2008 ஒலிம்பிக் செய்தித் தொகுப்பு

இப்பக்கத்தில் சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் இடம்பெறும் 2008 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் முக்கிய நிகழ்வுகள், போட்டி முடிவுகள் உள்ளன.

Olympic rings without rims.svg 2008 ஒலிம்பிக் போட்டிகள்

ஆகஸ்ட் 6தொகு

ஆகஸ்ட் 7தொகு

ஆகஸ்ட் 8தொகு

1ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 9தொகு

ஸ்பெயினின் சாமுவேல் சான்செஸ் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றார். இத்தாலியின் டேவிட் ரெபெலின், சுவிட்சர்லாந்தின் ஃபாபியன் கான்செல்லாரா முறையே வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்களைப் பெற்றனர்.[10]
தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர் நாடு சாதனை மேற்கோள்
குறி பார்த்துச் சுடுதல் பெண்கள் 10மீ கைத்துப்பாக்கி கத்தைனா எமொன்ஸ்   செக் குடியரசு ஒலிம்பிக் [11]
பாரம்தூக்குதல் பெண்கள் 48கிகி சென் சீசியா   சீனா ஒலிம்பிக் [12]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 10மீ கைத்துப்பாக்கி பாங் வெய்   சீனா [13]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் தெரு ஓட்டம் சாமுவேல் சான்செஸ்   எசுப்பானியா [14]
ஜூடோ பெண்கள் 48 கிகி அலீனா டுமீத்ரு   உருமேனியா
ஜூடோ ஆண்கள் 60 கிகி சோய் மின் ஹோ   தென் கொரியா
வாள்வீச்சு பெண்கள் sabre மரியெல் சாகுனிஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா

2ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 10தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர் நாடு சாதனை மேற்கோள்
வில்வித்தை பெண்கள் பார்க் சுங் ஹியூன், யுன் ஒக்-ஹீ, ஜூஹியூன்-ஜுங்   தென் கொரியா [16]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் பெண்கள் நிக்கோல் குக்   ஐக்கிய இராச்சியம் [17]
முக்குளிப்பு பெண்கள் synchronized 3மீ springboard குவோ ஜிங்ஜிங், வூ மிங்சியா   சீனா [18]
வாள்வீச்சு ஆண்கள் épée மட்டேயோ டாகிளியாரியோல்   இத்தாலி [19]
ஜூடோ ஆண்கள் 66 கிகி மசாட்டோ உச்சிஷிபா   சப்பான் [20]
பெண்கள் 52 கிகி சியான் டொங்மெய்   சீனா [21]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் trap டேவிட் கொஸ்டெலெக்கி   செக் குடியரசு ஒலிம்பிக் [22]
பெண்கள் 10 மீ கைத்துப்பாக்கி குவோ வெஞ்சுன்   சீனா ஒலிம்பிக்
நீச்சல் ஆண்கள் 400 மீ தனிப்பட்ட medley மைக்கல் பெல்ப்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக
ஆண்கள் 400 மீ freestyle பார்க் டே-ஹுவான்   தென் கொரியா
பெண்கள் 4x100மீ freestyle relay இங்கெ டெக்கர், ரனோமி குரொமொவிட்ஜோஜோ,
பெம்கே ஹீம்ஸ்கேர்க், மர்லீன் வெல்டியஸ்
Heats: ஹிங்கெலியென் ஷ்ரூடர், மானன் வான் ரீயிஜென்
  நெதர்லாந்து ஒலிம்பிக்
பெண்கள் 400மீ தனிப்பட்ட medley ஸ்டெபனி ரைஸ்   ஆத்திரேலியா உலக
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 56கிகி லோங் கிங்குவான்   சீனா [23]
பெண்கள் 53கிகி பிரப்பவதி ஜாரோவென்ராட்டானடரகூன்   தாய்லாந்து ஒலிம்பிக்

3ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 11தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
வில்வித்தை ஆண்கள் அணி இம் டொங்-ஹியுன், லீ சாங் ஹுவான், பார்க் கியுங்-மோ   தென் கொரியா ஒலிம்பிக் [26]
முக்குளிப்பு ஆண்கள் synchronised 10மீ platform லின் யூ, ஹுவோ லியாங்   சீனா [27]
வாள்வீச்சு பெண்கள் foil வலண்டீனா வெசாலி   இத்தாலி [28]
ஜூடோ ஆண்கள் 73கிகி எல்னூர் மம்மாட்லி   அசர்பைஜான் [29]
பெண்கள் 57கிகி கியூலியா குயிண்டவால்   இத்தாலி
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 10மீ கைத்துப்பாகி அபினவ் பிந்திரா   இந்தியா
பெண்கள் trap சாட்டு மாக்கெலா நும்மெலா   பின்லாந்து [30]
நீச்சல் ஆண்கள் 100மீ breaststroke க்கொசுக்கே கிட்டஜீமா   சப்பான் உலக
ஆண்கள் 4x100மீ freestyle relay மைக்கல் பெல்ப்ஸ், கரெட் வெபர்-கேல்,
கலென் ஜோன்ஸ், ஜேசன் லெசாக்
Heats: நேத்தன் ஏட்றியன்,
பெஞ்சமின் வைல்ட்மன் டோபிறினர், மாட் கிரெவர்ஸ்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [31]
பெண்கள் 100மீ butterfly லிபி டிரிக்கெட்   ஆத்திரேலியா [32]
பெண்கள் 400மீ freestyle ரெபெக்கா அட்லிங்டன்   ஐக்கிய இராச்சியம்
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 62கிகி சாங் சியாங்சியாங்   சீனா [33]
பெண்கள் 58கிகி சென் யாங்கிங்   சீனா உலக [34]

4ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 12தொகு

 • நீச்சல்:
  • அமெரிக்க வீரர் மைக்கல் பெல்ப்ஸ் 200மீ freestyle போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் அதிக ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற உலக சாதனை படைத்தார்.
 • Canoeing:
  • டோகோ தனது முதலாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது. (பிபிசி)
தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
சிறு படகோட்டம் ஆண்கள் slalom C-1 மைக்கல் மார்ட்டிக்கன்   சிலவாக்கியா [35]
ஆண்கள் slalom K-1 அலெக்சாண்டர் கிரிம்   செருமனி [36]
முக்குளிப்பு பெண்கள் synchronized 10மீ platform வாங் சின், சென் ருவோலின்   சீனா [37]
Equestrian தனிநபர் போட்டி ஹின்ரிக் ரொமெய்க்கி   செருமனி
அணி போட்டி பீட்டர் தொம்சன், பிராங்க் ஒஸ்தோல்ட், ஹின்ரிக் ரொமெய்க்கி,
இங்கிரிட் கிளிம்கி, அண்ட்றியாஸ் டிபோவ்ஸ்கி
  செருமனி
வாள்வீச்சு ஆண்கள் sabre சோங் மான்   சீனா [38]
சீருடற்பயிற்சிகள் ஆண்கள் artistic team all-around ஹுவாங் ஹு, சென் யிபிங், லி சியாஅவோபெங்,
சியாவோ கின், யாங் வெய், சோயு காய்
  சீனா [39]
ஜூடோ ஆண்கள் 81கிகி ஓலே பிஷொப்   செருமனி [40]
பெண்கள் 63கிகி அயூமி டனிமோட்டோ   சப்பான் [41]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 50 மீ துப்பாக்கி ஜின் ஜொங் ஓ   தென் கொரியா
ஆண்கள் double trap வால்ட்டன் எல்லர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஒலிம்பிக் [42]
நீச்சல் ஆண்கள் 100மீ backstroke ஆரன் பெயிர்சொல்   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [43]
ஆண்கள் 200மீ freestyle மைக்கல் பெல்ப்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [44]
பெண்க 100மீ backstroke நத்தாலி கோக்லின்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [45]
பெண்கள் 100மீ breaststroke லெய்செல் ஜோன்ஸ்   ஆத்திரேலியா ஒலிம்பிக் [46]
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 69கிகி லியாவோ ஹூய்   சீனா [47]
பெண்கள் 63கிகி பாக் ஹியோன் சுக்   வட கொரியா
மற்போர் ஆண்கள் Greco-Roman 55கிகி நசீர் மான்கியெவ்   உருசியா
ஆண்கள் Greco-Roman 60கிகி இஸ்லாம்0பேக்கா ஆல்பியெவ்   உருசியா

5ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 13தொகு

 • சீருடற்பயிற்சிகள்:
  • பதக்கம் பெற வேண்டுமென்பதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயதுக்கும் குறைவான வீராங்கனைகளை சீனா களமிறக்குவதாக அமெரிக்கா குற்றஞ்சாட்டியது. சீன அணியில் இடம்பெற்ற 6 பேரில் கெசின் கே (16), யு யுவான் ஜாங் (17), யிலின் யாங் (17) என வயதுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளனர். உண்மையில் இவர்களுக்கு 13 இலிருந்து 14 வயது வரை தான் இருக்குமென அமெரிக்கா குற்றஞ்சாட்டியது. பதக்கம் கிடைக்காத அதிருப்தியில் அமெரிக்கா புலம்புவதாக சீனா தரப்பில் பதிலடி கொடுத்தது.[48]
தங்கம் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் road time trial ஃபாபியன் கான்செல்லாரா   சுவிட்சர்லாந்து
பெண்கள் road time trial கிறிஸ்டின் ஆர்ம்ஸ்ட்ரோங்   ஐக்கிய அமெரிக்கா
முக்குளிப்பு ஆண்கள் synchronized 3மீ springboard வாங் ஃபெங், கின் காய்   சீனா
வாள்வீச்சு ஆண்கள் foil பெஞ்சமின் கிளெய்பிரிங்க்   செருமனி
பெண்கள் épée பிரிட்டா ஹெய்டெமான்   செருமனி
சீருடற்பயிற்சிகள் பெண்கள் artistic team all-around யாங் யிலின், செங் ஃபெய், ஜியாங் யுவான்,
ட்ங் லின்லின், ஹே கெசின், லி ஷான்ஷான்
  சீனா
ஜூடோ ஆண்கள் 90கிகி இராக்லி த்சிரெகித்சே   சியார்சியா
பெண்கள் 70கிகி மாசே யுவேனோ   சப்பான்
குறி பார்த்துச் சுடுதல் பெண்கள் 25மீ துப்பாக்கி சென் யிங்   சீனா
நீச்சல் ஆண்கள் 200மீ butterfly மைக்கல் பெல்ப்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக
ஆண்கள் 4x200மீ freestyle relay மைக்கல் பெல்ப்ஸ், ராயன் லொக்டெ,
ரிக்கி பெரென்ஸ், பீட்டர் வாண்டெர்காய்
Heats: கிளேட் கெல்லர், எரிக் வெண்ட்,
டேவிட் வால்ட்டர்ஸ்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக
பெண்கள் 200மீ freestyle பெடெரிக்கா பெலெகிரினி   இத்தாலி உலக
பெண்கள் 200மீ individual medley ஸ்டெபனி ரைஸ்   ஆத்திரேலியா உலக
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 77கிகி ச ஜே ஹியோக்   தென் கொரியா
பெண்கள் 69கிகி லியூ சுன்ஹொங்   சீனா உலக
மற்போர் ஆண்கள் Greco-Roman 66கிகி ஸ்டீவ் குவெனோ   பிரான்சு
ஆண்கள் Greco-Roman 74கிகி மனுச்சார் கிவிர்கேலியா   சியார்சியா

6ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 14தொகு

 • மற்போர்:
  • 84கிகி போட்டியில் ஆர்மீனியாவின் ஆரா ஆபிரகாமியன் வெண்லப்பதக்கம் பெற்றார். ஆனால் பதக்கம் வழங்கப்படும் போது அவர் மேடையை விட்டு கீழே வந்து பதக்கத்தைக் தூக்கி வெளியே வீசினார். அத்துடன் நடுவர்களையும் உத்தியோகத்தர்களையும் கடுமையாகச் சாடினார்.[49]
தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர் நாடு சாதனை மூலம்
அம்பெய்தல் பெண்கள் சாங் ஜுவான்ஜுவான்   சீனா
Equestrian அணி dressage இசபெல் வேர்த், நடீன் காப்பல்மான், ஹைக்கி கெம்மர்   செருமனி [50]
வாள்வீச்சு பெண்கள் sabre ஒல்கா கார்லன், ஒலேனா கொம்ரோவா
ஹலீனா பூண்டிக், ஒல்ஹா சோவ்னிர்
  உக்ரைன் [51]
சீருடற்பயிற்சிகள் ஆண்கள் artistic individual all-around யாங் வெய்   சீனா [52]
ஜூடோ ஆண்கள் 100கிகி நய்டாஞ்சீன் தூவ்ஷின்பாயர்   மங்கோலியா
பெண்கள் 78கிகி யாங் சியூலி   சீனா
குறி பார்த்துச் சுடுதல் பெண்கள் 50மீ துப்பாக்கி 3 நிலைகள் டூ லி   சீனா [53]
பெண்கள் skeet கியாரா காய்னெரோ   இத்தாலி ஒலிம்பிக் [ttp://en.beijing2008.cn/news/sports/headlines/shooting/n214541125.shtml]
நீச்சல் ஆண்கள் 100மீ freestyle [[அலெயின் பேர்னார்ட்   பிரான்சு [54]
ஆண்கள் 200மீ breaststroke கொசுக்கி கிட்டாஜிமா   சப்பான் ஒலிம்பிக் [55]
பெண்கள் 200மீ butterfly லியூ சீகெ   சீனா உலக [56]
பெண்கள் 4x200மீ freestyle relay ஸ்டெபனி ரைஸ், புரொண்டி பராட்,
கலி பால்மர், லிண்டா மக்கென்சி
Heats: பெலிசிட்டி கால்வெஸ், ஆஞ்சீ பயின்பிரிட்ஜ்,
மெலனி ஷ்லாஞ்சர், லாரா டவென்போர்ட்
  ஆத்திரேலியா உலக [57]
மற்போர் ஆண்கள் Greco-Roman 84 கிகி ஆண்ட்ரியா மிங்கூசி   இத்தாலி [58]
ஆண்கள் 96கிகி அஸ்லான்பெக் கூஷ்டொவ்   உருசியா [59]
ஆண்கள் Greco-Roman 120கிகி மிஜைல் லோப்பஸ்   கியூபா [60]

7ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 15தொகு

 • மேசைப்பந்தாட்டம்:
  • சிங்கப்பூர் இறுதிச் சுற்றுக்குத் தெரிவு செய்யப்பட்டதில் 1960 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் அந்நாடு ஒரு ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைப் பெறும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளது.[61]
தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
அம்பெய்தல் ஆண்கள் தனிநபர் விக்டர் ரூபன்   உக்ரைன் [62]
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் shot put டொமஸ் மாஜெவ்ஸ்கி   போலந்து [63]
பெண்கள் 10,000மீ திருநேஷ் டிபாபா   எதியோப்பியா ஒலிம்பிக் [64]
பூப்பந்தாட்டம் பெண்கள் இரட்டையர் டூ ஜிங், யூ யாங்   சீனா [65]
சிறு படகோட்டம் ஆண்கள் slalom C-2 பாவொல் ஹொக்சோர்னர், பீட்டர் ஹொக்சோர்னர்   சிலவாக்கியா [66]
பெண்கள் slalom K-1 எலேனா கலீஸ்கா   சிலவாக்கியா [67]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் team sprint கிறிஸ் ஹோய், ஜேசன் கென்னி, ஜமீ ஸ்டாஃப்   ஐக்கிய இராச்சியம் [68]
வாள்வீச்சு ஆண்கள் அணி épée ஜேரோமி ஜெனெட், பாபிரிஸ் ஜெனெட், ஊல்ரிச் ரொபெய்ரி   பிரான்சு [69]
சீருடற்பயிற்சிகள் பெண்கள் artistic individual all-around நாஸ்டியா லியூக்கின்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [70]
ஜூடோ ஆண்கள் +100 கிகி சட்டோஷி இஷீ   சப்பான் [71]
பெண்கள் +78 கிகி டொங் வென்   சீனா [72]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 50 மீ துப்பாக்கி prone ஆர்தர் அய்வாசியான்   உக்ரைன் [73]
நீச்சல் ஆண்கள் 200மீ backstroke ராயன் லொக்டி   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [74]
ஆண்கள் 200 மீ தனிநபர் மெட்லி மைக்கல் பெல்ப்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [75]
பெண்கள் 100மீ freestyle பிரிட்டா ஸ்டெஃபன்   செருமனி ஒலிம்பிக் [76]
பெண்கள் 200மீ breaststroke ரெபேக்கா சோனி   ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [77]
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 85கிகி லூ யொங்   சீனா [78]
பெண்கள் 75கிகி காவோ லெய்   சீனா ஒலிம்பிக் [79]

8ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 16தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 100 மீ உசேன் போல்ட்   ஜமேக்கா உலக [82]
ஆண்கள் 20கிமீ நடை வலேரி போர்ச்சின்   உருசியா
பெண்கள் heptathlon நத்தாலியா டொபிரின்ஸ்கா   உக்ரைன் [83]
பெண்கள் shot put வலேரி வில்லி   நியூசிலாந்து [84]
பூப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் இரட்டையர் மார்க்கிஸ் கீடோ, ஹெண்ட்ரா செட்டியாவன்   இந்தோனேசியா [85]
பெண்கள் தனிநபர் சாங் நிங்   சீனா
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் தனிநபர் pursuit பிறட்லி விகின்ஸ்   ஐக்கிய இராச்சியம் [86]
ஆண்கள் Keirin கிறிஸ் ஹோ   ஐக்கிய இராச்சியம் [87]
ஆண்கள் points race ஜோன் லாரெனெராஸ்   எசுப்பானியா [88]
வாள்வீச்சு பெண்கள் அணி foil ஸ்வெட்லானா போய்க்கோ, ஆய்டா சானயேவா,
விக்டோரியா நிக்கிச்சினா,, யெவ்கேனியா லமனோவா
  உருசியா [89]
படகு வலித்தல் ஆண்கள் தனிநபர் sculls ஒலாந்ப் டஃப்டி   நோர்வே [90]
ஆண்கள் இரட்டையர் sculls டேவிட் குரோஷே, ஸ்கொட் பிரென்னன்   ஆத்திரேலியா [91]
ஆண்கள் coxless இரட்டையர் ட்ரூ கின், டங்கன் ஃபிறீ   ஆத்திரேலியா [92]
ஆண்கள் coxless நால்வர் டொம் ஜேம்ஸ், ஸ்டீவ் வில்லியம்ஸ்,
பீட்டர் ரீட், அண்ட்ரூ ட்ரிக்ஸ்-ஹொட்ஜ்
  ஐக்கிய இராச்சியம் [93]
பெண்கள் தனிநபர் sculls ருமியானா நெய்க்கோவா   பல்கேரியா [94]
பெண்கள் இரட்டையர் sculls ஜோர்ஜீனா எவேர்ஸ்-ஸ்விண்டெல், கரொலைன் எவேர்ஸ்-ஸ்விண்டெல்   நியூசிலாந்து [95]
பெண்கள் coxless இரட்டையர் கோர்ஜீனா ஆண்ட்ருனாஷ், வியோரிக்கா சுசானு   உருமேனியா [96]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 25மீ rapid fire துப்பாக்கி ஒலெக்சான்டர் பெட்ரிவ்   உக்ரைன் ஒலிம்பிக் [97]
ஆண்கள் skeet வின்செண்ட் ஹான்கொக்   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஒலிம்பிக் [98]
நீச்சல் ஆண்கள் 50மீ freestyle சேசார் சியேலோ பீலோ   பிரேசில் ஒலிம்பிக்
ஆண்கள் 100மீ butterfly மைக்கல் பெல்ப்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஒலிம்பிக்
பெண்கள் 200m backstroke கேர்ஸ்டி கொவெண்ட்ரி   சிம்பாப்வே உலக [99]
பெண்கள் 800 m freestyle ரெபேக்கா ஆட்லிங்டன்   ஐக்கிய இராச்சியம் உலக
டென்னிஸ் ஆண்கள் இரட்டையர் ரொஜர் பெடரர், ஸ்டானிஸ்லாஸ் வாவ்ரின்கா   சுவிட்சர்லாந்து [100]
பாரம்தூக்குதல் பெண்கள் +75கிகி ஜாங் மி-ரான்   தென் கொரியா உலக [101]
மற்போர் பெண்கள் freestyle 48கிகி கரோல் ஹூயின்   கனடா [102]
பெண்கள் freestyle 55கிகி சவோரி யொஷீடா   சப்பான் [103]

9ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 17தொகு

[104]

தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 10,000 மீ கெனெனிசா பெக்கெலெ   எதியோப்பியா ஒலிம்பிக் [105]
ஆண்கள் hammer throw பிரிமோஸ் கோஸ்முஸ்   சுலோவீனியா [106]
பெண்கள் 100 மீ ஷெல்லி-ஆன் பிரேசர்   ஜமேக்கா [107]
பெண்கள் 3000 மீ steeplechase குல்நாரா கால்கினா-சமித்தோவா   உருசியா உலக [108]
பெண்கள் மரதன் கொன்ஸ்டண்டீனா டிலா-டொமெஸ்கு   உருமேனியா [109]
பெண்கள் முப்பாய்ச்சல் பிரான்சுவா ம்பாங்கோ ஈட்டோன்   கமரூன் ஒலிம்பிக் [110]
பூப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் தனிநபர் லின் டான்   சீனா [111]
இரட்டையர் கலப்பு லீ யொங் டாய், லீ ஹுவோ-ஜுங்   தென் கொரியா [112]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் பெண்கள் தனிநபர் pursuit ரெபேக்கா ரொமேரோ   ஐக்கிய இராச்சியம் [113]
முக்குளிப்பு பெண்கள் 3 மீ springboard குவோ ஜிங்ஜிங்   சீனா
வாள்வீச்சு ஆண்கள் அணி sabre நிக்கலாஸ் லோப்பெஸ், ஜூலியென் பில்லெட், பொரிஸ் சான்சன்   பிரான்சு [114]
சீருடற்பயிற்சிகள் ஆளண்கள் floor சூ காய்   சீனா [115]
ஆண்கள் pommel horse சியாவோ கின்   சீனா [116]
பெண்கள் floor சாண்ட்ரா இஸ்பாசா   உருமேனியா [117]
பெண்கள் vault ஹொங் உன் ஜொங்   வட கொரியா [118]
துடுப்பு படகோட்டம் ஆண்கள் lightweight double sculls சாக் பேர்ச்சஸ், மார்க் ஹண்டர்   ஐக்கிய இராச்சியம் [119]
ஆண்கள் lightweight coxless four தொமஸ் எபேர்ட், மோர்ட்டன் ஜோர்ஜென்சென்,
மாட்ஸ் அண்டர்சன், எஸ்கில்ட் எபெசென்
  டென்மார்க் [120]
ஆண்கள் quadruple sculls கொன்ராட் வசிலெவ்ஸ்கி, மாரெக் கொல்போவிச்,
மைக்கல் ஜெலீன்ஸ்கி, அடம் கோரொல்
  போலந்து [121]
ஆண்கள் எண்மர் கெவின் லைட், பென் ரூட்லெட்ஜ், அண்ட்ரூ பேர்ன்ஸ்,
ஜேக் வெட்செல், மால்கம் ஹவார்ட், டொமினிக் சீடேர்ல்,
அடம் கிரீக், கைல் ஹமில்ட்டன், பிரயன் பிறைஸ்
  கனடா [122]
பெண்கள் lightweight double sculls கேர்ஸ்டென் வான் டெர் கோல்க், மாரித் வான் யூப்பென்   நெதர்லாந்து [123]
பெண்கள் quadruple sculls டாங்க் பின், சீ அய்கூவா,
ஜின் சீவெய், சாங் யாங்யாங்
  சீனா [124]]
பெண்கள் எண்மர் எரின் கபாரோ, லிண்ட்சி ஷூப், அனா கூடேல்,
எலே லோகன், அனா கம்மின்ஸ், சூசான் பிரான்சியா,
கரொலைன் லிண்ட், கரின் டேவிஸ், மேரி விப்பில்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [125]
பாய்மரப் படகோட்டம் Finn class பென் ஐன்ஸ்லி   ஐக்கிய இராச்சியம் [126]
Yngling class சேரா அய்ட்டன், சேரா வெப், பிப்பா வில்சன்   ஐக்கிய இராச்சியம் [127]
49er class ஜொனாஸ் வாரர், மார்ட்டின் இப்சன்   டென்மார்க் [128]
குறி பார்த்துச் சுடுதல் ஆண்கள் 50 மீ துப்பாக்கி மூன்று நிலை கியூ ஜியான்   சீனா [129]
நீச்சல் ஆண்கள் 1500 மீ freestyle உசாமா மெலோலி   தூனிசியா [130]
ஆண்கள் 4x100 மீ மெட்லி relay ஆரன் பெயிர்சல், பிரெண்டன் ஹான்சன்,
மைக்கல் பெல்ப்ஸ், ஜேசன் லெசாக்
Heats: மாட் கிரெவர்ஸ், மார்க் காங்லொஃப்
இயன் குரொக்கர், கரெட் வெபர்-கேல்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா உலக [131]
பெண்கள் 50 மீ freestyle பிரிட்டா ஸ்டெபன்   செருமனி ஒலிம்பிக் [132]
பெண்கள் 4x100 மீ மெட்லி relay எமிலி சீபோம், லெய்சல் ஜோன்ஸ்,
ஜெசிக்கா ஷிப்பர், லிஸ்பெத் டிரிக்கெட்
Heats: டார்னீ வைட், பெலிசிட்டி கால்வெஸ்,
ஷேன் ரீஸ்
  ஆத்திரேலியா உலக [133]
மேசைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் அணி குவோ யூ, சாங் யினிங், வாங் நான்   சீனா [134]
டென்னிஸ் ஆண்கள் ரஃபயெல் நதால்   எசுப்பானியா
பெண்கள் எலேனா டெமெண்ட்டியேவா   உருசியா [135]
பெண்கள் இரட்டையர் வீனஸ் வில்லியம்ஸ், செரீனா வில்லியம்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [136]
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 94 கிகி இலியா இலின்   கசக்கஸ்தான் [137]
மற்போர் பெண்கள் freestyle 63 கிகி கவோரி இக்கோ   சப்பான் [138]
பெண்கள் freestyle 72 கிகி வாங் ஜியாவோ   சீனா [139]

10ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 18தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 400மீ தடை அஞ்செலோ டெய்லர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [140]
ஆண்கள் 3000மீ steeplechase பிரிமின் கிப்ருட்டோ   கென்யா [141]
ஆண்கள் நீளம் பாய்தல் ஏர்விங் சலாடினோ   பனாமா [142]
பெண்கள் 800மீ பமெலா ஜெலிமோ   கென்யா [143]
பெண்கள் discus எறிதல் ஸ்டெபனி டிராஃப்டன்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [144]
பெண்கள் pole vault யெலெனா இசின்பாயெவா   உருசியா உலக [145]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் அணி pursuit எட் கிளான்சி, போல் மானிங்,
ஜெராண்ட் தொமஸ், பிராட்லி விகின்ஸ்
  ஐக்கிய இராச்சியம் உலக [146]
பெண்கள் points race மேரியான் வொஸ்   நெதர்லாந்து [147]
குதிரையேற்றம் Team jumping லோரா கிரவ்ட், பீசி மாடென்,
வில் சிம்ப்சன், மாக்லெயின் வார்ட்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [148]
சீருடற்பயிற்சிகள் ஆண்கள் வளையம் சென் யிபிங்   சீனா [149]
ஆண்கள் vault லெசெக் பிளானிக்   போலந்து [150]
பெண்கள் trampoline ஹெ வென்னா   சீனா [151]
பெண்கள் சீரற்ற bars ஹே கெசின்   சீனா [152]
பாய்மரப் படகோட்டம் ஆண்கள் 470 class நேத்தன் வில்மொட், மால்கம் பேஜ்   ஆத்திரேலியா [153]
பெண்கள் 470 class எலீஸ் ரெச்சிச்சி, டெசா பார்க்கின்சன்   ஆத்திரேலியா [154]
மேசைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் அணி வாங் ஹாவோ, மா லின், வாங் லிக்கின்   சீனா [155]
Triathlon பெண்கள் எம்மா ஸ்நோசில்   ஆத்திரேலியா [156]
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் 105கிகி அந்திரே அரம்னோ   பெலருஸ் உலக [157]

11ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 19தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 1500 மீ ரஷிட் ரம்சி   ஐக்கிய இராச்சியம் [158]
ஆண்கள் discus throw ஜேர்ட் காண்டர்   எசுத்தோனியா [159]
ஆண்கள் உயரம் பாய்தல் அதிரே சில்னொவ்   உருசியா [160]
பெண்கள் 100மீ தடை டோன் ஹார்ப்பர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [161]
பெண்கள் 400மீ கிறிஸ்டீன் ஒஹுரோகு   ஐக்கிய இராச்சியம் [162]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் Madison ஜுவான் குருச்சே, வால்ட்டர் பேரெஸ்   அர்கெந்தீனா [163]
ஆண்கள் sprint கிறிஸ் ஹோய்   ஐக்கிய இராச்சியம் [164]
பெண்கள் sprint விக்டோரியா பெண்டில்ட்டன்   ஐக்கிய இராச்சியம் [165]
Diving ஆண்கள் 3மீ springboard ஹே சொங்   சீனா [166]
Equestrian தனிநபர் dressage ஆங்கி வான் குருன்ஸ்வென்   நெதர்லாந்து [167]
சீருடற்பயிற்சிகள் ஆண்கள் horizontal bar சூ காய்   சீனா [168]
ஆண்கள் parallel bars லி சியாவோபெங்   சீனா [169]
ஆண்கள் trampoline லூ சுன்லொங்   சீனா [170]
பெண்கள் balance beam ஷோன் ஜோன்சன்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [171]
பாய்மரப் படகோட்டம் ஆண்கள் Laser class போல் கூடிசன்   ஐக்கிய இராச்சியம் [172]
பெண்கள் Laser Radial class அனா டுனிகிஃப்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [173]
Triathlon ஆண்கள் ஜான் புரோடினோ   செருமனி [174]
பாரம்தூக்குதல் ஆண்கள் +105 கிகி மத்தாயஸ் ஸ்டெய்னர்   செருமனி [175]
மற்போர் ஆண்கள் freestyle 55கிகி ஹென்றி செஜுடோ   ஐக்கிய அமெரிக்கா [176]
ஆண்கள் freestyle 60கிகி மாவ்லெட் பாட்டிரொவ்   உருசியா [177]

12ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 20தொகு

 • மற்போர்
  • இந்திய வீரர் சுசீல் குமார் 66 கிகி பிரிவில் கசக்ஸ்தானைச் சேர்ந்த லியொனிட் ஸ்பெயிட்டிடோனோவை வீழ்த்தி வெண்கலப் பதக்கத்தைப் பெற்றார். ஒலிம்பிக் வரலாற்றிலேயே மற்போர் விளையாட்டில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது இது இரண்டாவது முறை. முதன் முறையாக 1952 ஹெல்சின்ஸ்கி போட்டிகளில் கே.டி.யாதவ் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
 • தட கள விளையாட்டுக்கள்
  • உசேன் போல்ட் 200 மீ தூரத்தை 19.30 வினாடிகளில் ஓடி உலக சாதனை படைத்தார்.
 • பாய்மரப் படகோட்டம்
  • இஸ்ரேல் தனது முதலாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது. சகார் சுபாரி வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றார்.
 • டைக்குவாண்டோ
  • ஆப்கானிஸ்தான் தனது முதலாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது. ரொஹுல்லா நிக்பாய் ஆண்களுக்கான 58கிகி பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கத்தைப் பெற்றார்.[178]
தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 200 மீ உசேன் போல்ட்   ஜமேக்கா உலக [179]
பெண்கள் 400 மீ தடை மெலெய்ன் வோக்கர்   ஜமேக்கா ஒலிம்பிக் [180]
பெண்கள் hammer throw அக்சானா மியான்கோவா   பெலருஸ் ஒலிம்பிக் [181]
பாய்மரப் படகோட்டம் ஆண்கள் sailboard டொம் ஆஷ்லி   நியூசிலாந்து [182]
பெண்கள் sailboard யின் ஜியான்   சீனா [183]
நீச்சல் பெண்கள் மரதன் 10 கிமீ லரீசா இல்ச்சென்கோ   உருசியா [184]
ஒத்தியக்க நீச்சல் பெண்கள் இரட்டையர் அனஸ்தாசியா டாவீதோவா, அனஸ்தாசியாஎர்மக்கோவா   உருசியா [185]
டைக்குவாண்டோ ஆண்கள் 58 கிகி கில்லோர்மோ பேரெஸ்   மெக்சிக்கோ [186]
பெண்கள் 49 கிகி வூ ஜிங்யு   சீனா [187]
மற்போர் ஆண்கள் freestyle 66கிகி ரமசான் சஹீன்   துருக்கி [188]
ஆண்கள் freestyle 74 கிகி புவாய்சா சயித்தியெவ்   உருசியா [189]

13ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 21தொகு

தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மூலம்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 110மீ தடை டாய்ரோன் ரோபில்ஸ்   கியூபா [191]
ஆண்கள் 400 மீ லாஷோன் மெரிட்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [192]
ஆண்கள் triple jump நெல்சன் எவோரா   போர்த்துகல் [193]
பெண்கள் 200மீ வெரோனிக்கா கம்பல்-பிரவுன்   ஜமேக்கா [194]
பெண்கள் 20கிமீ நடை ஒல்கா கனீஷ்கினா   உருசியா ஒலிம்பிக் [195]
பெண்கள் javelin throw பார்பரா ஸ்பொட்டகோவா   செக் குடியரசு [196]
முக்குளிப்பு பெண்கள் 10மீ platform சென் ருவோலின்   சீனா [197]
Equestrian தனிநபர் பாய்ச்சல் எரிக் லமாசே   கனடா [198]
உதைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் ஹோப் சோலோ, நிக்கோல் பார்ன்ஹார்ட், ஹெத்தர் மிட்ஸ்,
கிறிஸ்டி ராம்பொன், ரேச்சல் பேலெர், ஸ்டெபனி கொக்ஸ்,
கேட் மார்க்கிராஃப், லோரி சலூப்னி, லிண்ட்சி டார்ப்லி,
சனன் பொக்ஸ், ஹெத்தர் ஓ'ரைலி, அலி வாக்னர்,
கார்லி லொயிட், டோபின் ஹீத், அஞ்செலா ஹக்கில்ஸ்,
நத்தாஷா காய், ஏமி ரொட்ரிகஸ், லோரன் செனி
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [199]
Modern Pentathlon ஆண்கள் அந்திரே மொய்சீயெவ்   உருசியா [200]
பாய்மரப் படகோட்டம் Star class இயன் பேர்சி, அண்ட்ரூ சிம்ப்சன்   ஐக்கிய இராச்சியம் [201]
Tornado class அண்டோன் பாஸ், பெர்னாண்டோ எக்கெவாரி   எசுப்பானியா [202]
மென்பந்தாட்டம் பெண்கள் நாஹோ எமோட்டோ, மொட்டோக்கோ ஃபுஜிமோட்டோ, மேகு ஹிரோஸ்,
எமி இனுயி, சச்சிகோ ஈட்டோ, அயுமி கரினோ,
சடாகோ மபூச்சி, யுக்கியோ மைன், மசூமி மிசினா,
ரேய் நிஷியாமா, ஹிரோகோ சகாய், ரை சாடோ
மிக்கா சொமேயா, யுக்கீகோ யுவேனோ, எரி யமாடா
  சப்பான் [203]
நீச்சல் ஆண்கள் மரதன் 10கிமீ மார்ட்டென் வான் டெர் வெயிஜ்டன்   நெதர்லாந்து [204]
டைக்குவாண்டோ ஆண்கள் 68கிகி சொன் டாய்-ஜின்   தென் கொரியா
பெண்கள் 57கிகி லிம் சூ-ஜெயோங்   தென் கொரியா [205]
கைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் கடற்கரை கைப்பந்தாட்டம் கெரி வோல்ஸ், மிஸ்டி மே-ட்ரெனர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [206]
Water Polo பெண்கள் இல்சி மெயிஜ்டென், யாஸ்மின் ஸ்மித், மைக் கபூட்,
பியூராக்கின் ஹெக்வேர்டியன், மரீக்கி ஹாம், டானியெல் புரூஜின்,
யேஃப்க்கே பெல்கம், நோயெக்கி கிளெயின், கிலியன் பேர்க்
அலெட் சீஜ்பிரிங்,ரியான் கூச்சிலார், சிமோன் கூட்,
மெயிக் நூய்
  நெதர்லாந்து [207]
மற்போர் ஆண்கள் freestyle 84கிகி ரெவாசி மிண்டரோஷ்விலி   சியார்சியா [208]
ஆண்கள் freestyle 96கிகி ஷிர்வானி முராடொவ்   உருசியா [209]
ஆண்கள் freestyle 120 கிகி ஆர்தர் டாய்மோசொவ்   உஸ்பெகிஸ்தான் [210]

14ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 22தொகு

 • தட கள விளையாட்டுக்கள்:
  • ஜமெய்க்காவின் ஆண்கள் அணி 4x100 மீ relay போட்டியில் 37.10 வினாடிகளில் ஓடி உலக சாதனை படைத்தது. உசேன் போல்ட் தனது மூன்றாவது தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றார். [211]
  • எதியோப்பியாவின் திருநேஷ் டிபாபா பெண்களுக்கான 5,000 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்று தனது இரண்டாவது தங்கத்தை வென்றார். 10,000 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில் முன்னர் தங்கம் வென்றிருந்தார்.
தங்கப் பதக்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 50 கிமீ நடை அலெக்ஸ் ஷ்வாசர்   இத்தாலி ஒலிம்பிக் [212]
ஆண்கள் 4x100 மீ அஞ்சலோட்டம் நெஸ்டா கார்ட்டர், மைக்கல் பிரேட்டர்,
உசேன் போல்ட், அசாபா பவெல்
Heats: டிவைட் தொமஸ்
  ஜமேக்கா உலக [213]
ஆண்கள் decathlon பிறையன் கிளே   ஐக்கிய அமெரிக்கா [214]
ஆண்கள் pole vault ஸ்டீவன் ஹுக்கர்   ஆத்திரேலியா ஒலிம்பிக் [215]
பெண்கள் 5000 மீ திருநேஷ் டிபாபா   எதியோப்பியா [216]
பெண்கள் 4x100 மீ relay எவ்கேனியா பொல்யக்கோவா, அலெக்சாண்ட்ரா பெடோரிவா,
யூலியா கூஸ்சினா, யூலியா செர்மொஷான்ஸ்கயா
  உருசியா [217]
பெண்கள் நீளம் பாய்தல் மொரீன் மாகி   பிரேசில் [218]
சிறு படகோட்டம் ஆண்கள் C-1 1000 மீ அட்டாலியா வாஜ்டா   அங்கேரி [219]
ஆண்கள் K-1 1000 மீ டிம் பிரபாண்ட்ஸ்   ஐக்கிய இராச்சியம் [220]
ஆண்கள் C-2 1000 மீ அந்திரே பாஹ்டோனவிச், அலிக்சாண்டர் பாஹ்டோனவிச்   பெலருஸ் [221]
ஆண்கள் K-2 1000 மீ] மார்ட்டின் ஹொல்ஸ்டெயின், அண்ட்ரியாஸ் ஈலெ   செருமனி [222]
ஆண்கள் K-4 1000 மீ ரமான் பியாத்ருஷென்கா, அலெக்சி அபல்மசாவு,
ஆர்தர் லித்வின்சூக், வாட்சிம் மாக்னூ
  பெலருஸ் [223]
பெண்கள் K-4 500 மீ ஃபானி பிஷர், நிக்கோல் ரைன்ஹார்ட்,
கட்ரின் வாக்னர்-ஆகுஸ்டின், கொனி வாஸ்முத்
  செருமனி [224]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் BMX மாரிஸ் ஸ்ட்ரோம்பேர்க்ஸ்   லாத்வியா [225]
பெண்கள் BMX ஆன் கரலைன் சாவுசன்   பிரான்சு [226]
வளைதடிப் பந்தாட்டம் பெண்கள் லிசான் டி ரோவர், ஈஃப்க்கி மூல்டர், ஃபாத்திமா டி மெல்லோ,
மியெக் வான் ஜீன்ஹூசென், வியெக் டிஜ்க்ஸ்ட்ரா, மார்ட்ஜி கொடேரி,
லிடெவி வெல்ட்டென், மின்கி ஸ்மாபேர்ஸ், மின்கி ஸ்மாபேர்ஸ், மின்கி பூயிஜ்,
ஜானெகி ஷொப்மன், மார்ட்ஜி போமென், நயோமி ஆஸ்,
எலென் ஹூக், சோஃபி போல்காம்ப், ஈவா கோடெ,
மரிலின் ஆகிளியோட்டி
  நெதர்லாந்து [227]
Modern pentathlon பெண்கள் லேனா ஷோனெபோர்ன்   செருமனி [228]
மேசைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் தனிநபர் ஷாங் யினிங்   சீனா [229]
டைக்குவாண்டோ ஆண்கள் 80 கிகி ஹாடி சாயெய்   ஈரான் [230]
பெண்கள் 67 கிகி ஜுவாங் குயுங் செயோன்   தென் கொரியா [231]
கைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் beach volleyball பில் டல்ஹாசர், டொட் ரொஜர்ஸ்   ஐக்கிய அமெரிக்கா [232]

15ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 23தொகு

 • தட கள விளையாட்டுக்கள்:
  • சூடான் தனது முதலாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது. இஸ்மைல் அகமது இஸ்மைல் ஆண்களுக்கான 800 மீ ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கத்தைப் பெற்றார்.
 • டைக்குவாண்டோ:
  • கியூபாவின் ஏஞ்செல் மாட்டொஸ் ஆட்ட நடுவரைத் தாக்கியதால் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்குபற்றுவதற்கு ஆயுள்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டது.[233]
தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்ட்யாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் 800 மீ வில்பிரெட் பங்கெய்   கென்யா
ஆண்கள் 5000 மீ கெனெனீசா பெக்கெலெ   எதியோப்பியா ஒலிம்பிக் [234]
ஆண்கள் 4x400மீ அஞ்சலோட்டம் லாஷோன் மெரிட், அஞ்செலோ டெய்லர்,
டேவிட் நெவில், ஜெரமி வரினர்
Heats: கெரோன் கிளெமெந்த், ரெஜி விதர்ஸ்பூன்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா ஒலிம்பிக் [235]
ஆண்கள் javelin throw அண்ட்ரியாஸ் தோர்கில்ட்சென்   நோர்வே ஒலிம்பிக் [236]
பெண்கள் 1500மீ நான்சி லகாட்   கென்யா [237]
பெண்கள் 4x400மீ அஞ்சலோட்டம் மேரி வைன்பேர்க், அலிசன் பீலிக்ஸ்,
மொனிக்கெ ஹெண்டெர்சன், சானியா ரிச்சார்ட்ஸ்
Heats: நத்தாஷா ஹேஸ்டிங்ஸ்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [238]
பெண்கள் உயரம் பாய்தல் டியா ஹெலெபோட்   பெல்ஜியம் [239]
அடிப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் ரியூ ஜின், ஹான் கிஜூ, பார்க் ஜின்-மான்,
குவோன் ஹியூக், லீ டைக்கியூன், லீ டாய்-ஹோ,
ஓ ஹுவான், பொங் கெயுன், கோ மின்,
லீ வூக், ஜியோங் வூ, கிம் ஜாய்,
ஜின் யொங், லீ யங், ஜாங் சாம்,
சொங் ஜுன், கிம் ஹியூன், லீ கியூ,
கிம் ஜூ, காங் ஹோ, கிம் சூ,
லீ யோப், சொங் யொப், சொங் ஹியோன், யூன் மின்
  தென் கொரியா [240]
கூடைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் செமோன் ஆகுஸ்டஸ், சூ பேர்ட், டமிகா காட்சிங்ஸ்,
சில்வியா பவுல்ஸ், கேரா லோசன், லீசா லெஸ்லி,
டெலீஷா ஜோன்ஸ், கண்டேஸ் பார்க்கர், கப்பி பொண்டெக்ஸ்டர்,
கேட்டி ஸ்மித், டயானா டவுராசி, டீனா தொம்சன்
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [241]
குத்துச்சண்டை Flyweight சொம்ஜிட் ஜொங்ஜொஹோர்   தாய்லாந்து [242]
Featherweight வசில் லொமாச்சென்கோ   உக்ரைன் [243]
Light welterweight மனுவேல் டயஸ்   டொமினிக்கன் குடியரசு [244]
Middleweight ஜேம்ஸ் டிகேல்   ஐக்கிய இராச்சியம் [245]
Heavyweight ரகீம் சாக்கியெவ்   உருசியா [246]
சிறு படகோட்டம் ஆண்கள் C-1 500 மீ மக்சிம் ஒப்பலெவ்   உருசியா [247]
ஆண்கள் K-1 500 மீ கென் வொலஸ்   ஆத்திரேலியா [248]
ஆண்கள் C-2 500 மீ மெங் குவான்லியாங், யாங் வெஞ்சுன்   சீனா [249]
ஆண்கள் K-2 500 மீ சோல் கிரவியோட்டோ, கார்லொஸ் பேரெஸ்   எசுப்பானியா [250]
பெண்கள் K-1 500 மீ ஈனா ஒசிபியென்கோ   உக்ரைன் [251]
பெண்கள் K-2 500 மீ கட்டலின் கோவாச், நத்தாஷா ஜானிக்ஸ்   அங்கேரி [252]
மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தயம் ஆண்கள் cross-country ஜூலியென் அப்சாலன்   பிரான்சு [253]
பெண்கள் cross-country சபின் ஸ்பிட்ஸ்   செருமனி [254]
முக்குளிப்பு ஆண்கள் 10மீ platform மத்தியூ மிட்சம்   ஆத்திரேலியா [255]
வளைதடிப் பந்தாட்டம் ஆண்கள் பிலிப் விட், மக்சிமிலியன் முல்லர், செபஸ்டியன் பைடர்லாக்,
கார்லொஸ் நெவாடோ, மொரிட்ஸ் ஃபேர்ஸ்டே, டோபியாஸ் ஹவுக்கி,
டைபர் வைபன்போர்ன், பேஞ்சமின் வெப், நிக்லாஸ் மைனேர்ட்,
டீமோ வெப், ஒலிவர் கோர்ன், கிறிஸ்டோபர் செல்லர்,
மாக்ஸ் வைன்ஹோல்ட், மத்தயாஸ் விட்டாஸ், புளோரியன் கெல்லர்,
பிலிப் செல்லர்
  செருமனி [256]
உதைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் ஒஸ்கார் உஸ்டாரி, எசெக்கியெல் கரே, லூசியானோ மொன்சோன்,
பாப்லோ சபலேட்டா, பெர்னாண்டோ காகோ, பெடெரிக்கோ பாசியோ,
ஜொசே சோசா, ஏவெர் பெனெகா, எசெக்கில் லவெசி,
ஜுவான் ரிக்கெல்மி, ஏஞ்செல் மரீயா, நிக்கலாஸ் பரேஜா,
லோட்டாரோ அகொஸ்டா, ஜாவியர் மாஸ்செரானோ, லயனெல் மெசி,
சேர்ஜியோ அகுவேரோ, டியெகோ புனனோட்டே, சேர்ஜொயோ ரொமேரோ,
நிக்கலாஸ் நவாரோ
  அர்கெந்தீனா [257]
சீருடற்பயிற்சிகள் பெண்கள் rhythmic
தனிநபர்
எவ்கேனியா கனாயெவா   உருசியா [258]
எறிபந்தாட்டம் பெண்கள் கரி கிரிம்ஸ்போ, காட்ஜா நைபேர்க், ரான்ஹில்ட் ஆமொட்,
கோரில் ஸ்நொரோஜென், எல்சி லைபெக், டோனியே நோஸ்வோல்ட்,
கரொலைன் பிரெய்வாங், கிறிஸ்டீன் லுண்டே, குரோ ஹம்மெர்செங்,
கரி ஜொஹான்சென், மரிட் பிராப்ஜோர்ட், டோனியே லார்சென்,
காட்ரின் ஹரால்ட்சென், லின் ரைஜெல்ஹூத்
  நோர்வே [259]
ஒத்தியக்க நீச்சல் பெண்கள் அனஸ்தேசியா டாவிடோவா, அனஸ்தேசியா எர்மக்கோவா, மரீயா குரோமவா,
நத்தாலியா இஸ்சென்கோ, எல்வீரா காசியானொவா, ஒல்கா குசேலா,
யெலேனா ஓவ்சின்னிகோவா, ஸ்வெத்லானா ரமாஷினா
  உருசியா [260]
மேசைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் தனிநபர் மா லின்   சீனா [261]
டைக்குவாண்டோ ஆண்கள் +80கிகி சா டொங் மின்   தென் கொரியா [262]
பெண்கள் +67 கிகி மரீயா எஸ்பினோசா   மெக்சிக்கோ [263]
கைப்பந்தாட்டம் பெண்கள் ஒலிவேரா வாலெவ்ஸ்கா, கரொலீனா அல்புக்கேர்க், மேரியான் ஸடைன்பிரெக்கர்,
போலா பெக்கெனோ, தாய்சா மெனெசெஸ், ஹேலியா சொயூசா,
வலெஸ்கா மெனெசெஸ், பாபியானா குளோடினோ, வெலிசா கொன்சாகா,
ஜாக்குலின் கார்வாலோ, ஷீலா காஸ்ட்ரோ, பபியானா டி ஒலிவேரா
  பிரேசில் [264]

16ம் நாள்: ஆகஸ்ட் 24தொகு

 • நிறைவு விழா:
  • பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் நிறைவு விழா உள்ளூர் நேரப்படி இரவு 8:00 மணிக்கு ஆரம்பமாகி 9.55 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
தங்கம் வென்றோர்
விளையாட்டு நிகழ்வு போட்டியாளர்(கள்) நாடு சாதனை மேற்கோள்
தட கள விளையாட்டுக்கள் ஆண்கள் மரதன் சாமுவேல் வஞ்சிரு   கென்யா ஒலிம்பிக் [265]
கூடைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் கார்லொஸ் பூசர், ஜேசன் கிட், லெப்ரோன் ஜேம்ஸ்,
டெரோன் வில்லியம்ஸ், மைக்கல் ரெட், டுவயன் வேட்,
கோபெ பிறையண்ட், டுவைட் ஹவார்ட், கிரிஸ் போஷ்,
கிறிஸ் போல், டேஷோன் பிரின்ஸ், கார்மெலோ அந்தனி
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [266]
குத்துச்சண்டை Light flyweight சூ ஷிமிங்   சீனா [267]
Bantamweight எங்க்பாட்டின் படார் ஊகன்   மங்கோலியா [268]
Lightweight அலெக்சி டீஷென்கோ   உருசியா [269]
Welterweight பக்கிட் சார்செக்பாயெவ்   கசக்கஸ்தான் [270]
Light heavyweight ஷாங் சியாவோபிங்   சீனா [271]
Super heavyweight ரொபேர்ட்டோ கமெரெல்   இத்தாலி [272]
சீருடற்பயிற்சிகள் பெண்கள் rhythmic team all-around மார்கரிட்டா அலிச்சூக், அனா கவ்ரிலியென்கோ, தத்தியானா கர்புனோவா,
எலேனா பொசெவினா, டாரியா ஷ்கூரிக்கினா, நத்தாலியா சூயெவா
  உருசியா [273]
எறிபந்தாட்டம் ஆண்கள் டிடியர் டினார்ட், செட்ரிக் பேர்டெட், கிலாமே கில்,
பேட்ரண்ட் கில், டானியல் நார்சிஸ், ஒலிவியர் கிரால்ட்,
டாவுடா கரபூ, நிக்கொலா கரபாடிச், கிறிஸ்டோஃப் கெம்பி,
தியெரி ஒமேயெர், ஜோவெல் அபட்டி, லூக் அபாலோ,
மைக்கல் குயிகூ, செட்ரிக் படி
  பிரான்சு [274]
கைப்பந்தாட்டம் ஆண்கள் லோய் போல், சோன் ரூனி, டேவிட் லீ,
ரிச்சார்ட் லாம்பூர்ன், வில்லியம் பிரிடி, ராயன் மில்லர்,
ரைலி சாமன், தொமஸ் ஹொஃப், கிளைட்டன் ஸ்டான்லி,
கெவின் ஹான்சென், கபிரியெல் கார்ட்னர், ஸ்கொட் டுசீன்ஸ்கி
  ஐக்கிய அமெரிக்கா [275]
Water polo ஆண்கள் சொல்ட்டான் சேக்சி, டமாஸ் வார்கா, நோபேர்ட் மடாராஸ்,
டேனெஸ் வர்கா, டமாஸ் காசாஸ், நோர்பேர்ட் ஹொஸ்னியான்ஸ்கி,
கேர்கெலி கிஸ், டிபோர் பெனெடெக், டானியல் வார்கா,
பேட்டர் பிரொஸ், காபொர் கிஸ், டமாஸ் மொல்நார், இஸ்ட்வான் ஜேர்ஜெலி
  அங்கேரி [276]

வெளி இணைப்புகள்தொகு