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு பங்கு விண் கலங்கள் செவ்வாய்க்கு செல்ல முன் கூட்டியே செல்ல தீர்மானிக்கபட்டவை அவற்றின் பயணங்களை முடிக்கும் முன்பே தோல்வியுற்றன; அவற்றில் சில துவங்கும் முன்பே கூட தோல்வியுற்றன. அது போன்ற உயர் தோல்வி விகிதங்கள் கிரகங்களுக்கிடையிலான பயணத்தில் ஏராளமான மாறிலிகள் மற்றும் சிக்கல்களுக்கு உள்ளடங்கியுள்ளவற்றிற்கு காரணம் கற்பிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஆய்வாளர்கள் வேடிக்கையாக பால் மண்டலத்தைச் சார்ந்த பிணம் தின்னும் பேய்கள் [17] என பேசுவதற்கு வழிவிட்டது. அவை செவ்வாய் மீதான நுணுக்கமான ஆய்வினை உணவாகக் கொண்டு உயிர் வாழ்கிறது. இவ்விஷயம் ஒழுங்கு முறைச் சாராத விதத்திலும் கூட செவ்வாயின் சாபம்|செவ்வாயின் சாபம் எனவும் அறியப்படுகிறது.[18]

போபோஸ் தொகு

ரஷ்ய விண்வெளி ஆய்வுப் பயணமான போபோஸ்-கிரண்ட் 2011 ஆம் ஆண்டில் செலுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது[19], ஹாடர் பேடர் பெக் கம்மின் ஆய்வினை துவங்கும். போபோஸ் மற்றும் மார்ஷியன் வேற்றுக் கிரகங்களின் சுற்றுப்பாதையில் சென்று, செவ்வாயின் நிலவுகள் அல்லது குறைந்தப் பட்சம் போபோஸ்கள் "இடைநிலை நிறுத்தப் பகுதிகளாக" செவ்வாய்க்குச் பயணிக்கும் விண்கப்பலகளாக இருக்குமா எனும் ஆய்வினைச் செய்யலாம்.[20]

 
Voyager 1 image of Jupiter
 
Image of Io taken by the Galileo spacecraft

வியாழன் தொகு

வியாழனின் ஆய்வு நாஸாவின் தானியங்கி விண்கலங்களையே தனித்துக் கொண்டிருந்தன, அவை கிரகத்திற்கான விஜயத்தை 1973 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கொண்டிருந்தன. ஒரு அதிகப் பெரும்பாலான பயணங்கள் "கடந்து பயணிப்பவை", அதில் தரையிறக்கத்துடன் கூடிய நுண்ணோக்கம் அல்லது சுற்றுப் பாதையில் உள் நுழையும் பயண இன்றி விரிவான நுண்ணோக்கங்களைக் கொண்டவை; கலிலியோ விண்வெளிக்கலம் ஒன்று மட்டுமே கிரகத்தினை சுற்றி வந்ததாகும். வியாழனிடம் ஒப்பிடுகையில் சிறிய பாறை உள்மையப்பகுதி மற்றும் உண்மையான கெட்டித் தரை மேற்பகுதியையும் மட்டுமே கொண்டுள்ளது, ஆக ஒரு தரையிறங்கும் பயணம் கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது.

வியாழனை பூமியிலிருந்து அடைய டெல்டா-v யின் 9.2 கிமீ/வி இயக்க வேகத்தினை வேண்டுகிறது,[21] அது பூமியின் கீழ் சுற்றுப்பாதையினை அடையத் தேவைப்படும் 9.7 கிமீ/வி இயக்க வேகத்துடன் ஒப்பத்தக்கது.[22] அதிர்ஷ்டவசமாக, கிரகங்களைக் கடந்து செல்வதன் மூலமான புவியீர்ப்பு விசையின் உதவியை வியாழனை அடையத் தேவையான சக்தியின் அளவைப் குறைக்கப் பெறப் பயன்படுத்தப்படலாம். எனினும், குறிப்பிடத்தக்க வகையிலான நீண்ட விண்வெளிப் பயண நேரத்தின் செலவில் இருக்கும்.[21]

வியாழன் 60 ற்கும் மேற்பட்ட அறியப்பட்ட நிலவுகளைக் கொண்டிருக்கும், அவற்றில் ஏற்கனவே ஒப்பீட்டளவில் அவற்றைப் பற்றி சிறிதளவு அறியப்பட்டுள்ளது.

 
A picture of Saturn taken by Voyager 2.
 
Huygens image from the surface of Titan

சனி தொகு

சனி நாஸாவினால் செலுத்தப்பட்ட மனிதரற்ற விண்கலம் ஒன்றின் மூலம் மட்டுமே ஆராயப்பட்டுள்ளது, அதில் ஒன்று (காசினி-ஹூய்ஜென்ஸ்) இதர விண்வெளி முகமைகளுடன் திட்டமிடுதல் மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் நிறைவேற்றப்பட்ட பயணத்தை உள்ளிட்டிருந்தது. இத்தகைய பயணங்களில் 1979 ஆம் ஆண்டின் பயனீர் 11, 1980ஆம் ஆண்டின் வாயேஜர் 1, 1982 ஆம் ஆண்டின் வாயேஜர் 2 மற்றும் காசினி விண்கலம் 2004 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுப்பாதையில் நுழைந்தது மற்றும் அதன் பயணத்தை நன்கு 2010 வரை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவது ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

சனி குறைந்த பட்சம் 60 விண்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது, இருந்தாலும் கூட சரியான எண்ணிக்கை விவாதத்திற்குரியது. சனியின் வளையங்கள் எண்ணற்ற எண்ணிக்கையிலான பல்வேறு அளவுகளையுடைய தனித்த சுற்றுப்பாதை கிரகங்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்டதாகும். அதில் மிகப்பெரிய நிலவு டைட்டன். டைட்டன் சூரிய குடும்பத்திலுள்ள நிலவுகளில் ஒரே ஒன்றாக அடர்த்தியான வளி மண்டலத்தினை பூமியை விட தடித்ததைக் கொண்டுள்ளதின் தனித்துவத்துடனுள்ளது. காசினி விண்வெளிகலத்திலிருந்து நிறுத்தப்பட்ட ஹூய்ஜென்ஸ் நுண்ணோக்கு ஆய்வு மற்றும் அதன் வெற்றிகரமாக டைட்டன் தரையிறக்கத்தின் விளைவாக, டைட்டன் ஒரே ஒரு நிலவாக வெற்றிகரமாக ஒரு தரையிறக்கக் கருவியுடன் ஆராயப்பட்ட தனித்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது (பூமியின் நிலவினைத் தவிர்த்து).

 
Uranus from Voyager 2
 
Voyager 2 image showing the tortured surface of Miranda

யுரேனஸ் தொகு

யுரேனஸ்சின் ஆய்வு முழுமையாக வாயேஜர் 2விண்கலத்தின் மூலமானதே-தற்போது வேறெந்த விஜயங்களும் திட்டமிடப்படாத நிலையில். அது தனது 97.77° அச்சு சாய்வில் இருக்கையில், அதன் துருவப் பிரேதேசங்கள் சூரிய ஒளிக்கோ அல்லது இருளுக்கோ நீண்ட காலத்திற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; அறிவியலாளர் யுரேனஸ்சில் என்ன எதிர்பார்ப்பது என்பதில் உறுதியற்று உள்ளனர். யுரேனஸ்சிற்கு நெருக்கமான அணுகல் 1986 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 திகதியன்று ஏற்பட்டது. வாயேஜர் 2 கிரகத்தின் தனித்தன்மை வாய்ந்த வளிமண்டலம் மற்றும் காந்தப் புலக் களம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தது. வாயேஜர் 2 அதன் வளைய அமைப்பை ஆராய்ந்தது மற்றும் யுரேனுஸ்சின் நிலவுகளையும் ஆராய்ந்தது. அதில் அனைத்து முன்பு அறியப்பட்ட நிலவுகளையும் உள்ளிட்டிருந்தது, அதே போல கூடுதலான பத்து முன்பறியப்படாத நிலவுகளையும் கண்டு பிடித்தது.

யுரேனஸ்சின் படங்கள் ஒத்ததன்மையுள்ள தோற்றமுடையவை; வெளிப்படையாகக் காணப்படுகிற வியாழனின் பரபரப்பூட்டுகிற புயல்களையோ அல்லது சனியின் வளிமண்டல பட்டைத் தகடுகளையோ அறிகுறிகளற்று உள்ளது. கிரகத்தின் படங்களில் சில மேகங்களை அடையாளம் காணக்கூட கடும் முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும் கூட, யுரேனஸ்ஸின் காந்தப் புலம் முழுமையாக தனித்தன்மை வாய்ந்தது மேலும் கிரகத்தின் வழக்கமற்ற அச்சு சாய்வினால் தடங்கானா ஆழத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது உறுதியானது. முரண்பாடாக யுரேனஸ்ஸின் தன்னளவிலான அடக்கமான தோற்றத்துடன் இருக்கையில், யுரேனஸ் நிலவுகளின் திகைக்க வைக்கும் படங்களில், மிராண்டா வழக்கமற்று நில அமைப்பியல் வகையில் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கான சாட்சியத்தை உள்ளிட்டவைகளுடன் பெறப்பட்டப்பட்டுள்ளது.

 
Picture of Neptune taken by Voyager 2
 
Triton as imaged by Voyager 2

நெப்டியூன் தொகு

நெப்டியூனின் ஆய்வு வாயேஜர் 2 இன் கடந்து பறத்தலில் 1989 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25 வது திகதியன்று துவங்கியது, அது 2009 ஆம் ஆண்டு வரையில் அமைப்பிற்கு ஒரேயொரு விஜயமாக உள்ளது. நெப்டியூன் புவிச்சுற்றின் சாத்தியம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் பிற எந்தவொரு பயணங்களும் தீவிரமான சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை.

இருந்தாலும் 1986 ஆம் ஆண்டில் வாயேஜர் 2 இன் விஜயத்தின் போது அதிகபட்சமாக சமமான தோற்றத்துடனிருந்த நெப்டியூன் சில எதிர்பார்ப்புகளுக்கு வழிவிட்டது. நெப்டியூன் சில காணக்கூடிய வளி மண்டல விஷயங்களையும் கொண்டுள்ளது என்பதுவே அது. வாயேஜர் 2 நெப்டியூன் தெளிவான பட்டைத் தகடுகளையும், காணக்கூடிய மேகங்களையும், விண்ணொளிகளையும் மேலும் மறைந்திருக்கும் சூறாவளி எதிர்ப்பு இயற்கை சீற்ற அமைப்பையும் கூடவும் வியாழனின் பெரும் பள்ளம் அளவிற்கு போட்டியுடையதாக மட்டுமே இருப்பதையும் கண்டறிந்தது. நெப்டியூன், சூரிய குடும்பத்தின் எந்தவொரு பிற கிரகங்களையும் விட அதி வேகமான காற்று வேகத்தை, 2,100 கிமீ/ம என்றளவில் அதிகமாக அளக்கப்பட்டதைக் கொண்டது என்பதும் கூட நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.[23] வாயேஜர் 2 நெப்டியூனின் வளையம் மற்றும் நிலவு அமைப்பினைக் கூட ஆராய்ந்தது. அது நான்கு முழுமையான வளையங்களையும் கூடுதலான ஒரு பகுதியை மட்டுமே கொண்ட வளைய "வட்டவில்"கள் நெப்டியூனைச் சுற்றியுள்ளதையும் கண்டுபிடித்தது. நெப்டியூனின் முன்பு அறியப்பட்ட மூன்று நிலவுகளை ஆராய்வதுடன், வாயேஜர் 2 முன்பு அறியப்படாத ஐந்து நிலவுகளையும் கூட கண்டறிந்தது, அதில் ஒன்று, ப்ரேடூயுஸ், அவ்வமைப்பின் இரண்டாம் பெரிய நிலவு என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. வாயேஜரிடமிருந்து பெறப்பட்டத் தரவு நெப்டியூனின் பெரிய நிலவு டிரைடன் கூய்ப்பர் நிலப்பகுதியின் பொருள் என்பதை மேற்கொண்டு வலுப்படுத்தியது.[24]

குள்ளமான கிரகங்கள் தொகு

ப்ளூட்டோ தொகு

குள்ள கிரகமான ப்ளூட்டோ (2006 [25] ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் வரையில் ஐ ஏ யூ(IAU) வினால் மறுவரையறை செய்யப்படும் வரை ஒரு கிரகமாக கருதப்பட்டது) விண்வெளிகலங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை பூமியிலிருந்து அதன் பெருந்தொலைவு (பொருந்தத்தக்க பயண நேரங்களுக்கான உயர் வேகத்தினை தேவைப்படுத்தல்) மற்றும் சிறிய அளவு (தற்போதுள்ளப்படி சுற்றுப்பாதையை பிடிப்பதற்கு மிகக் கடினம்) ஆகிய காரணங்களினால் அளிக்கிறது. வாயேஜர் 1 ப்ளூட்டோவிற்கு சென்றிருக்க முடியும், ஆனால் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அதற்கு பதிலாக சனி கிரகத்தின் நிலவான டைட்டனுக்கு அருகே கடந்து பறக்க விரும்பினர், அதன் விளைவாக ப்ளூட்டோவின் கடந்து பறத்தலுக்கான பொருத்தமற்ற பயணப்பாதையில் சென்றது. வாயேஜர் 2 டிடம் ப்ளூட்டோவினை அடைய நம்பத்தகுந்த பயணப்பாதை இருந்ததில்லை.[26]

அதன் நடுவாந்திர அளவிலும், திண்மையிலும் தூரத்து பனியுறைந்த கிரகங்களின் புதிய மற்றும் வளரும் வகைகளில், முன்னணியிலுள்ள மற்றும் அருகாமையிலுள்ள உறுப்பினராகவும், மீதமுள்ள எட்டு கிரகங்கள் மற்றும் வரலாற்று ரீதியிலாக எரிகற்கள் என வரையறுக்கப்பட்ட சிறிய பாறை பொருட்களுக்கு (மேலும் துணை பிரிவு வகையில் முக்கிய முதல் உறுப்பினர், சுற்றுப்பாதையினால் வரையறுக்கப்பட்டு, "ப்ளூட்டினோஸ்" என அறியப்பட்ட) இடையிலிருக்கும்படியாக மறு வகைப்படுத்தலும், இருந்தாலும் கூட ப்ளூட்டோ பெரும் ஆர்வத்தைத் தொடர்ச்சியாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு ஆழமான அரசியல் யுத்தத்திற்குப் பிறகு, நியூ ஹாரிசன்ஸ் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ப்ளூட்டோ விண்வெளிப் பயணம் அமெரிக்க அரசிடமிருந்து 2003 ஆம் ஆண்டு நிதியுதவியைப் பெற்றது.[27] நியூ ஹாரிசன்ஸ் 2006 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 19 திகதியன்று வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது. 2007 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் கலம் வியாழனிடமிருந்து ஈர்ப்பு உதவியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டது. அதன் ப்ளூட்டோவின் அருகாமைக்கான அணுகல் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14 ஆம் திகதியாகும்; ப்ளூட்டோவின் மீதான அறிவியல் உற்று நோக்கங்கள் அருகாமைக்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னரே துவங்கும் மேலும் சந்திற்பிற்கு பிறகு குறைந்தது ஒரு மாதமாவது தொடரும்.

 
Eris and Dysnomia by Hubble

ஈரிஸ் தொகு

ஈரிஸ் சூரிய குடும்ப அமைப்பின் பெரிதும் அறியப்படுகிற குள்ள கிரகமாகும். மேலும் சூரியனை நேரடியாக சுற்றி வரும் ஒன்பதாவது பெரிய கிரகமாகும், 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி திங்களில் பாலோமர் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தால் கண்டறியப்பட்டது. ஈரிஸ் ஏறக்குறைய விட்டத்தில் 2,500 கிலோமீட்டர்களும் 27% உருவத்தில் ப்ளூட்டோவை விட பெருத்ததாகும். அதனிடம் ஒரு நிலவு டிஸ்னோமியா என்று பெயர் கொண்டது உள்ளது. சூரியனிடமிருந்து தற்போதைய தொலைவு 96.7 AU, ப்ளூட்டோவை விட தோராயமாக மூன்று மடங்கு கூடுதலாகும். சில விதிவிலக்குகளுடனான வால் நட்சத்திரங்களைத் தவிர இந்த ஜோடி சூரிய குடும்பத்தில் அறியப்பட்ட இயற்கை விண்வெளி கிரகங்களில் மிக அதிக தூரமானது.

 
Ceres as imaged by Hubble

செரஸ் தொகு

செரஸ் தொடர்புடைய வகையில் தற்போது ஆய்விற்கு குறைந்தளவே உட்பட்டு உள்ளது, ஆனால் 2015 நாஸாவின் டான் விண்வெளி நுண்ணாய்வு வருகை தருவது எதிர் நோக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் குள்ள கிரகத்தின் சுற்றுப்பதையில் நுழையவும் உள்ளது.

 
951 Gaspra

எரிகற்கள் தொகு

விண்வெளி பயணங்கள் துவங்கும் வரை, எரிகற்களின் நில அமைப்பிலுள்ளவை பெரிய தொலை நோக்கியில் கூட வெறும் எரிச்சலூட்டும் வெளிச்சங்களே. அவற்றின் வடிவங்கள் மற்றும் பிரதேசம் மர்மமாக நிலைபெற்றிருந்தன. சில எரிகற்கள் நுண்ணாய்வு கலங்களால் விஜயம் செய்யப்படுகிறது, அவற்றில் முதலாவது கலிலியோ ஆகும், அது இரண்டை 1991 ஆம் ஆண்டில் 951 காஸ்பரா, அதனைத் தொடர்ந்து 1993 ஆம் ஆண்டில் 243 இடா ஆகியவற்றை கடந்து பறந்தது. இவை இரண்டும் கலிலியோவின் வியாழனிற்குச் செல்லும் திட்டமிட்ட பயணப்பாதைக்கு போதுமான நெருக்கத்தில் இருக்கிறது. எனவே அவற்றை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய செலவில் விஜயம் செய்வது இயலும். முதல் எரிகல்லிற்குள்ளான தரையிறக்க்ம் 2000 ஆம் ஆண்டு நியர் ஷூமேக்கர் நுண்ணாய்வால், கிரகத்தினை சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்த பிறகு நிகழ்த்தப்பட்டது. குள்ள கிரகமான செரஸ் மற்றும் எரிகல்லான 4 வெஸ்டா, மூன்று பெரிய எரிகற்களின் இரண்டு, நாஸாவின் டான் பயணத்தின் இலக்குகளாகும். அது 2007 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் துவங்கப்பட்டது.

அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் தொகு

 
Astronaut Buzz Aldrin, a Christian, had a personal Communion service when he first arrived on the surface of the Moon.

தேசிய விண்வெளி ஆய்வு முகமைகளால் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள், குறிப்பாக நாஸா மற்றும் ஆர் கே ஏவினால் போன்றவை, அரசின் செலவுகளை நியாயப்படுத்த ஆதரவாளர்கள் சுட்டும் காரணங்களில் ஒன்றாகும். நாஸாவின் திட்டங்களின் பொருளாதார பகுப்பாய்வுகள் பலமுறை தற்போது நிகழ்ந்து வரும் பொருளாதார பலன்களை காட்டியுள்ளன (தற்செயலாய் நிகழும் நன்மைகள் போன்றவை), திட்டத்திற்கான செலவை விட பலமடங்கு வருவாயை உருவாக்குகின்றன.([28]

மற்றொரு கோரலானது விண்வெளி ஆய்வானது மனித குலத்திற்கு அவசியமானது மேலும் நமது வாழும் கிரகத்தில் தங்கியிருப்பது நம்மை பேரழிவிற்கு இட்டுச் செல்லும். சில காரணங்கள்- இயற்கை வளங்களின் போதாமை, வால் நட்சத்திரங்கள், அணு ஆயுதப் போர் மற்றும் உலகம் முழுதுமான தொற்று நோய்கள். ஸ்டீபன் ஹாக்கிங், பெயர் பெற்ற பிரித்தானிய இயற்பியற் கருத்தாக்கவாதி, "நான் அடுத்த ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மனித இனம் வாழும் என்று நினைக்கவில்லை, நாம் விண்வெளிக்கு பரவி நீடித்தாலொழிய. ஆகப் பல விபத்துக்கள் ஒரு ஒற்றை கிரகத்தின் வாழ்வில் சம்பவிக்கலாம். ஆனால் நானொரு நன்நம்பிக்கையாளன். நாம் நட்சத்திரங்களை அடையச் செய்யலாம்," என்று கூறினார்.[29]

நாஸா தொடர்ச்சியாக பொதுச் சேவை அறிவிக்கைகளை காணொளியாக விண்வெளி ஆய்வு கருத்தாக்கத்தை ஆதரித்து தயாரித்தது.[30]

ஒட்டுமொத்தமாக, பொது மக்கள் பெருவாரியாக மனிதர் செல்லும், செல்லாத விண்வெளி ஆய்வுகளை ஆதரிப்பதில் நிலைத்து நிற்கின்றனர். 2003 ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் நடத்தப்பட்ட அசோசியேடட் பிரஸ் கருத்துக் கணிப்புப் படி 71 % அமெரிக்க குடிமக்கள் விண்வெளி திட்டம் "ஒரு நல்ல முதலீடு" என, அவ்வாறு ஒப்புக்கொள்ளாத 21% பேருடன் ஒப்பிடுகையில் ஒப்புக் கொண்டனர்.[31]

ஆர்தர் சி. கிளார்க் (1950) தனது புனைக்கதையற்ற அரை-நுட்ப தனி நூல் ஒன்றான இண்டெர்ப்ளானிடெரி ப்ளைய்ட் டில் மனித விண்வெளி ஆய்விற்கான தூண்டல்களை ஒரு சுருக்கமாக அளித்தார்.[32] அவர் மனித இனத்தின் தேர்வானது அவசியமாக பூமியின் விரிவு விண்வெளியில் நீடிப்பதற்கும் பண்பாட்டுத் தேக்கம் (மேலும் இறுதியில் உயிரியல் ரீதியில்) மற்றும் அழிதலுக்கும் எதிராக இடைப்பட்டது என வாதிட்டார்.

எதிர்ப்பு தொகு

காலஞ்சென்ற இயற்பியற்வாதியும் நோபல் பரிசு வென்ற ரிச்சர்ட் ஃபெயின்மேன் போன்ற விமர்சகர்கள் மனித விண்வெளி (பொதுவாக விண்வெளி ஆய்விலிருந்து இயந்திர வகையிலான ப்யணங்கள் போன்றவற்றை விவரிப்பது என்பதாக) பயணம் எந்தவொரு பெரிய அறிவியல் பெரும் முன்னேற்றங்களையும் சாதிக்கவில்லை.[33]

தொடர்புள்ள தலைப்புகள் தொகு

விண்வெளிப் பயணம் தொகு

விண்வெளிப் பயணம் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விண்வெளிக் கலத்தின் பயணத்தை வெளிப்புற விண்வெளிக்கு உள்ளும் கடந்தும் சாதிப்பதற்காகும்.

விண்வெளிப் பயணமானது விண்வெளி ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் வணிக ரீதியிலான நடவடிக்கைகளான விண்வெளி சுற்றுலாவாண்மை மற்றும் விண்கோள் தொலைத்தொடர்புகளிலும் கூட பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தோடான வணிக நோக்கமற்ற விண்வெளிப் பயணங்களில் உள்ளிட்டவை விண்வெளி நுண்ணோக்க ஆய்வகங்கள், இராணுவ உளவு விண்கோள்கள் மற்றும் இதர பூமி நுண்ணோக்கு கோள்கள்.

ஒரு விண்வெளிப் பயணம் வழக்கமாக ஏவுகலத்தின் செலுத்தத்துடன் துவங்குகிறது. அது புவியீர்ப்பு விசையினை கடந்து செல்ல துவக்க உந்துதலைத் தருகிறது மற்றும் பூமியின் மேற்புறத்திலிருந்து விண்வெளிக் கலத்தை முன்னோக்கிச் செலுத்துகிறது. விண்வெளியை ஒருமுறை அடைந்தவுடன் விண்கலத்தின் அசைவு- முன்னோக்கி செல்லாமல் மற்றும் முன்னோக்கி செல்லும் போது-விண்வெளி இயங்கியல் என்றழைக்கப்படும் கல்வித் துறையினால் கவரப்படுகிறது. சில விண்வெளி கலங்கள் விண்வெளியில் காலவரையற்று நிலை பெற்றிருக்கின்றன, சில வளி மண்டலத்திற்குள்ளே மறுநுழைகையில் சிதைவுறுகின்றன, மேலும் மற்றவை கிரக அல்லது நிலவின் மேற்பரப்பை தரையிறங்குதலுக்கோ அல்லது ஆழமாக பதிக்கச் செய்யவோ அடைகின்றன.

விண்கோள்கள் தொகு

விண்கோள்கள் ஏராளமான எண்ணிக்கையிலான நோக்கங்களுக்கு பயன்படுகின்றன. பொது வகைகளில் அடங்குபவை புவிக்கான இராணுவ (உளவு) மற்றும் குடிமை நுண்ணோக்கு விண்கோள்கள், தொலைத் தொடர்பு விண்கோள்கள், வழிசெலுத்து விண்கோள்கள், வானிலை விண்கோள்கள் மற்றும் ஆய்வு விண்கோள்கள் ஆகியனவாகும். புவிச் சுற்றுப்பாதையில் இருக்கும் விண்வெளி நிலையங்கள் மற்றும் மனித விண்கலங்கள் ஆகியனக் கூட விண்கோள்கள் ஆகும்.

விண்வெளியை இராணுவமயமாக்கல் தொகு

விண்வெளியை இராணுவமயமாக்குவது 1960 களிலிருந்து நடந்தேறி வருகிறது. மேலும், தற்போது விண்வெளியை ஆயுதமயமாக்குதலாக உருவாகி வருகிறது. அது உண்மையில் விண்வெளிப் பயணத்தில் ஈடுபட்ட நாடுகளால் இறுதியான இராணுவ சாதகங்களுக்கு ஆயுதங்களை இடச் செய்வதுடன் தொடர்புடையது.

இராணுவ நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக விண்வெளியில் நடந்திருந்தடுடன் விண்வெளி பல இராணுவ விண்கலத்திற்கு இயக்கச் செயலுக்கான இடமாகும் (படம்பிடித்தல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு விண்கோள்கள் போன்றவை) அல்லது ஒரு ஆயுதங்களுக்கான தற்காலிக இடமாற்ற சாதனம் (கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகள் போன்றவற்றிற்கு), விண்வெளியில் பேரளவிலான செயலாற்றலுடைய ஆயுதங்களின் நிரந்தர நிலைநிறுத்தம் எப்போதும் நிகழ்ந்ததில்லை.

விண்வெளி காலனியாதிக்கம் தொகு

விண்வெளி காலனியாதிக்கம், விண்வெளி நிலைத்தங்கல் மற்றும் விண்வெளி மனிதமயமாக்கல் என்றும் கூட அழைக்கப்படுகிறது. அது நிரந்தரமான தன்னாட்சி (தன்னிறைவான) மனிதக் குடியிருப்பை பூமிக்கு வெளியேயான பிரதேசங்களில் அமைப்பதாகும். குறிப்பாக, இயற்கையான விண்கோள்கள் அல்லது கிரகங்கள் நிலவு அல்லது செவ்வாய் போன்றவற்றில், முன்பிருந்த அதே நிலையிலான வளங்களின் பயன்பாட்டினை கணிசமாகப் பயன்படுத்திச் செய்வதாகும்.

இன்று வரையில், நீண்டதொரு மனித விண்வெளி குடியிருப்பு மிர் விண்வெளி நிலையமாகும், அது தொடர்ச்சியாக பெரும்பாலும் பத்தாண்டுகளுக்கு குடியேற்றத்துடனிருந்தது. அதில் வலேரி போல்யாகோவ்ஸ்சின் சாதனையான ஒரே விண்கலத்தில் சற்றேறக்குறைய 438 நாட்கள் தங்கியதையும் உட்கொண்டது. நீண்ட நாள் விண்வெளியில் தங்கியிருத்தல்கள் குறைந்த புவியீர்ப்பினால் எலும்பு மற்றும் தசை இழப்பு, நோய்த்தடுப்பு அமைப்பு ஒடுக்கப்படுதல் மற்றும் கதிரியக்க ஆபத்திற்குள்ளாகுதல் ஆகிய விவகாரங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன.

விண்வெளியின் தொடர்ச்சியான ஆய்வு மற்றும் காலனியாதிகத்திற்கான பல கடந்த கால மற்றும் தற்போதைய கருத்தாக்கங்கள், ஒரு "கால் பதிக்கும்" நிகழ்வாக நிலவினை ஆதாயமாகக் கொண்டு இதர கிரகங்களுக்கு, குறிப்பாக செவ்வாய்க்கு செல்வதற்கு கவனம் குவிப்பதைக் கொண்டுள்ளன. 2006 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நாஸா 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவில் நிரந்தரத் தளத்தை திட்டமிட்டுக் கட்டி தொடர்ச்சியான இருப்பைக் கொள்ளவிருப்பதாக அறிவித்தது.[34]

வார்ப்புரு:Public sector space agencies

மேலும் காண்க தொகு

 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Space exploration
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
Robotic space exploration programs
 • Robotic spacecraft
 • Timeline of planetary exploration
 • Landings on other planets
 • Pioneer program
 • Luna program
 • Zond program
 • Venera program
 • Mars probe program
 • Ranger program
 • Mariner program
 • Surveyor program
 • Viking program
 • வாயேஜர் திட்டம்
 • Vega program
 • Phobos program
 • Discovery program
 • Chandrayaan Program
 • Chang'e Program
Animals in space
 • Animals in space
 • Monkeys in space
 • Russian space dogs
Humans in space
 • Astronauts
 • Human spaceflight
 • List of human spaceflights
 • List of human spaceflights by program
 • Vostok program
 • Mercury program
 • Voskhod program
 • Gemini program
 • Soyuz program
 • Apollo program
 • Salyut program
 • Skylab
 • Space Shuttle program
 • Mir
 • International Space Station
 • Vision for Space Exploration
 • Aurora Programme
 • Tier One
 • Human adaptation to space
 • Space architecture
 • Space archaeology
Recent and future developments
 • Asia's Space Race
 • ஆற்றல் உருவாக்கம்
 • Crew Exploration Vehicle
 • Exploration of Mars
 • Space tourism
 • Private spaceflight
 • Space colonization
 • Interstellar spaceflight
 • Human outpost
 • Mars to Stay
மற்றவை
 • Timeline of Solar System exploration
 • Spaceflight
 • Atmospheric reentry
 • Space station
 • Space and survival
 • Space disasters
 • List of artificial objects on extra-terrestrial surfaces
 • List of spaceflights
 • Russian explorers

வார்ப்புரு:Space exploration lists and timelines

குறிப்புதவிகள் தொகு

 1. "How Space is Explored". NASA. Archived from the original on 2009-07-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-02.
 2. Roach, John (September 19, 2005). "NASA Aims for Moon by 2018, Unveils New Ship". National Geographic. http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0919_050919_moon_space.html. பார்த்த நாள்: July 14, 2009. 
 3. Berger, Brian (September 14, 2005). "NASA to Unveil Plans to Send 4 Astronauts to Moon in 2018". Space.com. http://www.space.com/news/050914_nasa_cev_update.html. பார்த்த நாள்: July 14, 2005. 
 4. Elsworth, Catherine (September 20, 2005). "US plans to be back on the Moon by 2018". http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1498804/US-plans-to-be-back-on-the-moon-by-2018.html. பார்த்த நாள்: July 14, 2009. 
 5. Russia proposes manned Mars mission by 2015 - 08 July 2002 - New Scientist
 6. "NASA on Luna 2 mission". Archived from the original on 2012-03-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-13.
 7. "NASA on Luna 9 mission". Archived from the original on 2012-03-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-13.
 8. "NASA on Luna 10 mission". Archived from the original on 2012-02-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-13.
 9. Bond, Peter (7 April 2003), "Obituary: Lt-Gen Kerim Kerimov", The Independent, London, archived from the original on 2008-01-08, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-03-11
 10. Betty Blair (1995), "Behind Soviet Aeronauts", Azerbaijan International 3 (3).
 11. "NASA Astrobiology". Archived from the original on 2015-09-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-02.
 12. http://www.aleph.se/Trans/Words/x.html
 13. World Wide Words: Fears and dreads
 14. iTWire - Scientists will look for alien life, but Where and How?
 15. "Astrobiology". Archived from the original on 2010-12-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-02.
 16. Launching the Alien Debates :: Astrobiology Magazine - earth science - evolution distribution Origin of life universe - life beyond :: Astrobiology is study of earth science evolution distribution Origin of life in universe terrestrial
 17. Dinerman, Taylor (September 27, 2004). "Is the Great Galactic Ghoul losing his appetite?". The space review. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-03-27.
 18. Knight, Matthew. "Beating the curse of Mars". Science & Space. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-03-27.
 19. http://www.marsdaily.com/reports/Russia_delays_Mars_probe_launch_until_2012_report_999.html
 20. http://ru.youtube.com/watch?v=W0cUvK0Dgy8
 21. 21.0 21.1 Wong, Al (May 28, 1998). "Galileo FAQ - Navigation". NASA. Archived from the original on 2000-10-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-11-28.
 22. Hirata, Chris. "Delta-V in the Solar System". California Institute of Technology. Archived from the original on 2007-07-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-11-28.
 23. Suomi, V. E.; Limaye, S. S.; Johnson, D. R. (1991). "High winds of Neptune - A possible mechanism". Science 251: 929–932. doi:10.1126/science.251.4996.929+. http://adsabs.harvard.edu/abs/1991Sci...251..929S. 
 24. Agnor, C. B.; and Hamilton, D. P. (2006). "Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter". Nature 441: 192. doi:10.1038/nature04792. http://www.nature.com/nature/journal/v441/n7090/abs/nature04792.html. பார்த்த நாள்: 2006-05-10. 
 25. IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes. International Astronomical Union (2006)Staff (2006). "IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU resolution votes". IAU. Archived from the original on 2007-01-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-05-11..
 26. "Voyager Frequently Asked Questions". Jet Propulsion Laboratory. January 14, 2003. Archived from the original on 2011-07-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-09-08.
 27. Robert Roy Britt (2003). "Pluto Mission a Go! Initial Funding Secured". space.com. Archived from the original on 2003-04-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-04-13.
 28. [1][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 29. "Colonies in space may be only hope, says Hawking". Telegraph.co.uk. October 15, 2001 இம் மூலத்தில் இருந்து 2008-04-20 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20080420122747/http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=%2Fnews%2F2001%2F10%2F16%2Fnhawk16.xml. பார்த்த நாள்: 2007-08-05. 
 30. "NASA "Reach" Public Service Announcement for Space Exploration". NASA.
 31. "Origin of Human Life – USA Today/Gallup Poll". Pollingreport.com. June 1–3, 2007. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-08-05.
 32. Arthur C. Clarke, Interplanetary Flight -- An Introduction to Astronautics , Harper & Brothers, New York, 1950,Chapter 10
 33. [Feynman, Richard P., What Do You Care What Other People Think? , 1988, W W Norton, ISBN 0-393-02659-0, 2001 paperback: ISBN 0-393-32092-8]
 34. NASA(December 4, 2006). "GLOBAL EXPLORATION STRATEGY AND LUNAR ARCHITECTURE"(PDF). செய்திக் குறிப்பு. பார்க்கப்பட்டது: 2007-08-05.

வெளிப்புற இணைப்புகள் தொகு

பின்வருவனவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விண்வெளிப்_பயணம்&oldid=3925710" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது